Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 22. február, 2019 | Meniny má Etela
Nájdete nás na webe

Predstavujeme kandidátov na starostov

MČ ŠACA (7 kandidátov)Rudolf RešteiVek: 52 rokovNominácia: S.O.S., SRS, HZDVzdelanie: Stredné odborné učilište hutníckePovolanie:

MČ ŠACA (7 kandidátov)

Rudolf Reštei

Vek: 52 rokov

Nominácia: S.O.S., SRS, HZD

Vzdelanie: Stredné odborné učilište hutnícke

Povolanie: hutník-operátor

Predchádzajúce zamestnanie: pracovník MV SZM, predseda ObNV Košice, dispečer výroby TŠP TV a U.S.Steel, starosta

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: KSČ

Pôsobenie v politike po r. 1989: SDĽ, SMER, S.O.S.

Majetkové pomery: rodinný dom, pozemky

Spolupráca s ŠtB: neevidovaný, nespolupracoval

Priority volebného programu:

- rekonštrukcia pekárne na komunitné centrum

- prestavba zauhľovne na športové centrum

- rekonštrukcia kaštieľa Buzinka a priľahlého parku

- výstavba nízkoštandardných bytov

- IBV - II. a III. etapa Za kaštieľom /70 rodinných domov/

- IBV - Povrázky /60 rodinných domov/

- rekonštrukcia chodníka na Lúčnej ulici

- priemyselný park Šaca

- výstavba krytej ľadovej plochy

- rekonštrukcia kultúrneho strediska

* * *

Marek Hutník

Vek: 41 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: SPŠ geologicko-banícka

Povolanie: predák

Predchádzajúce zamestnanie: Geologický prieskum Spišská Nová Ves, banský technik Železorudné bane Nižná Slaná, U.S.Steel

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: 3-izbový byt v osobnom vlastníctve

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval, neevidovaný

Priority volebného programu:

- pokračovanie v individuálnej bytovej výstavbe

- komplexné vybudovanie parkovísk a garáží pri Metalurgu 1 a 2

- rozšírenie cintorína a zriadenie kolumbária

- udržiavanie ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene

- realizácia odpredaja bytov na Námestí oceliarov

- vytvorenie rómskych poriadkových hliadok

- efektívnejšie využívanie aktivačných pracovníkov

- zavedenie nočných služieb mestskej polície

- zlepšenie starostlivosti o starších, zabezpečenie opatrovateľskej služby, zriadenie mobilnej jednotky na transport starých a postihnutých ľudí k lekárovi, zvýšenie zamestnanosti Rómov vytvorením pracovných príležitostí, - zlepšenie sociálneho bývania

* * *

Ladislav Potemra

Vek: 50 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: stredné odborné strojnícke

Povolanie: podnikateľ

Predchádzajúce zamestnanie: montér bleskozvodov

Rodinný stav: ženatý, 1 dieťa

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: SNS

Majetkové pomery: rodinný dom, auto, orná pôda

Spolupráca s ŠtB: neevidovaný, nespolupracoval

Priority volebného programu:

- dosiahnutie aspoň čiastočných zmien v prerozdeľovaní daní z nehnuteľností v prospech MČ

- finančné vysporiadanie pozemkov v lokalite Povrázky vhodných na bytovú výstavbu

- vypracovanie štúdie výstavby 116 bytov pre mladé rodiny

- riešenie problému zaťaženia ulíc Lúčna a Železiarenská dopravou, vybudovanie pevného radaru a kontrola dodržiavania rýchlosti, obnovenie spojnice Maloidanskej ulice s komunikáciou na Malú Idu

- rekonštrukcia kaštieľa Buzinka

- vytvorenie podmienok na zriadenie priemyselného parku

- ozdravenie spoločnosti Služby Šaca

- prestavba zauhľovne na športové centrum

* * *

František Šovari

Vek: 51 rokov

Nominácia: SNS

Vzdelanie: stredná výtvarná škola

Povolanie: podnikateľ

Predchádzajúce zamestnanie: Východoslovenské múzeum Košice, Pozemné stavby Košice

Rodinný stav: ženatý, 4 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: SDĽ, v súčasnosti nestraník

Majetkové pomery: byt, rodinný dom, auto, záhrada

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- zlepšenie komunikácie medzi úradom a občanmi, úradom a mestom, VÚC a U.S.Steel

- vyriešenie problému kompostoviska pri kaštieli Buzinka a zachrána historickej pamiatky

- zlepšenie kvality televízneho signálu

- hľadanie možností lacnejšieho vykurovania bytov

- zvýšenie starostlivosti o sociálne slabšie rodiny a zriadenie vývarovne pre nich a bezdomovcov

- zabránenie tomu, aby sa na úkor domácich firiem a podnikateľov priživovali iní

- vytvorenie pracovných príležitostí pre nezamestnaných

- prehodnotenie fungovania miestnej správy bytov a spoločnosti Služby Šaca

* * *

Ing. Ľubomíra Borošová

Vek: 35 rokov

Nominácia: nezávislá

Vzdelanie: Technická univerzita Košice

Povolanie: manažér vzdelávania a projektov Regionálneho vzdelávacieho centra

Predchádzajúce zamestnanie: terajšie

Rodinný stav: vydatá, 1 dieťa

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: byt, auto, záhrada

Spolupráca s ŠtB: nespolupracovala

Priority volebného programu:

- využívanie financií z fondov Európskej únie

- dokončenie IBV Pri kaštieli, II. a III. etapa

- zlepšenie kvality bývania pre všetkých platičov v centre Šace

- výstavba nízkonákladových bytov s podporou štátu a EÚ

- umelý futbalový trávnik, krytá ľadová plocha

- rekonštrukcia kaštieľa Buzinka, obnova záhrady

- prestavba zauhľovne

- zlepšenie podnikateľského prostredia

- viac pracovných príležitosti v priemyselnej zóne

* * *

Miroslav Soták

Vek: 44 rokov

Nominácia: KDH, SDKÚ-DS, SMK

Vzdelanie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Povolanie: kontrolór technickej diagnostiky U.S.Steel

Predchádzajúce zamestnanie: Inžinierske stavby - elektromechanik, VSŽ - elektroopravár zdvíhacích zariadení, kontrolór TD

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: od r. 2002 KDH

Majetkové pomery: 3-izbový byt, auto, chata so záhradou

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- zlepšenie bezpečnosti v MČ

- riešenie sociálnych problémov rómskeho etnika

- zlepšenie podmienok pre kultúrny rozvoj - obnova kultúrneho strediska a spoločenského domu

- dostavba areálu Medúlik

- výstavba rigolu na Ludvíkovom Dvore

- obnova verejného osvetlenia Na záhumní, Maloidanská

- optimalizácia MHD

- obnova kaštieľa Buzinka

* * *

Dpt. Daniel Petrík

Vek: 70 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: vysokoškolské

Povolanie: stavebný technik

Predchádzajúce zamestnanie: hlavný majster, vedúci prevádzky, riaditeľ závodu DPMK, starosta

Rodinný stav: vdovec, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: rodinný dom, auto

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval, neevidovaný

Priority volebného programu:

- zabezpečenie stavu právne vykonateľných kompetencií v Šaci ako samostatnej obce

- zabezpečenie územno-právnej samostatnosti gymnázia

- z podporných fondov vlády a grantových projektov zabezpečiť podmienky pre výchovu a výuku rómskych obyvateľov v tradičných remeslách

- skvalitnenie životného prostredia

- obnovenie lekárskej pohotovosti v zdravotnom stredisku

- rekonštrukcia kaštieľa Buzinka

- vybudovanie cyklistického chodníka na Bukovec

- obnova bytových domov na Námestí oceliarov

MČ PEREŠ (5 kandidátov)

Ing. Jozef Karabin

Vek: 27 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: Technická univerzita Košice, Letecká fakulta

Povolanie: odborný referent pre regionálnu spoluprácu s maklérmi

Predchádzajúce zamestnanie: poisťovníctvo

Rodinný stav: slobodný

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: do r. 2001 ANO, v súčasnosti nezávislý

Majetkové pomery: nevlastní žiadnu nehnuteľnosť ani auto

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- riešenie zlého stavu komunikácií

- výmena veľmi starého vodovodného potrubia, čím by sa zabránilo častým poruchám a ďalším škodám na komunikáciach

- výmena kovového plynového potrubia za plastové

- dokončenie kanalizácie, plynofikácie a inžinierských sietí

- posilnenie spojov MHD

- navrhnutie a vypracovanie projektu viacúčelového ihriska

- podpora mládeže v športových aktivitách

- podpora klubu dôchodcov

- aktívne využívanie kultúrneho domu na spoločenské akcie

* * *

JUDr. Vladimír Janočko

Vek: 56 rokov

Nominácia: nezávislý s podporou SMER-SD a ĽS-HZDS

Vzdelanie: Právnicka fakulta UPJŠ

Povolanie: advokát

Predchádzajúce zamestnanie: vedúci podnikovej kontroly VSŽ, poisťovníctvo, samostatný advokát, prednosta Okresného úradu Košice IV

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: Strana slovenskej obrody /DS/

Pôsobenie v politike po r. 1989: SOP

Majetkové pomery: byt v osobnom vlastníctve, chata, podiel v rodinnom dome a záhrade, auto

Spolupráca s ŠtB: neevidovaný

Priority volebného programu:

- získavanie dotácii na infraštruktúru

- ďalšie vylepšovanie miestnych komunikácií

- výstavba spojovecej cesty Pereš-Lorinčík

- doriešenie priestorov cintorína

- dobudovanie chodníka na Bystrickej ulici

- majetkovo-právne vysporiadanie Vranovskej a Sabinovskej ulice

- dokončenie kanalizácie

- právne doriešenie vlastníckych vzťahov ihriska

* * *

JUDr. Ľudmila Slunečková

Vek: 49 rokov

Nominácia: nezávislá

Vzdelanie: Právnická fakulta UPJŠ

Povolanie: právnička

Predchádzajúce zamestnanie: vedúca kontrolnej skupiny finančného odboru NV mesta Košice, referentka daňového úradu, SZČO, asistentka prezidenta Spoločnosti detskej onkológie, kontrolórka mestských častí

Rodinný stav: vydatá, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: vlastníčka 4-izbového bytu v rodinnom dome

Spolupráca s ŠtB: nespolupracovala

Priority volebného programu:

- rekonštrukcia a vybudovanie ciest

- doriešenie vodovodného potrubia v najvyšších častiach MČ

- zeleň, chodníky, rigoly, erozívne ryhy a kanalizačné vpusty

- vybudovanie ihriska pre deti vedľa miestneho úradu

- rekonštrukcia zanedbaného futbalového ihriska

- venovanie sa dôchodcom, spoločenským organizáciam a občianskym združeniam

- podporenie dostavby interiéru kostola na Pereši

* * *

Karol Lukács

Vek: 59 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: SOU stolárske

Povolanie: živnostník-stolár

Predchádzajúce zamestnanie: vedúci montér stolárov Hutné stavby

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: rodinný dom, auto, chata

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- skvalitnenie infraštruktúry v MČ

- rekonštrukcia verejného rozhlasu

- dokončenie všetky inžinierských sietí

- rekonštrukcia ciest

- začatie II. etapy budovania inžinierskych sietí a umožnenie vlastníkom manipulovať so svojimi pozemkami pre ďalšiu výstavbu

- venovanie 10 percent z platu starostu za volebné obdobie na rozvoj sociálnych, kultúrnych a športových činností

- postavenie cintorína a domu smútku

- urýchlenie začiatku výstavby prepojovacej komunikácie s Lorinčíkom

- pomoc nezamestnaným pracovať pri skrášľovaní MČ

- pomoc pri dokončení interiéru kostola

* * *

Ing. Eugen Seman

Vek: 49 rokov

Nominácia: SDKÚ-DS, KDH, SMK, MKP

Vzdelanie: Strojnícka fakulta TU

Povolanie: živnostník

Predchádzajúce zamestnanie: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy - okresný mechanizátor

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: Únia živnostníkov, podnikateľov a roľníkov, SDKÚ

Majetkové pomery: rodinný dom, chata, auto

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- dobudovanie kanalizácie

- dobudovanie priepustov a zvodov povrchovej vody

- rekonštrukcia ciest

- prepojovacia komunikácia Pereš-Lorinčík

- rozšírenie cintorína a spoluúčasť na výstavbe domu smútku

- dokončenie interiéru kostola

- vytvorenie detského ihriska

- územný plán - služby obyvateľom - pošta, obchody

- podpora klubu dôchodcov, mládeži a športu

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Štefánka by Pulitzer
 2. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 3. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 4. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny
 5. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu
 6. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku
 7. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online
 8. Šanca pre mladé talenty z oblasti umenia, vedy či športu
 9. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime
 10. Stotisíc ľudí rozhodlo: Nadácia banky rozdelí štvrť milióna eur
 1. Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov
 2. Prihlásili ste sa ako dobrovoľník na Olympiádu v Tokiu?
 3. Šesťročné dlhopisy teraz s výnosom až 7 % p.a.
 4. Štefánka by Pulitzer
 5. Počuli ste už o integrovane pestovanej zelenine?
 6. Konferencia - EU support for research
 7. Slovensko má zasiahnuť robotizácia
 8. Viete, aké sú najlepšie možnosti sporenia pre mladých?
 9. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť
 10. Hitem jsou cyklopočítače Mio - pro zábavu i výkon
 1. Premýšľate o aute do 10 000 eur? Poradíme vám, ako nenaletieť 24 432
 2. Reportáž: Takto sa na Slovensku vyrábajú cestoviny 17 172
 3. Zážitky z Pobaltia: Objavte Tallinn a Rigu 9 676
 4. Darček, s ktorým si na vás spomenie 365 dní v roku 6 921
 5. Trápi vás chrípka alebo prechladnutie? Vieme, ako s nimi zatočiť 6 208
 6. Čo sa stalo s mojimi úsporami v druhom pilieri? 5 250
 7. Štefánka by Pulitzer 5 071
 8. Je lepšie menučko, alebo domáca strava? Týždeň sme varili doma 4 776
 9. Predpremiéra vynoveného VW Passat: Viac IQ, viac online 3 577
 10. Top destinácie a hotely na exotickú dovolenku v zime 2 927

Neprehliadnite tiež

Vadala mu tvrdil, že s Ficom sa poznajú. On sa na tom vtedy len smial

Hovoril tiež, že je spojený so Smerom, a ponúkal aj pomoc s dotáciami.

Antonino Vadala na košickom súde, ktorý ho vydal do Talianska.

Spor prerástol do extrému. Jeden má rozťatú hlavu, druhý zlomenú nohu

Kaduk podozrieva políciu, že žehlí susedovi jeho prešľapy.

Mladší z Kadukovcov utŕžil ranu na boku hlavy, útok opätoval kontajnerom.

Práce na dostavbe zimného štadióna v Starej Ľubovni sa začnú v apríli

Obyvatelia mesta na svoj športový stánok čakajú už 36 rokov.

V meste Stará Ľubovňa už desaťročia čakajú na zimný štadión.

Španiel Casado verí, že Michalovce aj druhý domáci zápas zvládnu

Po dvoch prehrách s Nitrou berie do tretice už len víťazstvo.

Casado v premiére za Michalovce predviedol výborný výkon.

Keď muž miluje mesto. Veľký príbeh lásky Sándora Máraia a Košíc

Pred tridsiatimi rokmi zomrel svedok starých Košíc.

Sándor s Lolou prežili spolu 62 rokov a až do smrti v exile spomínali na rodné Košice.

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kiska: Fico ma chcel vydierať, aby som ho vymenoval za predsedu ústavného súdu

Prezident Andrej Kiska vysvetľoval daňovú kauzu firmy KTAG.

Stĺpček šéfredaktorky

Robert Fico je v rozklade

Ako do Ficovej mafiánskej scény zapadajú policajné orgány?

STĹPČEK PETRA TKAČENKA

Vojna Fica a Kisku vstúpila do novej fázy

Fico opäť našiel Kiskovi úžeru.

Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop