Korzár logo Korzár Košice
Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Na rodičovské pocity hanby či menejcennosti nie je dôvod, tvrdí špeciálna pedagogička PaeDr. Miroslava Nováková

Dyslexia neznamená hlúposť detí, je to porucha, ktorá sa dá zmeniťRodičia si v súvislosti s učením a školskými výsledkami neraz kladú otázky: Prečo

Dyslexia neznamená hlúposť detí, je to porucha, ktorá sa dá zmeniť

Rodičia si v súvislosti s učením a školskými výsledkami neraz kladú otázky: Prečo sa moje dieťa nevie tak rýchlo naučiť básničku ako ostatné deti? Prečo mu tak dlho trvá, kým prečíta niekoľkoriadkový text? A ešte k tomu i písmená prehadzuje. Čo to s ním je? O tejto v poslednom období a najmä medzi mladšími deťmi rozšírenej poruche hovoríme so špeciálnou pedagogičkou PaedDr. Miroslavou Novákovou, ktorá sa venuje poruchám učenia, vrátane dyslexie.

Skryť Vypnúť reklamu

Dyslexiou sa veľmi zjednodušene nazýva to, ak sa dieťa nevie na učenie sústrediť, zle číta, ťažko si pamätá napísané slová, pri písaní i čítaní prehadzuje písmená a slabiky. Táto porucha vzniká ako dôsledok drobného poškodenia funkcie mozgu alebo funkčného oslabenia centrálneho nervového systému a je spojená so zvláštnosťami vnímania a poruchou jemnej koordinácie pohybov. Môže byť spojená tiež s neurotizáciou dieťaťa, prípadne je dôsledkom dedičných vplyvov. "Kto si myslí, že dedičnosť na jej vznik nemá vplyv, veľmi sa mýli," tvrdí dr. Nováková. "Ku mne do ambulancie chodia deti, ktoré zdedili dyslexiu po rodičoch."

Ak rodič zistí u dieťaťa nejaké problémy alebo sa dieťaťu v podmienkach školy nevodí tak, ako by malo, určite by mal čo najskôr vyhľadať pomoc. "Buď by sa mal za asistencie učiteľa obrátiť na výchovného poradcu, a ten odporučí návštevu pedagogicko-psychologickej poradne alebo špeciálnej pedagogickej poradne. Druhou alternatívou je, že odborníka vyhľadá rodič sám," radí dr. Nováková. Po absolvovaní vyšetrení sa u dieťaťa potvrdí alebo nepotvrdí, či trpí vývinovým zaostávaním alebo má ťažkosti na emočnom podklade. "Pokiaľ sa zistia ťažkosti s učením na emočnom podklade, pomáha sa im individuálnou alebo skupinovou psychoterapiou, prípadne formou skupinovej práce." Ak ide o nezrelosť nervovej sústavy, deťom pomáhajú reedukačné cvičenia zamerané na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, a tiež na rozvoj reči, motoriky a koncentrácie pozornosti..

Skryť Vypnúť reklamu

"Ja napríklad poskytnem rodičovi okrem poradenstva na vypracovanie pracovné listy, zamerané na rozvoj deficitných funkcií dieťaťa. Časť klientely pracuje s dieťaťom do zlepšenia výkonov. Časť sa však odmlčí, pretože sa vďaka pomoci dosiahla výrazná úprava, a tak už rodič nepovažuje za potrebné ďalej do poradne chodiť. Nie vždy je to správne, lebo čiastkový úspech nepredstavuje úplnú úpravu." Dr. Nováková však takýto prístup zo strany rodičov neodsudzuje, dokonca ho považuje za logický. Ak je dieťa intelektovo nadané, skutočne sa pozitívne zmeny dosiahnu a dieťaťu sa v škole celkom dobre darí. Medzitým sa dostane z prvého ročníka do štvrtého či piateho, kedy nároky na učenie stúpnu a ostatným prestane stačiť. Vtedy sa s ním rodič do poradne zväčša vráti. Aj teraz má dva najčerstvejšie prípady, že medzi jej klientov patria deti, ktoré u nej boli naposledy pred piatimi rokmi.

Skryť Vypnúť reklamu

Pri náprave je veľmi dôležitá úroveň vnútorného nadania dieťaťa, čiže jeho mentálne schopnosti. "Čím je na tom dieťa intelektovo lepšie a čím viac má takých vlastností ako sú vytrvalosť, ochota bojovať s problémami, nedať sa hneď odradiť a zlomiť, tým sú výsledky lepšie. Podľa mojich osobných skúseností, asi u jednej tretiny detí trpiacich dyslexiou, dochádza postupne k úprave. Pri druhej tretine k výraznému zlepšeniu a v poslednej ostáva výkon na pôvodnej úrovni. Našťastie, dnešná legislatíva umožňuje pomoc aj v škole, napríklad zmenenou klasifikáciou, upraveným režimom Monitoru či prijímacích skúšok na strednú školu." Zmenený režim nie je na úkor úrovne vedomostí, je to len zmena formy akou sa vedomosti preverujú. Napríklad sa viac uprednostňuje ústna odpoveď a výraznejšie sa hodnotí obsahová, nie formálna stránka.

Ťažko sa podľa dr. Novákovej dosahuje zmena vtedy, keď dieťa nechce spolupracovať. Niekedy a niektoré však takto reagujú. Často robia naprieky, zdá sa im, že najlepšia obrana je útok. Takémuto dieťaťu nevadí alebo si neuvedomuje, že svojím správaním inému ubližuje. "Ono v podstate aj chce ubližovať, je to jeho spôsob obrany. I keď sú aj prípady, kedy žiak situáciu zneužíva. Osmak mal napríklad udelenú výnimku z klasifikácie. On si to však vysvetľoval tak, že nemusí absolútne nič robiť, len celý deň v škole presedieť. Výnimka z klasifikácie neznamená, že na hodinách nebude nič robiť. Má také isté povinnosti ako ostatní spolužiaci, len sú upravené, nie zrušené. Našou úlohou nie je vychovať školských invalidov, ale dieťaťu všemožne pomôcť," zdôraznila špeciálna pedagogička. Pri niektorých deťoch sa k poruche učenia viaže porucha správania. I v takom prípade sa musia odborníci spojiť a spoločne pracovať na odstránení všetkých negatív.

Dyslexia podľa dr. Novákovej neuzatvára dieťaťu prístup k vzdelaniu. "Mám 25 rokov poradenskej praxe a mnohí z mojich klientov dnes študujú na vysokých školách. Po príklady siaham aj do bežného života. I známy spevák Robbie Williams, súčasný americký prezident Geoge Bush či filmová hviezda Tom Cruise trpeli dyslexiou. Spomínam ich najmä vtedy, ak sa rodičia alebo deti za dyslexiu hanbia, prípadne majú pocity menejcennosti. Na tie nie je dôvod. Tieto známe osobnosti mali podobné problémy a dokázali sa realizovať."

Podstatná je pri dyslexii ochota spolupracovať. Pokiaľ tieto deti nadobudnú správne pracovné a učebné návyky, vytrvalosťou a húževnatosťou sa dokážu cez problémy prehrýzť. Na rozdiel od detí, ktoré napríklad nemajú takýto deficit a majú vysoký intelekt. Ale chceli "žiť" z toho, čo v škole počuli a mysleli si, že to už vedia. Čiže doma už nemali snahu zobrať knihu do rúk a učiť sa. "Žili z počutého, no keďže im chýbala dennodenná príprava a elementárne učebné návyky i s nadpriemerným intelektom neprospievali. To sú metamorfózy života. Niekto má problémy, no bojuje s nimi a druhý nemá chuť robiť ani to základné. Aj v prípade dyslexie sa všetko odvíja od osobnosti. Alebo inými slovami, za všetkým treba vidieť človeka a prostredie, v ktorom žije," dodala špeciálna pedagogička PaedDr. Miroslava Nováková.

Dva skutočné príbehy košických detí, do života ktorých vážnym spôsobom zasiahla dyslexia

Písmenko prečítal, slabiku už nie

Jakub má 13 rokov a od malička bol podľa mamy Jeanetty veľmi hyperaktívny. Vtedy to, že ho všetko zaujíma, všetko chce mať i dosiahnuť a ani na chvíľu neobsedí, vnímali ako "živosť". Iný, vážnejší význam, tomu neprikladali. Chlapca to však neprešlo a keď začal chodiť do školy, prišli prvé problémy.

"V triede musel cez hodinu obsedieť v lavici, nerušiť ostatných a sústrediť sa na povinnosti, najmä písanie a čítanie. A to nevedel," spomína mama. "Kým mal napísať a prečítať jedno písmenko, ešte to ako-tak dokázal. No keď sa k nemu pridalo ďalšie a bola z toho slabika, tam sa už pokrok takmer nedosiahol. Ešte horšie to bolo so spájaním slabík do slov. Prehadzoval ich, nevedel si zapamätal ich poradie." Deti trpiace dyslexiou, práve preto, že majú s písaním a čítaním problémy, mali by úlohu napísať niekoľkokrát. Tiež viackrát prečítať ten istý článok. To však bolo podľa Jakubovej mamy nemožné. Pre neho bolo náročné už prvé prečítanie. Na druhé či tretie potrebovali nadľudskú silu a trpezlivosť...

"V 1. ročníku sa to ešte ako tak dalo zvládnuť. Aj v druhom. Keď však predmety pribúdali, kopec ťažkostí sa zväčšoval, k učeniu narastal odpor i nechuť a Jakub sa viac a viac zatínal. Učebnicu zobral do rúk len doslova pod nátlakom." Kým rovesníci začali čítať aj iné knihy, nielen učebnice, on nič. Keďže sa slovná zásoba zväčšuje práve čítaním, Jakub začal zaostávať aj v tom, že nemal dosť slov na vyjadrenie myšlienok. Problémy má i s vyjadrovaním sa. Keď rozpráva, niekedy z neho vyjdú také slová a vety, ktorým nikto nerozumie, a tak o ňom hovoria, že tára.

"Dnes je Jakub siedmak a nezaznamenali sme žiaden pokrok," tvrdí mama. "Akurát sa všetko zhoršuje, lebo v nižších ročníkoch boli úryvky v knihách krátke, takže ešte sa dali ako-tak zapamätať. Tieto dlhšie takmer nie. Keď učiteľka povie, že si treba k článku urobiť poznámky, Jakub ich sám nespraví. Len doma, pod kontrolou alebo mu ich urobím ja."

Pre rodinu bolo úžasným úspechom, že Jakub siahol po vyše 500-stranovej knihe o Harrym Potterovi. Videl film a chcel vedieť, ako sa odlišuje kniha a filmové spracovanie. Bola to prvá kniha, ktorú prečítal. Podobne ako s čítaním má problémy aj s písaním. Darmo sa vybrané slová nabifľoval. Keď ich mal použiť vo vete, nevedel, kde má dať y a kde i. Je teda logické, že výsledkom napríklad diktátu je "červené more.".

"Nepozastavuje sa ani nad interpunkčnými znamienkami. Dĺžne dáva tam, kde si práve zmyslí. Darmo sa mu pri diktáte snažím zdôrazniť, kam má dať dĺžeň. Nepočuje to. Zaujímavé však je, že kým čítanie a písanie mu nejdú ako by mali, s matematikou problémy nemá."

Na to, s čím bude Jakub bojovať, lekári pri narodení rodičov neupozornili. Vtedy to nikto nevedel, lebo sa narodil riadne a nikto z rodiny dyslexiou netrpí. Od prvej chvíle, čo sa o chorobe dozvedeli, snažia sa mu maximálne venovať. "Viem, že nikdy nebude fenomenálne čítať ani z neho nebude známy spisovateľ. Chceme však z neho dostať všetko, čo sa z neho dostať dá a dať mu vzdelanie, ktoré ho v rámci jeho možností posunie čo najďalej do života."

Jakub dnes chodí do poradne k MUDr. Terézii Rosenbergerovej. Dyslexiu mu žiaden psychiater neodstráni, to sa dá dosiahnuť len každodenným trpezlivým učením pri rešpektovaní zvláštností v koncentrácii pozornosti a výkonnosti a špeciálnym nácvikom čítania a písania. Vekom, radami a usmernením odborníkov sa dá upraviť hyperaktivita, ktorá je sprievodným javom dyslexie. Jakub však do poradne nechce chodiť. I v deň, keď sme sa stretli, mama podotkla, že doma "bojovali," kým ho tam dostala.

Už dokáže udržať pero aj ceruzku

Peťo je štvrták a podľa mamy Heleny (spolu na snímke), kde príde, tam je viditeľný bezprostredným správaním, otvorenosťou a zvedavosťou. Na prvý pohľad by málokto uveril, že trpí disleksiou i zhoršenou motorikou. Tieto problémy ho však trápia. Zlá motorika sa začala prejavovať, keď bol malé dieťa, ktoré sa po štyroch snaží spoznávať svet. Jeho pohyby pri lození neboli koordinované, takže viac stál na jednom mieste, ako sa posúval. Neraz strácal rovnováhu.

"Ako štvorročného sme ho dali do predškolského zariadenia, ale dlho tam byť nemohol. Nevedel udržať v ruke lyžičku ani pohár, potreboval pomoc iných. Aj fyzicky bol slabý a často chorý, takže nám v škôlke naznačili, že najlepšie urobíme, keď ho vyberieme," rozhovorila sa mama o synových problémoch. Aby mu mohla pomáhať, najprv sa sama musela naučiť, ako treba všetko učiť jeho. Postupne to najzákladnejšie zdolali a dnes už vie Peter v ruke udržať pero i ceruzku.

"Keď mal ísť do školy, boli sme pripravení na to, že s písaním budú problémy. Na žiaden pád sme ho však nechceli dať do špeciálnej školy. Mali sme snahu integrovať ho medzi zdravých rovesníkov. Také ľahké, ako som si to predstavovala, to však nebolo. Nie všade sú prispôsobení takéto dieťa prijať. Stretli sme sa aj s negatívnymi reakciami rodičov, dokonca s petíciou, ktorou povedali, že si Peťovu prítomnosť v škole neprajú. Kruté, no pravdivé," povzdychla si. Také deti ako je Peter nie sú pritom problémové. Potrebujú len špecifický prístup a veľa emócií, keďže sú ľahko zraniteľné.

"Prvé dva ročníky chodil do košickej školy. Spokojní sme však neboli. Vadil mu hluk v triede, nevedel sa sústrediť, doslova bol vyvedený z miery. Prejavilo sa to napríklad prázdnymi zošitmi. V škole nepracoval, nič si nezaznamenal. K jeho povahovým črtám patrí, že sa rád prezentuje. Keďže to nevedel pozitívnymi výsledkami v učení, prezentoval sa nepracovaním na hodinách." Intelektuálne je Peter podľa jeho mamy v poriadku. Je len pomalý, takže vyučovacia hodina mu nestačila na to, aby sa prejavil ústnou alebo písomnou formou. "Z toho, že nestíha tempo, ktoré majú ostatní, začal byť agresívny, frustrovaný. Odsudzoval sa aj nám, doma. Situáciu sme museli rieši tým, že sme zmenili školu. Keďže sme v Košiciach nepochodili, dali sme ho do ´dedinskej´ školy v Hýľove. Je to malotriedka a učiteľka Viera Piknová je fantastická." I keď má učiteľka v triede štyri ročníky a okrem Petra dve ďalšie jemu podobné deti, všetko zvláda. Peťo má chuť učiť sa a domov chodí usmievavý. Učiteľka má pre deti dve ohodnotenia: perfektný a vynikajúci. Žiadne dobrý a zlý. Dokáže tiež rešpektovať, ak sú unavenejšie a nemajú práve svoj deň.

Mama netají, že synovi učenie trvá trikrát dlhšie ako iným deťom. Píše pomaly a kým príde pri čítaní článku na koniec, zabudne, čo bolo na začiatku. "O to viac pri takýchto deťoch treba brať do úvahy, že sa snažia. Kto to nepozná, nevie si predstaviť, koľko musí vynaložiť úsilia, aby vedel pár viet prečítať a ešte aj porozumieť ich obsahu. Nesprávnym prístupom sa však môže takýto jedinec úplne zničiť."

Z vlastnej skúsenosti pani Helena radí rodičom, že ak majú hyperaktívne dieťa, treba konať. Nemôžu si hovoriť, že teraz je živé a časom to prejde. Nič tiež nemožno bagatelizovať, dieťa si treba stále všímať. Vážne treba zobrať aj to, ak sa dozvedia, že s dieťaťom majú navštíviť psychológa alebo psychiatra. Nesmú to brať tak, že ich dieťa je blázon. Ono len potrebuje pomoc odborníkov z oblasti špeciálnej pedagogiky.

"Som proti tomu, aby sa taký človek zaškatuľkoval. Každý je jedinečný a jedinečnosť by sa nemala udupávať. Sme presvedčení, že raz sa aj v ňom prejaví niečo zvláštne, čomu by sa mohol v dospelosti venovať. Príkladov je v živote dosť, tak prečo by sme nemali byť optimistickí," dala si mama Helena odpoveď za rozprávaním o synovi.

Stranu pripravila: Alžbeta LINHARDOVÁ

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 9. Pomáhajte čítaním
 10. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 1. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 2. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 3. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 4. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 5. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 6. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 7. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 8. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 9. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 10. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 767
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 900
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 281
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 995
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 311
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 573
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 686
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 685
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 568
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 9 666
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Zdravotným problémom podľahol vo veku 67 rokov v nemocnici v Levoči.

Spišský diecézny biskup Štefan Sečka.

Na úrade dostali termín počas zákazu vychádzania. Prišli, hrozili im pokutou

Rezort vnútra zatvoril svoje pracoviská až v utorok.

Počas utorka pristúpilo ministerstvo k zatvoreniu svojich pracovísk pre verejnosť.

Šiesti poslanci košickej župy odchádzajú z poslaneckého klubu Smeru

Nemôžu vytvoriť svoj vlastný. Chcú zmenu rokovacieho poriadku.

Ján Jakubov bude zrejme predsedom nového poslaneckého klubu strany Hlas.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Polícia pred sídlom NAKA v Nitre.
Odberné miesto na nový koronavírus.
Na NAKA pokračoval aj v piatok výsluch bývalého sudcu Vladimíra Sklenku (na snímke). Nitra, 26. júna 2020.
Cynická obluda

Zrozumiteľné prirovnanie

Matovič najskôr baláchal ľudí na testovanie tým, že to vyrieši celú koronu. Teraz má problém s vysvetlením pravdy.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop