Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 8. marec, 2021 | Meniny má Alan, AlanaKrížovkyKrížovky

HISTÓRIA

Košice boli medzi prvými uhorskými mestami a druhé na Slovensku, kde vznikla sporiteľňaMesto dostalo pod stromček sporiteľňu a zruinoval ju

Košice boli medzi prvými uhorskými mestami a druhé na Slovensku, kde vznikla sporiteľňa

Mesto dostalo pod stromček sporiteľňu a zruinoval ju účtovník

Rozvíjajúci sa obchod a prechod z remeselníckej výroby na priemyselné podnikanie si vyžadovali aj v Košiciach finančné prostriedky a s nimi súvisiace bankovníctvo, ktoré by sústreďovalo úspory a príjmy, premieňalo ich na kapitál, sprostredkovalo úvery a prejavovali sa aj v rozvoji priemyslu. Košice boli medzi prvými uhorskými mestami, kde vznikla sporiteľňa pod názvom Košická sporiteľňa, úč. spol. Bolo to vďaka iniciatíve košického obchodníka Fiedlera. Návrh na založenie tejto sporiteľne schválila mestská rada pred Vianocami r. 1843. Začala fungovať od 1. mája 1844. Až do roku 1867 bola jediným peňažným ústavom v Košiciach. Sídlila v dome, ktorý kúpila na rohu Hlavnej a Alžbetinej. Podnikatelia aj obyvatelia Košíc dostali nezvyčajný vianočný dar, od ktorého si veľa sľubovali.

Skryť Vypnúť reklamu

Na filiálku čakali 57 rokov

Celé Uhorsko bolo na konci 18. storočia krajinou, ktorá sa vyznačovala veľkým nedostatkom peňažného kapitálu, málo rozvinutou spoločenskou deľbou práce aj zaostávaním vnútorného obchodu. Cechová remeselná výroba prežívala veľkú krízu aj začiatkom 19. storočia a nebola schopná plniť požiadavky trhu. Veľkou prekážkou pri prechode ku kapitalistickej veľkovýrobe tovarov v Uhorsku a na Slovensku bol nedostatok finančného kapitálu, ktorý bol v priemysle oveľa citeľnejší než v poľnohospodárstve. Práve tento nedostatok bol nielen dôsledkom vnútorných príčin, zaostalosti celého národného hospodárstva a nedostatočného vývinu tovarov - peňažných vzťahov, ale najmä dôsledkom určitej hospodárskej a politickej nesamostatnosti Uhorska a jeho závislosti od Rakúska. Na začiatku 19. storočia nemá Uhorsko ešte vybudovanú modernú úverovú sústavu, nemá samostatnú uhorskú banku, v niektorých mestách sú filiálky viedenských bánk. Peniaze sa požičiavali na úžerové úroky.

Skryť Vypnúť reklamu

O zriadenie filiálky rakúskej banky požiadalo Grémium košických obchodníkov v 20. rokoch 19. storočia. Videli v tom možnosť získať možnosť, ako by sa mohli uľahčiť peňažné transakcie. Východné Slovensko a Košice boli veľmi ďaleko od Viedne a máloktorému podnikateľovi odtiaľto sa podarilo získať úver vo viedenskej banke. Považovali to takmer za nemožné. Týkalo sa to aj eskortovania zmeniek podpísaných uhorským obchodníkom. Popri jeho podpise museli na zmenke byť ešte ďalšie podpisy a to troch ručiteľov, obyvateľov Viedne. Banky ich vyžadovali aj napriek tomu, ž zmenkový zákon z roku 1840 záväzne určil, že zmenka je spoľahlivým úverovým prostriedkom. Tieto podpisy vyžadovali aj od veľmi bohatých košických obchodníkov a dodávateľov tovaru a surovín rakúskemu priemyslu. Trvalo neuveriteľných 57 rokov, kým rakúska národná banka priaznivo vybavila žiadosť Grémia košických obchodníkov a zriadila v meste svoju filiálku v roku 1879.

Skryť Vypnúť reklamu

Zakladatelia a účastinári

Ako sme uviedli, iniciátorom založenia sporiteľne bol podnikateľ a obchodník Karol Fiedler. Bol mimoriadne ambiciózny a z obchodného praktikanta v obchode u Hensselmanna, po smrti ktorého sa stal spoločníkom jeho železiarstva. Obchodoval s tokajským vínom, založil cukrovar v Košiciach, továreň na klince v Čermeli a mašu v Myslave, mal veľa obchodných aktivít a ležal mu na srdci rozvoj mesta aj ako členovi jeho zastupiteľstva. Fiedler spolu s obchodníkom a podnikateľom Teofilom Laszgallnerom, tajomníkom Grémia košických obchodníkov a členom Mestského zastupiteľstva Jánom Lehrnerom vypracoval návrh na založenie sporiteľne a jej činnosť. Zakladajúce valné zhromaždenie po odbornej expertíze mestských radcov a mestského prokurátora Ľudovíta Dobaya rozhodlo o založení ako účastinnej spoločnosti a určilo ako účastinný kapitál 30 tisíc zlatých. Ako sa uvádza v bibliografii Hospodársky život v Košiciach, kapitál rozdelili na tristo účastín, každá po sto zlatých. Mestská rada mala požiadavku, ktorú akceptovalo valné zhromaždenie: jeden účastinár mohol mať najviac desať účastín. Upísaných bolo 102 účastinárov a tí mali splatiť polovicu hodnoty účastín. Svedčí o tom dnes historicky cenný dokument, reprodukovaný v tejto bibliografii - zoznam účastinárov. Druhým dokumentom je titulný list stanov vydaných tlačou v maďarčine a nemčine v r. 1849. Dvojjazyčne boli vytlačené aj vkladné knižky. Za predsedu zvolili veľkostatkára a magnáta grófa Jána Barkóczyho, za riaditeľa mestského radcu a sudcu štatariálneho súdu (od r. 1850 mešťanostu Košíc) Jána Kloczka a za jeho zástupcu Karola Fiedlera.

Z publikácie a vtedajšej tlače sa dozvedáme, že sporiteľňa úročila vklady 4 percentami, požičiavala na 6-percentný úrok a ako najnižší vklad určila strieborný dvadsiatnik (pre informáciu: tri takéto dvadsiatniky boli v prepočte za 1 zlatý). Určený bol aj maximálny výber vkladov. Ihneď sa mohol vybrať do 50 zlatých, od 50 do 100 zlatých na polmesačnú a napr. 1001 - 2000 zlatých na trojmesačnú výpovednú lehotu.

Úspechy a škandál

Sporiteľňa poskytovala svoj kapitál ako pôžičky na nehnuteľnosti, na štátne papiere, zálohy na cennosti a eskontovanie zmeniek. Pôsobila zo začiatku v Barkóczyho dome na Hlavnej ulici, ktorý poskytol v ňom miestnosti, kým nebude mať ústav vlastné. Čoskoro sa ukázali malé pre taký počet záujemcov, ktorý sa premietol do jej prosperity. Nestačil už jeden úradník, prijali k nemu pomocného účtovníka. Vtedy ešte nik netušil, že benevolencia v kontrole účtov a nedostatočná odbornosť vo finančníctve môžu spôsobiť situáciu, smerujúcu ku krachu. Predseda Barkóczy bol často mimo Košíc, jeden čas žil vo Viedni, riaditeľ Kloczko a jeho zástupca Fiedler boli časovo viazaní na inú činnosť, hoci mali prehľad o fungovaní sporiteľne. To však nestačilo, aby mohli zamedziť podvodom hlavného účtovníka, ktorý mal vo všetkom voľnú ruku, aj čas a priestor na falšovanie dokladov. Neoprávnene vyplácal za úplatu vysoké dividenty. Desať mesiacov od začiatku roku 1871 nepredložil uzávierku za predchádzajúci rok. Škandál v sporiteľni prepukol jeho zmiznutím a všetci sa čudovali, že nič nezbadali.

Táto sporiteľňa bola do roku 1867 jedinou peňažnou inštitúciou v Košiciach. Od tohto roku prestali byť Košice závislé od viedenských bánk, pretože v Budapešti vznikali "megabanky". Predsavzali si, že pohnú dopredu proces spriemyselňovania v Uhorsku. Po roku 1867 bolo v Košiciach niekoľko pokusov o založenie peňažných ústavov, ale neúspešných. Košické banky sústreďovali východoslovenský a miestny kapitál čo nestačilo na podporu rozvoja priemyselného podnikania v Košiciach. Ako sme už písali v článku o vzniku potravinárskeho priemyslu a v jeho rámci mlynov ako účastinných spoločností (parný mlyn a pekáreň, Čaňanský mlyn), ani v jednej z nich sa bankový kapitál nepremenil na priemyselný. To bolo možné v budapeštianskych bankách a aj v košickej filiálke.

Uhorská všeobecná úverová

Prvú filiálku budapeštianskej banky v Košiciach založila Uhorská všeobecná úverová banka v roku 1869. Cez ňu sa košický peňažný trh dostal prostredníctvom francúzskeho kapitálu vo Viedni do oblasti zahraničného kapitálu. Ten prenikal do košických bánk prostredníctvom Budapešti a Viedne aj dobre skrytou spoluprácou samotných peňažných ústavov v Košiciach a do priemyselných podnikov v meste prostredníctvom maďarských veľkopriemyselníkov.

Prvá záložňa

Košická sporiteľňa prekonávala krízu a po valnom zhromaždení účastinárov v roku 1874 sa stal riaditeľom jej pokladník Stadler. On, aj predseda správnej rady Kéller a revíznej komisie Aranyossy mali za úlohu ozdravenie hospodárenia. V roku 1900 sa základný kapitál sporiteľne zvýšil na 960 tisíc zlatých (z 240 tisíc) vydaním nových účastín a ústav začal prosperovať.

Ešte v roku 1866 podnikatelia Viliam Maléter a Jozef Mall získali predbežné povolenie na založenie Prvej hornouhorskej záložne v Košiciach, úč. spol. Mala slúžiť aj všetkým občanom, ktorí si potrebovali požičať peniaze, poskytovať pôžičky na zálohy rôzneho druhu a na nízky úrok. Roľníci by mohli založiť plodiny, remeselníci svoje výrobky, na ktoré by mohla záložňa sprostredkovať aj predaj. Záložňa začala svoju činnosť od konca októbra 1867 a vzápätí začala zriaďovať úverové spolky. Mali združovať malých podnikateľov, ktorí nemali možnosť získať úver a v hotovosti. V spolku si určili sumu, ktorú boli schopní pre jedného z nich zabezpečiť zložením kaucie do záložne ako záruky pre prípad nevymáhateľnosti pôžičky zo záložne.

Po období krízy v r. 1873 - 1877 správna rada navrhla nový názov - Košická úverová banka na základe zmeny zamerania podľa nových stanov na zmenkový a burzový obchod a činnosť s vkladnými knižkami.

Oslavám tretieho výročia vzniku ČSR predchádzala návšteva prezidenta Masaryka

Prípravy narušila poplašná správa o atentáte na Beneša

28. októbra bude 88. výročie vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov - ČSR. Vrátime sa do roku 1921 na východné Slovensko, najmä do Košíc, aká bola atmosféra pred a počas tretieho výročia vzniku mladého štátu.

Košicania privítali prezidenta

Oslavám 28. októbra predchádzala v septembri v Košiciach návšteva prezidenta Masaryka, ktorú mali Košičania aj všetci, ktorí ho prišli 21. septembra privítať v živej pamäti a dlho na ňu spomínali ako na "veľkú parádu". Prezident pricestoval vlakom z Martina (predtým bol v Bystričke) so zastávkou v Mikuláši. Na nástupišti Košickej železničnej stanice prešiel špalierom legionárov a vojakov, vo vestibule zase železničných zriadencov. V parku pred stanicou ho vítali Sokoli v rovnošatách, sto krojovaných dievčat, vojenská hudba, generáli a honorácia žúp a Košíc. Pricestoval s dcérou Dr. Alicou Masarykovou, ktorá bola známa ako obdivovateľka Slovenska, aj s vtedajším ministerským predsedom Dr. Eduardom Benešom s manželkou. Na počesť tejto návštevy vytvoril košický maliar Eugen Krón osobitný grafický list a odovzdal ho prezidentovi. Československý červený kríž ho mal potom predávať v októbri a peniaze sa mali použiť ako pomoc pre chudobné deti v Košiciach.

Všetci sa pripravovali

Na októbrovú slávnosť sa všetci dôstojne pripravovali. Osvetový krúžok Československej obce legionárskej na 2. októbra legionársku zábavu s dôstojníckym divadelným predstavením v prospech Rusov na zmiernenie hladu. Slovenské národné divadlo začalo po dvojmesačnej príprave turné po Slovensku s jednomesačnou sezónou v Prešove. Začala sa 1. októbra predstavením Palárikovho Inkognita s Jankom Borodáčom, Oľgou Orságovou a Andrejom Bagarom. V repertoári mali sedem titulov, od slovenských a českých autorov a Gogoľovu Ženbu. Múzeum v Košiciach pripravilo na október výstavu starých portrétov a miniatúr z celého Slovenska, zapožičaných aj od súkromných majiteľov. Divadelné predstavenie pripravila k oslavám košická Jednota divadelných ochotníkov Kollár. Prešovčania si pripomenuli v mestskom divadle nedožitú storočnicu Karla Havlíčka Borovského a košickí maliari zorganizovali výstavu svojich diel a reprodukcií diel českých maliarov. Vojenská posádka s legionármi zorganizovala spomienkovú slávnosť na deň dejín "Československého zahraničného vojska" a revolučného hnutia proti rakúsko-uhorskej monarchii. Prípravy na 28. október narušila správa zo 6. októbra o atentáte na ministerského predsedu Dr. Eduarda Beneša, ktorému podľahol. Bola to, našťastie poplašná správa a nezakladala sa na pravde. Šírila sa až na Podkarpatskú Rus.

Opatrenia na ochranu verejného poriadku

Sústreďme sa na posledný októbrový týždeň. Vtedy polícia dôslednejšie kontrolovala dodržiavanie policajnej hodiny v reštauráciách, kaviarňach a hostincoch. Od 27. októbra do konca mesiaca platil všade na území republiky zákaz predaja alkoholických nápojov, piva a vína. Ústredné riaditeľstvo Československej tabakovej réžie oznámilo, že od 26. októbra pozastavuje na krátke obdobie predaj cigariet Zora a Športka pre civilné obyvateľstvo a ich zásoby dajú k dispozícii vojsku.

Týždeň pred celoštátnymi oslavami bolo obmedzené aj odosielanie súkromných telegramov a boli predpísané jazyky, v ktorých ich mohla pošta prijať a odoslať: slovenčina, čeština, nemčina, ruština, poľština, srbochorvátčina, francúzština, taliančina a rumunčina. Odosielateľ telegramu musel uviesť svoju adresu a tú aj hodnoverne preukázať. Všetky telegramy podrobili dôkladnej cenzúre. Toto opatrenie malo vylúčiť akúkoľvek možnosť kontaktu v prospech snáh obnoviť monarchiu. Všetky súkromné telegrafické stanice boli prechodne zatvorené.

Protihabsburská demonštrácia

Od 26. októbra prebiehali manifestácie na podporu republiky. V Košiciach bola protihabsburská demonštrácia na Hlavnej ulici. Zánik monarchie sprevádzali aj také emotívne reakcie, ako ničenie jej symbolov a pamätníkov. Jedným zo symbolov monarchie bola kráľovská koruna na budove lekárne "U uhorskej koruny" na rohu Hlavnej a Mlynskej ulice v Košiciach, pevne zamurovaná do múru. Už bola prikrytá vrecovinou, aby ľudí zbytočne nedráždila a bola pripravená na demontáž podľa Zákona na ochranu republiky. Lekáreň bola na prízemí Hegedüsovho činžového domu, ktorý bol prvým trojpodlažným domom v Košiciach. Lekáreň patrila Leopoldovi Molnárovi, ktorý sa stal aj majiteľom domu. Niektorí z demonštrujúcich sa pokúšali korunu z múru odstrániť, ale bola privysoko. Na druhý deň prišli odborníci s robotníkmi, ktorí korunu z múru vysekali a na dlažbe rozbili. Podobný osud mali aj niektoré pamätníky, pripomínajúce monarchiu.

Stranu pripravila Soňa Makarová

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme
 3. Spoznajte Olomouc – univerzitné mesto a svoju budúcnosť
 4. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 5. Nové číslo Historickej revue
 6. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 7. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 8. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 9. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 10. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 1. Metropolis sa stane ikonickou stavbou Bratislavy
 2. Čo napĺňa v práci úspešné ženy v jednej z najznámejších firiem?
 3. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 4. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 5. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 6. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 7. Nové číslo Historickej revue
 8. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 9. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 10. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 26 216
 2. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 15 533
 3. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 13 282
 4. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 13 047
 5. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 11 205
 6. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele 8 541
 7. Nové číslo Historickej revue 8 387
 8. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 8 332
 9. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 7 661
 10. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní? 7 541
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Druhá sankcia je skoro štyrikrát vyššia.

20 h
ZSSK obmedzuje niektoré spoje aj na východnom Slovensku.

K zmenám pristúpili kvôli pandémii.

9 h
Škôlkari sa v sprievode učiteliek vybrali aj na prechádzku.

Tri materské školy zostali v karanténe.

6 h
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop