Korzár logo Korzár Košice
Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme kandidátov na starostov - Komunálne voľby 2006

MČ BARCA (3 kandidáti)Ing. František VančoVek: 53 rokovNominácia: Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS, ANO, SFVzdelanie: vysoká škola

MČ BARCA (3 kandidáti)

Ing. František Vančo

Vek: 53 rokov

Nominácia: Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS, ANO, SF

Vzdelanie: vysoká škola strojnícka

Povolanie: manažér Hydina ZK

Predchádzajúce zamestnanie: VSŽ a U.S.Steel vo funkciách od vedúceho oddelenia po riaditeľa

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: KSČ

Pôsobenie v politike po r. 1989: od r. 2004 ANO

Majetkové pomery: rodinný dom, auto

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- zabezpečiť územný rozvoj pre výstavbu domov, budovanie nájomných bytov a nájomných domov

Skryť Vypnúť reklamu

- rekonštrukcia ciest a chodníkov

- úprava verejných priestranstiev, separácia odpadu, likvidácia nelegálnych skládok, veľkokapacitné kontajnery

- rozvíjať podnikateľské aktivity, podporiť priemyselnú zónu

- zlepšiť sociálnu oblasť, zvýšiť zamestnanosť, zlepšiť podmienky vyžitia pre mladých a dôchodcov

- vytvoriť parkovacie miesta pri MŠ a zdravotnom stredisku

- rozšíriť kamerový systém

* * *

František Krištof

Vek: 52 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: stredná ekonomická škola, dištančné vzdelávanie na TU so zameraním na financovanie a bankovníctvo

Povolanie: ekonóm

Predchádzajúce zamestnanie: VSS, Priemyselná banka, VSŽ Inžiniering ako vedúci odboru financie a účtovníctvo, starosta

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: nestraník

Skryť Vypnúť reklamu

Pôsobenie v politike po r. 1989: KDH do r. 2002

Majetkové pomery: rodinný dom, 2 autá

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- dokončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia

- úpravy v parku

- opravy chodníkov a komunikácií, dopravné značenie

- skvalitniť športoviská, rekonštrukcia ihriska

- podpora IBV a rozšírenie územného plánu s ohľadom na priemyselný park a letisko

- spolupráca s cirkevnými spoločenstvami, klubmi dôchodcov, školami, mládežou, rozšírenie kultúrnej činnosti

- prezentácia Barce a šírenie dobrého mena

* * *

Ladislav Buľko

Vek: 62 rokov

Nominácia: SDKÚ-DS-KDH-SMK

Vzdelanie: úplné stredné odborné - ekonomické

Povolanie: podnikateľ

Predchádzajúce zamestnanie: starosta

Rodinný stav: ženatý, 3 deti

Skryť Vypnúť reklamu

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: rodinný dom, auto

Spolupráca s ŠtB: nespolupracoval

Priority volebného programu:

- rekonštrukcia ciest

- vybudovanie infraštruktúry na novej ulici od pošty smerom na hospodársky dvor

- otvorenie novej ulice v časti Tatry

- majetko-právne vysporiadanie spojnice medzi Novým jarkom a Tatrami okolo mlyna

- vybudovanie nového miestneho úradu s priestormi pre poštu, knižnicu, kluby mladých a dôchodcov

- vybudovať obchodné centrum

- vytvoriť podmienky pre výstavbu 80 rodinných domov v ovocnom sade

- vybudovať kanalizáciu na Svetlej Puste

- majetkové vysporiadanie cvičného ihriska, zastrešenie tribún na futbalovom štadióne

- starostlivosť o sociálne odkázaných a chorých

MČ POĽOV (2 kandidáti)

Mgr. Mária Bírošová

Vek: 43 rokov

Nominácia: nezávislá

Vzdelanie: Fakulta verejnej správy UPJŠ

Povolanie: starostka

Predchádzajúce zamestnanie: Pozemné stavby, VSŽ

Rodinný stav: vydatá, 3 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: žiadne

Majetkové pomery: rodinný dom, ovocný sad, orná pôda

Spolupráca s ŠtB: nespolupracovala

Priority volebného programu:

- dokončiť 200 m kanalizácie na Kameničnej ulici

- položiť asfaltový koberec na troch uliciach

- pokračovať v rekonštrukcii kultúrneho domu

- pokračovať s Akadémiou tretieho veku

- dobudovať detský park Lienka

- výstavba domu smútku

- využiť vodnú plochu Gard na rekreačné účely

- rozšíriť možnosti využitia zrekonštruovanej telocvične

- vybudovať chodník pozdĺž Poľovskej ulice

- iniciovať rozšírenie územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie a spracovať územný plán zón

* * *

Vladimír Krištof

Vek: 49 rokov

Nominácia: KDH

Vzdelanie: stredná priemyselná škola stavebná a geodetická

Povolanie: živnostník

Predchádzajúce zamestnanie: údržbár v SD Jednota a vo VSŽ

Rodinný stav: ženatý, 3 deti

Pôsobenie v politike do r. 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po r. 1989: od 2006 KDH

Majetkové pomery: rodinný dom, záhrada, auto

Spolupráca s ŠtB: neregistrovaný, nespolupracoval

Priority volebného programu:

- zmena územného plánu obce pre výstavbu rodinných domov

- spojiť rozvojové aktivity MČ s urbariátom v oblasti vysporiadania pozemkov za účelom výstavby

- pripraviť proces realizácie priemyselnej zóny

- zabezpečiť výstavbu domu smútku

- v sociálnej oblasti spolupracovať s miestnou farskou charitou

- rozvíjať komunikáciu s ľuďmi

- likvidácia divokých skládok

- riešiť trasu mestskej hromadnej dopravy

- rozšíriť možnosti nakupovania

- obnoviť kultúrno-spoločenský život a podporovať športové aktivity

MČ ŤAHANOVCE (5 kandidátov)

Ružena SLIVOVÁ

Vek: 55 rokov

Nominácia: SMER-SD-SF-SNS-ĽS-HZDS-ANO

Vzdelanie: stredoškolské

Povolanie: námestník riaditeľa

Predchádzajúce zamestnanie: vedúca prevádzky

Rodinný stav: rozvedená, bezdetná

Pôsobenie v politike do roku 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po roku 1989: 16 rokov v komunálnej politike

Majetkové pomery: rodinný dom, bez auta

Spolupráca s ŠTB: nespolupracovala, neevidovaná

Priority volebného programu:

- zrekonštruovať komunikácie na Jazvečej ulici, Ťahanovskej, Na hajiku a Na Sihoti

- riešiť lokality Repniska a Vinice pre bytovú výstavbu

- doriešiť pre starých občanov dočasné opatrovanie

- doriešiť MHD prepoj na Sídlisko Ťahanovce

- zabezpečiť obnovu cintorína

- vybudovať detské ihrisko na Madridskej ulici

- riešiť divoké skládky

- riešiť rómske problémy

- vytvárať podmienky pre nezamestnaných, pre zaradenie do pracovného procesu

- vytvárať podmienky pre kultúru a šport

* * *

Ing. Ján Nigut

Vek: 32 rokov

Nominácia: KDH-SMK-SDKÚ-DS-OKS

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie elektrotechnický inžinier

Povolanie: elektrotechnický špecialista pre bankový sektor

Predchádzajúce zamestnanie: po ukončení TU Košice, projektant telekomunikačných zariadení

Rodinný stav: ženatý, manželka Adriána, dcéra Michaela 2 roky

Pôsobenie v politike do roku 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po roku 1989: členstvo v KDH

Majetkové pomery: v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou máme rodinný dom v Ťahanovciach po starých rodičoch, trojizbový byt v Košiciach a starú Škodu 120

Spolupráca s ŠTB: nespolupracoval, neevidovaný

Priority volebného programu:

- zvyšovať dôveru verejnosti k miestnemu úradu

- podporiť bytovú a domovú výstavbu v MČ Košice-Ťahanovce

- rekonštrukcia infraštruktúry (cesty, chodníky) mestskej časti

- výstavba oddychovej zóny a detských ihrísk

- pokračovať v realizácii protipovodňových projektov

- pripraviť a realizovať sociálne, integračné a vzdelávacie programy pre občanov

- skvalitniť spoločenský život našich dôchodcov

- v spolupráci s VSE vypracovať a realizovať stratégiu zabraňujúcu vzniku energetických výpadkov v Ťahanovciach

- posilniť bezpečnosť v obci v spolupráci s PZ SR a Mestskou políciou

* * *

Ing. Slavomír Kundrát

Vek: 36 rokov

Nominácia: nezávislý

Vzdelanie: inžinier v odbore riadenie leteckej prevádzky

Povolanie: štátny zamestnanec

Predchádzajúce zamestnanie: od roku 1989 stále štátny zamestnanec na rôznych úrovniach štátnej správy

Rodinný stav: ženatý, 2 deti

Pôsobenie v politike do roku 1989: členom KSS som nebol

Pôsobenie v politike po roku 1989: v politike som zatiaľ nepôsobil

Majetkové pomery: rodinný dom v našej mestskej časti, osobné auto, záhrada

Spolupráca s ŠTB: nespolupracoval, neevidovaný

Priority volebného programu:

- dokončiť obnovu našich komunikácií, ktoré sú prvou vizitkou pri vstupe do našej mestskej časti

- spolu so starostom zo sídliska a za výdatnej pomoci mestského dopravného podniku prepojiť našu mestskú časť a sídlisko dopravnými spojmi

- vytvoriť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu vo väčšej miere ako doteraz

- dosiahnuť, aby čerpanie z fondov Európskej únie v prospech našej mestskej časti bolo výraznejšie

- zvýrazniť kultúrny, športový a spoločenský život

- zlepšiť ekonomickú situáciu MČ a vo väčšej miere realizovať aj sociálne programy

- vyriešiť otázku sídla miestneho úradu, ktoré by malo byť v dôstojných priestoroch

- aby sa naša MČ v médiách pretriasala už iba v súvislosti s tým, ako nám budú iní závidieť rozvoj našej mestskej časti

* * *

Ing. Ján Farkaš

Vek: 55 rokov

Nominácia: HZD-SOS-SRS

Vzdelanie: inžinier geodet

Povolanie: starosta

Predchádzajúce zamestnanie: riaditeľ Správy katastra Košice

Rodinný stav: ženatý, manželka Anastázia, štyri deti, syn a tri dcéry

Pôsobenie v politike do roku 1989: 1986-1989 člen KSČ

Pôsobenie v politike po roku 1989: 1996-1998 člen HZDS

Majetkové pomery: rodinný dom v Ťahanovciach, stavebný pozemok v Kapušanoch, družstevný byt na Sídlisku Ťahanovce, záhrada v Čermeli

Spolupráca s ŠTB: nespolupracoval, neevidovaný

Priority volebného programu:

- úprava komunikácií v MČ Ťahanovce, cesta na Hájiku, upravenie cestnej komunikácie na Ťahanovskej ulici na pešiu zónu

- kompletná rekonštrukcia ulice Na Sihoti a Pri Hrušove

- výstavba novej miestnej komunikácie pre lokalitu individuálnej bytovej výstavby Repniska

- príprava výstavby prístupovej komunikácie pre realizáciu stavby 135 rodinných domov v lokalite Pod vinicami

- realizácia protipovodňových opatrení Ťahanovského jarku

- projekčná príprava prepojenia ulice Ťahanovská (od cintorína po Magnezitársku)

- prispieť k vysťahovaniu nelegálne žijúcich občanov na Demetri do miesta ich trvalého bydliska

* * *

Viera Medvecká

Vek: 50 rokov

Nominácia: Nádej

Vzdelanie: stredoškolské s maturitou

Povolanie: účtovníčka

Predchádzajúce zamestnanie: personálno-mzdový referent

Rodinný stav: vydatá, manžel Štefan, tri deti (syn 29, dcéry - 25, 23)

Pôsobenie v politike do roku 1989: žiadne

Pôsobenie v politike po roku 1989: žiadne

Majetkové pomery: rodinný dom so záhradou v Ťahanovciach, družstevný byt Furča, auto značky Lada

Spolupráca s ŠTB: nespolupracovala, neevidovaná

Priority volebného programu:

- nadviazať na aktivity z predošlého volebného obdobia (Ramoza, ROEP)

- venovať sa starostlivosti a riešeniu vecí verejných v súvislosti s občanmi obce

- zabezpečiť riešenie sociálnych problémov sociálne slabším vrstvám, dôchodcom a zdravotne postihnutým

- vytvoriť projekt obec-cirkev-škola-občania, ktorý bude podporovať aktivity i netradičné projekty v oblasti vedy, kultúry, remesiel a športu

- doriešiť úpravy ciest a chodníkov a následne s tým zabezpečiť bezpečnosť občanov na cestách

- riešiť problémy súvisiace s MHD

- zamerať sa na doriešenie dôstojnej kultúrnej miestnosti pre občanov

- využiť európske fondy na vytvorenie školiaceho centra dlhodobo nezamestnaných

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 2. Škola môže vyzerať aj inak!
 3. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 4. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 5. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 6. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 10. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 271
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 277
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 21 816
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 041
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 669
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 378
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 10 917
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 515
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 497
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 415
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Koniec spojenectvu? Trnka sa pustil do Polačeka. Hrá sa o milióny eur

Župan: Pletie si mandát poslanca a primátora. Načo tam je?

Politických spojencov rozhádala mimoriadna finančná pomoc. Polaček by ju chcel využiť pre zoo či cesty.

Psychologička: Pre človeka s inými problémami môže byť pandémia poslednou kvapkou

Prichádzajú za ňou vyčerpaní zdravotníci i školáci, ktorí majú ťažkosti s online výukou.

Klinická psychologička Jana Maliňaková odporúča na psychickú pohodu v čase pandémie pravidelný denný režim.

Lekár natočil inštruktážne video, hudobník pôjde medzi bezdomovcov

Dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní pribúda aj na Spiši.

Pilotné testovanie v Bardejovskej zábave.

Objednali si marihuanu, dostali podmienečné tresty

Díler doviezol drogu k cintorínu, tam ich zadržali policajti.

Mladíci si narobili problémy.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop