Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 11. december, 2018 | Meniny má Hilda
Nájdete nás na webe

Je ešte vôbec kde stavať nové parkoviská bez zásahov do prírody?

EEI a mesto: Ruší sa iba nefunkčná zeleň. Burdiga: Zaberajú každý voľný kus trávnika.

Stromová alej na Magurskej. Súvislý pás trávy zrušili a pomedzi stromami vybudovali parkovacie miesta. Pritom osekali aj korene stromov.(Zdroj: Judita Čermáková)

Záväzok parkovacej firmy EEI vybudovať 730 nových parkovacích miest narazil na odpor časti Košičanov, ktorí na to odmietajú obetovať hocijaký kus trávnatej plochy.

Mesto a jeho zmluvný partner deklarujú, že vznikajú na nefunkčnej zeleni a v lokalitách, kde sú potrebné.

Oponenti to vidia presne opačne. Kritizujú, že sa likviduje predovšetkým taká, ktorá esteticky dotvára okolie obytných domov.

Parkovacie miesta pribúdajú podľa nich aj tam, kde o ne ani nemajú obyvatelia záujem, lebo ich nedostatok nepociťujú.

Niektorí by okamžite položili na oltár možnosti zaparkovať ktorýkoľvek trávnik, iní zas robia všetko pre to, aby tam noha stavbárov za žiadnych okolností nevstúpila.

Nastala pikantná situácia. Jeden z hlavných tromfov pustenia firmy EEI aj pred bloky – 730 nových miest – je, zdá sa, do bodky nenaplniteľný.

Zvlášť, keď mesto najnovšie pri každom silnejšom tlaku verejnosti proti zásahu do zelene „hádže do koša“ už aj ním schválené stavebné povolenia.

Martin Petruško, viceprimátor Košíc

1. Každú lokalitu, v ktorej je plánovaná výstavba nových parkovacích miest, je potrebné posudzovať individuálne a brať pri tom do úvahy, aká je takzvaná zelená plocha, na ktorej majú byť vybudované nové parkovacie miesta.

Ak ide o plochu, na ktorej nie je funkčná zeleň, ale je to ujazdená plocha, pretože na nej zvyknú parkovať ľudia, ktorí nevedia nájsť v blízkosti svojho bydliska štandardné parkovacie miesto, tak som presvedčený o tom, že na takýchto miestach je potrebné vybudovať štandardné parkovacie miesta, aby na nich mohli rezidenti z danej lokality komfortne zaparkovať.

V zimnom období alebo v daždivom počasí tak nebude dochádzať k zanášaniu komunikácií blatom z núdzovo využívaných miest na parkovanie, ako to bolo doteraz. Za vhodné kompromisné riešenie považujem využívanie betónových prefabrikátov – zatrávňovačov, ktoré umožnia na danom mieste pohodlné parkovanie aj rast trávy.

2. Tento týždeň mesto Košice vyhovelo požiadavkám obyvateľov, ktorí nesúhlasia s výstavbou celkového počtu 59 nových parkovacích miest na Južnej triede, Jánošíkovej a Žižkovej ulici a vo dvore medzi bytovými domami na uliciach Letná, Komenského a Park Angelinum, pretože si neprajú, aby boli vybudované nové parkovacie miesta na zelených plochách. V týchto lokalitách nové parkovacie miesta vybudované nebudú.

Mesto Košice požiadalo parkovaciu spoločnosť, aby v spolupráci s mestskými časťami zabezpečila vybudovanie náhradných parkovacích miest v iných lokalitách. Bude potrebné vybrať a schváliť nové lokality, určené pre výstavu 59 parkovacích miest, vypracovať a schváliť novú projektovú dokumentáciu a zabezpečiť potrebné stanoviská pre vydanie nového stavebného povolenia.

Čas ukáže, či sa podarí nájsť vhodné lokality a vybudovať adekvátny počet nových parkovacích miest.

Prečítajte si tiež: Tlak ľudí zabral. Parkovacie miesta na zeleni mesto stoplo

Karol Wolf, mediálny zástupca EEI

1. Nové parkovacie miesta vznikajú iba tam, kde s nimi počíta dopravný projekt, ktorý bol schválený príslušnými orgánmi a občania sa k ich výstavbe vždy majú možnosť vyjadriť.

Naším cieľom je vybudovať taký počet parkovacích miest, aby sa vyriešili problémy s parkovaním aj na niekoľko rokov dopredu a v niektorých prípadoch sa preto nedá vyhnúť zásahom do mestskej zelene.

Vždy sa snažíme postupovať tak, aby bol zásah do zelene čo najmenší, alebo aby sa využili plochy, ktoré sú aj tak zdevastované nelegálne parkujúcimi autami.

2. Schválený dopravný projekt dnes počíta s výstavbou miest aj na niektorých zelených plochách.

Pri takom počte miest nie je možné postaviť požadovaný počet parkovacích miest bez tohto typu zásahov.

Henrich Burdiga, aktivista

1. Ak sa bavíme o čiastkových riešeniach, dostavbe a výstavbe na zanedbanej zničenej zeleni, je to akceptovateľné.

Ak však hovoríme o európskom riešení parkovania, ktoré nám deklarovali EEI a ich ochranca Richard Raši, tak je nemysliteľné, aby nám tu každý jeden kúsok trávnika zabrala EEI len preto, že je to lacnejšie na výstavbu a pre nich výhodnejšie.

Všade v Európe i vo svete stavajú parkovacie domy, podzemné či nadzemné a rozvíjajú zelené plochy a parky. Len u nás v Košiciach pod vedením primátora Richarda Rašiho sa parky betónujú a každý jeden voľný kúsok zelene zaberie EEI alebo developeri. Je to choré a nie je to ani trvalo udržateľné, znižuje to kvalitu života nás, Košičanov.

2. Nie je to možné, ale pri EEI sme si zvykli, že nezvyknú plniť ani dodržiavať zmluvné podmienky. Firma EEI nevie a ani nikdy nevedela, kde je to naozaj potrebné. Budú vykonávať len takú stavebnú činnosť, ktorá sa im ekonomicky oplatí. Verejný záujem je vybudovať čo najväčší počet miest, ale tak, aby sa neznížila kvalita života Košičanov a nepoškodzovalo sa životné prostredie – nezaberala sa verejná zeleň.

Záujem EEI je budovať na zeleni, lebo je to jednoznačne najlacnejší možný spôsob. Je úplne jedno, ako a kde (videli sme to napríklad pri výstavbe parkovacích miest na Vojvodskej ulici).

Dôležité je, že splnia čísla. Kašlú na to, že im Košičania dali už desiatky zaslúžených prívlastkov, najnovšie po Vojvodskej ulici údajne význam skratky EEI je EKOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNY IDIOTIZMUS.

Každý jeden Košičan od začiatku vidí, že EEI pracuje amatérsky, diletantsky, proste ako to vyjde. Veď teraz s odstupom času je nám, Košičanom, jasné, že EEI si v meste môže dovoliť čokoľvek, vedenie mesta na čele s primátorom drží nad EEI extrémne silnú ochrannú ruku.

Je otázne, kto vlastne toto mesto riadi, biznis je biznis. Robia si, čo len chcú. Bohužiaľ, pre nás, Košičanov!

Ladislav Rovinský, aktivista

1. V zásade nie je možné a žiaduce budovať nové parkovacie miesta na mestskej zeleni. Zabratie zelenej plochy je možné výnimočne v tom prípade, ak je nahradená inde v tej istej lokalite (podobne, ako sa realizuje náhradná výsadba stromov).

V niektorých mestách majú prijaté všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého každý úbytok zelene – trávnatej plochy, to je „nezapečateného“ povrchu Zeme, plochy, na ktorej rastie zeleň, a plochy, cez ktorú môže vsakovať voda – musí byť nahradený odkrytím povrchu a zazelenaním na inom mieste.

Iné mestá si každý kúštik plochy zelene vážia. Košice zrejme nie. Samozrejme – také riešenia sú technicky a ekonomicky náročnejšie.

2. Všetko nasvedčuje tomu, že EEI nevie splniť súčasne obidve podmienky: vybudovať 730 nových parkovacích miest a zároveň ich vybudovať tam, kde sú naozaj potrebné.

Mám dojem, že v súčasnosti sa EEI snaží naplniť počet parkovísk, ku ktorému sa zaviazala, bez ohľadu na potrebnosť parkovísk v tej – ktorej lokalite.

Za nehoráznosť považujem zriaďovanie nových platených parkovísk vo dvoroch bytových domov, to je na miestach, kde roky parkujú len „domáci“. Namiesto toho, aby sa hľadalo riešenie, ako dopravu upokojiť a „cudziu“ dopravu do dvorov nevťahovať, chce EEI s požehnaním primátora plochy dvorov využiť ako zdroj príjmu.

Namiesto toho, aby sa statická doprava vo dvoroch riešila značkami zákaz vjazdu prípadne zákaz státia s dodatkovou tabuľou „okrem dopravnej obsluhy“ (prípadne inou dodatkovou tabuľou), sa táto statická doprava mení na „rezidentské“ a „návštevnícke parkoviská“. Príkladom je napríklad plánované riešenie dvora Komenského – Park Angelinum.

Čo má byť realizované prednostne? Sieť záchytných parkovísk na vstupoch do mesta s terminálmi MHD a systémom Park and ride. Mala by sa zvýšiť atraktívnosť MHD a tlmiť individuálna automobilová doprava. MHD s vyhradenými jazdnými pruhmi, s preferenciou na križovatkách...

Ale na takýchto riešeniach EEI a iní nezarobia, preto Zmluva s EEI tieto otázky nerieši.

Obchodné centrá sa riadia zásadou „Parkovanie nie je biznis, parkovanie má slúžiť biznisu“. Pripomína to starú známu zásadu Bertholda Hornunga „Doprava má slúžiť mestu – nie mesto doprave“. Platí to aj pre statickú dopravu – parkovanie.

Systém by mal motivovať užívateľov k tomu, aby ich autá na parkovisku stáli čo najkratšie, aby sa na jednom parkovisku denne vystriedalo čo najviac áut. Motivácia je napríklad tým, že určitú dobu môže užívať parkovisko zadarmo a až potom poplatok prudko stúpa.

Pri EEI je to naopak – chce zarábať od prvej sekundy a až pri dlhodobom parkovaní poskytuje zľavu – „posledné hodiny zadarmo“. Pre EEI je samotné parkovanie biznis. Pritom by stále malo platiť „Statická doprava má slúžiť občanom mesta nie občania mesta statickej doprave...“

Otázka znie, prečo mesto prijalo také podmienky... Občania tušia – EEI vie.

Ľubomír Grega, starosta Starého Mesta

1. Som zásadne proti vytváraniu nových parkovacích miest na úkor zelene. Množstvo exhalátov, ktoré v centre mesta produkuje osobná i verejná doprava, predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre Staromešťanov.

V tejto súvislosti považujem plánovaný výrub stromov napríklad na Haviarskej ulici kvôli parkovisku za nehoráznu nezodpovednosť kompetentných. Akýkoľvek zámer budovania parkovacích miest by mal byť v prvom rade prerokovaný s našou mestskou časťou a predovšetkým s obyvateľmi dotknutých miest.

Parkovanie by nemalo byť zárobkovou činnosťou mesta, tobôž nie súkromnej firmy, ale službou Košičanom – rezidentom. Peniaze za parkovanie by mali byť pre nich symbolické a všetky by sa mali následne investovať na udržiavanie, či budovanie nových zelených plôch v centre. Turisti a ostatní návštevníci Starého Mesta by mali parkovať na záchytných parkoviskách.

2. Splnenie záväzku vytvorenia 730 nových parkovacích miest je ťažko realizovateľné, pokiaľ sa nepristúpi k stavbe podzemných garáží, resp. parkovacích domov.

Michal Djordjevič, poslanec Starého Mesta

1. Skôr je na mieste otázka, či budovať parkovacie miesta na zdevastovanej a nesúvislej zeleni, o ktorú je problematické sa starať. Na takýchto plochách problém nevidím. Ak prichádza na rad súvislá zeleň, sú na ťahu orgány životného prostredia, ktoré vyhodnotia, či danú stavbu je možné realizovať bez zásadného environmentálneho, alebo spoločenského negatívneho vplyvu. Na to je stavebné konanie.

2. Momentálne je situácia taká, že v niektorých rezidentských lokalitách vplyvom už zabehnutého rezidentského systému nie sú podľa obyvateľov potrebné ďalšie parkovacie miesta, lebo sa im zjavne parkuje lepšie ako pred rokom, kedy bola táto situácia neúnosná takmer všade.

Na jednej strane sa môžu postaviť nové parkovacie miesta tam, kde to je potrebné – napríklad v lokalitách 6 a 7, na druhej strane môžu časom aj inde chýbať.

No je to už vecou denného života, ktorý ukáže, kde potreba je a kde už nie tak, ako sa to momentálne ukázalo na Jánošíkovej, Žižkovej či Komenského.

Viera Sudzinová, poslankyňa Juhu

1. Budovanie nových parkovacích miest na úkor verejnej zelene považujem principiálne za zlé riešenie. V žiadnej mestskej časti (MČ) a obzvlášť na Juhu nie je zelene dostatok a už vôbec nie nadbytok.

Vznikalo to už pri plánovaní výstavbe panelových sídlisk, kde sa zeleň, parkoviská, cesty, ihriská atď. museli vtesnať do predpísaných ukazovateľov (tzv. THÚ). Na jeden byt, či jedného obyvateľa mohlo byť toľko a toľko m2 cesty, zelene, parkovísk...

Problémy sa znásobili časom, keďže pribúdajú autá, ale aj v území sa povoľujú nové funkcie či stavby bez donútenia dotyčných riešiť statickú dopravu na vlastnom pozemku. Preto každé zabratie aj z toho mála verejnej zelene na hocijaký iný účel je aj z hľadiska znehodnocovania životného prostredia i zdravia občanov nevhodné.

Aktuálny zlý príklad je v Starom Meste, kde došlo pri výstavbe parkoviska k nešetrnému a asi nezvratnému poškodeniu zelene (stromov).

Čo sa týka MČ Juh – Vysoká škola bezpečnostného manažmentu mala vybudovať nové parkovacie miesta na Košťovej a Rosnej ulici, ktoré sa zaviazala pri povolení stavby auly. Problém, prečo to neurobili, boli vedenia v zeleni a zabratie zelene. Dnes je táto zeleň už betónovou plochou, kde EEI stavia pár parkovacích miest.

Zatiaľ väčšina nových v našej MČ vzniká práve na trávnatých plochách, či už ide o Fibichovu, Oštepovú, Rosnú alebo Košťovu.

Podľa mňa výsadba jedného kríka alebo stromu nenahradí občanom zelené plochy trávy.

2. Ak si niekto dá záväzok vybudovať 730 parkovacích miest, tak sú len dve možnosti. Buď to má premyslené, naplánované a vie, kde ich vybuduje, alebo je to len prázdny sľub, ktorý nemyslel vážne. Zmluvne sa zaviazať k niečomu znamená, že sľub musí splniť.

Preto bola veľká chyba , že koncepcia riešenia parkovania zo strany EEI jednak nebola predložená v zmluvnom termíne a ani neobsahovala konkrétne situovanie navrhovaných parkovísk. Aj preto prekvapujúce návrhy a riešenia, neprerokované s obyvateľmi dotknutej lokality, len vyhrocujú konflikty medzi dotknutými občanmi a EEI.

Podľa môjho názoru pri takej nepripravenosti podmienku vybudovať 730 parkovacích miest v lokalitách, kde sú najpotrebnejšie, firma EEI nesplní. Veď už aj prípadné nesplnenie záväzného termínu vybudovania sľubovaného počtu parkovísk je zo strany EEI tiež dopredu ospravedlňované. Z uvedeného vyplýva, že zo zmluvných záväzkov je naozaj málo záväzného.

Jaroslav Hlinka, starosta Juhu

1. Na území MČ Košice – Juh bolo v rámci riešenia statickej dopravy naplánovaných 255 nových parkovacích státí. Toho času je zrealizovaných 132 parkovacích plôch. Tieto boli vybudované v prícestnej zeleni, častokrát zdevastovanej prejazdením motorovými vozidlami, bez zásahu do oddychových zón a parkov. Výstavbu ďalších parkovacích plôch je možné prehodnotiť až po ukončení výstavby už plánovaných parkovacích plôch.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Mestská časť Košice – Juh prihliada pri výstavbe nových parkovacích plôch aj na ochranu verejnej zelene, a keď vznikne preukázateľná potreba riešiť nové parkoviská, bude hľadať iné vhodné riešenia, napríklad záchytnými parkoviskami pre návštevníkov pri vstupoch do centra s priamou väzbou na MHD.

2. Mestská časť Košice – Juh vyjadrila nesúhlasné stanovisko k výstavbe parkovacích plôch vo dvorovej časti bytových domov Jánošíkova – Žižkova, nakoľko parkoviská boli riešené na existujúcej spevnenej ploche ihriska, ktorá bola vybudovaná v rámci výstavby sídliska.

V predmetnej zóne nepovažujeme za vhodné riešiť náhradnú lokalitu výstavby parkoviska so záberom verejnej zelene vzhľadom na bezprostrednú blízkosť objektu parkovacieho domu, ktorý kapacitne pokryje potreby parkovania aj pre rezidentov, pokiaľ majú záujem parkovať v objekte, a návštevníkov. Parkovací dom spravuje spoločnosť EEI.

Na Južnej triede 9 pri bytovom dome na existujúcej spevnenej ploche bol zámer výstavby 5 parkovacích miest pozastavený na podnet obyvateľov a mestská časť požiadala o opätovnú úpravu poškodených kvetinových záhonov.

Na Vojvodskej ulici bolo vybudované nové parkovisko i s počtom 40 parkovacích plôch a je predpoklad, že bude pre danú lokalitu dostatočné. V predmetnom území už nie je možné riešiť ďalšie parkoviská.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur
 2. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 3. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 4. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
 5. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 6. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
 7. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne
 8. Volkswagen radí: ako svietiť a čo s hmlovkami?
 9. Nákupná cena dlhopisov bude čoskoro najnižšia v roku
 10. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME
 1. Move in immediately, if you feel like it
 2. Predaj poistenia motorových vozidiel cez web rastie a bude rásť
 3. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur
 4. Mobil banking VÚB opäť bližšie k najlepšej bankovej aplikácii
 5. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre
 6. Na čo dbať pri výbere nehnuteľnosti? Tu je niekoľko rád
 7. Objavte novinku s duálnym účinkom proti starnutiu pleti
 8. V bratislavskom Poluse vystrájali čerti :-)
 9. Pred Auparkom vystúpi Veronika Rabada, chýbať nebude ani Mikuláš
 10. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia
 1. Nový cestovný poriadok ŽSR z vášho regiónu v denníku SME 20 523
 2. First moment za skvelú cenu: Neapol, Capri, Pompeje, Ischia 14 168
 3. Takto vyzerá miesto, odkiaľ k nám putuje slovenské hovädzie 14 142
 4. Prehrieva sa vám mobil? Môžete prísť o peniaze 11 444
 5. Kramáre prešli zmenami. Detským pacientom viac chutí jesť 9 622
 6. Na školách potrebujeme kontroverznejšie témy. Byť ticho nepomáha 8 729
 7. Liek na obezitu v reklamách nenájdete 6 529
 8. Tip na výlet: Prechádzka tokajskými vinicami a biele tigre 6 143
 9. Geológ: recykláciu umelého kopca v Slnečniciach sledujeme denne 5 133
 10. Slováci sa pripravujú o stovky až tisícky eur 5 074

Téma: Parkovanie


Článok je zaradený aj do ďalších tém Parkovanie, Rastliny

Neprehliadnite tiež

Pri odovzdávaní úradu prišla exstarostu Halenára postrážiť polícia

Svojmu nástupcovi odovzdal insígnie, no ruku mu nepodal.

Stopnutú stavbu bizniscentra pri Steel Aréne rozlúskne na súde súboj právnikov

Na stavenisku je mŕtvo, podľa zhotoviteľa zmluva neplatí, investor tvrdí opak.

Známu advokátku oslobodili v kauze košického podsvetia

Róberta Niguta odsúdili, trest kvôli doživotiu nemenili.

Košičanky sa plánujú posilniť, Američanka Logicová je otázna

Young Angels Košice sa zranili skúsené hráčky, ktoré je potrebné nahradiť.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Cirkus Smer

Po HZDS je Smer hneď druhý najškodlivejší subjekt histórie.

Hlavné správy zo Sme.sk

PREŠOV KORZÁR

Obvineného kanadského profesora sa zastávali aj matky dievčat (fotogaléria)

Mušinka: Tento prípad nie je detská pornografia.

EKONOMIKA

Stovkám ľudí nedali výplaty, konatelia agentúry sú vo väzbe

Stovkám ľudí - Srbom, Ukrajincom aj Slovákom z okolia Trnavy – nevyplatili zárobok.

Dobré ráno

Dobré ráno: Fico sa chce vrátiť, preto útočí na médiá

Predseda Smeru chce opäť sprísniť tlačový zákon.

Komentár Zuzany Kepplovej

Marrákeš nekončí, Marrákeš trvá

Na nevyplatených Srboch by nám malo záležať.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop