Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 20. november, 2018 | Meniny má Félix
Nájdete nás na webe

Blahoslavených z východu pozná celý svet

Sára Salkaházi, Pavol Peter Gojdič, či Ján Simonides nemali ľahký život.

Blahoslavený Pavol Peter Gojdič bol veľkou osobnosťou.(Zdroj: tasr)

Čo vieme o blahoslavených a svätých spätých s východným Slovenskom?

Svätý Mojsej Uhrín (983 – 1043)

Mních Mojsej Uhrín je jedným z prvých kanonizovaných svätcov slovenského národa.

Pochádzal z východného Slovenska, ale pôsobil na Kyjevskej Rusi na dvore kniežaťa svätého Borisa.

Keď knieža Boris v bojoch zahynul, dostal sa Mojsej do zajatia. Podľa legendy sa v Poľsku zapáčil významnej žene z okruhu panovníka Boleslava Chrabrého, ktorá sa za neho chcela vydať.

Ponúkla mu, že ho vykúpi z väzenia, ak si ju vezme, ale on to odmietol.

Napokon ho aj tak vykúpila a urobila z neho svojho sluhu. Obliekla ho do drahých šiat a ešte viac nahovárala na hriech.

Keď sa jej nechcel podvoliť, uvrhla ho do žalára a chcela ho nechať umrieť hladom.

Lenže jeden z jej sluhov nosil Mojsejovi potajomky jedlo. Hoci ho mučili, odmietol vyzliecť mníšske rúcho.

Žena s veľkou túžbou pomstiť sa mu za nepoddajnosť napísala list kniežaťu Boleslavovi Chrabrému, ktorý si oboch predvolal a Mojsejovi dohováral.

Mních Mojsej Uhrín sa odmietol podvoliť. Boleslav začal veľké prenasledovanie mníchov, no raz v noci knieža nečakane zomrel a pri chaose v krajine zabili povstalci aj spomínanú ženu.

Mojsej sa podľa prameňov dožil 60 rokov. Jeho neporušené ostatky ležia v jaskyni svätého Antona v Kyjevsko-pečerskej lavre v Kyjeve.

Svätá Alžbeta Uhorská-Durínska (1207 – 1231)

Medzi slovenských svätcov patrí aj svätá Alžbeta Durínska, patrónka mesta Košice.

Pochádzala z Bratislavy, kde žila v tom čase jej uhorská kráľovská rodina.

Alžbeta Durínska sa narodila v roku 1207, už v útlom veku ju zasnúbili a previezli z Bratislavského hradu na dvor durínskeho zemského grófa na hrade Wartburg, kde žil jej snúbenec Ľudovít.

Bola veľmi nábožná a aj keď zomrela veľmi mladá, 24-ročná, zaslúžila sa o vybudovanie nemocnice v Marburgu, kde sa sama venovala službe chorým.

Alžbeta Durínska patrí medzi vzory charitatívnej činnosti a jej meno nesú viaceré rehoľné spoločnosti.

Patrí medzi ne aj rehoľa sv. Alžbety (alžbetínky) v Bratislave, jej meno nesie aj Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Blahoslavený Ján Simonides (1639 – 1674)

Jezuita, učiteľ a misionár sa narodil v Bijacovciach na Spiši.

Pochádzal pravdepodobne z protestantskej rodiny, ktorá konvertovala na katolícku vieru.

Jeho prvým pôsobiskom bola v roku 1671 rožňavská misia na Gemeri.

Onedlho ho predstavení poslali do Ružomberka, kde bolo stredisko misie pre Liptov a Oravu.

Pôsobil najmä v Nižnej na Orave, neskôr v Palúdzke. Istý čas strávil v sídle rehoľnej provincie vo Viedni. Z Liptova odišiel v roku 1673 do senickej misie.

V Senici pôsobil spoločne s ďalšími jezuitmi ako misionár a administrátor fary.

Mali tu na starosti rozsiahlu oblasť mnohých okolitých obcí.

V roku 1674 bol Simonides farárom v Turej Lúke. Tu ho v noci z 31. októbra na 1. novembra 1674 umučila skupina mužov.

Na druhý deň ráno po mučeníckej smrti jeho telo previezli do Trnavy, kde ho pochovali do krypty pod Kostolom sv. Jána Krstiteľa.

Ján Simonides zomrel ako 34-ročný. Za blahoslaveného ho vyhlásili v roku 1950.

Blahoslavená Miriam Terézia Demjanovičová (1901 – 1927)

O jej blahorečení písal aj denník New York Times, keďže išlo o prvú slávnosť blahorečenia na území USA, stalo sa tak 4. októbra 2014.

Miriam Terézia Demjanovich sa narodila 26. marca 1901 v meste Bayonne v štáte New Jersey ako najmladšia zo siedmich detí v rodine slovenských gréckokatolíkov pôvodom z Bardejova.

Po získaní vysokoškolského diplomu z literatúry vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety. 8. mája 1927 zomiera vo veku 26 rokov na akútny zápal slepého čreva.

Je jej pripísaný zázrak navrátenia zraku chlapcovi, ktorý oň v dôsledku choroby takmer prišiel.

Dekrét potvrdzujúci zázrak podpísaný pápežom Františkom v decembri 2013.

Blahoslavená Sára Salkaházi (1899 – 1944)

Sestra Sára Salkaházi sa narodila v Košiciach. Jej otec, ktorý bol vlastníkom hotela, zomrel, keď bola ešte malé dieťa. Napriek tomu bola veselým dievčaťom.

Po skončení školy pracovala ako učiteľka, neskôr novinárka. Niekoľko mesiacov bola dokonca zasnúbená, prsteň však po zvážení vrátila.

O nejaký čas začala v sebe cítiť povolanie k zasvätenému životu. V roku 1929 vstúpila do Spoločnosti sociálnych sestier v Košiciach.

V ťažkej charitatívnej službe pokračovala v Komárne, kde sa starala o deti ako vedúca kuchyne a učiteľka.

Počas druhej svetovej vojny skrývala s ostatnými sestrami v domovskom kláštore v Budapešti židov.

Vojaci pronacistickej maďarskej strany šípových krížov ich chytili, zastrelili a telá hodili do Dunaja. Za blahorečenú bola vyhlásená v roku 2006.

Blahoslavený Pavol Peter Gojdič (1888 – 1960)

Pavol Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch, neďaleko Prešova. Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove.

V štúdiu pokračoval na Gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou v roku 1907.

Nasledujúc Boží hlas, ktorý ho volal ku kňazstvu, nastúpil na štúdium teológie v Prešove.

Keďže dosahoval vynikajúce výsledky, bol po roku poslaný na ďalšie štúdiá do Budapešti.

Po skončení štúdia bol 27. augusta 1911 v Prešove biskupom Dr. Jánom Vályim vysvätený za kňaza. Po vysviacke pôsobil krátky čas ako kaplán pri svojom otcovi.

Po roku bol vymenovaný za prefekta eparchiálneho internátu a súčasne učil náboženstvo na meštianskej škole. Následne sa stal protokolistom a archivárom na biskupskom úrade.

Ako kaplán bol poverený duchovnou správou veriacich v Sabinove. V roku 1919 sa stal riaditeľom biskupskej kancelárie.

Pri smutne známych okolnostiach Prešovského soboru dňa 28. apríla 1950, ktorým štátna moc postavila gréckokatolícku cirkev mimo zákon a zároveň zakázala jej činnosť, bol biskup Pavol Gojdič zatknutý a internovaný.

Začala sa tak jeho krížová cesta mnohými väznicami bývalého Československa, z ktorých ho oslobodila až smrť.

4. novembra 2001 bol Pavol Peter Gojdič pápežom Jánom Pavlom II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vyhlásený za blahoslaveného.

Pred mesiacom ho arcibiskup Ján Babjak vyhlásil za patróna mesta Prešov.

Blahoslavený Vasiľ Hopko (1904 –1976)

Mons. Vasiľ Hopko, gréckokatolícky pomocný biskup v Prešove a titulárny biskup midilenský sa narodil 21. apríla 1904 v obci Hrabské, okres Bardejov.

Teologické štúdiá absolvoval na Gréckokatolíckej teologickej akadémii v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal 3. februára 1929 v Prešove.

V roku 1947 sa stal pomocným gréckokatolíckym biskupom v Prešove. Po násilnom zrušení Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 1950 bol internovaný a v roku 1951 odsúdený na 15 rokov odňatia slobody, peňažný trest 20 000 Kčs, stratu občianskych práv na 10 rokov a prepadnutie majetku.

Bol väznený v Bratislave, Ilave, Leopoldove, Prahe, Mírove a vo Valdiciach.

V máji 1964 ho „zo zdravotných dôvodov a za dobré správanie“ podmienečne prepustili.

Vladyka Vasiľ Hopko zomrel na následky väznenia 23. júla 1976 v Prešove.

Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. 14. septembra 2003 v Bratislave.

Blahoslavený Metod Dominik Trčka (1886 – 1959)

Narodil sa 6. júla 1886 v Čechách vo Frýdlante nad Ostravicí. Za kňaza bol vysvätený v Prahe.

V roku 1921 založil v Stropkove komunitu redemptoristov latinsko-byzantského obradu, ktorej predstaveným sa stal v roku 1924.V decembri 1945 bola komunita kanonicky menovaná za viceprovinciu so sídlom v Michalovciach a Metod Trčka bol ustanovený za jej prvého predstaveného.

V roku 1949 bola michalovská provincia zrušená a počas noci z 13. apríla 1950 boli všetci rehoľníci prevezení do zhromažďovacích táborov.

Počas procesu v roku 1952 bol Metod Trčka obvinený zo spolupráce s biskupom Gojdičom, z rozširovania pastoračných listov a zo zasielania informácii do Ríma.

Bol odsúdený na 12 rokov väzenia za špionáž a za pokus o útek za hranice. Svoj trest vykonával vo väzniciach v Ilave, Mírove a napokon v Leopoldove.

Zomrel 23. marca 1959 na následky tuberkulózy, ktorej podľahol pre zámerné neumožnenie liečby zo strany správy väznice. Pochovali ho na cintoríne leopoldovskej väznice.

Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi v roku 1969 boli jeho pozostatky prevezené do Michaloviec, kde je pochovaný v tamojšej Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha.

Za blahoslaveného ho spolu s biskupom Gojdičom vyhlásil pápež Ján Pavol II. 4. novembra 2001.

Svätí košickí mučeníci (16. – 17. storočie)

Medzi troch košických mučeníkov patrí Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz.

Marek Križin pochádzal z Chorvátska, z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine.

Ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Peter Pázmáň, ktorý sídlil v Trnave si ho povolal do svojho biskupstva.

Po čase ho arcibiskup povýšil na kanonika ostrihomskej kapituly a svojho radcu.

Do správy mu zveril majetok opátstva v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, ktoré patrilo ostrihomskej kapitule. Marek Križin teda zvykol cestovať do okolia Košíc, kde sa staral nielen o majetok, ale aj o duchovné potreby ľudu.

V tom čase sa veľmi šíril kalvinizmus. Katolíkov utláčali, Marek ich teda povzbudzoval, aby vytrvali.

Z Krásnej musel kvôli úradným záležitostiam dochádzať aj do Košíc. Tam sa zoznámil s jezuitmi Melicharom Grodzieckim a Štefanom Pongráczom.

Melichar Grodziecki sa narodil okolo roku 1584 v poľskom Tešíne v Sliezsku.

Pochádzal zo šľachtickej rodiny, bol vnukom tešínskeho kastelána Mateja. V roku 1603 Melichar vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát absolvoval v Brne.

V tom istom čase tam bol v noviciáte aj Štefan Pongrácz. Koncom roka 1618 ho poslali predstavení do Košíc, aby sa staral o slovenských a nemeckých veriacich.

Štefan Pongrácz pochádzal tiež zo šľachtickej rodiny, v roku 1613 bol vysvätený za kňaza.

Ako kňaz pôsobil v Humennom na Katolíckom gymnáziu. V roku 1616 sa stal riaditeľom. Okrem toho bol aj pastoračne činný. Kázal, vyučoval, vysvetľoval.

Vojenský veliteľ mesta Košice Andrej Dóczy požiadal predstavených jezuitskej rehole, aby Štefana uvoľnili pre službu v Košiciach. Predstavení vyhoveli a Štefan v roku 1618 prišiel do Košíc.

V roku 1619 sa vzbúrili proti katolíckemu rakúskemu cisárovi Ferdinandovi II. všetci protestanti v Čechách, na Morave a v Sliezsku.

Spojili sa s uhorskými luteránmi a vyzvali sedmohradského vojvodcu Gabriela Bethlena, aby sa postavil na ich čelo.

Bethlen už dávnejšie pomýšľal, ako sa zmocniť uhorskej koruny. Navyše bol tiež protestantom.

Vyhovel im teda, zozbieral štyridsaťtisíc vojakov a pod vedením Juraja Rákocziho ich vypravil do Uhorska. Luteráni a kalvíni ich prijímali s veľkou radosťou, no katolíci s hrôzou a strachom.

Košice boli v tých časoch už zväčša kalvínske. Zabrali kostoly a fary. Štefan Pongrácz a Melichar Grodziecki, ktorí prišli v roku 1618 do Košíc, zriadili kaplnku v sále kráľovskej kúrie, ktorú im poskytol kráľovský miestodržiteľ Košíc Andrej Dóczy.

Povstalci na čele s Rákoczim vtiahli 3. septembra do Košíc. Kalvínsky vodca Peter Alvinci nahuckal bohatého mešťana Rajnera, aby s pomocou mestskej rady vyhubili všetkých katolíkov v meste.

Aj keď členovia mestskej rady boli väčšinou kalvíni, predsa sa im to zdalo príliš kruté. A tak sa rozhodli, že budú žiadať iba smrť katolíckych kňazov.

Vtedy začalo utrpenie troch kňazov. Zatkli ich a najprv sa pokúšali rečami a sľubmi ich presvedčiť, aby sa vzdali katolíckej viery.

Tri dni ich nechali o hlade a smäde. Rákoczi vydal rozkaz, aby všetkých troch umučili. Tak sa stalo 7. septembra 1619.

Za blahoslavených ich vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1905 v Chráme sv. Petra v Ríme. Za svätých ich vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte!
 2. 4 konkrétne tipy, ako získať peniaze na rozvoj podnikania
 3. Slovákom na účtoch leží 17 miliárd. Ako ich zhodnotiť?
 4. S mobil bankingom nosíte banku vo vrecku
 5. Cena elektriny rastie, čo to znamená pre firmy?
 6. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka!
 7. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou podnikania
 8. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch
 9. Ľudia si už neuvedomujú, že ich svet nekončí na vlastnom prahu
 10. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať?
 1. S mobil bankingom nosíte banku vo vrecku
 2. Slovákom na účtoch leží 17 miliárd. Ako ich zhodnotiť?
 3. Deti z Kľušova už vedia zachraňovať životy
 4. Vyberáme správny názov firmy
 5. Cena elektriny rastie, čo to znamená pre firmy?
 6. 4 konkrétne tipy, ako získať peniaze na rozvoj podnikania
 7. Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby
 8. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka!
 9. 4 mýty o minerálnej vlne, ktorým by ste nemali veriť
 10. Stavebná fakulta STU na dňoch kariérneho poradenstva
 1. Dvaja Slováci dokázali zázrak. Ich listy chcú po celom svete 26 126
 2. Platíte si poistenie domova zbytočne? 21 449
 3. Kupujete alebo predávate byt? Týchto 5 vecí si skontrolujte! 15 361
 4. Kde robia v Bratislave najlepšiu kávu? Vybrali sme 6 kaviarní 14 517
 5. Slovákom na účtoch leží 17 miliárd. Ako ich zhodnotiť? 14 393
 6. Hodnotenie profesionála: Dovolenka na Seycheloch 11 487
 7. Televízor s 8K rozlíšením je realitou. Kúpiť či čakať? 5 427
 8. Psychológ varuje rodičov: Nesnažte sa byť dokonalými 5 209
 9. Ľudia si už neuvedomujú, že ich svet nekončí na vlastnom prahu 3 544
 10. Boli ste v Novembri 89 na námestí? Patrí vám verejná vďaka! 3 359

Neprehliadnite tiež

Znechutený Burdiga: Zvažujem, že ako poslanec nenastúpim

Povolebný cirkus sa košickému aktivistovi javí ako valec pravice.

Neúspešný Drutarovský: Voľbám chýbala nosná téma aj emócia

Chce, aby si primátorka Prešova osvojila jeho program.

Na košickej Hlavnej už stojí vianočný stromček

Vztýčili ho s dvojhodinovým meškaním.

Colníci objavili v prekladisku rúd 12-tisíc krabičiek cigariet

Pri zásahu v Košiciach zadržali troch Ukrajincov.

Nový starosta Ihnát: Dajte mi len rok a všetci ma budú milovať

Po skúsenostiach z Lunika IX si ako prvé kúpi montérky a baganče.

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kočner ostáva vo väzbe, súd zamietol žiadosť o prepustenie

Rozhodnutie dostala špeciálna prokuratúra.

DOMOV

Dôležité fakty o pakte, pre ktorý Lajčák hrozí demisiou

Globálny pakt o migrácii vzbudzuje vášne v slovenskej politike.

ŠPORT

Paulína Fialková reaguje. Spor začalo prepustenie známych trénerov

Výhrady má k prevodu osobnostných práv.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop