Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky

Na Gymnáziu na Exnárovej ulici funguje druhý rok sekcia, venujúca sa výuke nadaných študentov

Základnou psychickou črtou nadaných študentov je vysoká miera individualityZačiatkom roka sme na našich stránkach informovali o štátnej Základnej

Základnou psychickou črtou nadaných študentov je vysoká miera individuality

Začiatkom roka sme na našich stránkach informovali o štátnej Základnej škole na Krosnianskej ulici, ktorá sa venuje nadaným deťom. Okrem iného je zvláštna tým, že je v Košiciach svojho druhu jediná. Ešte väčšou raritou v našom meste je však stredná škola rovnakého zamerania, ktorá je jediná na Slovensku. Sekciu, ktorá sa venuje mimoriadne nadaným študentom, zriadili vo všeobecnom Gymnáziu na Exnárovej 10. Ako táto myšlienka vznikla, ako vyzerá výuka i o ďalších detailoch tohto projektu sme sa pozhovárali s riaditeľom gymnázia Mgr. Vojtechom Karpátym a dvoma študentami.

Skryť Vypnúť reklamu

Sekcia pre nadané deti bola vytvorená v roku 2006. "S touto myšlienkou za mnou prišiel riaditeľ Základnej Školy na Krosnianskej 4. Pod jeho vedením tam už niekoľko rokov existuje špeciálna sekcia pre nadané deti. Problémom tohto projektu bolo, že po absolvovaní špeciálnej výuky na tejto škole boli nadaní študenti nútení začleniť sa do klasického vyučovacieho procesu na niektorej z bežných stredných škôl," hovorí Mgr. Karpáty.

Než sa k základnej škole pridalo aj gymnázium, vedenie absolvovalo konzultácie s PhDr. Jolanou Laznibatovou z Bratislavy, ktorá je autorkou projektu o výchove mimoriadne nadaných detí na Slovensku. "Naše úmysly schválila a bola nimi nadšená. Žiadna zo stredných škôl sa totiž doteraz do jej projektu nezapojila. Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci, ktorá zahŕňa napríklad aj konzultácie a školenia našich pedagógov s odborníkmi, ktorí už s touto formou výuky majú skúsenosti."

Skryť Vypnúť reklamu

Prvých študentov priali najmä zo ZŠ na Krosnianskej ulici. "Ich počty však neboli dostačujúce a pokúsili sme sa ich doplniť z radov študentov, ktorých sme priali na bežné všeobecné gymnázium." Tých, ktorí mali záujem podstúpiť špeciálne psychologické testy bolo 25. Ako však výsledky psychoanalitických skúšok ukázali, mnohí z nich sa precenili. "Sitom testov prešli len piati študenti. Ide totiž o náročné úlohy, ktoré rýchlo ukážu, kto má a kto nemá mimoriadne vlohy." V súčasnosti majú dve triedy. V prvom ročníku 16 a v druhom 17 študentov.

Profesori, ktorí majú na starosti špeciálnu sekciu, sa museli podrobiť rôznym skúškam a školeniam. "Dali sme príležitosť prihlásiť sa každému z nášho učiteľského zboru. Záujem bol značný, ide totiž o veľkú výzvu a kariérny rast. Okrem toho sa profesorom s nadanými deťmi pracuje výborne. Majú totiž omnoho zodpovednejší prístup k štúdiu ako bežní študenti." Z dobrovoľníkov potom na základe vyplnených dotazníkov vybrali profesorov, ktorí sa mohli tešiť na prácu v novom projekte.

Skryť Vypnúť reklamu

Prístup profesorov, učiacich v špeciálnej sekcii, sa líši od prístupu tých, ktorí učia na všeobecnom gymnáziu najmä ponímaním individuality študentov.

"Základnou psychickou črtou týchto študentov je vysoká miera individuality. Znamená to, že každý z nich je iný a zameraný iným smerom. Mnohí si myslia, že nadaní študenti študujú len prírodné vedy ako matematika. Nie je to tak. Snažíme sa tu prikladať rovnaký dôraz na každý vedný smer alebo predmet. Žiadny zo študentov nesmie byť zanedbávaný." Evidentný je i rozdiel v spôsobe komunikácie medzi študentom a profesorom. Ten dbá na to, aby bolo študentovi všetko detailne vysvetlené, hoci aj individuálne. Študent je zase slobodnejší a má väčšiu možnosť obracať sa so svojimi požiadavkami na pedagóga.

Učebný plán špeciálnej sekcie kopíruje bežné učebné osnovy. "Zatiaľ nechceme zavádzať nové predmety. Nemáme na to dostatočné skúsenosti. V špeciálnej sekcii majú študenti rovnaké učivo ako vo všeobecnom gymnáziu. Jediným rozdielom je zatiaľ to, že sa všetko berie viac do hĺbky." Výhodou je i charakter študentov. Fungujú ako jednoliatý kolektív a navzájom si pomáhajú. "Samozrejme, každý z nich má nadanie na iné predmety a smery. Tým sa venuje najviac. V ostatných predmetoch mu pomáhajú spolužiaci. Vo vzájomných rozhovoroch často debatujú o rôznych študijných témach a tým jeden druhého zdokonaľujú a navzájom sa vyrovnávajú."

Ďalšou výhodou navštevovania špeciálneho gymnázia je mimoškolská nadstavbová edukácia. "Máme rozvinutú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ a Ústavom Experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Študenti majú možnosť navštevovať tieto pracoviská a získavať tak znalosti o rôznych vedeckých postupoch, či zapájať sa do rôznych pokusov a experimentov."

Ak má niektorý zo študentov bežnej sekcie gymnázia záujem zapojiť sa do výuky v špeciálnej triede, stačí mu podrobiť sa psychologickým testom. "Rovnako, ak by niekto zo špeciálnej sekcie neprejavoval záujem pokračovať v tomto projekte, má možnosť prestúpiť do bežnej sekcie. Zatiaľ sme tu však ani jeden taký prípadov nemali." Pri psychologických testoch sa dbá nielen na IQ študenta, ale aj EQ, čiže emočnú inteligenciu. Tá určuje mieru emočnej stability. "Mimoriadne nadaní študenti sú viac citovo založení ako bežní. Z toho dôvodu musia psychologické testy dokázať dostatočnú mieru emočnej stability. Mohlo by totiž dôisť k prípadu, že by študent nezvládal učivo a mal z toho psychické problémy."

Okrem úspechov v rôznych olympiádach majú za sebou študenti Gymnázia na Exnárovej niekoľko výnimočných zásluh v zaujímavých projektoch. "Šlo o viacero projektov vypísaných združením Mladí Vedci Slovenska. Jeden z našich študentov získal za projekt, v ktorom simuloval rast nádorových ochorení dvojtýždenný pobyt v Londýne. Ďalší študent získal za projekt, vypísaný ústavom v Štokholme a týkajúci sa šetrenia vody, dvojtýždenný pobyt na sympóziu v Srbsku."

Plány Mgr. Karpátyho s projektom výučby nadaných študentov sú jasné. "V prvom rade chceme rozšíriť počty našich študentov. Ďalej by sme radi zdokonalili schopnosti profesorov a plne ich tak pripravili na túto špeciálnu formu výučby." Väčšinu plánov zrealizujú od budúceho školského roku, kedy otvoria špeciálne triedy pre záujemcov aj z iných základných škôl, ako len z Krosnianskej ulice.

Ladislav Hovan vedel čítať už ako dieťa v materskej škole

Jeden druhého ťahajú k lepším výsledkom

Ladislav Hovan (na snímke vľavo) má 16 rokov a je študentom 2.A triedy. Na výuku pre mimoriadne nadané deti si užb zvykol. Než začal navštevovať špeciálnu sekciu gymnázia totiž absolvoval všetkých deväť ročníkov ZŠ pre nadané deti na Krosnianskej ulici. "Ťažko povedať, čo viedlo mojich rodičov k tomu, aby ma priviedli na psychologické testy. Ja si nejaké mimoriadne nadanie, ktoré by som prejavoval ako dieťa, nepamätám. Azda len to, že som už v škôlke vedel čítať," hovorí Ladislav. K navštevovaniu triedy pre mimoriadne nadané deti ho "doporučili" testy, ktoré absolvoval u špecializovanej psychologičky.

V špecializovanej triede sa mu páči. Myšlienky o tom, že by niekedy radšej navštevoval bežné gymnázium a mal tak relatívne ľahšiu pozíciu, ho obchádzajú. "Neviem, aké to je v bežnej triede. Nikdy som takú nenavštevoval a teda to nemôžem porovnať. Páči sa mi, že k nám profesori pristupujú individuálne. Okrem toho som s týmto kolektívom zžitý. S väčšinou totiž chodím do školy od prvého ročníka základnej školy."

Jeho obľúbeným smerom sú prírodné vedy. Najviac ho však priťahuje chémia, v ktorej zožal niekoľko významných úspechov. "Mám za sebou tiež niekoľko dobrých výsledkov na olympiádach v matematike či fyzike. Keďže ma však najviac baví chémia, venujem sa najmä jej. Tento rok som na chemickej olympiáde vyhral krajské kolo." To mu však nestačilo a skúsil si aj ťažšiu kategóriu so staršími študentmi. Nemusel sa hanbiť, aj medzi nimi skončil piaty.

Rivalitu medzi jednotlivými spolužiakmi nevníma. "Samozrejme, ak ma napríklad niekto tromfne v chémii, sú tam isté ´posmešky´. Nikdy však nie nejaké vážne súperenie. Sme teda dobrí kamaráti." Rovnako nebadá žiadne výsmechy, či naraážky o bifľošoch zo strany študentov z bežného gymnázia. "Máme s nimi napríklad telocvik. Buď proti nám nič nemajú, alebo to úspešne taja. Nikdy som si totiž nejakú nevraživosť nevšimol."

To, že by navštevoval bežnú strednú školu si Ladislav predstaviť nevie. "Nikdy som nebol v bežnom type triedy, neviem teda či by som bol lepší ako iní. Viem však, že ak som naozaj lepší ako študenti z bežnej sekcie, je to aj vďaka mojim spolužiakom. U nás to totiž funguje tak, že jeden druhého ťaháme a nútime k lepším výkonom. Z tohto hľadiska je teda forma štúdia, ktorú absolvujem, omnoho lepšia."

V budúcnosti by Ladislav chcel zmaturovať a vyštudovať vysokú školu s chemickým zameraním. Bližšie plány o budúcej profesii si však nerobí. Tým, ktorí by si chceli skúsiť túto špeciálnu výuku, možnosť prihlásiť sa vrelo odporúča. "Netreba sa hanbiť skúsiť si psychologické testy. Ak to záujemcovi výjde, tak to výjde. Ak nie, môže sa zapojiť do výuky na všeobecnom gymnáziu."

Patrícia Hricová prišla medzi nadaných z bežnej základnej školy

Kolektív by za ľahšie štúdium nevymenila

Patrícia Hricová má 16 rokov a je výnimočným úkazom špeciálnej sekcie gymnázia. Ako jedna z mála nenavštevovala základnú školu pre nadané deti. "Nikdy som si nemyslela, že mám nejaké mimoriadne nadanie. Vždy som bola bežnou žiačkou. Učila som sa síce na jednotky a dvojky, no to nie je nič výnimočné." Prihlásila sa síce do bežnej sekcie gymnázia, no potom využila možnosť dostať sa do špeciálnej triedy a uspela. Dokonca sa v nej úspešne udržala.

Tým, že prešla z bežného študijného plánu na špeciálny, dokáže tieto dve formy výuky porovnať. "Jednoznačne najväčším rozdielom je množstvo aktivít, do ktorých nás zapájajú. A to nielen čo sa týka času, kedy sme v škole. Mne osobne sa najviac páčil projekt o vode. Mali sme si vybrať témy, ku ktorým sme si prichystali prezentáciu. So spolužiačkou sme si vybrali tému Minulosť a budúcnosť vody. Pripravili sme prezentáciu na počítači, ktorú sme neskôr odprezentovali na špeciálnom kongrese v Bratislave." Mimo projektov sa však Patrícia rada zapája do olympiád.

Čo sa týka kolektívu je Patrícia mimoriadne spokojná. Pochvaľuje si lepšie vzájomné vzťahy spolužiakov. "Keď som chodila na ZŠ, bolo nás takmer dvakrát viac. Kvôli tomu sa medzi žiakmi vytvárali rôzne skupinky, ktoré sa mali, či nemali radi. Tu je nás menej a fungujeme ako jednoliaty kolektív. Navzájom si pomáhame. Ak ma niekto s niečim problémy, ostatní mu s tým bez váhania pomôžu. Vďaka tomu sa nielenže vyrovnávajú vedomostné rozdiely medzi jednotlivcami, ale stávame sa aj dobrými kamarátmi. Sme taká rodinka," pochvaľuje si.

O všeobecnom zameraní Patrície svedčia jej obľúbené predmety. Sú značne rôznorodé. "Najradšej študujem jazyky, dejepis a biológiu. Výhodou tejto triedy je, že sa na každý z týchto predmetou prikladá rovnaký dôraz. Profesori sú skvelí. Sú omnoho ochotnejší vysvetliť hoci aj dodatočne učivo, ktorému nerozumiem. Na to som doteraz nebola zvyknutá."

Rodina je, samozrejme, rada, ak ich dieťa patrí medzi nadaných študentov. Patríciin deväťročný brat zatiaľ obľubuje skôr športy ako učenie. Kamaráti a bývalí spolužiaci zo ZŠ nevidia na tom, že navštevujé špeciálnu triedu, nič zvláštne a stále dobre vychádzajú. "Určite tam neboli posmešky alebo ohováranie. Všetci to berú tak, že chodím na klasické gymnázium."

Možnosť študovať v špeciálnej sekcii Gymnázia na Exnárovej odporúča Patrícia každému, kto nemá problémy s učením. "Najmä študenti, ktorí majú radi mimoškolské a špeciálne aktivity, si tu prídu na svoje. Niekedy to trochu lezie do voľného času, no koho to baví, tomu to nevadí." Tým, ktorí sa boja, že ide o príliš náročnú školu, odkazuje, že to tak nie je. "Áno, je to tu trochu náročnejšie, no myslím si, že to zvládne každý, kto sa chce učiť a mať väčší vedomostný ruzhľad. Navyše, je tu skvelý kolektív. Určite by som ho nevymenila za bežnú strednú školu len kvôli ľahšiemu štúdiu."

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 2. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 3. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 6. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 7. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 8. Aj matematika sa dá skrotiť
 9. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 10. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 16 819
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 401
 3. Aká je chémia vôní 12 496
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 10 946
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 381
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 896
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 638
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 278
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 781
 10. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 6 359
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Škola cez počítač: Žiaci sa zatajujú, učitelia nemajú kontrolu

Rodičov to stojí nemálo peňazí. Župa už ide dávať študentom notebooky.

Výročie výbuchu bytovky Mukačevská 7 v Prešove

Správca vybuchnutej bytovky v Prešove spomína na okamihy hrôzy

Chceme sa tam vrátiť, vraví.

Mojmír Květoň na Mukačevskej 7 v Prešove rok po výbuchu.
Vianočné trhy vytvárajú atmosféru vo väčšine slovenských miest.
Vpravo Volodymyr, vedľa neho jeho advokátka. Eskorta ho odvádza do väznice.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jaroslav Haščák.
Dobré ráno

Dobré ráno: Po Haščákovi môže prísť na rad Fico

Haščákovi hrozí 20 rokov za mrežami.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

S Haščákom v pyžame

Keby zaspieval, zničí nielen milovníka koly, ale aj povesť bývalých reformných strán.

Peter Schutz
Petra Vlhová (vľavo) a Veronika Velez-Zuzulová.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop