Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 19. február, 2018 | Meniny má Vlasta
Pridajte si svoje mesto

Anketa známych Košičanov: Ako bezpečne sa cítia v meste

Pomohlo by viac kamier, pôchodzkárov, bezpečia v MHD a pri baroch.

(Zdroj: archív)

Aktivisti, starostovia a radnica sa výnimočne zhodujú v tom, že sa v Košiciach cítia bezpečne.

Aj tu však vidia rezervy najmä v počte policajtov či bezpečnostných kamier v uliciach, v prostriedkoch MHD a lepšej prevencii násilia podgurážených občanov.

Upozorňujú aj na riziko časovanej bomby zvanej lunik IX.

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Policajný prezident: Košice sú najhoršie v bezpečnosti na Slovensku

Richard Raši, primátor

1. „Áno, pretože Košice sú bezpečným mestom. Bezpečne sa cítia v našom meste aj turisti a návštevníci Košíc, o čom svedčia reprezentatívne výsledky hodnotiacej štúdie, zrealizovanej v rokoch 2012 – 2014. Ak by sa ľudia, ktorí prichádzajú do nášho mesta, v ňom necítili príjemne a bezpečne, tak by návštevnosť mesta klesala. Opak je pravdou, záujem o Košice neustále rastie."

2. „Problémové nie sú miesta, ale niekoľkí jednotlivci, ktorí znepríjemňujú život a ohrozujú svojím konaním drvivú väčšinu slušných ľudí. Myslím, že zodpovednosť za to, aby sme sa mohli cítiť v našom meste bezpečne, nenesú iba štátni a mestskí policajti, ale my všetci. Každý z nás nesie svoj diel zodpovednosti za to, aby pár neslušných ľudí škodilo čo najmenej tým, že budeme obozretní a dokážeme včas upozorniť, resp. promptne zareagovať, ak sa deje v našom okolí niečo nesprávne a nebezpečné."

Anketa:
Cítite sa v Košiciach bezpečne?
áno
352
nie
644
Hlasovalo: 996

Anketa už bola ukončená.

3. „Mesto môže zabezpečiť, aby bolo v uliciach viac mestských policajtov, aby boli dobre vybavení a schopní byť čo najskôr všade tam, kde ich ľudia potrebujú. Už niekoľko rokov zvyšujeme počet príslušníkov Mestskej polície v Košiciach, zlepšujeme ich technické vybavenie, usilujeme sa o to, aby prostredníctvom policajných staníc na sídliskách boli schopní zasahovať operatívne a pôsobiť preventívne. Veľký dôraz kladieme na monitorovanie verejného priestoru bezpečnostnými kamerami, ktoré majú takisto preventívny efekt. V tomto roku umiestnime do verejného priestoru 8 nových kamier a ich celkový počet tak prekročí stovku."

Martin Petruško, viceprimátor

1. „Áno, cítim sa bezpečne. Košice nie sú nebezpečným a už vôbec nie najnebezpečnejším mestom na Slovensku. Túto nie celkom správnu informáciu nedávno publikovali viaceré médiá a ja som rád, že ju vzápätí dalo na pravú mieru Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR v Košiciach. Okrem iného uviedlo, že kriminalita v našom meste naopak významne klesá. Z porovnania súčasnej bezpečnostnej situácie so situáciou v roku 2006, keď bolo evidovaných 8 616 trestných činov pri objasnenosti pohybujúcej sa na úrovni 26,4 % vyplýva, že v minulom roku bol zaznamenaný pokles kriminality o 4 116 trestných činov (teda o takmer 48 %). Výrazne narástol počet objasnených prípadov - na úroveň 41,8 %."

2. „Podľa vyjadrenia štátnej polície by pomohlo, ak by si Košičania a návštevníci mesta dávali väčší pozor na svoje osobné veci pri nákupoch, počas cestovania v prostriedkoch MHD alebo aby si neodkladali tašky, kufríky, mobily a počítače na viditeľných miestach vo svojich motorových vozidlách, ktoré sú lákadlom pre príležitostných zlodejov. Práve tieto prípady veľmi negatívne ovplyvňujú štatistiky kriminality v Košiciach."

3. „Z prieskumov verejnej mienky vieme, že ľudia si pod zvýšením bezpečnosti predstavujú najmä technické zabezpečenie bezpečnosti, čiže zvýšenie hustoty kamerového zabezpečenia priestorov a viac verejného osvetlenia. Počet bezpečnostných kamier v Košiciach neustále zvyšujeme a pripravujeme veľkú modernizáciu verejného osvetlenia v meste, ktorá nepochybne prispeje k tomu, že sa obyvatelia a návštevníci mesta budú cítiť v Košiciach bezpečnejšie."

Ľubomír Grega, starosta MČ Staré Mesto

1. V našom krásnom meste sa cítim relatívne bezpečne. Postupné otepľovanie však láka do ulíc čoraz viac bezdomovcov a asociálov, ktorí nie len popíjajú pred obchodnými centrami, či na Hlavnej ulici a obťažujú nás žobraním, ale dokonca pohoršujú aj vykonávaním svojich potrieb na verejnosti, často pred očami malých detí.

2. K najproblémovejším miestam Starého Mesta patrí Dominikánske námestie, okolie stanice a Mestského parku, Kováčska ulica a samozrejme Svätoplukova - od Malej pošty až po Masarykovu, vrátane Löfflerovej ulice.

3. Pre posilnenie nielen samotného pocitu bezpečnosti Košičanov, ale aj reálneho zníženia kriminality a teda k najúčinnejšej prevencii by nepochybne prospelo opätovné navýšenie počtu príslušníkov mestskej polície, ako sme tomu boli svedkami za čias primátorovania R. Schustera počas projektu Bezpečné Košice.

Občania by privítali viac peších hliadok, ktoré by neustále brázdili a monitorovali problematické miesta centra Košíc a svojou prítomnosťou zároveň odrádzali potencionálnych páchateľov trestnej činnosti. Staromešťania zasa požadujú v centre viac kamier a keďže sa pomaly blíži leto, aj posilnenie hliadok cez víkendy v pešej zóne, na Kuzmányho sídlisku, či v spomínaných problematických miestach.

Jaroslav Hlinka, starosta MČ Juh

1. Podľa mojich informácií a osobných stretnutí so zástupcami štátnej a mestskej polície vo všeobecnosti kriminalita na území mesta klesá oproti minulým rokom. Nie je dôvod, aby sa obyvatelia necítili bezpečne vo svojich domovoch a na verejných priestranstvách. Niekedy však my sami dávame príležitosť na páchanie trestnej činnosti svojou ľahostajnosťou (krádeže osobných vecí zo zaparkovaných motorových vozidiel, na zastávkach MHD a obchodných centrách).

2. Veľké obchodné centrá. Okolie bytových domov pre obyvateľov dôchodkového veku na Južnej triede, Vojvodskej, Mlynárskej. Zdržiavanie sa neprispôsobivých a žobrajúcich osôb.

Sídliská – pohyb skupín neprispôsobivých osôb (obťažovanie obyvateľov žobraním a podomovým predajom, znečisťovanie verejných priestranstiev, vandalizmus na ihriskách a poškodzovanie parkových lavíc a odpadkových košov v oddychových zónach).

Priechody pre chodcov v dôsledku zvýšenia intenzity dopravy v meste môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti chodcov.

Prostriedky mestskej hromadnej dopravy – obťažovanie cestujúcich, prejavy vandalizmu a pohoršujúce správanie určitých skupín osôb.

3. a) Mesto Košice v spolupráci s mestskými časťami častí vybudovalo bezpečnostný kamerový systém v meste, ktorý prispieva k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a taktiež ku znižovaniu kriminality v meste. Systém je napojený na pult ochrany Mestskej polície Košice a kvalitné HD kamery snímajú verejné priestranstvá aj v nočných hodinách.

Máme pocit, že k zefektívneniu využívania týchto kamier by bolo potrebné posilniť personálne dispečing pultu ochrany a tým zabezpečiť sledovanie záznamov z kamier celoplošne na území mesta.

b) Mestská časť Košice – Juh za účelom prevencie kriminality pravidelne organizuje v dennom centre seniorov tréningy pre dôchodcov so zameraním na lepšie zdolávanie psychického nátlaku v komunikácii s podomovými predajcami.

c) Čo mesto môže v oblasti bezpečnosti obyvateľov urobiť:

- lepšie osvetliť prechody pre chodcov hlavne pri základných školách a hlavných peších ťahoch (ZŠ Jantárová, Gemerská – Železníky, Požiarnická, Južná tr. od obchodného centra a pod.)

- zvýšiť počet kontrolných hliadok mestskej polície na sídliskách a pri obchodných centrách so zameraním na kontrolu dodržiavania verejného poriadku.

Ján Jakubov, starosta MČ Západ

1. Áno. Som rodený Košičan, v tomto meste som sa vždy cítil bezpečne.

2. Rast Košíc na súčasných 240-tisíc obyvateľov spôsobil aj nárast počtu drobných deliktov - krádeží a pod. Najproblematickejšie sú miesta s väčšou kumuláciou obyvateľov a turistov - železničná a autobusová stanica, centrum mesta, okolie obchodných centier a pod.

3. Stále zdokonaľovať kamerový systém mesta osadzovaním nových kamier, pravidelný systém hliadkovania štátnej i mestskej polície na rizikových miestach a v neposlednom rade osveta a komunikácia s občanmi tak, aby informovali policajné zložky v prípade, ak zaznamenajú možnosť vzniku krízových situácií vo vzťahu k narušovaniu verejného poriadku.

Ladislav Lörinc, poslanec MČ Sídlisko KVP

1. Áno, v Košiciach sa cítim pomerne bezpečne. Prekážajú mi jedine podgurážení "majstri sveta", ktorí si po veľkých dávkach alkoholu zamieňajú centrum mesta s telocvičňou pre zmiešané bojové športy. Je to ale osobná vizitka ich mentálnej výbavy, nie zodpovednosť samosprávy. Bezpečnosť v meste by som však nesúdil na základe toho, ako bezpečne sa cítia mladí, zdraví muži v mojom veku. Mesto vytvárajú jeho obyvatelia. Pýtal by som sa žien, detí, dôchodcov alebo ľudí so zdravotným postihnutím. Tieto skupiny obyvateľstva sú veľakrát terčom útokov a majú problém sa brániť. V tomto smere vidím priestor na zlepšenie. Začína to tým, že kompetentní musia opustiť kancelárie, policajné štatistiky a nezmyselné deklarácie proti násiliu a ísť reálne do terénu, stráviť tam svoj čas, načúvať ľuďom.

2. Policajný zbor si vedie pomerne presné štatistiky kriminality v závislosti od lokality. Problémové lokality sú vo zvýšenej miere monitorované policajnými zložkami. Ako problémové vnímam okolie sídliska Lunik IX a priľahlých oblastí. Problémové sú aj oblasti, kde sa prirodzene združuje veľké množstvo ľudí, najmä vo večerných hodinách. Naše najmladšie sídliská majú podľa medializovaných informácií dlhodobejší problém s drogovou trestnou činnosťou. Priestor na zlepšenie vidím aj v oblasti bezpečnosti dopravy.

3. V oblasti prevencie kriminality by som určite uvítal postupné rozširovanie kamerového systému, najmä so zameraním na ochranu majetku. Monitorované parkoviská a verejné priestranstvá s 24-hodinovým monitoringom vo zvýšenej miere aj na sídliskách, nielen v centre mesta.

Uvítal by som aj zvýšenie bezpečnosti cestujúcich v mestskej hromadnej doprave (MHD). Len minulého roku sme boli svedkami viacerých fyzických napadnutí vo vozidlách MHD v Košiciach. Ak chceme ľudí dostať z áut do MHD, musia sa tam všetci cítiť bezpečne a pohodlne. DPMK a mesto Košice v tomto smere za posledné roky neurobili prakticky nič.

Situácia na Luniku IX je časovaná bomba, ktorú si primátori alibisticky presúvajú ako horúci zemiak. Sociálna situácia je dlhodobo neudržateľná a s tým je spojená nielen problematika kriminality. Sociálna politika mesta má svoju nezastupiteľnú úlohu v otázkach bezpečnosti a to najmä pri odstraňovaní sociálnych konfliktov. Viceprimátorku poverenú zastupovaním primátora v oblasti sociálnej problematiky a riešenia sociálnych skupín vyžadujúcich si osobitný prístup som v teréne na Luniku IX alebo v "Mašličkove" ešte nevidel. Úprimná sociálna politika sa ťažko robí od plného stola v drahých šatách na plese.

Mestská polícia sa vinou vedenia tohto mesta stala príveskom súkromnej parkovacej firmy, ktorej naháňajú biznis pokutovaním Košičanov. To by bola jednoznačne prvá vec, ktorú by som okamžite zmenil. Mestská polícia má dozerať na bezpečnosť, čistotu, poriadok, dodržiavanie VZN (všetkých, nielen parkovanie) a ochranu majetku občanov mesta. Bez áut plných parkovacích papúč. V teréne. Na sídliskách. Medzi ľuďmi.

Ako zaujímavý vnímam aj experiment samosprávy v Amsterdame, kde zaviedli funkciu tzv. nočného starostu, ktorý sa stará nielen o bezpečnosť zabávajúcich sa ľudí a dodržiavanie všeobecne záväzných pravidiel. Predovšetkým má na zodpovednosti podporu tzv. nočnej ekonomiky, t. j. príjmov mesta z turizmu, barov, zábavných podnikov.

Karol Labaš, aktivista

1. Na objektívne posúdenie, či sú Košice bezpečné mesto z hľadiska násilnej kriminality, nie som správny adresát takejto otázky. Rozhodujúce sú pocity a skúsenosti najslabších - detí, starých ľudí a žien. Práve tí bývajú najčastejšie terče násilnej trestnej činnosti. Útočník kalkuluje s ich strachom a panikou z bezmocnosti. U mňa je situácia iná, v najhoršom sa viem spoľahnúť na svoje bežecky trénované nohy. Zatiaľ som to viac než pre seba využil na výpomoc prekvapenému policajtovi pri dolapení mladíka, ktorého neúspešne prenasledoval. Ale v opačných situáciách, keď som ja požiadal políciu o zadržanie podguráženého chlapa, ktorý na zastávke autobusu provokoval rad za radom ľudí až do fyzickej potýčky so mnou, policajti evidentne naťahovali čas. Zbytočne som prejavil ochotu nájsť a identifikovať dotyčného. Presvedčil ich až predavač poškodený krádežou toho istého dotyčného. Vyhovárajúc sa na legislatívu sa policajti k jeho prenasledovaniu odhodlali, až keď ich riskantná jazda už nemohla byť úspešná.

2. Určite neprekvapím Lunikom IX. Pre bežného smrteľníka je to úplne iný, nepochopiteľný svet uzavretej komunity s nepredvídateľným správaním sa. Nepíšem o predsudkoch. Bol som raz svedok (z autobusu) drámy, keď niekoľko desiatok obyvateľov sídliska, poniektorí aj primitívne vyzbrojení palicami a kameňmi a hnaní davovou psychózou, prenasledovalo môjho známeho len preto, že bránil pred ich nájazdmi rodičovskú záhradu na začiatku Myslavy. Bál sa dokonca aj vlčiak, ktorý utekal s ním. Našťastie, pred sídliskom KVP im ušli.

Ale aj v iných rómskych osadách ich obyvatelia majú obranný syndróm osieho hniezda. Odskúšal som si to predstieraním zvedavosti tým, že som pozoroval z patričnej vzdialenosti život v osade pri diaľničnom privádzači nad sídl. Ťahanovce. Narušenie hranice ich teritória sa im nepozdávalo. Keď sa oproti mne behom vybrala skupinka domácich, dúfať v ich mierové úmysly som sa neodvážil a radšej som sa vrátil k svojmu bežeckému tréningu. No a najmedializovanejšia košická bitka v podaní trojice bitkárov Paškovcov vypovedá jasnou rečou, že bezpečné nie je ani samotné centrum Košíc.

3. Pocit bezpečia závisí od toho, ako ľudia dôverujú preventívnym opatreniam. Vo všeobecnosti sa očakáva od mesta viac v oblasti pasívnej ochrany verejného priestranstva - najmä dostatočné osvetlenie a hustý kamerový systém. Tieto opatrenia určite pomôžu, ale kľúčovú úlohu zohráva mestská a v súčinnosti aj štátna polícia: ich profesionalita, rýchlosť, otvorenosť pre spoluprácu s občanmi, dôslednosť, prevencia. V mnou spomínanom prípade mi všetko z vymenovaného chýbalo. Policajti nesmú otáľať so zásahom iba preto, že čakajú na dokonanie trestného činu. Legislatíva nemá prekážať policajtom predvídavo zabrániť činnosti evidentne smerujúcej k jeho dokonaniu.

V Košiciach však prevencia dostala trhliny. Samospráva sa, paradoxne, stala zdrojom zbytočného napätia a vandalizmu, ktoré vyvolala zmluva so všeobecne nenávidenou a neschopnou parkovacou firmou. Mestská polícia sa odklonila od svojho poslania a značná časť jej kapacít slúži záujmom tejto firmy. Predstavitelia mesta si vyslúžili verejné opovrhnutie nepravdivým obviňovaním aktivistov za stav, za ktorý nesú politickú zodpovednosť.

Ladislav Rovinský, aktivista

1. V Košiciach sa cítim bezpečne.

2. Problémové sú v nočných hodinách miesta, kde sa vyskytujú problémoví ľudia - ako traja bratia a podobní posilnení. Cez deň nemám problém navštíviť Lunik IX či Mašličkovo, ale v noci by som tam za hrdinu nešiel.
Pri nočných podnikoch je zas problém absencia prítomnosti polície - na Luniku IX a v Mašličkove bieda a absencia terénnej sociálnej práce.

3. Policajti v uliciach, nielen pre EEI, ale hlavne pre dohľad nad dodržiavaním poriadku.

Téma: Policajná akcia Shark na východe


Článok je zaradený aj do ďalších tém Polícia (Senec), Polícia (Pezinok), Polícia (Trnava)

Neprehliadnite tiež

Gaj, Polaček a Gibóda idú po sebe aj cez políciu. Tá začala stíhania

V súbojoch známych košických politikov sa pritvrdzuje.

Súťaž

Máme pre vás poklad na zaujímavom mieste

Súťažte s Korzárom o zlatú tehličku a ďalšie skvelé ceny.

Érsek sklamal Trnku, na tunel pod Soroškou nie sú peniaze

Košický župan sa stretol s ministrom dopravy. Odchádzal sklamaný.

V Prešove kúpu parkovísk od EEI stopli

Kontrolór upozornil na vysokú cenu. Mestská rada žiada ďalší znalecký posudok.

Ako Korzár oslavoval svoju dvadsiatku? Pozrite si videonávratku

Čo všetko zaželali nášmu denníku známe osobnosti?

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Minister, ktorý robí zmeny a potom ich koriguje. Tomáš Drucker

Napriek istému sklamaniu nemálo odborníkov vraví, že Drucker by mohol byť najlepším ministrom zdravotníctva, akého Smer doteraz postavil.

KOMENTÁRE

Drucker je v polčase. Prečo má šancu vydržať ďalej

Kasting na nového ministra zdravotníctva sa tentoraz zrejme neuskutoční.

Najčítanejšie na Košice Korzár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Nové komorné bývanie v Karlovke? Karlove
 2. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s?
 3. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche
 4. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať?
 5. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom
 6. Slovanet spustil LTE internet aj na juhu Tokaja
 7. Hľadá sa: Vzťah z rozumu. Darujte na Valentína predplatné SME.sk
 8. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME
 9. Slovanet spustil LTE internet aj v okolí Prešova
 10. Košickí športovci „pustili žilou“
 1. Nové komorné bývanie v Karlovke? Karlove
 2. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s?
 3. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche
 4. Príbeh tradičného družstva - príbeh Alojza Kračinovského
 5. Parfum podľa zverokruhu. Zvoľte tú správnu vôňu
 6. Fascinuje ma nadšenie mladých ľudí, s akým hltajú nové trendy
 7. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať?
 8. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom
 9. Chute a vône kórejskej kuchyne priamo v METRO
 10. Adient je tretí najlepší zamestnávateľ
 1. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom 24 458
 2. Mio MiVue 733 WiFi - snadno přeneste záznam autokamery do mobilu 14 154
 3. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME 10 146
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 6 924
 5. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche 5 886
 6. Počet predplatiteľov SME.sk dosiahol ďalší rekord 5 807
 7. Hektická Moskva, ktorá nikdy nespí 5 072
 8. Hľadá sa: Vzťah z rozumu. Darujte na Valentína predplatné SME.sk 4 763
 9. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať? 4 135
 10. Košickí športovci „pustili žilou“ 2 435

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop