Korzár logo Korzár Košice
Streda, 22. september, 2021 | Meniny má MóricKrížovkyKrížovky

Košičanov trápi neporiadok, rozbité cesty a chodníky i zanedbaná zeleň

Na čo sa najviac sťažujú vo svojich mestských častiach.

(Zdroj: Judita Čermáková)

Každá z ôsmich veľkých mestských častí Košíc má svoje špecifiká. Ako však ukazujú informácie od ich samosprávnych predstaviteľov, strpčujú im život takmer totožné nedostatky a problémy.

Ľubomír Grega starosta MČ Staré Mesto

1. Staromešťania sa najviac sťažujú na čistotu chodníkov, či medzidvorových priestorov a na skládky odpadu pri kontajneroch predovšetkým na Kuzmányho sídlisku. Okrem takmer každodennej kritiky parkovacej politiky, realizovanej firmou EEI v centre mesta, občania neustále poukazujú na rozbité chodníky, cesty, či priechody.
Stav dlažby na priechode Hlavná – Továrenská, na Kováčskej ulici pred Právnickou fakultou, či na Zvonárskej ulici je už mesiace katastrofálny a napriek mnohým naším upozorneniam sa nič nedeje. Je to naozaj hanba.

Skryť Vypnúť reklamu

Obyvatelia, bývajúci na Svätoplukovej ulici a priľahlých uličkách, sú z rozmáhajucej sa prostitúcie hlavne v letnom období už zúfalí.

2. Našou prioritou, ale hlavne mesta Košice, ktoré sa hrdí titulom EHMK a najnovšie chce zabojovať o titul Európske mesto dobrovoľníctva, je bezpodmienečná oprava, či rekonštrukcia spomínaných chodníkov, ciest či priechodov v centre.

Keď to nezvládajú kompetentní, budeme sa asi musieť obrátiť na dobrovoľníkov...
Skutočnosť, že množstvo problémov v oblasti čistoty, stavu chodníkov a ciest, na ktoré poukazujú naši občania, sa neriešia, nie je spôsobená neochotou, či neschopnosťou mestskej časti a jej poslancov, ale tým, že na to nemáme jednoducho kompetencie a s nimi spojené financie.

Zatiaľ sme len v úlohe prosebníkov a doslova doručovateľov upozornení a pripomienok obyvateľov. Odstrániť problém alebo urýchliť jeho riešenie je v kompetencii mesta Košice a jeho organizácii.

Skryť Vypnúť reklamu

Pokiaľ sa situácia v tomto smere čo najskôr radikálne nezmení, budú Košice len ťažko v spomínaných oblastiach napredovať. Či sa to niekomu páči, alebo nie, moje dlhoročné tvrdenie „silné mestské časti tvoria silné mesto“ je jedinou cestou k rozvoju jednotlivých mestských mestských častí a tým aj mesta ako celku. Preto treba dať čo najskôr kompetencie s príslušným finančným krytím mestským častiam, ktoré tak budú za veci priamo zodpovedné a denno-denne kontrolovateľné svojimi občanmi – voličmi.

3. Bol by som rád, ak by sa nám na budúci rok podarilo zriadiť v nevyužitých priestoroch Mestskej krytej plavárne telocvičňu pre staromestské kluby a ubytovňu pre športovcov.

Ján Jakubov, starosta MČ Západ

1. Obyvateľov mestskej časti rovnako ako obyvateľov iných miest trápi čistota okolia, údržba zelene, čistota a stav chodníkov, nedostatok parkovísk a cyklotrás, otázka bezpečnosti, ale aj občasné rušenie nočného pokoja. To sú témy, ktoré vždy aktuálne riešime v bežnom živote mestskej časti.

Skryť Vypnúť reklamu

2. V súčasnosti prebieha na Triede SNP modernizácia električkových tratí, ktorá sa od augusta zásadne dotýka našich obyvateľov. Našou úlohou je v spolupráci s mestom a ostatnými partnermi pravidelne informovať občanov o postupe prác, o zmenách v MHD a obmedzeniach v automobilovej doprave. Zároveň koordinujeme, sme nápomocní v rámci našich kapacít a aspoň čiastočne zmierňujeme obyvateľom diskomfort spojený s touto rekonštrukciou.

Z ďalších dôležitých priorít je to otázka odpadového hospodárstva – budujeme uzamykateľné kontajneroviská a aktívne pripravujeme pilotný projekt podzemného kontajneroviska.

Revitalizujeme detské a športové ihriská a neustále zlepšujeme technickú infraštruktúru ihrísk – zriaďujeme fitparky, ale i ohradené kynologické parky, ktoré sú častou požiadavkou psičkárov.

Projekt Bezpečná Terasa – za posledné obdobie 2 rokov pribudlo na sídlisku 6 kamier, ktoré monitorujú kritické miesta. Spolu ich máme 14, čo výrazne napomáha mestskej polícii pri odhaľovaní trestnej činnosti a udržiavaní bezpečnosti v mestskej časti.

Výstavba parkovísk – postupne zlepšujeme situáciu s parkovaním v našej mestskej časti výstavbou nových parkovacích miest v rámci územných možností.
Starostlivosť o seniorov – rozširujeme a skvalitňujeme opatrovateľské služby pre našich odkázaných občanov v domácnostiach, ako aj služby v rámci nášho zariadenia opatrovateľskej služby. Aktívne spolupracujeme s občianskymi združeniami seniorov na našom území a podporujeme ich rôznorodú činnosť počas celého roka.

3. Do konca volebného obdobia by sme radi stihli čo najviac z už spomínaných investičných činností, ktoré by zvýšili kvalitu a životný komfort všetkých vekových kategórií obyvateľov našej mestskej časti.

Z iných dôležitých projektov spomeniem lokalitu Grot, kde sme po dlhých rokoch problémov nielen začali, ale aj dokončili a skolaudovali prvú etapu cestných a peších komunikácií. Výstavba komunikácií je podmienkou začatia kolaudačného procesu rodinných domov. Spolu s investorom budeme naďalej pokračovať v dokončovaní pozemných komunikácií, aby stavebníci tejto lokality mohli postupne kolaudovať svoje nehnuteľnosti.

Ďalšou vážnou témou je otázka Borovicového hája. Táto lokalita nie je majetkovo-právne doriešená od roku 1990. Borovicový háj považujeme za pľúca našej mestskej časti. Po iniciatíve poslancov našej MČ, ako aj obyvateľov Terasy a aktivistov schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením ponechať územie ako verejnú zeleň a začať proces majetkovo-právneho vysporiadania súkromných pozemkov. Budem sa naďalej angažovať za to, aby sa v spolupráci s mestom podarilo nájsť cestu k definitívnemu vyriešeniu tohto dlhoročného problému.

Henrieta Pagáčová, prednostka miestneho úradu MČ Juh

1. Obyvatelia poukazujú najmä na nevyhovujúci stav miestnych komunikácií a chodníkov. Hlavne na chodníkoch by bolo potrebné realizovať ucelené opravy a nie iba nevyhnuté opravy výtlkov.

Ďalej sa obracajú s podnetmi, ktoré sa týkajú čistoty a verejného poriadku, vytvárania skládok objemového odpadu pri stanovištiach kontajnerov na domový odpad, vo verejnej zeleni a na verejných priestranstvách. Tieto podnety sa snažíme riešiť v spolupráci s mestom Košice a našimi aktivačnými pracovníkmi.

Veľkým problémom sú garážové lokality, v ktorých organizujeme dobrovoľnícke aktivity zamerané na vyčistenie priestranstva v okolí garáží, avšak zo strany majiteľov garáží o to nie je veľký záujem (napr. garážová lokalita Jantárová).

Ďalšou kategóriou sťažností tvoria medziľudské vzťahy, susedské spory, spory medzi fyzickými a právnickými osobami, prípadne problémové vzťahy v rodine. Mestská časť Juh ako jediná v meste má podpísanú dohodu o spolupráci s Mediačným centrom Košice. V budove miestneho úradu na Smetanovej ul. č. 4 poskytuje bezplatnú pomoc pri riešení sporov, konfliktov pri susedských nedorozumeniach a pod.

2. Mestská časť Juh poskytuje stravovanie pre dôchodcov v jedálni na Vojvodskej ulici. V súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania na nového dodávateľa stravy.
V tomto roku bolo v priestore Parčíka Jozefa Psotku vybudované nové uzamykateľné kontajnerovisko v rámci pilotného projektu. Do konca roka pri ňom budú vybudované nové parkovacie miesta a bude opravený chodník okolo obchodného centra. Ešte v tomto roku má byť v rámci toho istého pilotného projektu vybudované aj podzemné kontajnerovisko.

V spolupráci so Správou mestskej zelene je pripravovaná revitalizácia verejnej zelene na Južnej triede (pri hviezdiciach) s novou výsadbou drevín a kríkov s doplnením parkových lavíc. Na sídlisku Železníky sa má vybudovať nové detské ihrisko a vzniknúť plochy s exteriérovými fitness prvkami. Tie pribudnú aj na Jantárovej na sídlisku Juhovýchod.

V T-Systems Športovo zábavnom areáli (ŠZA) na Alejovej ulici v posledný augustový týždeň pripravujeme pre rodiny s deťmi a mládež nultý ročník festivalu hier a zábavy. V rámci programu sa uskutoční futbalový turnaj o super pohár starostu a futbalový turnaj internacionálov s medzinárodnou účasťou.

Používaná technológia súčasnej ľadovej plochy v areáli ŠZA je značne fyzicky aj morálne opotrebovaná a pred otvorením ďalšej sezóny si vyžaduje nevyhnuté riešenie. Cieľom prestavby ľadovej plochy je rozšírenie účelu jej využitia na multifunkčnú plochu tak, aby bola možná jej celoročná prevádzka a využitie (v zimnom období na korčuľovanie a po zvyšok roka na rôzne športové aktivity).

Po úspešnom ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa bude ukončená prvá etapa informačno-navádzacieho systému v mestskej časti do konca novembra tohto roka.

3. Chceme ukončiť II. etapu informačno-navádzacieho systému, vybudovať parkoviská na ulici Krakovská a Užhorodská na sídlisku Železníky a v spolupráci s mestom parkovisko Srbská – Bulharská.

Riešiť chceme uzamykateľné a podzemné kontajneroviská, ktorých výstavba je podmienená získaním finančných zdrojov a vhodného technického riešenia.
Stihnúť by sme chceli aj výmenu a doplnenie niektorých prístreškov pre cestujúcich na električkových a autobusových zastávkach MHD.

Emil Petrvalský, zástupca starostu MČ Sídlisko Ťahanovce

1. Ľudia sa nám najčastejšie sťažujú na parkovanie, kosenie zelene, údržbú zelene – strihanie živých plotov, výrub a výsadba drevín, atď., nezbieranie psích exkrementov stav vnútroblokových komunikácií (cesty, chodníky a zjazdné chodníky), zimnú údržbu v zime, neskorý zber posypového materiálu na jar, vyberanie odpadkov z kontajnerov, rušenie nočného pokoja niektorými reštauračnými zariadeniami aj na zhlukovanie sa neprispôsobivých občanov na určitých miestach a znečisťovanie verejného priestranstva.

2. Momentálne sme začali rekonštrukciu ihriska v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici.
Prebieha výstavba spojovacieho chodníka medzi Pekinskou ulicou a parkoviskom medzi ulicami Pekinská a Hanojská.
Začína sa dopĺňanie a výmena prístreškov MHD.

Začali sme s oplotím detského ihriska na Havanskej ulici.
Z údržbových prác sa čistí fontána MČ a čistia sa odvodňovacie rigoly a kanálové vpuste.
Nedávno sme dokončili rekonštrukciu chodníka na Americkej triede.

3. Na základe akčného plánu MČ na roky 2014 – 2018 budeme ešte riešiť nasledovné veci:

1, budeme pokračovať vo výmene prístreškov MHD

2, čaká nás rekonštrukcia autobusových ník na zastávke MHD Európska trieda

3, budeme, podľa finančných možností rekonštruovať chodníky

4, v spolupráci s mestskými lesmi chceme vybudovať v lesoparku športovo-zábavno-oddychové priestory

5, a stálou prioritou MČ je rozširovanie parkovacích miest

Všetky tieto akcie sú podmienené schválením dostatočného množstva finančných prostriedkov v rozpočte MČ i mesta na rok 2018.

Lenka Kovačevičová, starostka MČ Nad jazerom

1. Zaznamenali sme viacero podnetov od obyvateľov MČ na prístup k obchodnej spoločnosti Kaufland hlavne pre peších i podnety na oplotenie veľkej časti územia, cez ktoré predtým voľne prechádzali a vytvárali si skratku.

Oplotenie veľkej časti pozemku realizoval súkromný vlastník a to spoločnosť Labaš, má na to právo i povinnosť zabezpečiť svoj majetok.
Obyvatelia sa sťažovali práve na to, že peší majú ďaleko práve z obytnej časti sídliska a ešte k tomu musia obchádzať celý oplotený pozemok. Kaufland však vybudoval chodníky a aj prístup. To, že je to pre peších ďalej, je už len na ich obchodnej stratégii a ako im záleží na zákazníkovi, do týchto procesov MČ nezasahuje.

Pretrvávajúci problém a rokmi sa zväčšujúcim je úsek Slaneckej cesty, kde doprava v špičke doslova kolabuje, nápor áut či už z Jazera, alebo okolitých satelitov je veľký, nehovoriac ak sa stane dopravná nehoda, vtedy je to ešte horšie. Súčasné parametre cesty sú už nepostačujúce.

V polovici júna 2017 Mesto Košice podalo zámer – projekt Rekonštrukcie a modernizácie cesty II//552 Slanecká cesta na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Celý proces je teda rozbehnutý, ale či naozaj dôjde k skutočnému termínu začiatku rekonštrukcie Slaneckej, závisí aj od faktora vysporiadania pozemkov či prieťahov v konaniach i špekulatívcov s pozemkami, ktorí toto všetko môžu brzdiť.

2. Od minulého roka aktívne s mestom riešime nevyhnutnú výmenu autobusových prístreškov, čo sa nám podarilo s pozitívnym výsledkom. Na jeseň dôjde k ich postupnej výmene.

V súčinnosti s mestom Košice riešime aj problém nekvality vody v jazere a elimináciu siníc.
V mestskej časti máme rozbehnutých viacero investičných projektov, v utorok sme otvorili detské ihrisko na Meteorovej, už čoskoro rozsvietime lokalitu lesoparku i splavu v mestskej časti, pilotne prichádzame s prvými uzamykateľnými kontajneroviskami, na jeseň bude spustená výstavba parkoviska na Levočskej na 22 miest pre vozidlá.
Začiatkom októbra bude realizácia dvoch venčovísk pre psov, pripravujeme aj osadenie nových troch kamerových systémov v MČ. V príprave sú projektové zámery na osvetlenie, ihriská, parkoviská do ďalších rokov.

3. Chceli by sme vytvoriť atraktívnu oddychovú zónu na mieste, kde sa nachádza veľké torzo schátranej fontány Sputniková ulica, v súčasnosti je to veľmi nevábne územie.
Nevylučujeme ani inštaláciu menšej fontánky.

Všetko závisí od návrhov Správy mestskej zelene, ktorú sme oslovili k spolupráci, i celkovej výšky investície.
Stihnúť by sme chceli aj rekonštrukciu trhoviska na Ždiarskej.

Matúš Háber, prednosta miestneho úradu MČ Sever

1. Najčastejšou témou je stav a údržba komunikácií, výtlky, poškodené asfaltové povrchy, riešenie vnútroblokových komunikácií, parkovanie či organizácia dopravy. V poslednom období to sú taktiež zmeny a obmedzenia v doprave, súvisiace s modernizáciou električkových tratí. Aj keď ide o dočasný jav, priniesol určitú mieru diskomfortu nielen do okolia stavenísk, ale i do miest, kde sú presmerované náhradné dopravné trasy a skomplikoval prístup či tranzit na Severe.
Ďalšou témou je starostlivosť o životné prostredie, údržba a kosenie zelene, čistota, odpady a čierne skládky.

I keď väčšina uvedených tém nie je v priamej kompetencii mestskej časti, všetky podnety postupujeme príslušným odborným útvarom mesta Košice, správcom a organizáciám. Vyvíjame úsilie, spolupracujeme a hľadáme riešenia, ktoré pomôžu veci riešiť a zlepšiť.

2. Zameriavame sa na zlepšenie stavu, úrovne, bezpečnosti a vybavenia detských ihrísk. Na dvoroch je priestor pre umiestnenie prvkov pre cvičenie a športové aktivity, slúžiace deťom i starším občanom. Postupne sa zlepšuje i vybavenie a počet plôch pre voľný pohyb psov. Ešte stále sú na Severe zelené plochy s nedoriešenou správou, kde sa nevykonáva bežná údržba či kosenie. V tejto oblasti mestská časť komunikuje s mestom a vyvíja dlhodobé úsilie, aby tieto miesta boli odovzdané správcovskej organizácii – Správe mestskej zelene.

Pomalým tempom napreduje rozvoj prímestských rekreačných zón. Lokality ako Anička, Bankov, Alpinka či Hradová majú určite väčší potenciál a mohli by poskytovať občanom oveľa viac. Ide však o centrá celomestského významu s veľkým rozsahom a často problematickým majetkovo-právnym pozadím, ktorých rozvoj je potrebné riešiť na úrovni mesta Košice.

Prioritou je tiež zlepšenie stavu našich ciest, chodníkov a vnútroblokov, zvýšenie kapacít pre statickú dopravu a zlepšenie organizácie dopravy.
Dlhodobým plánom je modernizovať a zlepšiť úroveň trhovísk na Severe. Na riešenie tejto problematiky starosta mestskej časti kreoval pracovnú skupinu a v súčasnosti prebieha proces prípravy a vysporiadania pozemkov pod trhoviskami na Mieri a pri OC Merkúr s mestom Košice.

Poskytujeme terénnu opatrovateľskú službu občanom 6 mestských častí (Sever, Staré Mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce, Ťahanovce – obec)., v zariadení opatrovateľskej služby je zabezpečená aj 24-hodinová pobytová starostlivosť.

Pre zabezpečenie komplexných služieb pre Severanov sú tie združené pod jednou strechou hlavne s názvom Centrum služieb Severanom, ktoré bolo zriadené 2. mája 2017.
Od 1. júla 2017 došlo k zmene výšky príspevku na jeden obed pre dôchodcov, kde k príspevku mesta bol schválený aj príspevok MČ Sever.

3. Veríme, že pred sebou máme modernizáciu ďalších detských ihrísk, športové ihrisko, parkovisko, výbeh pre psov, zvýšenie úrovne sociálnych služieb či pomoc pri riešení každodenných problémov ľudí.

Peter Derevjanik, prednosta miestneho úradu MČ Dargovských hrdinov

1. – 3. Mestská časť Dargovských hrdinov eviduje podania, smerujúce najmä k súvislejším opravám jednotlivých komunikácií. V poslednom období tiež pribudol fenomém neprispôsobivých občanov a s ním spojená citlivejšia vnímavosť obyvateľstva, smerujúca k čistote a verejnému poriadku.

Okrem uvedených skutočností sa MČ zameriava aj na zvyšovanie parkovacích kapacít a na postupné dopĺňanie bodov verejného osvetlenia. Ako konkrétny príklad možno uviesť nasvetľovanie priechodov pre chodcov a priestorov pri zastávkach MHD. Jednou z priorít MČ je tiež postupné skultúrňovanie medziblokových lokalít, nevynímajúc pritom modernizáciu detských ihrísk.

Realizáciu všetkých aktivít však ovplyvňuje legislatíva (miera kompetenčnej autonómie) a tiež finančná kondícia MČ, limitovaná záväzkom k Štátnemu fondu rozvoja bývania.

Mária Gamcová, poslankyňa MČ KVP

1. „Jedným z najväčších problémov je akútny nedostatok parkovacích miest vo viacerých častiach nášho sídliska, hlavne na uliciach Čordákova a Bauerova. Nemôžem opomenúť tiež často kritizované nerovnosti chodníkov, výtlky na cestách, neorezané kríky, ktoré bránia výhľadu vodičom, znečistenie pieskovísk, poškodené prvky na detských ihriskách.... Je na mieste oceniť záujem obyvateľov mestskej časti, že im nie sú ľahostajné veci verejné a aj takýmito podnetmi motivujú úradníkov, aj nás poslancov, k náprave a zlepšeniu verejných priestranstiev.“

2. „Najdôležitejšou ambíciou, nás poslancov, je začať prevádzku „Seniordomu“ v Drocárovom parku. Aby sme túto ambíciu mohli úspešne realizovať a privítať seniorov aj nášho sídliska v modernom a funkčnom „Seniordome“, je potrebná hlavne ústretovosť a vôľa starostu mestskej časti. Stavba „Seniordomu“ nepostupovala tak, ako to bolo pôvodne dohodnuté. Pôvodný zmluvný termín dokončenia stavby bol 31. júl 2017. Aj keď sa stavebník – Ing. Vancák - zmluvne k tomuto termínu zaviazal, stavbu nerealizoval. Pochybili aj niektorí zamestnanci úradu mestskej časti, ktorí proces výstavby mali kontrolovať a na nedodržiavanie harmonogramu mali už dávno upozorniť. Poslanci zaviazali uznesením starostu ukončiť nájomnú zmluvu so stavebníkom a vyvodiť dôsledky voči zodpovedným zamestnancom za neplnenie pracovných povinností. Je na mieste otázka, čo bráni starostovi, aby vo veci konal. Zatiaľ tieto uznesenia nezačal realizovať a vyzerá to tak, že sa nestotožnil s potrebou urýchlenej dostavby „Seniordomu“.

Za nie menej dôležité považujem aj realizáciu regulácie parkovania. Bolo dohodnuté, že na celom sídlisku bude platiť zákaz parkovania úžitkových vozidiel nad 5 metrov (dodávky). Projekt pre našu mestskú časť bezplatne vypracoval Ing. Pavel Titl a schválil Dopravný inšpektorát OR PZ v Košiciach. Zavedeniu projektu do praxe bráni pán starosta. Myslím, že nie celkom docenil dôležitosť celého projektu. Namiesto aspoň ústneho poďakovania Ing. Titlovi, že pripravil projekt bezplatne, za dôležitejšie považuje použitie loga KVP v žiadosti Ing. Titla.

Nedá mi nespomenúť aj potrebu opätovného prenájmu alebo predaja mobilnej ľadovej plochy, aby slúžila verejnosti

Všetci poslanci sme dostali pozvánku na zvolanie zastupiteľstva v mimoriadnom termíne 16. 8. 2017. Logicky sme očakávali, že v mimoriadnom termíne budeme riešiť aspoň niektorý z uvedených problémov. Žiaľ, pán starosta zrejme opomenul zaradiť aspoň jeden z nich do programu.

3. „Ako som uviedla vyššie, priority sú jasné a jednoznačné: dostavba „Seniordomu“, predaj mobilnej ľadovej plochy a výstavba parkovacích miesta na Čordákovej ulici. K výstavbe parkovacích miest som už predložila aj projekt, na ťahu je reakcia pána starostu.

Ako už aj na verejnosť aj medzi novinárov prenikli viaceré informácie, atmosféra na miestnom úrade nepraje dobrým pracovným podmienkam. Fakt je ten, že od začiatku tohto volebného obdobia je mimoriadne vysoká fluktuácia zamestnancov. Odišli zamestnanci, ktorí pre mestskú časť pracovali dlhé roky, ale rýchlo odišli aj takí, ktorí sa nestihli „ani ohriať“. Zainteresovaní to vnímajú, že chybu nie je možné hľadať len v samotných zamestnancoch. Bolo by nezodpovedné nevyužiť toto volebné obdobie pre rozvoj mestskej časti. Mojou osobnou ambíciou je preto usilovať o konštruktívny prístup, aby sme vo zvyšných mesiacoch do volieb koncom roka 2018 stihli realizovať aspoň uvedené, najdôležitejšie projekty v prospech občanov.“

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Odpady nad zlato
 2. "Je to dravec!" Priznáva šéfkuchár Michal Konrád
 3. Profesionáli vedia, o čo ide. Ako si vybrať OZV a nepopáliť sa?
 4. Zateplenie strechy PUR penou či minerálnou vlnou?
 5. Prehľad bratislavských komunít. Čo všetko sa dá robiť so susedmi
 6. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 7. Znalec slovenského brandy
 8. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 9. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 10. Poznáte všetkých TOP 10 Bratislavy?
 1. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 2. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 3. Odpady nad zlato
 4. Schneider Electric má podporiť VELUX v uhlíkovej neutralite
 5. Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho
 6. Znalec slovenského brandy
 7. Lekárne sa stanú miestom prevencie a edukácie pacientov
 8. Projekt KRAJa na podporu včelárov priniesol svoju úrodu
 9. Prečo čakať, keď teraz je najvyšší čas vykurovať eko-vedome?
 10. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 10 124
 2. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 104
 3. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 3 790
 4. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 605
 5. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 3 199
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 902
 7. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im? 2 660
 8. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 2 574
 9. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 424
 10. Naša klimatická zmena: Návod ako pomôcť pri záchrane planéty 2 087

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Štefan Vidlár: O žití
 2. Tupou Ceruzou: Monsterproces s Kováčikom
 3. Peter Mrázik: Príprava na pohovor & kariérny rast 2
 4. Věra Tepličková: Čítala som titulok: Lekári štrajkovať nebudú. Jednoducho odídu
 5. Anton Kaiser: Poznávanie histórie Zlatých Moraviec
 6. Marian Baran: Bol som na hubách
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 8. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 22 703
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 16 750
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 838
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 586
 5. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 6 476
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 000
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 056
 8. Pavel Dvořák: Rozvádzajú sa Číňania? Majú milenky? 3 861
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Fico vyzval Pellegriniho, aby sa Smer a Hlas spojili. Dôvody sú na to fakt silné.


Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár.

Koaliční lídri Kollárov odchod neriešili.


14 h

Blogy SME

 1. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 2. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 3. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 4. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
 5. Adam Valček: Vyšetrovateľ dal Bödörovi pokutu za to, že mlčal
 6. Karolína Farská: Dva rozdielne protesty za slobodu
 7. Adam Valček: Neexistujúca kancelária aj termín. Výpovede proti Výbohovi nesedia
 8. Pavol Koprda: Očkovacia lotéria: Čo môže priniesť a kde sú jej úskalia? Pohľad cez dáta, teóriu hier a hazardné hry
 1. Štefan Vidlár: O žití
 2. Tupou Ceruzou: Monsterproces s Kováčikom
 3. Peter Mrázik: Príprava na pohovor & kariérny rast 2
 4. Věra Tepličková: Čítala som titulok: Lekári štrajkovať nebudú. Jednoducho odídu
 5. Anton Kaiser: Poznávanie histórie Zlatých Moraviec
 6. Marian Baran: Bol som na hubách
 7. Lucie Meisnerová: Svadba v polovici života
 8. Ľubomír Belák: Na Novej scéne sa hrali na Jánošíka
 1. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí 22 703
 2. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič. 16 750
 3. Dušan Koniar: Ostávajú možno dva mesiace 8 838
 4. Peter Chudý: Vyšetrovateľov NAKA treba umlčať a naordinovať im leopoldovskú diétu alebo ako nevinný človek môže skončiť za mrežami 6 586
 5. Tomáš Mihalík: Ľuboš Blaha nechcene priznal, že vakcíny chránia pred covidom 6 476
 6. Stanislav Martinčko: Zatýkanie za spevu pápežskej hymny !! 6 000
 7. Martin Dorčák: DPH podľa Remišovej 5 056
 8. Pavel Dvořák: Rozvádzajú sa Číňania? Majú milenky? 3 861

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu