Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 18. november, 2018 | Meniny má Eugen
Nájdete nás na webe
KOŠICKÝ VEČER

Mestské časti Košíc sú ľuďom bližšie. Len ich je trochu priveľa

Petruško: Nájsť optimálny pomer financovania sa zatiaľ nepodarilo.

Rozbité parkovisko na Bajzovej ulici.(Zdroj: Judita Čermáková)

To, že sú mestské časti občanovi bližšie, sa zhodujú politici aj aktivisti.

Otázkou je, koľko mestských častí by malo v Košiciach fungovať a aké kompetencie by mali mať.

Či sa to podarí vyriešiť v dohľadnom čase, je otázne.

Prečítajte si tiež: Starosta Grega: Keby sme mali kompetencie, mnoho problémov by nebolo

Martin Petruško, viceprimátor

1. „Košičania veľmi dobre vedia, že sa v našom meste už niekoľko rokov vedú diskusie o tom, aký je optimálny počet mestských častí a že v súčasnosti je ich v Košiciach priveľa. Predmetom mnohých diskusií sú aj kompetencie mestských častí.

Hľadáme teda odpovede na otázky, aký je optimálny počet mestských častí a akými kompetenciami by mali mestské časti disponovať, aby mesto v spolupráci s mestskými časťami dokázalo efektívne pokryť všetky očakávania a požiadavky Košičanov.

Názory sú natoľko rozdielne a mnohokrát závislé od toho, či sú prezentované zástupcami veľkých alebo malých mestských častí, že zatiaľ sa nepodarilo dohodnúť napriek niekoľkým možným variantom na tej, ktorú by odsúhlasila v mestskom zastupiteľstve väčšina volených zástupcov Košičanov.

V mestskom parlamente nebola schválená ani možnosť, že sa k tejto otázke vyjadria priamo Košičania v referende. Myslím si, že diskusia o počte mestských častí a ich kompetenciách by mala byť vedená výhradne na odbornej úrovni so zohľadnením miestnych špecifík, prevažujúceho názoru obyvateľov mesta, dopadu na jeho územný rozvoj a celkovú ekonomickú situáciu."

2. „Dvojstupňový model samosprávy, aplikovaný v našom meste, má ako každý model svoje výhody aj nevýhody. Otázka vzťahu vyššej úrovne (mesto) a nižšej úrovne (mestská časť) samosprávy, je podľa môjho názoru predovšetkým otázkou správneho nastavenia tohto vzťahu. Ak správne funguje, tak mesto aj mestská časť dokážu spoločne a pružne riešiť väčšie či menšie problémy obyvateľov."

3. „Ako som už uviedol v predchádzajúcich odpovediach, v Košiciach sme zatiaľ nedospeli k zadefinovaniu a už vôbec nie k nastaveniu takého modelu fungovania samosprávy, o ktorom by sme mohli povedať, že je z pohľadu obyvateľov mesta optimálny.

To ale neznamená, že by sme sa o to nemali ďalej a opakovane snažiť. Podarí sa nám to, ale iba v takom prípade, ak diskusie na túto tému budú vedené na platforme, na ktorej bude rozhodovať odborný pohľad vo verejnom záujme, nie subjektívny pohľad v záujme osobnom alebo skupinovom."

Jaroslav Hlinka, starosta MČ Juh

1. Pri súčasnom modeli viacúrovňovej samosprávy v Košiciach sú rozdelené kompetencie medzi mestom Košice a mestskými časťami. Je ťažké povedať, či sú rozdelené spravodlivo. Vždy však existuje možnosť presunu niektorých kompetencií, ktoré nie je nevyhnutné spravovať z jedného miesta, resp. majú skôr miestny ako celomestský charakter, na mestské časti, napr. správu verejnej zelene, údržbu miestnych komunikácií.

Mestským častiam by mali byť priznané väčšie kompetencie, čo súvisí s druhou otázkou - z dôvodu efektívnejšieho a rýchleho riešenia problémov mestskej časti a jej občanov, ale aj preto, že mestská časť lepšie pozná miestne pomery a z toho vyplývajúce potreby podľa zloženia obyvateľstva.

Samozrejme, rozšírenie kompetencií by prichádzalo do úvahy iba v prípade, ak by šlo „ruka v ruke" s pridelením financií od mesta na vykonávanie týchto kompetencií.

Príkladom tohto efektívneho fungovania konkrétne našej mestskej časti bolo obdobie do konca roku 2004, keď jednotlivé mestské časti v Košiciach spravovali dane z nehnuteľností a miestne poplatky.

Z príjmov z uvedených daní a poplatkov naša mestská časť financovala rozvoj svojho územia a aj mnohé väčšie investičné projekty. Napríklad kúpa zdevastovaného areálu na VŠA a jeho znovuvybudovanie na športovo-zábavný areál s celomestskou pôsobnosťou, v ktorom sa nachádza obľúbená ľadová plocha, detské dopravné ihrisko a multifunkčné ihriská s umelým trávnatým povrchom.

Ďalej rekonštrukcia objektu bývalej materskej škôlky na ulici Milosrdenstva na Spoločensko-relaxačné centrum s vnútorným bazénom s vírivkami, so saunou, s posilňovňou, s knižnicou a priestormi na voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie. Na kúpalisku Triton boli spolufinancované dva tobogany.

Mestská časť sa každý rok spolupodieľala na opravách miestnych komunikácií a chodníkov, uhrádzala 75 % nákladov na ucelené opravy a údržbu.

2. V podstate na túto otázku bolo odpovedané v prvej otázke - áno, mestská časť je bližšie k občanom a pozná lepšie ich problémy. Občania sa denne obracajú so svojimi potrebami a sťažnosťami na pracovníkov mestskej časti a je ťažké im vysvetľovať, aby sa s týmito problémami obracali priamo na mesto, často to nechápu (napr. čo sa týka problémov údržby zelene, miestnych komunikácií, odvozu odpadu, atď.).

3. Ako som už odpovedal v prvej otázke, mestská časť mala do konca roku 2004 súčasne s príjmami z miestnych daní aj viac kompetencií, takže v praxi vieme, ako by tento model fungoval za podmienok dostatku peňazí.

Mestská časť by zvládla s dostatkom financií mnohé ďalšie kompetencie. Na druhej strane musím poznamenať, že v rokovaniach s mestom ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov, napr. na zabezpečenie chodu našich stredísk, nemáme problémy, skôr nám mesto pravidelne vychádza v ústrety pri zabezpečovaní činnosti týchto našich stredísk, ktoré slúžia rozsahom a rôznorodosťou poskytovaných služieb na plnenie úloh celomestskej pôsobnosti (T-Systems športovo-zábavný areál a Spoločensko-relaxačné centrum). Mesto nám na ich činnosť poskytuje finančné zdroje zo svojho rozpočtu.

Zdenko Lipták, aktivista

1. Zákon o meste Košice je potrebné úplne prekopať a najmä sfunkčniť a zefektívniť. Dnes je chod mesta veľmi zle funkčný (nejasné pravidlá mesta a MČ) a veľmi drahý.

Máme 10 veľkých mestských častí, ktoré nemajú takmer žiadne právomoci a kompetencie, čiže takmer o ničom nerozhodujú a i napriek tomu majú starostovia 4 000 eur platy, čo považujem za nehoráznosť, lebo neriešia dopravu, odpad, kosenie, čistotu, bezpečnosť, dane, zimnú údržbu, osvetlenie.

Malé mestské časti majú trošilinku viac kompetencií, lebo sa starajú o osvetlenie a zimnú údržbu na vedľajších cestách okrem hlavnej, lebo tá je mestská. Takmer všetko dôležité sa rieši na úrovni mesta. KVP je jediné, ktoré má kompetencie.

Ja by som mesto rozdelil na 5 veľkých mestských časti, dal im takmer 90 % kompetencií. Mali by právo si na svojom území určovať výšku daní z nehnuteľností (dôležitá položka pre rozvoj) i na viacerých úrovniach, spravovali by a financovali školy tak, aby občania rozhodovali o ich bytí a nebytí a najmä ich kvalite.

Volili by si okrem starostu a poslancov aj šéfa polície a hlavného kontrolóra. MČ by si spravovala aj zvoz odpadu (monopol KOSIT-u dnes zaručuje vysoké poplatky od občanov), kosenie, čistenie, údržbu chodníkov a ciest, čiže všetko ako riadne mesto... a teraz by občania mohli porovnávať, ktorý starosta je aký, ktorá MČ sa rozvíja a ktorá stagnuje. O túto zmenu však starostovia nemajú záujem, lebo dnes majú krásne platy a takmer žiadne kompetencie. Primátor Raši tiež deklaroval, že má záujem o zmenu zákona, ale on to chce presne opačne - centralizovať moc a peniaze.

2. Dajme si ruku na srdce a povedzte si, koľkokrát ste boli na miestnom úrade za posledný rok niečo vybavovať? Na Západ/Sever/Juh atď. idete, keď niekto umrie alebo sa žení, kvôli rybárskemu lístku, známke pre psa či umiestneniu rodinného príslušníka do zariadenia opatrovateľskej služby. Všetko ostatné vybavuje mesto.

Áno, keď prídete na MČ s pokazeným osvetlením, či bordelom alebo nepokosenou trávou, tak to všetko zabezpečujú zmluvní partneri mesta Košice a nie mestskej časti a preto mestská časť to odstúpi mestu. Nič viac. Aj dane, ktoré prihlasujeme/odhlasujeme/platíme každý rok i tak všetci z mesta riešime v bielom dome na magistráte. Takže koľkokrát ste boli vo veľkej mestskej časti niečo vybaviť za posledné roky? Dvakrát či trikrát ?

3. Ak by Košice mali iba 5-6 mestských častí s kompetenciami mesta, tak tento naakumulovaný kapitál by pomohol rozvoju aj územiam dnešných malých mestských častí, ktoré nikdy nebudú mať peniaze na riadne cesty (betónový podklad a obrubníky), ktoré sú dosť nákladné.

Pozrite si, čo sa zrealizovalo v malých MČ za 30 rokov v otázke ciest? Látanie a plátanie. Ak budú ľudia rozhodovať o školách a budú ich aj financovať, budem im záležať na ich kvalite, aby nemuseli voziť deti do inej školy na konci mesta (má to dopad aj na dopravné zápchy). Niekto sa obáva, žeby dnešné malé časti zanikli. Administratívne áno, ale stále by bola Myslava Myslavou a Pereš Perešom.

Niekto tvrdí, že by mohli byť ignorované dnešné malé MČ veľkými, ak by sa stali súčasťou jednej veľkej. Nie je to pravda, lebo potom by sme mohli dnes hovoriť, že Lunik I je na Západe diskriminovaný na úkor Lunika V či VI a podobne. Po 12.6.2017 pripravujeme verejnú diskusiu na tému 22 MČ, kde pozveme predstaviteľov všetkých názorov, čiže aj mesta, aby to politici opäť neupiekli o nás, no bez nás...

Karol Labaš, aktivista

1. Principiálne by malo platiť pravidlo: čo vie pre potreby občanov a rozvoj mesta robiť lepšie a efektívnejšie mesto, nech robí mesto, čo mestská časť (MČ), nech robí MČ. Za kompetencie pre mesto hovorí ľahšie presadenie a efektívnosť riadenia celomestských záležitostí vyžadujúcich jednotnosť (napr. MHD).

Posúdenie priznania kompetencií MČ je však zložité, lebo sa musí zohľadniť paleta rôznorodých špecifík, ako je historická rozmanitosť MČ, lokalizácia, veľkosť, charakter, ktoré určujú individuálne potreby danej MČ. V prospech MČ vystupuje blízkosť úradu k občanovi, a to nielen fyzická. V súčasnosti považujem MČ v porovnaní s mestom za finančne aj kompetenčne podvyživené až natoľko, že robia dojem nefunkčnosti, obávajúc sa o svoju existenciu.

Za neprípustné považujem prideľovanie financií z mestského rozpočtu na investície protekčne na princípe politickej lojality starostov MČ.

2. Je to základná otázka opodstatnenia mestských častí. Keby sa Košice nedelili na mestské časti, je vylúčené, že by si primátor a mestskí poslanci mohli nájsť dostatočný čas na všetkých radových občanov, ktorí by na takejto úrovni potrebovali riešiť verejný problém, nehovoriac o súkromnom. Mestské časti sú pri veľkosti Košíc dôležité na to, aby odľahčili časť úradnej agendy prináležiacej mestu. Ale to isté možno povedať o agende mesta, že má odľahčiť agende MČ.

Občanovi je v podstate jedno, či mu jeho problém vyrieši mesto alebo MČ. Ale skôr pochodí u starostu MČ než u primátora, ku ktorému ho ani nevpustia alebo ktorého nezastihne, lebo rokuje v Bratislave či vo Vietname. Najmä v „dedinských" MČ je významnou devízou volených predstaviteľov dokonalejšie poznanie miestnych problémov, ale aj ľudí, napríklad môžu byť prirodzenými úspešnými mediátormi pri urovnávaní susedských sporov.

3. Súčinnosť mesta a MČ možno neustále vylepšovať k lepšej hospodárnosti a funkčnosti vo vzťahu k občanovi. Návrhy optimálneho prerozdeľovania kompetencií aj peňazí medzi mesto a MČ by mali vytvárať nezávislí odborníci na samosprávu. Bez toho sa iniciovanie zmien môže stať účelovým nekoncepčným mocensko-politickým nástrojom v rukách zvolených politikov. Ešte horšie je, keď sa zlé nastavenie rovnováhy kompetencií stane ekonomickou zámienkou na redukciu MČ.

Práve o to sa nedávno pokúsil primátor R. Raši bez toho, aby sa súbežne pokúsil vykonať potrebnú kompetenčnú reformu. Možno aj preto - našťastie - neuspel. Jeho nedostatočne zdôvodnený zámer by aj tak podstatu nevyriešil, lebo kompetenčné spory medzi mestom a MČ by aj po redukcii MČ zostali rovnaké.

Ladislav Rovinský, aktivista

1. Áno - mestské časti by rozhodne mali mať väčšie kompetencie a teda aj väčší balík peňazí. Mesto by malo zabezpečovať len tie činnosti, ktoré z povahy vecí má zabezpečovať. Napríklad mestskú políciu, MHD a cesty, po ktorých MHD premáva (vrátane osvetlenia na týchto cestách a dopravnej zelene) a pod.

Ostatné činnosti by mali zabezpečovať mestské časti. Niektoré mestské časti takto a podobne činnosti zabezpečujú už teraz (napríklad Barca, Šaca, KVP).

2. Rozhodne platí, že mestská časť je v lepšom styku s občanmi a vie pružnejšie riešiť ich problémy alebo drobné opravy - platí to najmä v malých mestských častiach, ktoré majú širšie kompetencie. Ukázalo sa to napríklad pri snehovej „nekalamite", ukazuje sa to pri kosení a pod.

Zákon č. 401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice vychádzal z toho, že pre obce (mestské časti) má byť atraktívne byť súčasťou mesta Košice. Počítalo sa s rozvojom a rozširovaním mesta. Mali by dnes obce ako sú Baška, Budimír a ďalšie záujem byť súčasťou mesta Košice? Privítali by to ich obyvatelia?

3. Mestské časti sú podfinancované - viac financií by pomohlo ich rozvoju. Vo svojich snaženiach sú závislé od mesta (a od primátora) - či im mesto (primátor) na ne peniaze dá.

Na druhej strane menej financií mestu - financie by mohli chýbať mestu na „veľké projekty". (Niektoré projekty sa však zbytočne organizujú centrálne).

Ladislav Lörinc, aktivista

1. Áno. Cieľom vytvorenia mestských častí bolo priblížiť rozhodovanie bližšie k ľuďom a decentralizácia moci. To, čo vidíme v praxi dnes, je proti týmto princípom. Ja preto hovorím, že ak ideme škrtať, tak zrušme magistrát v podobe, ako ho vnímame dnes. Vedenie Magistrátu mesta Košice a jeho politika robí presný opak toho, aby komunálna politika a rozhodovanie bolo bližšie k ľuďom a riešili sa ich každodenné problémy.

Z magistrátu sa stalo skladisko straníckych partajníkov a neúspešných spolužiakov zo Šrobárovej. Moloch, ktorý nedokáže reagovať flexibilne a podľa všetkých medializovaných podozrení ani efektívne. Rovnako všetky doterajšie snahy o tzv. "zrušenie mestských častí" vnímam len ako snahu o posilnenie si svojej vlastnej pozície a získanie väčšieho podielu na moci.

Ak sa chceme baviť o skutočnom prerozdelení kompetencií a financovania, mali by to v prvom rade robiť odborníci, ktorí sa v tom skutočne vyznajú - politológovia a ekonómovia. Keď sa o to snaží lekár so spolužiakmi, nedopadne to dobre. Máme reálnu skúsenosť, ako išli "vyriešiť parkovanie" s EEI.

2. Mestské časti vedia konať pružnejšie, ale veľmi záleží od ľudí vo vedení mestskej časti. Ak je vedenie šikovné, vie zabezpečiť potreby obyvateľov MČ. Ak nie, tak samozrejme je jedno, aké financovanie a aké kompetencie dostanú. Výsledok bude na konci dňa zlý.

Magistrát mesta Košice by si mal ponechať len tie kompetencie, v ktorých centralizovaná správa prinesie efektívnejšiu a lacnejšiu prevádzku (napríklad MHD) a samozrejme reprezentačné kompetencie (cestovný ruch, medzinárodné vzťahy a investície).

Všetky ostatné kompetencie si môžu vykonávať mestské časti vo vlastnej réžii (zimná údržba, správa ciest a chodníkov, starostlivosť o zeleň atď.). Mestské časti by zároveň mohli medzi sebou aj zdravo súperiť v rozvoji a kvalite života, čím by zvyšovali svoje vlastné príjmy a lákali nových občanov.

Takýto princíp umožní, že šikovnejší budú mať viac a u menej šikovných bude jasne viditeľné, že na to jednoducho nemajú. To, čo máme dnes, je stranícky princíp kupovania si poslušnosti. Tam, kde je starosta zo správnej strany alebo hlasuje poslušne, dostane peniaze od mesta. Tam kde nie, jednoducho zaberie čarovná formulka: "Nemáme na to teraz peniaze, ale dáme to do rozpočtu na budúci rok."

Uvediem jednoduchý príklad na zamyslenie. Mestská časť KVP má 25 000 obyvateľov, ktorí platia dane. Počtom obyvateľov sme na úrovni okresného mesta Trebišov (23 000 ob.). Trebišov má nemocnicu, futbalový štadión, plaváreň atď. Prečo KVP nemá minimálne porovnateľné občianske vybavenie? Lebo magistrát...

3. Kompetencie musia ísť ruka v ruke s primeraným financovaním. V minulosti síce boli dané samosprávam (mestským častiam) kompetencie, ale nedostali na to peniaze, z čoho pramenila ich neschopnosť zabezpečovať svoju agendu. Myslím si, že mestským častiam by pomohlo, ak by nemali nad sebou zbytočný byrokratický medzičlánok (magistrát) a mohli suverénne a slobodne nakladať s miestnymi daňami, poplatkami a službami na svojom území. Magistrát by len zastrešoval medzinárodné aktivity a agendu celomestského významu, ktorú je dokázateľne výhodnejšie robiť centrálne.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte!
 2. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka!
 3. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania
 4. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch
 5. Ľudia si už neuvedomujú, že ich svet nekončí na vlastnom prahu
 6. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať?
 7. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými
 8. EY Podnikateľ roka: hľadáme slovenské príbehy!
 9. Platíte si poistenie domova zbytočne?
 10. Volkswagen T-Cross má z každého niečo
 1. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka!
 2. 4 mýty o minerálnej vlne, ktorým by ste nemali veriť
 3. Stavebná fakulta STU na dňoch kariérneho poradenstva
 4. XXIII. Seminár I. Poliačka – Rozvoj cestnej infraštruktúry
 5. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania
 6. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch
 7. Sieť prevádzok Stop Shop obchodov má už 80 pobočiek
 8. Rozdiel medzi Dič a Ič dph
 9. Ekonomická diplomacia Indonézie
 10. Ako si vieme zabezpečiť štedrý a spokojný dôchodok?
 1. Dvaja Slováci dokázali zázrak. Ich listy chcú po celom svete 34 514
 2. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní 26 552
 3. Platíte si poistenie domova zbytočne? 20 496
 4. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte! 10 519
 5. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch 8 721
 6. First moment na leto 2019 je tu: 13 letovísk s výraznými zľavami 7 444
 7. Hidradenitída - kožná choroba, o ktorej sa nehovorí 4 254
 8. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými 3 829
 9. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať? 3 807
 10. Volkswagen T-Cross má z každého niečo 3 556

Neprehliadnite tiež

V pondelok bude ešte chladnejšie, v utorok sa oteplí

Prílev teplého vzduchu prinesie v nižších polohách nízku oblačnosť a hmlu.

Stavebná fakulta TUKE bude pôsobiť na univerzite v Taiwane

Nová spolupráca prinesie škole aj študentom nové možnosti.

Nový košický primátor Polaček chce zmeniť rokovací poriadok

Polaček nevylúčil spoluprácu s bývalými primátormi Košíc.

Súd: Bol to učebnicový prípad zneužitia bezbrannej opitej ženy

Mladík tvrdil, že sex bol dobrovoľný. Za znásilnenie dostal podmienečný trest.

Rozhovor

Šéf Kositu: Upravovať budeme viac ako 928 kilometrov ciest a chodníkov

Zima hlási príchod. Ako to vyzerá so zimnou údržbou?

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lajčák má v druhom kole prezidentských volieb najväčšie šance, ukázal prieskum

Prieskum urobila agentúra Focus pre televíziu Markíza.

DOMOV

Pozadie protestov riešili aj pri Gorile. Bol za tým Kočner

V zákulisí operoval Kočnerov komplic.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop