Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 27. október, 2020 | Meniny má SabínaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme kandidátov na starostov

MČ ŠACA (7 kandidátov)Rudolf RešteiVek: 52 rokovNominácia: S.O.S., SRS, HZDVzdelanie: Stredné odborné učilište hutníckePovolanie:

MČ ŠACA (7 kandidátov)

Rudolf Reštei

Vek: 52 rokov

Nominácia: S.O.S., SRS, HZD

Vzdelanie: Stredné odborné učilište hutnícke

Povolanie: hutník-operátor

Predchádzajúce zamestnanie: pracovník MV SZM, predseda ObNV Košice, dispečer výroby TŠP TV a U.S.Steel, starosta

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: KSČ

Pôsobenie v politike po r. 1989: SDĽ, SMER, S.O.S.

Majetkové pomery: rodinný dom, pozemky

Spolupráca s ŠtB: neevidovaný, nespolupracoval

Priority volebného programu:

Skryť Vypnúť reklamu

- rekonštrukcia pekárne na komunitné centrum

- prestavba zauhľovne na športové centrum

- rekonštrukcia kaštieľa Buzinka a priľahlého parku

- výstavba nízkoštandardných bytov

- IBV - II. a III. etapa Za kaštieľom /70 rodinných domov/

- IBV - Povrázky /60 rodinných domov/

- rekonštrukcia chodníka na Lúčnej ulici

- priemyselný park Šaca

- výstavba krytej ľadovej plochy

- rekonštrukcia kultúrneho strediska

* * *

Marek Hutník

Vek: 41 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: SPŠ geologicko-banícka

Povolanie: predák

Predchádzajúce zamestnanie: Geologický prieskum Spišská Nová Ves, banský technik Železorudné bane Nižná Slaná, U.S.Steel

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Skryť Vypnúť reklamu

Majetkové pomery: 3-izbový byt v osobnom vlastníctve

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval, neevidovaný

Priority volebného programu:

- pokračovanie v individuálnej bytovej výstavbe

- komplexné vybudovanie parkovísk a garáží pri Metalurgu 1 a 2

- rozšírenie cintorína a zriadenie kolumbária

- udržiavanie ciest, chodníkov, verejných priestranstiev a zelene

- realizácia odpredaja bytov na Námestí oceliarov

- vytvorenie rómskych poriadkových hliadok

- efektívnejšie využívanie aktivačných pracovníkov

- zavedenie nočných služieb mestskej polície

- zlepšenie starostlivosti o starších, zabezpečenie opatrovateľskej služby, zriadenie mobilnej jednotky na transport starých a postihnutých ľudí k lekárovi, zvýšenie zamestnanosti Rómov vytvorením pracovných príležitostí, - zlepšenie sociálneho bývania

Skryť Vypnúť reklamu

* * *

Ladislav Potemra

Vek: 50 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: stredné odborné strojnícke

Povolanie: podnikateľ

Predchádzajúce zamestnanie: montér bleskozvodov

Rodinný stav: ženatý, 1 dieťa

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: SNS

Majetkové pomery: rodinný dom, auto, orná pôda

Spolupráca s ŠtB: neevidovaný, nespolupracoval

Priority volebného programu:

- dosiahnutie aspoň čiastočných zmien v prerozdeľovaní daní z nehnuteľností v prospech MČ

- finančné vysporiadanie pozemkov v lokalite Povrázky vhodných na bytovú výstavbu

- vypracovanie štúdie výstavby 116 bytov pre mladé rodiny

- riešenie problému zaťaženia ulíc Lúčna a Železiarenská dopravou, vybudovanie pevného radaru a kontrola dodržiavania rýchlosti, obnovenie spojnice Maloidanskej ulice s komunikáciou na Malú Idu

- rekonštrukcia kaštieľa Buzinka

- vytvorenie podmienok na zriadenie priemyselného parku

- ozdravenie spoločnosti Služby Šaca

- prestavba zauhľovne na športové centrum

* * *

František Šovari

Vek: 51 rokov

Nominácia: SNS

Vzdelanie: stredná výtvarná škola

Povolanie: podnikateľ

Predchádzajúce zamestnanie: Východoslovenské múzeum Košice, Pozemné stavby Košice

Rodinný stav: ženatý, 4 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: SDĽ, v súčasnosti nestraník

Majetkové pomery: byt, rodinný dom, auto, záhrada

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- zlepšenie komunikácie medzi úradom a občanmi, úradom a mestom, VÚC a U.S.Steel

- vyriešenie problému kompostoviska pri kaštieli Buzinka a zachrána historickej pamiatky

- zlepšenie kvality televízneho signálu

- hľadanie možností lacnejšieho vykurovania bytov

- zvýšenie starostlivosti o sociálne slabšie rodiny a zriadenie vývarovne pre nich a bezdomovcov

- zabránenie tomu, aby sa na úkor domácich firiem a podnikateľov priživovali iní

- vytvorenie pracovných príležitostí pre nezamestnaných

- prehodnotenie fungovania miestnej správy bytov a spoločnosti Služby Šaca

* * *

Ing. Ľubomíra Borošová

Vek: 35 rokov

Nominácia: nezávislá

Vzdelanie: Technická univerzita Košice

Povolanie: manažér vzdelávania a projektov Regionálneho vzdelávacieho centra

Predchádzajúce zamestnanie: terajšie

Rodinný stav: vydatá, 1 dieťa

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: byt, auto, záhrada

Spolupráca s ŠtB: nespolupracovala

Priority volebného programu:

- využívanie financií z fondov Európskej únie

- dokončenie IBV Pri kaštieli, II. a III. etapa

- zlepšenie kvality bývania pre všetkých platičov v centre Šace

- výstavba nízkonákladových bytov s podporou štátu a EÚ

- umelý futbalový trávnik, krytá ľadová plocha

- rekonštrukcia kaštieľa Buzinka, obnova záhrady

- prestavba zauhľovne

- zlepšenie podnikateľského prostredia

- viac pracovných príležitosti v priemyselnej zóne

* * *

Miroslav Soták

Vek: 44 rokov

Nominácia: KDH, SDKÚ-DS, SMK

Vzdelanie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Povolanie: kontrolór technickej diagnostiky U.S.Steel

Predchádzajúce zamestnanie: Inžinierske stavby - elektromechanik, VSŽ - elektroopravár zdvíhacích zariadení, kontrolór TD

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: od r. 2002 KDH

Majetkové pomery: 3-izbový byt, auto, chata so záhradou

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- zlepšenie bezpečnosti v MČ

- riešenie sociálnych problémov rómskeho etnika

- zlepšenie podmienok pre kultúrny rozvoj - obnova kultúrneho strediska a spoločenského domu

- dostavba areálu Medúlik

- výstavba rigolu na Ludvíkovom Dvore

- obnova verejného osvetlenia Na záhumní, Maloidanská

- optimalizácia MHD

- obnova kaštieľa Buzinka

* * *

Dpt. Daniel Petrík

Vek: 70 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: vysokoškolské

Povolanie: stavebný technik

Predchádzajúce zamestnanie: hlavný majster, vedúci prevádzky, riaditeľ závodu DPMK, starosta

Rodinný stav: vdovec, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: rodinný dom, auto

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval, neevidovaný

Priority volebného programu:

- zabezpečenie stavu právne vykonateľných kompetencií v Šaci ako samostatnej obce

- zabezpečenie územno-právnej samostatnosti gymnázia

- z podporných fondov vlády a grantových projektov zabezpečiť podmienky pre výchovu a výuku rómskych obyvateľov v tradičných remeslách

- skvalitnenie životného prostredia

- obnovenie lekárskej pohotovosti v zdravotnom stredisku

- rekonštrukcia kaštieľa Buzinka

- vybudovanie cyklistického chodníka na Bukovec

- obnova bytových domov na Námestí oceliarov

MČ PEREŠ (5 kandidátov)

Ing. Jozef Karabin

Vek: 27 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: Technická univerzita Košice, Letecká fakulta

Povolanie: odborný referent pre regionálnu spoluprácu s maklérmi

Predchádzajúce zamestnanie: poisťovníctvo

Rodinný stav: slobodný

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: do r. 2001 ANO, v súčasnosti nezávislý

Majetkové pomery: nevlastní žiadnu nehnuteľnosť ani auto

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- riešenie zlého stavu komunikácií

- výmena veľmi starého vodovodného potrubia, čím by sa zabránilo častým poruchám a ďalším škodám na komunikáciach

- výmena kovového plynového potrubia za plastové

- dokončenie kanalizácie, plynofikácie a inžinierských sietí

- posilnenie spojov MHD

- navrhnutie a vypracovanie projektu viacúčelového ihriska

- podpora mládeže v športových aktivitách

- podpora klubu dôchodcov

- aktívne využívanie kultúrneho domu na spoločenské akcie

* * *

JUDr. Vladimír Janočko

Vek: 56 rokov

Nominácia: nezávislý s podporou SMER-SD a ĽS-HZDS

Vzdelanie: Právnicka fakulta UPJŠ

Povolanie: advokát

Predchádzajúce zamestnanie: vedúci podnikovej kontroly VSŽ, poisťovníctvo, samostatný advokát, prednosta Okresného úradu Košice IV

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: Strana slovenskej obrody /DS/

Pôsobenie v politike po r. 1989: SOP

Majetkové pomery: byt v osobnom vlastníctve, chata, podiel v rodinnom dome a záhrade, auto

Spolupráca s ŠtB: neevidovaný

Priority volebného programu:

- získavanie dotácii na infraštruktúru

- ďalšie vylepšovanie miestnych komunikácií

- výstavba spojovecej cesty Pereš-Lorinčík

- doriešenie priestorov cintorína

- dobudovanie chodníka na Bystrickej ulici

- majetkovo-právne vysporiadanie Vranovskej a Sabinovskej ulice

- dokončenie kanalizácie

- právne doriešenie vlastníckych vzťahov ihriska

* * *

JUDr. Ľudmila Slunečková

Vek: 49 rokov

Nominácia: nezávislá

Vzdelanie: Právnická fakulta UPJŠ

Povolanie: právnička

Predchádzajúce zamestnanie: vedúca kontrolnej skupiny finančného odboru NV mesta Košice, referentka daňového úradu, SZČO, asistentka prezidenta Spoločnosti detskej onkológie, kontrolórka mestských častí

Rodinný stav: vydatá, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: vlastníčka 4-izbového bytu v rodinnom dome

Spolupráca s ŠtB: nespolupracovala

Priority volebného programu:

- rekonštrukcia a vybudovanie ciest

- doriešenie vodovodného potrubia v najvyšších častiach MČ

- zeleň, chodníky, rigoly, erozívne ryhy a kanalizačné vpusty

- vybudovanie ihriska pre deti vedľa miestneho úradu

- rekonštrukcia zanedbaného futbalového ihriska

- venovanie sa dôchodcom, spoločenským organizáciam a občianskym združeniam

- podporenie dostavby interiéru kostola na Pereši

* * *

Karol Lukács

Vek: 59 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: SOU stolárske

Povolanie: živnostník-stolár

Predchádzajúce zamestnanie: vedúci montér stolárov Hutné stavby

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: rodinný dom, auto, chata

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- skvalitnenie infraštruktúry v MČ

- rekonštrukcia verejného rozhlasu

- dokončenie všetky inžinierských sietí

- rekonštrukcia ciest

- začatie II. etapy budovania inžinierskych sietí a umožnenie vlastníkom manipulovať so svojimi pozemkami pre ďalšiu výstavbu

- venovanie 10 percent z platu starostu za volebné obdobie na rozvoj sociálnych, kultúrnych a športových činností

- postavenie cintorína a domu smútku

- urýchlenie začiatku výstavby prepojovacej komunikácie s Lorinčíkom

- pomoc nezamestnaným pracovať pri skrášľovaní MČ

- pomoc pri dokončení interiéru kostola

* * *

Ing. Eugen Seman

Vek: 49 rokov

Nominácia: SDKÚ-DS, KDH, SMK, MKP

Vzdelanie: Strojnícka fakulta TU

Povolanie: živnostník

Predchádzajúce zamestnanie: Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy - okresný mechanizátor

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: Únia živnostníkov, podnikateľov a roľníkov, SDKÚ

Majetkové pomery: rodinný dom, chata, auto

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- dobudovanie kanalizácie

- dobudovanie priepustov a zvodov povrchovej vody

- rekonštrukcia ciest

- prepojovacia komunikácia Pereš-Lorinčík

- rozšírenie cintorína a spoluúčasť na výstavbe domu smútku

- dokončenie interiéru kostola

- vytvorenie detského ihriska

- územný plán - služby obyvateľom - pošta, obchody

- podpora klubu dôchodcov, mládeži a športu

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 6. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 7. Pomáhajte čítaním
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 10. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 1. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 4. Pomáhajte čítaním
 5. Duálnu prax v dm nahradilo počas pandémie online vzdelávanie
 6. Chief of Slovak Telekom: We care about the future of Slovakia
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 8. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 9. Šiesty titul Auto roka: komu sa podaril tento historický úspech?
 10. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 27 764
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 22 039
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 234
 4. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 686
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 12 573
 6. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 11 866
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 848
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 997
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 782
 10. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 10 315
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Finančník s pyramídovou hrou sa chcel dostať z väzby, rozmyslel si to

Dávid Gedeon bude na slobode najskôr v januári 2021.

Dávid Gedeon. Z väzby sa dostane najskôr na budúci rok v januári.

Časť hradieb v Kežmarku je v zlom stave. Ľudia sa boja úrazu

Vlastníci múr zabezpečili, pamiatkari zásahy nepovolili.

Mestský múr na Baštovej ulici v Kežmarku.

Do piatich rokov by mohol byť humenský park pri kaštieli ukážkový

Po parku sme sa prešli s mestskou odborníčkou na verejnú zeleň.

Františka Mudra v parku pri dube, ktorý vyschol a do novembra ho zrežú.
Rozhovor

Študuje astrofyziku. Pri zatmení Slnka v Čile sa jeho predstavy zrútili

Na Slovensko sa musia vrátiť šikovní ľudia a nakopnúť to tu.

Marko Mesarč sa zúčastnil expedície v Čile, kde pozoroval úplné zatmenie Slnka.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Vláda si tlieska. Testy však mnohých neodhalili, varujú experti

Falošne zdravých považuje za problém aj minister Krajčí.

Premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Podcast Dobré Ráno.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Čo vám zabudli povedať o testovaní

Zatlieskali sme si a teraz k faktom.

Peter Tkačenko

Navrhli odvolať rektora STU Fikara, na rokovaní bola polícia

Akademici si odhlasovali koniec Miroslava Fikara.

Rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Miroslav Fikar.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop