Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 20. február, 2018 | Meniny má Lívia
Pridajte si svoje mesto
KOŠICKÝ VEČER

Primátor Raši: Zelene pribúda. Aktivisti: Ubúda a je zanedbaná

Pohľad na zeleň rozdeľuje vedenie mesta a aktivistov.

Mestský park.(Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Mesto Košice sa stará o 50 000 stromov, vyše 20 000 kríkov a 52 000 metrov živého plota, či 463 hektárov trávnatých plôch. Je to veľa, či málo? Ustupujú zeleň a stromy výstavbe alebo sa vďaka nej vysádzajú nové?

Politici a aktivisti sa v odpovediach výrazne rozchádzajú.

Richard RAŠI, primátor mesta Košice

1. Po dlhej a chladnej zime Košice ešte zelené nie sú, ale už to nepotrvá dlho a opäť sa naplno zazelenajú. Myslím, že každý Košičan si potom odpovie na vašu otázku jednoznačne – Košice sú krásne aj preto, že sú plné zelene.

2. – 3. Napriek tomu, že sa v Košiciach stále niečo rekonštruuje, obnovuje, modernizuje a stavia, zeleň v našom meste pribúda.

Spomeňme si, aké obavy mali kritici revitalizácie Mestského parku pri železničnej stanici z úbytku zelene, zrealizovanej v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

A výsledok? Z obávaného miesta, ktorému sa po zotmení každý radšej vyhol, sa stal Mestský park vyhľadávaným a atraktívnym miestom s prekrásnymi zákutiami a oddychovými zónami, v ktorom boli zachované zdravé stromy a vysadené stromy nové.

Ďalší príklad. Park na Moyzesovej ulici. Niektorí aktivisti kritizovali parkové úpravy, ktoré ho skultivovali a zatraktívnili pre verejnosť a predpovedali, že niektoré stromy kvôli nim vyschnú. Nestalo sa, a park je krajší ako kedykoľvek predtým.

A do tretice spomeniem modernizáciu a rekonštrukciu električkových tratí v roku 2015. Na Štúrovej a Kuzmányho ulici nám priniesla zelené električkové trate, na frekventovanej Štúrovej pribudlo mnoho nových sadeníc stromov a kríkov.

4. Ak sa pýtate na primeranosť výrubov, dlhodobo sa snažíme o to, aby nebol zbytočne vyrúbaný jediný strom v meste. Mohol by som spomenúť niekoľko príkladov, keď si chceli firmy pri výmene potrubí v líniových stavbách zjednodušiť investíciu na úkor zelene. Nepovolili sme im to a zachránili sme tak napríklad prekrásne stromoradie japonských čerešní na Južnej triede.“

Róbert TRTÍK, riaditeľ Správy mestskej zelene

1. Áno, myslím si, že Košice sú „zelené“ mesto, nielen vzhľadom na to, čo obhospodaruje Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach, ale povedzme aj Mestské lesy. Veď v Košiciach máme množstvo veľmi pekných parkov, aj lesoparkov.

Anketa:
Je podľa vás v Košiciach dosť zelene?
áno
30
nie
176
Hlasovalo: 206

Anketa už bola ukončená.

2. Odpovedať na túto otázku jednoznačne „áno“ alebo „nie“ by zrejme nebolo korektné. SMsZ sa stará o viac ako 50 000 stromov, viac ako 20 000 kríkov, viac ako 52 000 bežných metrov živého plota, či 463 hektárov trávnatých plôch. Samozrejme, že si dokážem predstaviť, že by tu zelene mohlo byť aj viac. Napríklad, pri záberoch zelene pri rôznych developerských projektoch sa uskutočňuje náhradná výsadba.

Rozšíreniu zelene aj na ďalšie plochy zabraňuje hustá sieť inžinierskych sietí. Sú plochy, kde jednoducho kvôli tomu zeleň nemôžeme vysadiť, aj keď sa ľuďom na prvý pohľad môže zdať, že konkrétne miesto je na zeleň ako stvorené. Sú tam však siete a my musíme dodržiavať predpísané ochranné pásma. Tiež by sme napríklad boli veľmi radi, ak by sme na Alejovej ulici mohli vysadiť aleje, ale jednoducho sa to nedá.

4. Áno, vplývajú a ja by som si želal, aby to bolo len pozitívne. Rozvoju výstavby nových projektov a modernizácii sa neubránime. Zodpovedný developer, ale aj príslušné orgány, ktoré projekty povoľujú a majú nad nimi dozor, majú aj povinnosť čo najmenej zasahovať do existujúcej podoby životného prostredia, prípadne to, čo bolo poškodené, nahradiť zodpovedajúcou výsadbou.

4. Určite nikto nemá záujem na výrube drevín bez toho, aby to bolo potrebné. U nás je však pohľad na túto problematiku niekedy dosť skreslený, akoby ľudia, zodpovední za výrub, mali byť spoločensky odsúdení. Chcem zdôrazniť, že žiadny strom nie je vyrúbaný samoúčelne a na každý zásah do zelene je nejaký dôvod. Či už ide o zdravotný stav dreviny, nejaký projekt, alebo priame ohrozenie zdravia, majetku, či dokonca životov.

V zahraničí (napr. Rakúsko) sú niektoré druhy stromov po dosiahnutí veku 50 rokov automaticky likvidované a nasleduje náhradná výsadba mladých stromov. Verejnosť by mala vedieť, že o stromy sa SMsZ stará a každý výrub je dôsledne zvážený.

Ladislav ROVINSKÝ, aktivista

1. Košice sú zelené mesto „vďaka“ imelu skoro na všetkých stromoch. Ale dlho nebude, lebo stromy budú musieť vyrúbať. Údržba zelene je zanedbaná – mestský podnik Správa mestskej zelene v Košiciach je podfinancovaný, slabo materiálne aj personálne zabezpečený.

Má málo odborne vybavených pracovníkov a nedostatočnú techniku. (Podľa dostupných informácií napríklad len jedna vysokozdvižná plošina).

Odborná starostlivosť o stromy je nedostatočná – často sa nestíha ani výchovný rez. Trvalá starostlivosť a odborné ošetrovanie stromov absentuje.

Značná časť stromov je poškodená strunovými kosačkami – rany predstavujú vstupnú bránu pre choroby stromov
Košice nemajú žiadneho certifikovaného arboristu.

2. Zelene v meste nie je dosť, dokonca ani v sídliskách, ktoré považujeme za zelené. Urbanistická štúdia „Mestská zeleň Košice“ poukazuje na to, že počet drevín na obyvateľa je aj v nich nedostatočný (napr. na Západe).

Zeleň v meste nie je dostatočne chránená. Uprednostňujú sa investičné záujmy pred záujmami ochrany prírody.

Náhradná výsadba je v mnohých lokalitách priam nemožná. Mnohé stromy rastú v ochrannom pásme inžinierskych sietí – po ich výrube nie je možné na ich mieste vysadiť nové stromy.

Žiadali sme, aby boli v územnom pláne zadefinované koridory pre inžinierske siete (voda, plyn, elektrina, telekomunikačné a optické siete) – namiesto toho máme v meste spleť inžinierskych sietí, ktoré znemožňujú náhradnú výsadbu. Nie je sila (okrem nazlostených občanov), ktorá by „sietiarom“ vedela účinne odolávať.

V mnohých lokalitách chýba odborná koncepcia ošetrovania a obnovy stromov – napríklad mestský cintorín – robia sa na ňom výruby, ale nie je daný Smer, ako ďalej... To isté v oblasti náhrady inváznych stromov po celom meste.

3. Developerské projekty často likvidujú vzrastlú zeleň a náhradná výsadba v bezprostrednom okolí je niekedy nemožná – napríklad namiesto zelene na Námestí osloboditeľov...

Developerské projekty často zasahujú do lokalít tvoriacich súčasť Miestneho územného systému ekologickej stability – biokoridory a biocentrá, Biocentrum tvoria aj Kasárne Kulturpark – pri výstavbe padlo viac ako 70 stromov, najnovšie projekt dopravného prepojenia Nová Terasa – Trieda SNP – v biokoridore žiadajú výrub 35 stromov (bez náhradnej výsadby)

4. Za ZO SZOPK Košice 2013 sa zúčastňujem výrubových konaní a snažím sa minimalizovať výrub drevín, čo sa mi občas podarí... Veľmi často je výrub dôsledkom nedostatočnej starostlivosti o zeleň. Neošetrené a zle ošetrené stromy často musia padnúť – čo je škoda pre všetkých.

Jozef ANDREJČÁK, starosta MČ Dargovských hrdinov

1. – 2. Revitalizáciou parkov v meste Košice, ako aj rekreačných lokalít mesta vnímam zeleň pozitívne. V MČ Dargovských hrdinov sme za posledné obdobie revitalizovali priestor medzi poštou a gréckokatolíckym kostolom, kde vznikol malý parčík s detským a vonkajším fit ihriskom.

Zároveň pravidelne komunikujeme so Správou mestskej zelene vo veci pravidelných jarných a jesenných výsadieb a úpravy zelene.

Pre skvalitnenie využitia lesoparku na Furči v týchto dňoch finišujú práce na nových altánkoch, lavičkách, cvičiacich prvkov a náučnom chodníku.

Našou snahou je, aby zelene bolo dostatok.

3. – 4. Vplyv developerských projektov ako aj výrub drevín neviem posúdiť, nakoľko bližšie nepoznám jednotlivé projekty a riešenie zelene v ich okolí.

Zdenko LIPTÁK, aktivista

1. – 2. To, že je zeleň v mestách veľmi potrebná, je každému jasné. Je len veľkou škodou, že zeleň v meste nie je prioritou pre vedenie mesta, a to dlhé roky.

Je smutné, že občania a aktivisti veľakrát musia doslova bojovať za záchranu zelene práve voči tým, ktorí by ju mali chrániť z moci úradnej či hlasovaním v poslaneckej lavici.

Mesto Košice, čiže primátor Raši predložil poslancom mesta návrh na zrušenie VZN (všeobecne záväzné nariadenie) o ochrane zelene a mestskí poslanci to zrušili. Nikto z nich necítil potrebu jeho náhrady. Veď načo...

Som si istý že preto, že nemali ani šajnu o tom, že je to možné. VZN o ochrane zelene je dôležité aj preto, že mestská polícia môže konať najmä vďaka VZN. Ak však neexistuje, ich právomoci sú obmedzené...

Preto je potrebné, aby si poslanci mesta uvedomili daný stav, začali vážnu debatu na tému generel zelene mesta Košice, pripravili VZN, ktorým by zeleň v Košiciach mala opäť určitý stupeň ochrany (aj pred spiacimi bezdomovcami v kríkoch, na ktorých sa ľudia sťažujú a žiadajú riešenia) a parkom dať stupeň ochrany cez parkové poriadky...

3. Politici na plochách, kde je zeleň, vidia najmä stavebné parcely. Možno aj preto nie je snaha vedenia mesta a mestských poslancov jasne a zrozumiteľne zadefinovať zeleň cez územný plán, prípadne cez generel zelene, ktorý veľkolepo prisľúbil vypracovať aj primátor Richard Raši.

Roky sú to len sľuby a developeri si aj vďaka súčasnému vedeniu mesta ukrajujú zo zelených plôch. Zeleň, to sú aj veľké trávnaté plochy, ktoré sú v územnom pláne mesta definované zväčša ako stavebné parcely. Podľa mňa zámerne.

Najväčším ochrancom zelene by mali byť mestskí politici, od primátora, mestských poslancov, starostov MČ až po poslancov v mestských častiach, lebo tí rozhodujú o územnom pláne, o jeho veľakrát účelových zmenách v prospech developerov, o predaji či prenájme pozemkov a zelených plôch.

Pozrime sa, ako mesto „chráni“ zeleň pri realizácii parkovacej politiky v meste cez fušerácku a odborne nespôsobilú, no na ľudí od Smeru prepojenú EEI. Žiadna koncepcia, žiadne parkovacie domy (pod zemou či nad zemou), len budovanie nových parkovacích miest na úkor zelene.

Ako mesto a mestskí poslanci chránili veľkú zelenú plochu pred medickými internátmi, kde chcel investor z Považskej 40 odkúpiť veľkú zelenú plochu na výstavbu 138-miestneho parkoviska v rozpore s územným plánom či uzneseniami mestského parlamentu?

Návrh, našťastie, neprešiel o jeden hlas, ale ako mohli poslanci hlasovať ZA (čiže proti vlastným uzneseniam), keď to bolo v rozpore s kadečím? Lebo politika? Lebo Smer? Áno.

4. V týchto dňoch je medializovaná požiadavka developera Nová Terasa o výrub stromov kvôli prístupovej ceste, pričom aj právne predpisy jasne vyžadujú, aby vydaniu stavebného povolenia predchádzalo výrubové konanie.

Čiže bez ukončeného výrubového konania nemôže byť vydané stavebné. Ako je potom možné, že stavebný úrad, čiže mesto Košice, vydal stavebné povolenie, aj keď výrubové konanie nebolo ani začaté? Lebo Košice. Lebo politici.

Mestská časť Košice-Západ dala pokyn na výrub väčšie krovinatého porastu na Terase v lete, v rozpore so zákonom, až to skončilo na priestupkovom konaní... Dôvod? Neznalosť zákona.

Spomeňme si na to množstvo času a energie pri záchrane desiatok stromov v parku v Barci, či stromov v parčíku na križovatke Toryská – Tr. SNP...

Cyril BETUŠ, starosta MČ Sídlisko Ťahanovce

1. – 2. V podstate je možné podľa môjho pocitového názoru hodnotiť stav zelene v meste Košice ako dostačujúci.
V našej MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce od počiatku výstavby sídliska bolo každoročne vysádzaných veľké množstvo stromov, okrasných kríkov a rôznej doplnkovej zelene v spolupráci so Správou mestskej zelene Košice.

Táto činnosť prebieha aj v súčasnom období. Sme z troch strán obklopení zeleňou (ovocný sad, mestské lesy, urbárske lesy), takže pocitový dostatok stromov a zelene je priaznivý.

Skôr bojujeme s nežiadanou výsadbou zelene zo strany obyvateľov a to tzv. nevhodnou výsadbou na nevhodných lokalitách a nevhodnými druhmi stromov a rôznej zelene (blízkosť obytných domov, stromy, ktoré spôsobujú alergie, okrasné kríky atď .).

Náš problém, ktorý pociťujeme, je v súčasnosti hlavne údržba zelene, stromy, kríky trávnaté plochy, neskoré kosenie, hrabanie a odstraňovanie opadaného lístia a tou najväčšou pliagou sú invazívne rastliny, ktorých prím hrá všade prítomný zlatobyľ, rozšírený hlavne na súkromných pozemkoch.

Do riešenia tohto problému sa štátnej správe podľa mňa akosi nechce vstupovať. Údržba zelene v celom komplexe absentuje, žiaľ, z roka na rok viac a viac.

Podľa nás chýba aj žiadaný odborník, mestský fytopatológ, s ktorým by sa dalo konzultovať v jednotlivých mestských častiach potrebné odborné otázky, týkajúce sa výsadby, ošetrovania, výrubu a hodnotenia rôznych stavov zelene.

Na tieto a podobné otázky je potrebné vykonať odbornou organizáciou mesta Košice príslušnú analýzu a prijať také riešenia, aby bol celý komplex stavu, výsadby, ošetrovania a údržby zelene v meste Košice a po jednotlivých mestských častiach zabezpečovaný k spokojnosti obyvateľov.

3. – 4. Developerské projekty, ak sú pod prísnou kontrolou mesta Košice, odborníkov, aktivistov či obyvateľov, by nemali ohrozovať úbytok zelene v meste.

Výrub stromov chápem tak, že ak je potrebné túto činnosť vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov, turistov, dopravy, resp. zdravia lesov a ďalších možných vplyvov pri zachovaní zdravého rozumu, tak by sa mala uskutočniť v rozumnej a potrebnej miere s úvahou zabezpečenia ich okamžitej náhrady.

Téma: Voľby do VÚC 2017 (župné voľby)


Pozrite si tiež články z hlavnej témy Voľby do VÚC 2017 (župné voľby)  na domov.sme.sk
Článok je zaradený aj do ďalších tém Voľby do VÚC 2017 Košice (župné voľby)

Neprehliadnite tiež

Z lesa ukradli tisícky sadeníc buka

Polícia obvinila osem ľudí z okresu Vranov.

Pri košickej Galérii horel dom. Je možné, že ho niekto podpálil

Oheň vystrašil návštevníkov blízkeho obchodného centra.

Exšéfku banky súdia za spreneveru 600-tisíc eur

O miesto už prišla, môže aj o slobodu.

Opitý vodič pri cúvaní zrazil mladú ženu

Polícia opäť rieši v Prešovskom kraji prípady alkoholu za volantom.

Minúta po minúte: Stretnutie so županom Milanom Majerským

Diskusia s prešovským županom a ďalšími hosťami.

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Fialková pokazila streľbu, zmiešanú štafetu stiahli z pretekov

Triumfovali Francúzi pred Nórmi a Talianmi.

DOMOV

Poradenská firma u Maďariča mohla zneužívať dôverné informácie

Centire mala informácie vždy ako prvá.

ŠPORT

Šatan: Z nášho trendu nezľavíme. Budeme v ňom pokračovať

Keď sa pozriem na turnaj, vidím pozitíva.

KOMENTÁRE

Fondy sú európske, ale amaterizmus náš domáci

Ťažko nájsť väčší konflikt záujmov ako pomoc s písaním eurofondových výziev.

Najčítanejšie na Košice Korzár


Inzercia - Tlačové správy


 1. Nové komorné bývanie v Karlovke? Karlove
 2. Talent - vzdelanie - úspech
 3. Elektro-horúčka v podaní Volkswagenu
 4. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s?
 5. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche
 6. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať?
 7. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom
 8. Slovanet spustil LTE internet aj na juhu Tokaja
 9. Hľadá sa: Vzťah z rozumu. Darujte na Valentína predplatné SME.sk
 10. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME
 1. V Botanickej záhrade SPU otvorili jedinečnú výstavu orchideí
 2. Noc architektúry 2018
 3. V súťaži Záhrada, Park a Detail roka uspeli absolventi SPU
 4. Mieru spracovania odpadu zvyšujú automatizované linky
 5. Talent - vzdelanie - úspech
 6. Príbeh tradičného družstva - príbeh Iva Hlisnikovského
 7. Fasáda hotela Danube sa nekolauduje, investor predložil návrhy
 8. Európske univerzity a podnikatelia spoločne
 9. Billa pomáha slabozrakým a nevidiacim s nákupmi už aj v Nitre
 10. Svetový roaming v O2 výhodnejšie
 1. 16 tipov na poznávacie zájazdy so slovenským sprievodcom 26 289
 2. Spoznáte týchto 11 filmov, v ktorých sa objavil McDonald’s? 17 729
 3. Mio MiVue 733 WiFi - snadno přeneste záznam autokamery do mobilu 14 195
 4. Dobrú chuť: príloha o dobrom jedle a varení v denníku SME 11 491
 5. Máte hypotéku a chcete lepšie spávať? 5 426
 6. Nepýtajte od lekára antibiotiká pri chrípke či nádche 5 135
 7. Hľadá sa: Vzťah z rozumu. Darujte na Valentína predplatné SME.sk 5 115
 8. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 029
 9. Hektická Moskva, ktorá nikdy nespí 3 163
 10. Slovanet spustil LTE internet aj v okolí Prešova 2 572

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop