Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 13. jún, 2021 | Meniny má AntonKrížovkyKrížovky

Skautské hnutie, ktoré ma na Slovensku takmer storočnú tradíciu, má svojich vyznávačov aj v Košiciach

Keď sa bavili púšťaním lodičiek, ľudia ich považovali za bláznovHnedá rovnošata, šatka okolo krku, bobríky zručností. Tieto slová v každom evokujú

Keď sa bavili púšťaním lodičiek, ľudia ich považovali za bláznov

Hnedá rovnošata, šatka okolo krku, bobríky zručností. Tieto slová v každom evokujú jeden z tisícich filmových obrazov pravého skauta. Vo filmoch sa o tomto hnutí hovorí väčšinou posmešne. Mnohým ľuďom totiž príde skupina mladých ľudí, ktorí behajú po lese a stanujú systémom chlapci oddelení od dievčat, ako niečo prinajmenšom zvláštne a neprirodzené. Pritom sa často zabúda kvôli čomu toto hnutie vzniklo a čo je jeho účelom. Na Slovensku skauti fungujú od začiatku 20. storočia. O košickej vetve sme sa pozhovárali s tlačovým manažérom Michalom Jančárom.

Skryť Vypnúť reklamu

Slovenský skauting začal písať svoju históriu v roku 1919 vďaka Antonínovi Benedyktovi Svojsíkovi. Vo všeobecnosti ho možno označiť za hlavného zakladateľa skautského hnutia v Česko - Slovenku. Obdobie komunizmu zastavilo rozvoj tohto hnutia. Štátnej moci sa nepozdávala idea kapitalistickej formy výchovy mladistvých. V Košiciach sa teda o nejakom oficiálnom začatí existencie skautingu dá hovoriť až po páde tohto režimu.

"V tom období bol o nás veľký záujem. Košická základňa bola jednou z najväčších na Slovensku. Postupom času sa to však zhoršovalo. Ponuka najmä pre deti sa zvyšovala a o skautingu sa šírili samé nezmysly," hovorí o poklese záujmu Michal. Dnes všetko opäť dostáva do normálu. Vrátili sa niektorí starí členovia a pribudli tí najmenší. "V Košiciach máme tri klubovne. V nich sa stretávame všetky oddiely raz za mesiac. Okrem toho sa konajú pravidelné každotýždňové stretnutia družín osobitne. Mimo toho zvykneme tak dvakrát mesačne vyraziť niekam do prírody, či už na výlet, alebo chatu."

Skryť Vypnúť reklamu

Skautská organizácia má svoju štruktúru. Hlavným delením je na oddiely, zbory a najmenšou jednotkou je družina. Zaujímavosťou je, že chlapci a dievčatá majú družiny oddelene. "Je to najmä kvôli tým menším členom," vysvetľuje Michal. "Tí sú v oddieloch neradi zmiešaní." Najmä u detí sú totiž aktivity chlapcov a dievčat značne odlišné.

Na Slovensku je k dispozícii mnoho záujmových združení, ktoré ponúkajú členom možnosť zdokonaľovať sa v oblasti, ktorá ich zaujíma. U niektorých však prevládajú predsudky, spôsobené kolovaním často nepravdivých rečí a výmyslov. Skauting je odsudzovaný najmä kvôli fámam o jeho zvyklostiach. Medzi ľuďmi sa často hovorí o táborákoch, pri ktorých dochádza ku zhýralým oslavám, či o sexuálnom obťažovaní maloletých. Tieto reči sú však absolútnou nepravdou. K podobným prípadom síce došlo, no skauting proti tomu tvrdo bojuje. Niektorých ľudí odrádza aj hnedá rovnošata so šatkou, ktorá pripomína výzor pionierov.

Skryť Vypnúť reklamu

Mnoho rodičov o možnosti dať dieťa do skautského oddielu ani nevie. Táto forma vzdelávania je pritom jedna z najzábavnejších a najvšestrannejších. Okrem klasických zručností ako sú založenie ohňa, či výuka ako prežiť v prírode, si mladí skauti osvoja mnoho vlastností, potrebných v dnešnej spoločnosti. "Deti učíme komunikovať, správne vystupovať, mať pevnú vôľu, ukazujeme im ako dosiahnuť to čo chcú. Naučia sa viesť ľudí, pripravovať program a mnoho užitočných vecí ako práca s počítačom, či prvú pomoc."

Ak niekto pokročí v znalostiach natoľko, že ho družina uzná za špecialistu, dostane na rovnošatu nášivku, ktorá značí, že je v danej oblasti expertom. Rovnošata sa skladá z košele a šatky. Šatka je hnedá, ohraničená farebným lemom. Najmladší majú žltý, starší zelený, roveri červený a vodcovia biely. Na košeli je takisto vyznačená príslušnosť k zboru, či iné označenie. Okrem rovnošaty a nášiviek, ktoré volajú odborka, by mal každý správny skaut disponovať aj nejakou základnou výbavou do prírody. "Mal by to byť ruksak, obuv, nejaký ešus na jedlo. Ako prežiť v prírode ich už naučíme my."

V štruktúre skautingu existujú aj vekové skupiny. Od 6 do 10 rokov je člen označený ako vĺča, od 10 do 15 rokov je klasickým skautom, od 15 rokov sa stáva roverom. Najvyššiu hodnosť majú vodcovia oddielov. "Tí už musia mať za sebou aj nejaké tie školenia. Či už programový manažment, pedagodické, psychologické školenia, vodcovské kurzy a podobne. Okrem toho musia mať isté charakterové vlastnosti. Byť autoritou. Takisto musia byť schopní niesť zodpovednosť za väčšiu skupinu ľudí," hovorí Michal, ktorý je zástupcom vedúceho oddielu.

V Košiciach je skauting celkom populárny. Napriek tomu to nie je to čím bývalo kedysi. "Kedysi to bolo úžasné. Bolo to v čase, keď som ja so skautingom ešte len začínal. Tábory boli plné. O všetky naše aktivity bol veľký záujem." Skautingový boom však opadol a ľudí tieto akcie prestali zaujímať. Dnes je to najmä o snahách starších členov presadiť toto hnutie. Chýbajú tí najmladší. "Cieľom do budúcna je, aby sa nám zvýšil počet najmladších členov. Je to problém. Ponuka iných aktivít je príliš veľká. Ale každému by som to doporučil. Je to lepšie ako nechať dieťa doma pred televíziou."

Počet košických členov je kolísavý. Momentálne majú skauti asi 80 až 100 stálych a aktívnych členov. Okrem nich je mnoho ďalších, ktorí sa však nejako významne do chodu organizácie nezapájajú. Čas od času navštívia tábor a podobne. Najmladší členovia majú 6, najstarší má 70. Tých starých skautov je pomenej, máloktorý ostane aktívnym členom i v tomto veku. V Košiciach majú skauti tri klubovne. "Najčastejšie sa stretávame v klubovniach na Letnej, Alžbetinej v katolíckom centre a na Masarykovej ulici. Stretáva sa tam celkovo päť oddielov. Na Alžbetinej však len dievčenské družiny."

Financovanie združenia, je to zložitý mechanizmus. Okrem členských príspevkov a občasných sponzorských darov tvorí hlavnú časť príjmov dotácia Ministerstva školstva SR. "Tá však stačí len na základné potreby. Na hlavný chod združenia, financovanie internetovej stránky a podobné nevyhnutné veci. Na tábory a podobné akcie musí každý záujemca prispieť svojimi peniazmi." Takmer každú aktivitu aj pomôcky si teda musí zaplatiť každý člen sám. Napriek tomu je to oproti nákladom na iné záujmové aktivity zanedbateľná čiastka.

Najobľúbenejšou aktivitou skautov sú výlety do prírody. Buď idú na chatu, kde majú prichystaný program, alebo organizujú iné spoločensky prospešné "expedície". Medzi najužitočnejšie patria čistenia lesov, či iné osvetové akcie. Prednedávnom sa napríklad konal tábor, na ktorý prišli okrem samotných skautov aj deti z Luníku IX. Tam ich učili základným spoločenským návykom a iným zručnostiam, ktoré tieto deti potrebovali.

"Najdôležitejším cieľom našej skautskej organizácie je vypestovať v deťoch cit pre prírodu a ľudí v nej. Každý jednotlivec sa musí naučíť, ako vychádzať s ľuďmi, ako sa k nim správať. Najdôležitejšie je pomáhať tým, ktorí to potrebujú a slúžiť tak svojej cti. Tá je pre skauta najdôležitejšou vecou." Každý skaut pri nástupe do združenia zloží počas slávnostnej ceremónie sľub, ktorým sa zaväzuje ctiť si skautský zákon. Obsahuje základné myšlienky a filozofie, ktorými sa každý skaut riadi. Ako sami hovoria "na skauting sa nechodí, skautingom sa žije".

Členstvo v družine ponúka okrem schopností, ktoré je možné výcvikom nadobudnúť, aj kopec zábavy. Ak sa ktoréhokoľvek skauta spýtate na hlavný rozdiel medzi bežným človekom a členom ich organizácie, odpoveď bude znieť - spontánnosť. "Každý, kto si skauting vyskúšal, vie o čom to je. Je to o absolútnej spontánnosti a bláznivosti. Či ide o chalana, alebo dievča. Sme spätí s prírodou a užívame si život. Šli sme napríklad po Hlavnej ulici a zmysleli si, že spravíme preteky papierových lodičiek na potôčiku. Ľudia na nás pozerali ako na bláznov, no my sme sa dobre bavili. O tom to celé je," hovorí 19-ročný Michal, ktorý je skautom od svojich 10 rokov.

Väčšina ľudí začne so skautingom na základe odporúčaní príbuzných. Tí, ktorí prvotné predsudky prekonali a vyskúšali si život v družine, toto rozhodnutie veľmi chvália. Mnohým ľuďom sa môže zdať životný štýl skautov nudný. Je to však skôr kvôli stavu dnešnej spoločnosti. Niektorí mladí si nevedia predstaviť, čo by robili zavretí v družine, bez alkoholu a iných obľúbených "zábavných" prostriedkov. Paradoxne na tom však plánuje skauting stavať. Je to stále niečo nové, čoho v dnešnom svete nie je veľa. Väčšina však o možnosti tohto vzdelanostno zábavnej forme výchovy nevie. Skauting nie je len pre deti. Existuje mnoho "roverov", ktorí si lepšiu zábavu ako stretnutia družiny nevedia predstaviť.

Počas táborov a iných akcií sa budujú priateľstvá na celý život. Veď počas táborov a stanovačiek môže človek zažiť to, čo nikde inde. Spánok pod holým nebom, sledovanie východu a západu slnka... Výnimkou nie sú prípady, kedy dôjde medzi skautom a skautkou k ľúbostnému vzplanutiu. Dôkazom sú tri nedávno uzatvorené manželstvá medzi členmi jednotlivých oddielov. "Skauting je životný štýl. Žijeme ním. Nie je to len o tom, že sa niekde stretávame. Princípy skautingu uplatňujeme aj v súkromnom živote. Točí sa okolo neho celý náš svet. Priatelia v družine sú aj priateľmi v bežnom živote," opisuje silu vzťahov Michal, ktorý začal chodievať do družiny práve so svojim kamarátom.

Do budúcnosti majú košickí skauti plány jednoznačné. Upútať verejnosť a najmä mladšie vekové skupiny. Pre ne je skauting najužitočnejší. Čo sa týka formálnych plánov, radi by nadviazali nejakú silnejšiu spoluprácu s mestom. Prednedávnom ich navštívil primátor, preto veria, že sa veci pohnú. Majú mnoho osvetovo - ochranárskych plánov, na ktorých realizáciu treba financie. Neradi však riešia takéto existenčné problémy. "Skauting je najmä o zábave a o láske k svetu okolo nás," uzavrel svoje rozprávanie Michal.

Tomáš LEMEŠANI

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 2. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 8. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 4. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 8. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 9. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 9 955
 2. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 8 812
 3. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 519
 4. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 261
 5. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 7 719
 6. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 665
 7. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 7 621
 8. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 7 386
 9. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 238
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 6 932
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Francis Fukuyama.

Hlavná myšlienka konca dejín platí dodnes, hovorí americký politológ.


10. jún
Matúš Krčmárik.

Kazateľ konca dejín si za ideou stojí.


10. jún
Christian Eriksen.

Zápas EURO 2020 prerušili, po dohode oboch tímov sa zápas dohral.


Sportnet 10 h

Takýto drastický záver školského roka sme si mohli odpustiť.


11. jún

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop