Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

ČAROKRUHY

Navštívili sme dr. Borisa Halku, aby sme sa pozreli na modernú analýzu zdraviaBrušká prstov hovoria o chorobách, ktoré nás v živote ešte len

Navštívili sme dr. Borisa Halku, aby sme sa pozreli na modernú analýzu zdravia

Brušká prstov hovoria o chorobách, ktoré nás v živote ešte len čakajú

Keď som odchádzala z pracovne dr. Borisa Halku v hlave mi vírilo nespočetné množstvo otázok. Predovšetkým prečo začneme uvažovať o svojom živote až keď nás vážna choroba prinúti si ľahnúť. Obvykle sa uspokojíme s hrsťou liekov, ale čím je ochorenie závažnejšie, tým viac rozmýšľame o svojej existencii. Pravda nie v súvislostiach, že by sme mali zmeniť svoj postoj a niekedy aj radikálne optiku, ktorou sa dívame na svet, ale skôr sa utiekame k prehodnocovania toho, čo sa už zmeniť nedá. Možno by nám viac pomohol rozhovor so psychológom, rady múdreho človeka, ale určite by to mala byť zásadná zmena.

Skryť Vypnúť reklamu

Napadli mi aj úvahy o tom, ako som sa stretla s teóriou o bioplazme a jej dôležitosti v prácach B. Kafku, či Z. Rejdáka. O tom, či svätožiara nemala byť pôvodne vyjadrením výrazného biopoľa, či kvantová fyzika bude tou, ktorá nám vysvetlí mnohé javy, ktoré doposiaľ chápeme ako zázraky. Ale aj to, že biopole tvorí jeden z kľúčových pojmov modernej fyziky a žiaľ, len veľmi pomaly sa presadzuje najmä v medicíne. Podľa súčasných poznatkov je náš svet tvorený dvoma formami - hmotou a poľom, pričom primárne je práve pole.

Kdesi som čítala, že Einstein problematiku stručne zhrnul do viet: "Hmotu je vytvorená takými oblasťami priestoru, v ktorých je pole nesmierne husté. V tomto novom druhu fyziky nie je miesta aj pre pole, aj pre hmotu, pretože jedinou skutočnosťou je pole". Vedci objavili, že každá zmena fyzikálneho stavu hmotného objektu vyvoláva zodpovedajúcu zmenu príslušného poľa a naopak, každá zmena poľa, spojeného s hmotným objektom, vedie k zmene tohto objektu. To sa vzťahuje i na živé objekty, teda aj na človeka, kedy sa používa pojem biopole, ktorého fyzikálnym základom je bioplazma. Auru považujeme za tú časť biopoľa, ktorá je najbližšie hrubohmotnému telu. Dôležité je, že biopole človeka môže vstupovať do interakcie s inými poľami, pričom dochádza k obojstrannej výmene energie a informácií. Možno túto biokomunikáciu považovať za univerzálny komunikačný mechanizmus v prírode?

Skryť Vypnúť reklamu

Práve Dr. Halko má zvláštne zariadenie pracujúce na princípe Kirilianovej fotografie spájajúce v sebe staroveké čínske učenia o meridiánoch a čakrách s najnovšími poznatkami vedy slúžiace na analýzu zdravotného stavu organizmu, kde aura zohráva podstatnú úlohu.

Princíp je veľmi jednoduchý. Pomocou zariadenia vám dr. Halko zmeria vyžarovanie z jednotlivých prstov na ruke a začne diagnostika. Tomuto termínu sa pán doktor trocha bráni, ale to čo robí zariadenie, dosť dobre inak nemožno nazvať. Fascinovane som pozerala na pulzujúcu koronu, či auru okolo svojho prsta a vedela som, že telo začína podávať správu o svojom fyzickom ale aj psychickom stave.

Pána doktora sme sa spýtali o aké zariadenie vlastne ide?

- Naše pracovisko ako jediné na Slovensku používa špeciálnu techniku, ktorá využíva fotografovanie aury na báze Kirlianovej fotografie. Technika je výsledkom niekoľkoročného medzinárodného aj vojenského výskumu. Práve výskum v oblasti tzv. bioenergetických javov je predmetom záujmu niektorých vedeckých pracovísk hlavne v Rusku, v USA, v Číne ale aj v Nemecku a inde. Slovenská odborná literatúra je v tejto oblasti dosť skromná Takže stručne vysvetlím. Aura (biopole) bola zobrazovaná už pred tisícročiami na obrazoch a v súčasnosti je možná aj jej verifikácia rôznymi technikami. Mnohí ľudia s mimoriadnymi schopnosťami (senzibili) sú schopní auru, vidieť vo farbách alebo v rôznych stupňoch intenzity svetla a rozpoznávať v nej zmeny. Druhá skupina senzitívnych ľudí vníma auru cez svoje ruky a na základe pocitov je schopná registrovať poruchy biopoľa v okolí človeka. Čo je podstatné na zmenu ľudskej aury má vplyv okolité prostredie a jeho rôzne polia. Ľudia, ktorí spávajú, alebo sa zdržiavajú na miestach kde je rušené ich biopole, často trpia mnohými závažnými ochoreniami. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim biopole je napr. aj podzemná voda alebo iné formy tzv. energoanomálnych zón.

Skryť Vypnúť reklamu

Aura je definovaná z fyzikálneho hľadiska, ako uvádza K. Komárek, ako priestor s elektrickým nábojom v okolí biologického, ale aj nebiologického objektu, ktorého prejavy sa merajú pomocou známych interakcii elektrického a magnetického poľa. Auru tiež niektorí autori definujú aj ako časť externého biopoľa okolo biologického objektu.

Interakcia biopolí s elektrickým nábojom bola už v minulosti dokázaná. V. Grisčenko v bioplazmovej teórii predpokladá výskyt plazmy (energetického poľa) v ľudskom tele a v jeho okolí. Objektívne sa aura dá verifikovať pomocou Kirlianovej fotografie, prípadne meraním iných druhotných prejavov aury. Jedným z prejavov bioenergetického poľa sú aj jeho elektrické vlastnosti, ktoré sa menia v závislosti od činnosti biologického systému (človek, zviera, rastlina). Pri vydaní veľkého množstva bioenergie sa predpokladá elektrografický efekt, ktorý je detekovateľný napr. Kirlianovou fotografiou. Pri takomto meraní sa následne posudzuje veľkosť koróny (žiarenia) okolo ruky človeka, prípadne okolo živočícha, respektíve jeho časti, tiež rastliny, kryštálu a pod.

Ako sa vlastne vyhodnocuje zdravotný stav?

- Špeciálna kamera zosníma (odfotografuje) každý jeden prst na oboch rukách samostatne. Výsledkom je zosnímané žiarenie aury (biopoľa, bioplazmy) okolo každého prsta vašej ruky. Pri následnej analýze takéhoto merania sa posudzuje veľkosť a tvar koróny okolo jednotlivých prstov. Naši špecialisti vysvetlia, všetky namerané skutočnosti, ktoré vypovedajú o vašej aure a o vás.

Práve tu je možné zistiť všetky odchýlky od normálu. Aura totiž odráža celkový stav organizmu, jeho poruchy a chorobné stavy, ktoré korelujú s fyziologickými poruchami organizmu. Energie obsiahnuté v aure sú obrazom našej osobnosti, nášho spôsobu života, myšlienok a emócií. Keďže ide o meranie bioenergie človeka, presnejšie povedané ionizačných účinkov aury, sú namerané výsledky závislé od individuality každého človeka a jeho momentálneho psychického stavu. Závisia aj od typu osobnosti (introvert, extrovert) a od vplyvu vonkajších podmienok. Je známe, že prirodzené zhromažďovacie a premiestňovacie miesta bioenergie sú akupunktúrne meridiány, ktoré prechádzajú ľudským telom, celým nervovým systémom a koncovými bodmi tela (ako sú napr. posledné články prstov). Na namerané výsledky majú vplyv i skryté choroby, nervozita, úzkosť, teplota, telesná konštitúcia, prítomnosť ďalších osôb, a to v pozitívnom či negatívnom zmysle."

Z ďalších grafov na monitore počítača som sa dozvedela, aké choroby mám a musím skonštatovať, že s presnosťou na 99 percent. Úžasný bol pohľad na zobrazené čakry. Ich vychýlenie od stredu signalizovalo, kde sú najväčšie energetické problémy. Ale o čakrách a chorobách s Dr. Halkom budeme hovoriť nabudúce.

Február z pohľadu tarotového výkladu Elišky Vysloužilovej

Slovensko je pod ochranou, situácia sa určite upokojí

Všeobecné tendencie: Hviezda, Velekňaz, Spravodlivosť. Situácia sa na Slovensku upokojí, všetko sa dostáva do rovnováhy k všeobecnej úľave vlády aj energetického priemyslu. Do popredia sa samozrejme dostane téma energií a veľa ľudí začne uvažovať o návrate k ostatným zdrojom energií a aj vláda podporí smer k ekologickým zdrojom. Slovensko je pod ochranou vyšších síl. Zaznamenáme významnú spoločensko politickú akciu. Vzniknú nové kontakty a politické zmluvy.

Politická scéna: Panovník, Panovníčka, Mág. Politici majú žne, relatívne po roztržke a výmene názorov nastáva pokoj. Dve silné politické strany si nakoniec začnú pomáhať, ale za všetkým hľadaj ženu. Do popredia sa dostáva jedna veľmi šikovná a populárna žena, ktorá sa môže stať aj prezidentkou. Zavládne spolupráca, navštívi nás vplyvný muž. Bude sa hovoriť o vojenstve a polícii z právoplatnosti zásahov.

Financie: Blázon, Božie súdy, Koleso osudu. Slováci budú mať viac šťastia ako rozumu, vráti sa k nám niečo ako zabudnutý, či odnesený poklad. Mena zosilnie, ale ekonomiku môžu zraniť zle navrhnutý právny zákon. Budeme podpisovať niekoľko veľmi výhodných zmlúv. Do popredia sa dostáva stavebníctvo.

Láska: Obesenec, Smrť, Veža. Všetko budeme posudzovať očami ekonómov, vzniknú manželstvá založené na finančnej výhodnosti. Všeobecne vládne v partnerských vzťahoch nervozita, podráždenosť, len naozaj pevné vzťahy vydržia. Pád a krach vzťahov bez pevného základu, nábeh na neveru,úchylné sexuálne vzťahy, proces kvôli znásilneniu otrasie ľuďmi.

Zdravie: Slnko, Moc, Kňažná. Výrazne sa oteplí a vplyv počasia pocítia najmä srdciari. Vietor bude prinášať pľúcne ochorenia. Voľnými odevom, ranným vstávaním a dostatočným spánkom si zabezpečíme prísun energie. V tomto období by sme mali byť striedmi v jedení a zanechať radovánok prospeje to nášmu zdraviu. Väčší výskyt detskej chorobnosti, možnosť epidémie žltačky

V pracovni pani Zity o prvej pomoci pri magických "nehodách"

Využívajme aj sily splnu Mesiaca

Pani Zita na požiadanie klienta jeho amulet podrobí magickým obradom a zameriava sa najmä na to, aby jeho nositeľa neprekliali, aby nemal nepriatelia nad klientom moc. Niektorí ľudia práve prostredníctvom amuletu ľahšie nájdu prácu, lásku. Existujú obrady na získanie bohatstva, na úspešnú cestu, na vážne stretnutia. O tom všetkom sme sa dnes s pani Zitou porozprávali.

- Amulet je predmet vyznačujúci sa ochrannými, alebo inými pozitívnymi účinkami na svojho nositeľa. Jeho magická sila pôsobí na hmotnej úrovni. Aby bol amulet naozaj takým, je dobré ak sa pri jeho výbere poradíte skúseným mágom, môže pomôcť intuícia, no nie každý ju má dobre vyvinutú. Nikdy nedovoľte aby vám cudzia osoba na amulet siahla.

Sú situácie, kedy s amuletom nepracujete?

- Určite. Keď vidím že človek neprichádza s čistým úmyslom.

Najčastejšie odporúčate striebornú Dávidova hviezdu ako amulet s najvyššou ochrannou funkciou. Prečo práve jemu prikladáte najsilnejšie vlastnosti?

- Pretože hviezda zvestovala narodenie Ježiša. Tento amulet by mal byť zo striebra, nielen preto že hviezdy na nebi sa nám javia ako strieborné, ale na tento kov má veľký vplyv mesačný svit. Napokon striebro je Mesiacu priradené."( Moderní "alchymisti" tvrdia, že striebro má blahodárny vplyv na celú nervovú sústavu. Pomáha liečiť neurózy, pôsobí na rečové centrum. Pravidelné nosenie striebra vraj zvyšuje IQ!) Tento amulet možno dať na noc do vody a ráno vodu vypiť - vyčistí organizmus od všetkého.

V niektorých situáciách si môžeme teda pomôcť sami....

- Iste, ak nejde napríklad o veľmi účinné porobenie viazané na niekoľko rokov. Uvediem niekoľko rád, ktoré si čitatelia môžu overiť:

Zoberte si červenú stužku, asi meter dlhú a musí zaviazať deväť uzlov. Pri viazaní každého uzla má hovoriť: Ako zaviažem tento uzol, tak zaviažem rozum i vôľu zlého človeka, ktorý na mňa pôsobil. Amen. Stužku noste stále pri sebe.

Keď vychádzame von, druhú stužku môžeme položí krížom cez prah. Musíme cez ňu prekročiť a povedať: Tak ako som zaviazal uzly, tak nech sa zaviaže moja práca, moje učenie, moje zdravie - menujeme teda to, v čom by sme chceli byť úspešní. Zavrieme dvere a necháme ju tam kým sa nevrátime domov.

Už sme spomínali, že treba nosiť zatvárací špendlík - ale dole hlavou. Ženy na ľavej strane podprsenky, muži na spodných nohaviciach.

Pokiaľ ale človek cíti, že sám situáciu nezvláda, treba špeciálne magické obrady.

Ako by sme si mohli pričarovať trošku väčší prísun peňazí? Magické praktiky, ktoré ste spomenuli, možno robiť vždy, keď Mesiac pribúda.

- Dáme do fľaše vodu /z vodovodného kohútika/, vložíme ju do okna, ale tak, aby na ňu svietil Mesiac. Počas dní keď je už Mesiac plný, sa každé ráno umyjeme vodou z fľaše a pri umývaní sedem raz hovoríme: Mesiac bol chudý a teraz sa stal plný, tak aj ty moja peňaženka aby si nebola chudá, ale vždy plná. Umyjeme sa so všetku vodu tak, aby vo fľaši žiadna neostala.

Ďalšie čarovanie sa robí za plného Mesiaca ale len vo štvrtok. Mesiac musí byť vidieť. Keď je schovaný za oblaky, čary nemožno robiť, nemajú význam. Zoberieme si mincu /teda nie papierové peniaze/. Položíme na dlaň ľavej ruky, otočíme sa na ľavej päte v smere hodinových ručičiek tri razy tak, aby svetlo Mesiaca dopadalo na mincu a hovoríme: Aký plný je Mesiac, tak aby vždy bolo plno koruniek v mojej ľavej dlani."

A do tretice. Je zima, vtáky sadajú na oblok. Potrebujete pšenicu, tú im hodíte a poviete: Vy vtáky pšenicu zobte a mne peniaze pľujte.

Katarína Bednářová

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 8. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 9. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 10. Tipni si na Petru Vlhovú a získaj 10 eur
 1. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 2. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 5. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 6. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 7. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 8. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 9. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 21 719
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 14 377
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 251
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 472
 5. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 772
 6. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 614
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 267
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 110
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 5 946
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 865
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Čo robiť, ak som sa nestihol objednať na odber? (otázky a odpovede)

Mobilné odberové miesta sú síce plné, samosprávy však cez víkend otvoria vlastné odberové miesta.

Na Slovensku prebieha plošné skríningové testovanie.

Koronavírus: Z nemocnice v Bavorsku hlásia ďalší variant koronavírusu (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 224-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 3 526 obetí. Vláda predĺžila lockdown.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia z MS v hokeji.
Stĺpček Jakuba Fila

Zhovievavosť voči Matovičovi už vôbec nie je namieste

Premiér vydiera národ aj koalíciu.

Jakub Filo.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop