Korzár logo Korzár Košice
Streda, 22. marec, 2023 | Meniny má Beňadik

Anketa: Sú lepšie kontajnery na zámok alebo pod zemou?

Pýtali sme sa známych Košičanov. Otvorené sú všetky možnosti.

Vízia budúcnosti? Jeden z návrhov ako by mohli podľa Kositu nové kontajneroviská vyzerať.Vízia budúcnosti? Jeden z návrhov ako by mohli podľa Kositu nové kontajneroviská vyzerať. (Zdroj: vizualizácia KOSIT)

Odpadky povaľujúce sa v hromadách v okolí kontajnerov. Osoby, ktoré odpadky síce vyberajú, časť z nich si odnesú, ale zvyšok nechajú porozhadzovaný po zemi. Nádoby na separovanie, ktoré časť verejnosti nevyužíva, čím narúša snahu tých, ktorí berú triedenie odpadu vážne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Uzamknúť alebo neuzamknúť kontajneroviská, aby bolo ich okolie estetickejšie?

Budú Košice nasledovať príklad Moldavy nad Bodvou, kde vsadili smetné nádoby pod zem?

Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti Kosit

"Na podnet Magistrátu mesta Košice pracujú špecialisti spoločnosti KOSIT, a. s., už vyše pol roka na novej koncepcii kontajnerových stanovíšť. Momentálne sú otvorené všetky možnosti - podzemné i polopodzemné kontajnery, ako aj uzamykateľné kontajneroviská.

SkryťVypnúť reklamu

Každá z týchto alternatív je zaujímavá z určitého uhla pohľadu, no má aj svoje nevýhody. Je potrebné si uvedomiť, že neexistuje celoplošný recept, ktorý sa dá aplikovať do každej časti mesta.

Ako alternatívu k súčasnému stavu sme k podzemným a polopodzemným stanovištiam pripravili aj novú koncepciu multifunkčných uzamykateľných stanovíšť, ktorá umožní zberať šatstvo a drobný elektroodpad, bude môcť slúžiť aj ako informačný prostriedok pre verejnú správu a cez prenájom reklamných plôch zníži celkovú nákladovosť.

Jednoznačne nám leží na srdci spokojnosť Košičanov, preto sa v blízkej dobe zameriame na cielenú komunikáciu tejto témy a privítame názory a návrhy širokej verejnosti."

Martin Petruško, námestník primátora mesta Košice

V súčasnosti má každé mesto na výber, ako si poradí s kontajneroviskami a prípadným vandalizmom, ale aj neporiadkom, ktorý okolo nich vzniká. V podstate existujú viaceré možnosti, jednou z nich sú aj uzamykateľné kontajneroviská.

SkryťVypnúť reklamu

Ich výhoda spočíva v tom, že sa o ne delia ľudia z určitej lokality, ktorým záleží na upravenom okolí v mieste bydliska a spolu zdieľajú aj zodpovednosť voči komunite, v rámci ktorej si udržiavajú dobré susedské vzťahy.

Uzamykateľné kontajneroviská zároveň eliminujú osoby, ktoré vyberajú kontajnery, a tým aj neporiadok, ktorý dokážu spôsobiť takýmto správaním. Znižujú mieru vandalizmu. Evidujeme problém, keď niekto tzv. klietku nezamkne, čo by sa však dalo riešiť vzdelávaním obyvateľstva a riadenou komunikáciou.

Od zmeny všeobecne záväzného nariadenia v oblasti odpadov v roku 2016, čiže vyše polroka, sa príprave novej koncepcie kontajnerových stanovíšť venuje pracovná skupina zložená zo zástupcov Magistrátu mesta Košice a špecialistov spoločnosti Kosit, a. s.

SkryťVypnúť reklamu

Cieľom je nájsť riešenie, výhodné pre obyvateľov najmä z pohľadu dostupnosti zberu odpadu, ako aj logistiky odvozu odpadu, aby mestské časti boli čisté.

Preplnenosť klasických 1100-litrových nádob je spojená s nastavením frekvencie, čiže pri väčšom objeme možno predpokladať vyššiu frekvenciu vývozu. Iná alternatíva je posilniť kontajnerové stanovište o ďalšie nádoby.

Čo sa týka vizuálnej stránky uzamykateľných kontajnerovísk, ako výhodný sa zatiaľ javí návrh, že by na modernej konštrukcii mohli byť úradné tabule s oznamami, zberné nádoby na elektroodpad alebo na textil. Jeden kontajner by mal stáť mimo uzamykateľného priestoru a mal by slúžiť na drobný odpad pre okoloidúcich.

Podzemné a polopodzemné kontajnery majú svoje výhody. Keďže sa do nich zmestí viac odpadu, následne je nižšia aj frekvencia jeho vývozu. Z toho dôvodu by však musel byť v Košiciach výrazne zredukovaný počet kontajnerových stanovíšť, na ktoré sú obyvatelia zvyknutí.

Museli by rátať s tým, že donášková vzdialenosť by bola oveľa vyššia, ako je to v súčasnosti. Keďže je na kontajneroch zapustených do zeme otvor na odpad užší, odrádza to isté osoby od vyberania kontajnerov, paradoxne však vzniká v ich okolí neporiadok, ak sa snažia ľudia do nich umiestniť nadrozmerný odpad.

Skúsenosti z iných miest hovoria o tom, že ľudia ho oprú o kontajner, čomu sa z estetického aj hygienického hľadiska chceme vyhnúť.

Každá lokalita na vybudovanie takéhoto kontajneroviska by si vyžadovala samostatnú projekciu, súhlas spoločenstva vlastníka bytov, no zároveň by nemala byť umiestnená v blízkosti napájania pre električkovú a trolejbusovú dopravu, lebo pri odvoze odpadu je potrebný pre odvozné vozidlo väčší priestor na manipuláciu.

Jedným z argumentov je zápach šíriaci sa z klasických kontajnerov počas leta. Odpad sa rozkladá aj pod zemou, no čistenie kontajnerov je problematickejšie. Počas horúcich dní by preto mala byť frekvencia čistenia klasických kontajnerov vyššia.

Ľubomír Grega, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto

"Pokiaľ budú u nás existovať veľké sociálne rozdiely, vysoká nezamestnanosť, neprispôsobiví občania a vandalizmus, uzamykateľným kontajneroviskám sa zrejme nevyhneme. Majú zabrániť rozhadzovaniu odpadkov vyberačmi kontajnerov.

Na druhej strane žiaľ, paradoxne nezabránia skupine majetných občanov, ktorí namiesto odvozu stavebného odpadu, starých umývadiel, nábytku či záchodových mís ich arogantne vyhodia ku kontajnerom.

V súčasnosti v našej mestskej časti nemáme žiadne uzamykateľné kontajneroviská, avšak v tohtoročnom rozpočte rátame na tieto účely s čiastkou 4000 € ako dotáciu pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré o to požiadajú.

Podzemné kontajnery síce pôsobia navonok atraktívnejšie, no v staromestských podmienkach, kde máme úzke ulice, málo priestoru, málo parkovacích miest, množstvo podzemných sietí, bola by manipulácia s nimi veľmi obtiažna. Vhodné sú skôr pre novovybudované sídliská, do ktorých by boli už vopred architektonicky zakomponované.

V súvislosti s množstvom nelegálnych skládok, predovšetkým na Kuzmányho sídlisku vítam iniciatívu občanov z OZ Reštart Kuzmánky, ktorým okolie kontajnerov nie je ľahostajné a vyvíjajú aktivity na ich skrášľovanie, aj keď je to úloha Kositu.

Na odpratávaní odpadu sa podieľajú aj aktivační pracovníci staromestského úradu na základe upozornení a sťažností občanov, čo by však robiť nemali, nakoľko suplujú toho, kto má za to zaplatené.

Nakoľko mestská polícia nedisponuje toľkými príslušníkmi, aby mohli strážiť okolie každého kontajneru pred znečisťovaním jeho okolia, a keby aj mala, nemohli by sme im to uložiť, nanajvýš ich o to poprosiť, zostáva nám v tomto smere len zvýšená osveta.

Životné prostredie sa neznečisťuje samo, ale znečisťujeme ho my, ľudia. Neostáva nám nič iné, len sa naučiť dávať odpad tam, kam patrí.

Smeti hádzať do koša, keď do neho netrafíme a niečo nám vypadne, tak neváhať, zohnúť sa a hodiť to tam, kam to patrí. To isté platí aj v oblasti separovania odpadu. Nezaškodilo by, keby sme boli všímavejší a viac sledovali a odhaľovali tých, ktorí skládky vytvárajú. Mnohokrát si stačí zapísať značku auta, či odfotiť mobilom a poslať polícii.

Ozaj, čo myslíte, ako by sa ksichtili, alebo čo by povedali na to tí, ktorí vysypú svoj odpad k našim kontajnerom, keby sme to my spravili im???"

Ján Jakubov, starosta mestskej časti Košice-Západ

Uzamykateľné kontajneroviská podľa môjho názoru do košických mestských častí v súčasnosti rozhodne patria.

Projekt „Humanizácia kontajnerovísk" začala naša mestská časť realizovať už v roku 2013. V prvom roku bolo zlúčených a uzamknutých prvých 8 kontajnerovísk.

Po pozitívnom zhodnotení vplyvov projektu a ohlasoch občanov pokračujeme v tomto projekte na území mestskej časti Košice-Západ. V súčasnosti máme uzatvorených 42 kontajnerovísk.

Základnou myšlienkou projektu je zamedzenie vstupu do priestoru uzamykateľného kontajneroviska neprispôsobivým občanom, ktorí prichádzajú ku kontajneroviskám za iným účelom, ako je vynášanie odpadu. Títo, žiaľ, zároveň často znehodnocujú aj podiel separovných zložiek odpadu ich zmiešavaním.

Uzamknuté kontajneroviská rovnako bránia „rozfúkaniu" odpadu po okolí z dôvodu veterných podmienok. Neporiadok, ktorý sa vytvorí pri vynášaní odpadu ostane lokalizovaný a uzavretý v mieste kontajneroviska. Výsadbou živého plota (popínavé rastliny pri konštrukciách kontajnerov) sa dosiahne vyššia miera estetizácie tejto technickej infraštruktúry a jej lepšie „splynutie" s okolitým prostredím.

Samozrejme tak ako každý iný projekt, aj tento si vyžaduje určitý čas na to, aby mohol plnohodnotne fungovať. Pri postavení nového kontajneroviska v prechodnom období priebežne riešime drobné problémy (pokazený zámok, strata kľúčov, neporiadok položený pri klietke ap.).

Po odstránení týchto nedostatkov zaznamenávame vždy pozitívnu zmenu a tou je poriadok a čistota v okolí kontajnerov, o čom svedčí stav kontajnerovísk zrealizovaných v predošlých rokoch.

Podzemné kontajnery sú určite veľmi užitočné v krajinách, kde je už teraz vysoká miera separovania odpadu. V princípe ide najmä o to, aby sa umožnilo občanom, ktorí sa už správajú k životnému prostrediu uvedomelo, aby mohli separovať zložky odpadu v čo najväčšej možnej miere, keďže podzemné kontajnery majú veľkú kapacitu.

A tu je na mieste otázka: Je väčšina občanov na našich sídliskách natoľko uvedomelá, že separuje odpad, resp. je separácia odpadu pre väčšinu našich obyvateľov samozrejmou súčasťou života?

Podiel separovaného odpadu k celkovému množstvu odpadu je v Košiciach, pokiaľ mám správnu informáciu, len niečo nad 20 percent. Slovenský priemer je len okolo 8 % (zdroj: vyhlásenie ministra životného prostredia pána Sólymosa, uverejnené v Obecných novinách v novembri 2016).

Čo sa týka samotnej realizácie v meste Košice - ich realizácia ostáva prinajmenšom otázna a to z viacerých dôvodov. Príkladom si dovolím uviesť niekoľko možných problémov.

Prvým problémom je existujúca prehustená sieť inžinierskych sietí, ktoré veľmi sťažujú ich umiestnenie, prípadne už aj tak dosť drahú výstavbu výrazne predražia (a to za predpokladu že sa takáto lokalita v rámci „medziblokových" priestranstiev nájde).

Ďalším dôvodom je dochádzková vzdialenosť kontajnerov. Výstavba zapustených, alebo polozapustených kontajnerov je obmedzená jestvujúcimi trasami inžinierskych sietí, rozhodnutiami štátnych a samosprávnych orgánov a technickými a právnymi predpismi.

Nakoľko kontajnery majú približne 5-násobne väčší objem, ich spádová oblasť sa zväčší, čo v konečnom dôsledku môže znamenať, že z pôvodnej vzdialenosti 20-60 m dostupnosti od domu pokojne môže obyvateľ absolvovať vzdialenosť 150-200 m, poprípade i viac, čo môže byť vnímané u niektorých skupín obyvateľov veľmi negatívne.

Konštatujem to na základe skúsenosti zo zlučovania kontajnerovísk pri uzamykaní, kde sme ich posúvali len o cca 30 m. V neposlednom rade je to otázka hlavne na spoločnosť KOSIT a Mesto Košice.

Takéto riešenie musí byť komplexné pre celé mesto. Pri vývoze separovaných zložiek odpadu pri takomto veľkokapacitnom separovaní je tiež predpoklad, že odpad môže byť aj znehodnotený inými druhmi odpadu. Vtedy je potrebné opätovne dotrieďovať, čo spôsobuje nemalé náklady, prípadne musí skončiť odpad v spaľovni.

Nie malým problémom bude aj cena takýchto kontajnerov, príkladom je už spomenuté mesto (Moldava nad Bodvou) v okrese Košice-okolie, kde jedno takéto kontajnerovisko stálo cca 36 000 €, čo je v porovnaní s priemernou cenou uzamykateľného kontajneroviska 5000 € značne vyšší náklad. Je potrebné prerátať efektivitu a návratnosť investície, zosúladiť VZN a zmluvné podmienky.

Ladislav Lörinc, poslanec mestskej časti Košice-Sídlisko KVP

Uzamykateľné kontajneroviská v obytnom priestore sú pre mňa ako päsť na oko. Nestotožňujem sa ani s filozofiou uzamykania svojho odpadu, ani s tým, že samosprávy v nemalých sumách investujú finančné prostriedky do ochrany majetku súkromnej firmy (odpadkové nádoby sú majetkom Kosit, a. s.)

Chýba hodnota za peniaze. Absolútne chápem občanov, ktorí sa dožadujú poriadku v okolí svojich odpadkových košov, ale len s nepochopením pozorujem, ako niektoré samosprávy prichádzajú s týmto riešením ako s niečím prevratným a skvelým. To je proste zavádzajúce.

Existuje aj lepšie riešenie. Faktom je, že uzamykanie kontajnerov ako riešenie je v porovnaní so západnou Európou 10 rokov dozadu a je už dávno prežité. Sme proste pozadu. Pravdepodobne preto, lebo peniaze dávame na nezmyselné behy, farebné behy, spoznávacie behy, maškarné behy a lacné PR pre vedenie mesta.

V našej mestskej časti nemáme uzamykateľné kontajneroviská. Mestské časti nemajú kompetencie v oblasti nakladania s odpadom. Túto kompetenciu má mesto Košice, ktoré na zvoz a spracovanie odpadu zazmluvnilo firmu Kosit, a. s.

Uzamykateľné kontajneroviská majú svoje opodstatnenie na miestach, kde je menší manipulačný priestor a inžinierske siete v zemi.

V opačných prípadoch by som išiel cestou polopodzemných kontajnerovísk, ktoré majú oveľa viac výhod v porovnaní s klietkami.

Na sídlisku KVP by sme chceli ísť cestou podzemných a polopodzemných kontajnerov, ale všetko závisí od mesta Košice a spoločnosti Kosit, a. s. Bez ich povolenia a spolupráce nedokážeme tento pilotný projekt realizovať. Doteraz mali odmietavý postoj.

Po spustení petície za výstavbu podzemných a polopodzemných kontajnerov na odpad v meste Košice však náhle otočili. Uvidíme, či sa podarí. My, ako mestská časť Košice-Sídlisko KVP sme pripravení pomôcť s realizáciou vo všetkých smeroch.

Jednoznačne áno. Za peniaze, ktoré samosprávy investujú do uzamykateľných kontajnerov sme pokojne mohli mať podzemné a polopodzemné kontajneroviská, ktoré sú krajšie, estetickejšie, efektívnejšie, úspornejšie, hygienickejšie a najmä bezpečnejšie.

Podzemné kontajnery už majú v Nitre, Trnave, Trenčíne, Zvolene, Liptovskom Mikuláši, Topoľčanoch či v Moldave nad Bodvou, tak prečo nie v Košiciach - európskom hlavnom meste odpadu?

Preto sme spustili aj petíciu za výstavbu podzemných a polopodzemných kontajnerovísk v meste Košice, kde žiadame primátora Richarda Rašiho a poslancov mestského zastupiteľstva, aby pripravili pilotný projekt na polopodzemné/podzemné kontajnery s cieľom vytvoriť funkčné a estetické kontajnerové stojiská, v spolupráci s firmou Kosit, a. s. a mestskými časťami mesta Košice.

Zabezpečili realizáciu prvých polopodzemných/podzemných kontajnerových stojísk už v priebehu roka 2017 vo vybraných veľkých mestských častiach.

Pripravili projektovú dokumentáciu a žiadosť o dotáciu z finančných prostriedkov EÚ na tento účel a zároveň vyčlenili finančné prostriedky aj z rozpočtu mesta Košice.

Petícia má v súčasnosti 1100 podpisov a je stále možné ju podpísať na stránke www.changenet.sk

Jeden polopodzemný kontajner (5 m3) sa rovná 6 klasickým nádobám na odpad (1100 l) a s dodaním a montážou do zeme sa pohybuje niekde v sume 2500 eur.

Benefity pre občanov sú najmä v tom, že zabraňujú zápachu, zabraňujú šíreniu baktérií, zabraňujú výskytu hlodavcov, sú viac estetické, sú odolnejšie voči požiarom, zaberajú menej verejného priestoru a čo je hlavné - nie je možné ich vyberať nájazdmi neprispôsobivých občanov.

Podzemné a polopodzemné kontajnery majú svoje miesto vo všetkých štátoch EÚ, ale aj vo svete. Toto je jednoducho budúcnosť. Čím skôr si to v Košiciach uvedomíme, tým skôr ľudia budú môcť využívať benefity tohto riešenia a samosprávy zbytočne nebudú plytvať peniazmi na riešenia, ktoré už sú dávno prežité.

Zdenko Lipták, aktivista

Každému je dnes jasné, že súčasný spôsob je dávno zastaraný a aj veľmi neestetický. Dnes vo svete existujú rôzne spôsoby uskladňovania odpadov v obytných zónach. Košice tento trend vôbec nezachytili. Výstavba uzamykateľných klietok je krokom späť.

Na začiatok je ale potrebné si uvedomiť majetkové záležitosti okolo danej problematiky. Odpad je lukratívny obchod a preto si túto činnosť na Slovensku prevádzkujú mnohé mestá samy, na rozdiel od Košíc, kde strana SMER chce túto monopolnú spoločnosť odovzdať úplne do súkromných rúk, za veľmi nevýhodných podmienok pre mesto a samotných Košičanov, ktorí platia Kositu oveľa vyššie poplatky za to isté, ako obyvatelia okolitých obcí.

O kontajneroviská by sa mal ale starať ten, komu kontajnery patria a v Košiciach je to firma KOSIT a nie samospráva, čiže mesto či mestská časť.

Preto by samospráva mala tlačiť na (bohužiaľ monopolného) majiteľa danej služby (zber/zvoz odpadu), čiže Kosit, aby túto problematiku riešil.

Keďže Kosit a aj mesto sú ovládané tými istými ľuďmi v pozadí, tak sa investujú (neoprávnene) verejné peniaze, čiže naše dane, na ochranu cudzieho – súkromného majetku.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život
 2. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami
 3. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 4. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 5. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 6. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 7. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 8. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 1. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 2. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami
 3. Verejnosť už hlasuje za najkrajšiu obnovenú pamiatku
 4. Súboj o najkrajšiu pamiatku rozhodne verejné hlasovanie
 5. Súboj o najkrajšiu pamiatku rozhodne aj verejnosť
 6. Západniari hlasujú o svojej najkrajšej pamiatke
 7. Verejné hlasovanie rozhodne o najkrajšej obnovenej pamiatke
 8. Súboj o najkrajšiu pamiatku rozlúskne verejné hlasovanie
 1. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 13 685
 2. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 12 874
 3. Ako riešia krízu v zahraničí? Nižšia daň, zmrazená cena potravín 10 951
 4. Čím je Azúrové pobrežie tak príťažlivé? Zistíte po pár chvíľach 9 166
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 7 593
 6. Jednoznačný recept na úspech? Buďte pripravení prispôsobiť sa 6 203
 7. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 3 332
 8. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 3 122

Blogy SME

 1. Ján Roháč: Ad.: Štiavnica a syndróm vyhorenia
 2. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Krušetnica
 3. Pavel Kalis: Ako žiť s infláciou
 4. Unicef Slovensko: Voda nie je samozrejmosť
 5. Linda Rampašeková: Je lepšia hra ako film?
 6. Ivan Mlynár: Posolstvo Štefana Hamrana - sú len dva dni v roku, kedy nemôžeme brániť právny štát – včera a zajtra
 7. Rastislav Puchala: Maďari za Dunai
 8. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 172
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 5 702
 3. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 236
 4. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 4 178
 5. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 3 556
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 044
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 512
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 357
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Ján Roháč: Ad.: Štiavnica a syndróm vyhorenia
 2. Miroslav Lisinovič: Putovanie slovenskými Kalváriami - Krušetnica
 3. Pavel Kalis: Ako žiť s infláciou
 4. Unicef Slovensko: Voda nie je samozrejmosť
 5. Linda Rampašeková: Je lepšia hra ako film?
 6. Ivan Mlynár: Posolstvo Štefana Hamrana - sú len dva dni v roku, kedy nemôžeme brániť právny štát – včera a zajtra
 7. Rastislav Puchala: Maďari za Dunai
 8. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov
 1. Matúš Baňas: Reforma vzdelávania na Slovensku - poďme spáliť aj posledné zvyšky toho dobrého, čo v slovenskom školstve ostalo 7 172
 2. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 5 702
 3. Radovan Čipka: Ako Záborská znesvätila tému pomoci ženám 5 236
 4. Magdaléna Cifrová: Konečne potrestaný pedagóg na VŠVU a aké dôležité je ospravedlniť sa 4 178
 5. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 3 556
 6. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 044
 7. Michal Uherčík: Veľké riešenie alebo veľké fiasko. Parkovacie domy v Martine. 2 512
 8. Viktor Pamula: Spolky v Spišskej Novej Vsi II 2 357
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu