Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 25. október, 2020 | Meniny má AurelKrížovkyKrížovky

ČAROKRUHY

Kresťanstvo bolo v Číne už v 6. storočí a v Lhase fungovala veľká kresťanská komunitaGajatri mantra a aramejský otčenáš majú podobné myšlienky, aj

Kresťanstvo bolo v Číne už v 6. storočí a v Lhase fungovala veľká kresťanská komunita

Gajatri mantra a aramejský otčenáš majú podobné myšlienky, aj keď vyslovené inak

Človeka občas zaujímajú veci, ktoré môžu prispieť k jeho bohatšiemu vnútornému poznaniu. Potom siaha po hlbších rovinách navonok jasných textov, tak ako to urobil Gejza Timčák s najznámejšou modlitbou, ktorú preverili tisícročia. Zamyslel sa nad tým, čo vyjadruje otčenáš a čo pre nás znamená. Keďže je vrcholovým predstaviteľom jogy u nás, mohlo by sa zdať, že mu to neprislúcha. Veď naše náboženstvá búšia do tejto disciplíny a striktne ju oddeľujú od kresťanstva. Gejza Timčák, ktorý vyrastal ako kresťan a aj sa zaň považuje, jasne hovorí, že joga nie je v rozpore s učením, ktoré k nám priniesol Ježiš. A čo je veľmi zaujímavé, hľadal a našiel podobnosť s odkazom Gajatri mantry, ktorej vek sa odhaduje na niekoľko tisícročí. Oba texty vyjadrujú najhlbšie potreby človeka.

Skryť Vypnúť reklamu

Ježišovým rodným jazykom bola aramejčina, to bola reč ľudu, a teda aj pôvodný otčenáš bol v aramejčine (text je na snímke vpravo). Tento semitský jazyk má pre každý slovný koreň mnoho významov, napríklad slovo šem sa dá preložiť ako svetlo, meno, zvuk, ale aj ako skúsenosť. Každý verš v otčenáši sa práve preto dá interpretovať takmer ako báseň. Je veľmi ťažké dať otčenášu všeobsažný tvar, navyše tak, aby mal nadčasovú platnosť.

Aj preklad cudzojazyčného textu robí len človek, pričom žije v istej dobe a vychádza aj zo svojho poznania. Sv. Hieronymos bol nadšeným zberateľom starých textov, ktoré potom študoval a prekladal. Sústreďoval sa najmä na hebrejské texty Starého a Nového zákona. Koncom 4. storočia prišiel do Svätej zeme, aby preložil bibliu z gréčtiny do latinčiny. Trvalo mu to dvadsať rokov. Jeho nový preklad zvaný Vulgata sa užíva dodnes.

Skryť Vypnúť reklamu

"Keď sa znovu oživil záujem o aramejčinu, objavil sa aj preklad otčenáša z aramejskej biblie - Pešity, ktorý by sme mohli pomenovať ako alternatívny preklad" dokladá G. Timčák. "V časoch, keď vznikol otčenáš, sa totiž svet vnímal inak ako dnes. Ľudia akoby cítili, že všetko čo sa deje, je riadené Bohom, je to v súlade s jeho vôľou, s jeho zákonmi, ktoré človek môže rešpektovať, ale aj nemusí, veď má slobodnú vôľu. Často sa rozpitváva verš z otčenáša: Neuveď nás do pokušenia. Veď ako môže Boh uvádzať do pokušenia? V alternatívnom preklade by to bolo takto: Nenechaj nás očariť pokušením."

Mal sv. Hieronýmos aramejský text k dispozícii, alebo čerpal iba z gréckych prameňov? Na to dnes ťažko odpovedať. Tiež je ťažké posúdiť, či aramejské texty Pešity boli preložené do gréčtiny alebo to bolo naopak. V tom období bola gréčtina na celom blízkom východe používaná asi tak, ako dnes v Európe angličtina. Ovládal ju takmer každý vzdelanec a obchodník. Navyše - aj podobenstvá interpretujeme v rámci svojich kultúrnych predstáv a v ich kontexte. Inak vyznievali voľakedy a inak dnes.

Skryť Vypnúť reklamu

"Väčšina ľudí nevie nič o tom, že kresťanstvo bolo udomácnené napríklad v Číne už v 6. storočí a že kresťanské biskupstvo bolo v Lhase, hlavnom meste Tibetu skôr, ako budhistické centrum. Fungovala tam veľká kresťanská komunita, ktorá neskôr zanikla." hovorí G. Timčák, ktorý na mnohých miestach nachádza prepojenia medzi učením východu a západu.

Aká je súvislosť medzi starou védickou Gajatri mantrou a aramejským otčenášom? Prvá časť mantry pripomína, že človek má sedem úrovní existencie, pričom v súčasnosti je na tej najspodnejšej. Jeho úlohou je stúpať po špirále vyššie, aby sa dostal do druhej úrovne a potom ešte ďalej. Druhá časť žiada o to, aby absolútno prežiarilo, či presvetlilo ľudskú myseľ, aby človek správne pochopil, čo je to poznanie.

Modlitba sa v aramejštine vyjadruje výrazom slotha. Znamená to aj usporiadanie, prispôsobenie, nastavenie. Všetko to sa dá zahrnúť do pojmu meditácia. A tak pokojne môžeme povedať, že modlitba je naozaj tichá meditácia, ak je precítená z hlbokého ľudského vnútra.

S Vianocami prichádza svetlo

Dodnes sú rôzne pochybnosti o dátume Ježišovho narodenia. "Novšie názory naznačujú, že Kristus sa naozaj v období terajších Vianoc narodiť mohol," uvažuje G. Timčák. "Tento čas sa prekrýva s rímskymi Saturnáliami, keď sa slávil koniec poľnohospodárskeho roka. Vtedy sa oslavovali aj Juvenálie a oslava Slnka ako dieťaťa. Končí sa vláda Saturna, dni sú stále dlhšie, čo symbolicky naznačuje, že opäť prichádza svetlo. To je ideálny dátum, veď symboliku nemôžeme oddeliť od skutočnosti. Naznačuje zánik, ale aj zrodenie života nového."

Čo pre nás znamenajú Vianoce dnes? Je to čas, keď môžeme vo svojom živote navodiť zmenu; keď v nás môže vzklíčiť nový človek. Len od nás závisí, či Saturn nikým nevidený bude ďalej ujedať z nášho Svetla. Kozmický cestovný poriadok podporuje nástup k Svetlu, čo je miesto nášho plného bytia.

K Vianociam patria aj darčeky, a tak jeden taký nehmotný, ale o to cennejší, môžeme darovať aj my. V modlitbe darujme každej bytosti želanie hlbšieho, intenzívnejšieho svetla na ceste k poznaniu. Želajme svetlo aj tým, ktorých nemáme radi, alebo o ktorých ani nevieme, že potrebujú viac svetla na ceste svojho života. Ľudia sú "zlí" z nevedomosti, nepoznania. Neuvedomujú si, že zlom tvoria iba zlo a že sa im to vráti ako dôsledok svojich myšlienok a skutkov.

Modlime sa tak, ako nám to napovie srdce

Klasický otčenáš, tak ako ho poznáme, ponúkame čitateľovi aj v alternatívnom preklade z pôvodného aramejského jazyka. Každý verš sa dá preložiť viacerými spôsobmi, pričom to neznamená, že otčenáš ktorý my užívame, by mal nejaké nedostatky. Interpretovaný je jednoznačne, jednoducho a zrozumiteľne a je v každej oblasti plnohodnotný. Pripomeňme si ho v tichosti.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako na nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tvoje je kráľovstvo, moc a sláva na veky vekov. Amen.

Alternatívny preklad: Rodič náš, stvoriteľ svet (l) a, svetlo tvoje usmerni do nás. Stvor kráľovstvo jednoty teraz a tvoje želania našimi stanú sa vo svetle aj tvare. Daj nám naše potreby v chlebe a poznaní, uvoľni nás od pút omylov našich, ako aj my sa vzdáme moci danej chybami druhých. Nenechaj, aby nás povrchné veci očarili a uvoľni nás od toho, čo zdržiava na ceste. Z teba vzniká vôľa, sila i život, pieseň, ktorá všetko naveky oslavuje a obnovuje. Daj silu týmto slovám, nech sú základom všetkého nášho konania. Amen.

Amen, v aramejčine amejn sa dá preložiť aj takto: Skutočne, sila týchto výrokov nech je pôdou, z ktorej vyrastajú všetky moje činy.

Zimný slnovrat má svoju symboliku akoby v znovuzrodení slnka a väčšieho svetla

Koleda má pôvod v antike

Narodenie Božieho syna nepatrí medzi náhody, rovnako ako obdobie, kedy, podľa všetkého, prišiel na svet. S malou odchýlkou sa prekrýva so zimným slnovratom. Je to čas, keď sa slnko zastavilo vo svojom polročnom klesaní a pomaly začína zase stúpať. Preto staré národy žijúce na severnej pologuli zimný slnovrat oslavovali ako znovuzrodenie slnka. U Rimanov alebo u Slovanov sa spájalo aj so začiatkom nového roka. Mnohé prvky týchto dávnych pohanských osláv sa preniesli až do súčasnosti. Cirkev sa ich spočiatku pokúšala zakazovať, ale časom získali kresťanský charakter a dnes neodmysliteľne patria ku kolorytu Vianoc.

Aj slovo koleda má svoj pôvod v pohanskej antike. Odvodené je z gréckeho kalandai, alebo z latinského calendae, čo označuje prvý deň v mesiaci s dôrazom na začiatok nového roka. Naši slovanskí predkovia nosili pri koledách figúru dieťatka, ktoré symbolizovalo práve zrodené slnko. Spievalo sa pritom, hovorili sa riekanky a koledníci prosili aj o darček. Ten, kto koledníkov obdaroval, mohol vraj v nasledujúcom roku počítať s rozmnožením svojho majetku.

V starých náboženstvách, ktorých korene siahajú až do praveku, bola Zem uctievaná ako Veľká matka všetkých bytostí. Človek ju vtedy nepociťoval ako hmotu bez duše, ale ako živú bytosť, niekedy láskavú, inokedy hrozivú. Skaly boli jej kosti, voda v riekach ako krv v našich žilách a všetky porasty zakrývali jej nahotu, ako by to boli vlasy. Veľká matka svoje deti obdarúvala potravou a keď zomreli, prijímala ich späť do svojho lona.

V posledných rokoch sa myšlienky na Veľkú matku planétu Zem ako živú bytosť vracajú nielen k ezoterikom, ale aj prírodovedcom, filozofom či ekológom. Napríklad James Lovelock, ktorý robil výskumy pre americkú NASA, obhajoval hypotézu, podľa ktorej je planéta Zem Gaia živým organizmom, v ktorom prebieha čosi ako dýchanie a metabolizmus, ktorý sa správa podobne ako živá bunka. Mnohí vedci dnes v prírode objavujú posvätné dimenzie.

Oslík s hviezdou na čele

Mária s Jozefom už boli vychystaní na cestu. Rozhodli sa, že Nazaret opustia pred súmrakom, aby do Betlehema došli včas. Cisár v Ríme prikázal, že každého musia zapísať tam, kde sa narodil. Jozef sa už chystal, že oslíka osedlá, ibaže tomu sa vôbec nechcelo opustiť pohodlnú maštaľ, a tak začal vymýšľať.

"Nemôžem ísť, som už veľmi starý," zadupal kopytami smerom k Jozefovi.

"Ani nám s Máriou sa neveľmi chce ísť, ale čo sa dá robiť," pritakával mu Jozef. " Pochádzam z rodu kráľa Dávida, do Betlehema musím," hladkal pri tom oslíkovu srsť.

"No, keď je to tak, okrášli ma, veď to sa na kráľovského osla patrí," skrsol v ňom nápad, ktorý mal zabrániť odchodu. Dobre oslík vedel, že Jozef je chudobný, že ho nemôže nijako ozdobiť.

Smutný Jozef to všetko vyložil Márii. "Choď von, upri zrak na oblohu a popros nebo o hviezdu. Tú polož oslíkovi na čelo," poradila mu Mária, ktorá pod srdcom nosila dieťa, čo sa už čochvíľa malo narodiť.

Keď Jozef vyšiel von, práve videl padať hviezdu, ktorá sa zastavila rovno pred ním na vrchole kríka. Vzal ju a položil oslíkovi na hlavu. Ten sklopil zrak pred takým zázrakom a nechal sa osedlať. Hviezda všetkým žiarila na cestu a do Betlehema prišli v tú najpravejšiu chvíľu. Keď nastal Máriin čas a Jezuliatko zaplakalo, oslík mu dychom zohrieval holé telíčko. Vnímal svetelné bytosti okolo seba a bol rád, že sa nenechal celkom opantať svojou tvrdohlavosťou.

Stranu pripravila: Lea Gallová

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 5. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 10. Zelená Bratislava
 1. Kvalitné sporenie si dokážete vybaviť z pohodlia domova
 2. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 3. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 4. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 5. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 6. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 7. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 8. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 9. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 10. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 19 558
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 16 194
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 253
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 413
 5. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 11 599
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 078
 7. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 952
 8. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 10 295
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 080
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 906
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus na Slovensku: Matovič informuje o ďalšom rekorde, v Bardejove a na Orave pokračuje plošné testovanie (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol číslo 43 843. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 159 obetí.

Ilustračná fotografia.
Komentár šéfredaktorky Beaty Balogovej

Vďaka patrí zodpovedným, ale to najťažšie nás len čaká

V tieto dni neplatia kategórie politickej odmeny alebo odplaty.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Oravčanov hanili za svadby, teraz sú vzorom. A poďakujte vojakom, znelo z každej dediny

Celoštátne testovanie ohrozuje neistá ochota zdravotníkov.

Rad v Donom Kubíne pred mestským kultúrnym strediskom o 8:55 h.
Limuzína, v ktorej sa viezol predseda parlamentu Boris Kollár.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop