Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 19. január, 2021 | Meniny má MárioKrížovkyKrížovky

ČAROKRUHY

S Dr. Klárou Hodničovou na tému zvykov a zmeny životaZ negatívnych myšlienok môžne človek aj ochorieťNaše zvyky sú neraz tak zakorenené, že ich

S Dr. Klárou Hodničovou na tému zvykov a zmeny života

Z negatívnych myšlienok môžne človek aj ochorieť

Naše zvyky sú neraz tak zakorenené, že ich nedokážeme zmeniť. Pritom stačí zastaviť negatívne pesimistické myšlienky a nahradiť ich pozitívnymi a náš osud sa začne postupne meniť. Už známy psychológ Wiliams James povedal, že ľudia môžu zmeniť svoj život vtedy, keď zmenia nastavenie svojej mysle. A práve o tejto téme hovorí Dr. Klára HODNIČOVÁ, riaditeľka Občianskeho združenia Humatrend, známa propagátorka zdravých škôl, jogy, meditácií i pozitívneho myslenia.

Skryť Vypnúť reklamu

Slová a myšlienky produkujú činy, najprv sú samozrejme myšlienky, potom slová, a tak činy. Našu myseľ zaplavujú negatívne myšlienky a neraz sa zdá, akoby svet zachvátila epidémia negatívneho myslenia. "Z tlače, rozhlasu či televízie na nás denne útočia správy o pohromách, nešťastiach, katastrofách, ktoré si ľudia radi vypočujú, aj preto, aby mohli nariekať a zvaľovať vinu za svoje neúspechy či chorobu na iných. To, že si v živote radšej vyberáme to negatívne, psychológovia vysvetľujú nízkym sebahodnotením. Tak sme boli vychovávaní. Komplexy a obmedzujúce presvedčenia nám vnucovali od detstva. Náš vnútorný hlas nám neraz opakuje Len sa veľmi neteš, nechci priveľa, nemám šťastie v živote. Svoj vnútorný monológ naplnený pesimistickými myšlienkami môžeme zmeniť. Ak si uvedomíme, že myslíme negatívne, to je už polovica úspechu," hovorí Dr. Klára Hodničová.

Skryť Vypnúť reklamu

Navyknuté negatívne myšlienky sa v podvedomí hromadia a naberajú na sile. A práve ony rozhodujú o našej nálade, prístupe k riešeniu problémov, celkovom uspôsobení. "Často si neuvedomujeme, koľkokrát za deň vyslovíme negatívne myšlienky. Bez rozmýšľania hovoríme Túto prácu nikdy nedokončíš! Toto nedokážeš! Uvidíš, že spadneš! Tú skúšku neurobíš! Ťažko získaš nové zamestnanie! Neuvedomujeme si, že myšlienky majú moc, silu. Osoby s prevahou negatívneho myslenia sa viac riadia strachom, obavami, nepokojom ako pocitom lásky. Všetko ľudské konanie v podstate vyplýva zo strachu alebo z lásky. Ak našu myseľ ovláda strach, ľahšie si predstavíme neúspech a vyhľadáme časom neexistujúce prekážky, ktoré nám znemožnia dosiahnuť svoj cieľ. Pozitívne naladenie umožňuje odstrániť strach zo života a vniesť doň viac radosti."

Skryť Vypnúť reklamu

S pozitívnym myslením sa Dr. Klára Hodničová oboznámila z kníh mnohých ezoterných filozofov. Dozvedela sa, že človek, ktorý chce konať podľa zásad pozitívneho myslenia, by mal svoj prejav korigovať. Každý človek je omylný a môže sa stať, že keď sa nastaví pozitívne, svoje konanie totálne zorie, nesmie byť totiž umelé. "Ak chceme využiť silu pozitívneho myslenia v praktickom živote, nezakrývajme svoje osobnostné črty, ktoré sú negatívne, ale snažme sa ich eliminovať na maximálnu možnú mieru, aby sa neprejavili. Napríklad človek s temperamentnou, cholerickou povahou sa musí naučiť ovládať svoje emócie, správať sa asertívne. Pozitívne myslenie nie je len o tom, že budem dobrý, to je nezmysel, pozitívne myslenie vniká postupne do mysle a činov človeka. Nedá sa to naučiť za 24 hodín, ani za mesiac. Pozitívne myslenie je aj o tom, ako zmeniť zaužívané zvyky a návyky, ktoré sme zdedili či nadobudli v rodine, škole, medzi rovesníkmi, v zamestnaní. Na zmene treba vedome pracovať."

Myseľ oslobodená od negatívnych myšlienok je zdrojom všetkého pozitívneho. Čistá myseľ podobne ako čistý motor auta, dáva silu. Zmena pesimistu na optimistu vyžaduje prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Musíme získať hlboké presvedčenie, že sami sme zodpovední za svoj život. "Pozitívne mysliaci človek sa postupne zbavuje takých negatívnych vlastností ako sú závisť, nenávisť, chamtivosť, žiarlivosť a jeho život získava novú kvalitu. To, že si kontrolujeme myšlienky, postrehneme tie negatívne, je prvým krokom k pozitívnym zmenám v našej povahe a osude. Ľahšie prekonáme stres, stratu zamestnania či stratu blízkeho človeka. Ak nebudeme pestovať silu myšlienok pozitívneho myslenia, ťažkú situáciu v živote nezvládneme."

Negatívne myšlienky, ktoré blúdia v našej mysli nám život nielen sťažujú, ale môžeme aj ochorieť, pretože negatívne myslenie sa odráža na našom zdravotnom stave. Naše myšlienky a naše telo sú ako spojené nádoby. Disciplína mysle začína cez disciplínu tela. Ak sa teda chceme venovať pozitívnemu mysleniu, predovšetkým musíme byť fyzicky v poriadku. "Pri trénovaní pozitívneho myslenia je dôležité sa uvoľniť pomocou meditácií či jogových techník, opakovať si pozitívne tvrdenia, afirmácie, a v neposlednom rade sa naučiť vizualizovať, čiže privolávať si obrazy v myšlienkach. Napríklad, ak máme nejaký zdravotný problém a chceme ho odstrániť, na mieste je vizualizácia. Pozitívne mysliaci človek je praktický, má reálne ciele, nenarieka na ťažký osud, s čistými myšlienkami ľahšie dosiahne vytýčené ciele. Jeho vzťahy s ľuďmi sú lepšie," zdôraznila na záver Dr. Klára Hodničová.

Po fyzickej smrti má duša 90 hodín na opustenie planéty

Uviaznutí diskarnáti môžu spôsobiť problémy

Diskarnáti sú duše, ktoré opustili svoje fyzické telo, ale neopustili fyzické vibrácie pozemskej roviny. Po fyzickej smrti má duša 90 hodín na opustenie planéty. Ak ju v tom čase neopustí, uviazne a nemôže odísť bez pomoci inkarnovaných bytostí.

Keď duša opúšťa pozemské telo, odnáša si so sebou do neviditeľného kráľovstva čokoľvek, čo sa naučila alebo zaživa skúsila. Nie je osvietenou bytosťou, ktorá všetko vie, ale zostane na takej mentálnej a duchovnej úrovni, ktorú počas života dosiahla. Nesie si so sebou všetky sympatie, antipatie, emócie a presvedčenie, ktoré mala v ľudskom tele.

Diskarnáti sa môžu objaviť aj u živého človeka. Mohli uviaznuť v pozemských vibráciách na niekom alebo na niečom vo fyzickej oblasti, kvôli návyku počas svojho života. Po smrti neodchádzajú do vyšších oblastí, pretože sa boja trestu či odplaty Boha, alebo nedokážu odísť preto, lebo neveria, že sú mŕtvi, prípadne neveria na posmrtný život. Ak je "hostiteľ" citlivý na ich energiu, môžu mu spôsobiť problémy. Napríklad chorí ľudia, ktorým chorobu spôsobujú diskarnáti, po vyčistení spirituálnom terapiou od diskarnátov, príčiny choroby pominú.

Ak je osoba "hostiteľa" na energiu diskarnáta citlivá, môže zažívať rovnaké energie, ktoré mal diskarnát, keď bol vo fyzickom tele. Potom, čo opustia pozemské vibrácie a prenesú sa do duchovných oblastí sa diskarnáti môžu zbaviť nahromadených zemských energií.

"Požiadam Vyššie JA pre každú osobu, s ktorou pracujem, o vyčistenie blokujúcej energie, najmä od diskarnátov, a to pomocou programov a kyvadielka. Diskarnátov odstránim tak, že sa im prihovorím, aby odišli do vyšších sfér, kde budú mať možnosť učiť sa a rásť. Potrebujú počuť, že blokujú vlastný duchovný pokrok i duchovný pokrok ich milovaných bytostí. Preto je potrebné, aby odišli do vyšších oblastí," povedala Klára Rychtarčíková, ktorá sa niekoľko rokov venuje spirituálnej terapii.

Po smrti milovanej osoby máme sklon k halucináciám

Fenomén telefonátov zo záhrobia

Viola Tollenová z Indiapolisu v USA sa priatelila so svojím rovesníkom zo susedstva, Rubym Stonem, ktorý zomrel ako sedemročný. O niekoľko rokov neskôr zazvonil v byte Violy telefón. "Povedali mi, že nemôžem telefonovať, ale predsa volám, no nie?" - počula tenký detský hlások. Keď sa Viola opýtala, kto volá, že jeho hlas je jej známy, hlások v telefóne odpovedal, že sa volá Ruby. Udalosť sprvu ignorovali, pretože psychológovia si mysleli, že si Viola vymýšľa, že má sklon k fantazírovaniu.

Keď zazvoní telefón, zdvihneme slúchadlo, hovoríme s kýmsi a vzápätí si uvedomíme, že tá osoba už pol roka nežije. Premýšľame, či v skutočnosti volal mŕtvy alebo to bola iba hra našej fantázie. Fenomén telefonátov zo záhrobia sa mnohí pokúšajú vysvetliť sluchovými halucináciami. Odborníci zistili, že po smrti milovanej osoby máme výnimočný sklon k halucináciám. Zdá sa, že počujeme zvončeky, hlasy, ktoré rozoznávame ako hovor svojich blízkych. Kde však hľadať rozhodujúci dôkaz o tom, že ide o transkomunikáciu, teda kontakt medzi dvoma svetmi?

Prvý krok na tejto ceste urobil Adolf Homes z Nemecka, ktorý telekomunikáciám navrhol odpočúvanie vlastného telefónu. Aj sám si nahrával všetky hovory, ktoré viedol. Keď došlo na transkontakty, čiže rozhovory s duchmi, nahrávali sa na Homesov magnetofón, ale odpočúvacie zariadenia ich nezaznamenali. Čo z toho vyplýva? To, že telefonický aparát môže slúžiť druhej strane ako štafáž, dekorácia, kým mechanizmus vzniku hlasov je iný. Možno, že ide o jav psychokinetický a hlas vôbec neprechádza telefónnou linkou.

Parapsychológ Steven Millington je presvedčený, že dialóg s duchmi nemožno nadviazať prostredníctvom mobilného telefónu. Podľa neho nadprirodzené javy sú akýmsi spôsobom "zahlušené" signálmi mobilov. Hádam na tom niečo bude, lebo zatiaľ nikto neoznámil, že mal telefonát zo záhrobia prostredníctvom mobilu.

Krehkosť našej civilizácie nevidí len ten, kto ju nechce vidieť

Ľudstvo prežilo už veľa koncov sveta

Mnohí astrológovia vo svete sa zaoberajú scenármi možného ohrozenia ľudstva. Ani jeden nepripúšťa zánik Zeme, ale mnohí nevylučujú úpadok našej civilizácie. "Koncov sveta" počas svojej existencie už ľudstvo zažilo veľa. A zrejme ešte zažije...

Viackrát sme už písali o kalendári strážcov času Mayov i o Indiánoch kmeňa Hopi, ktorí dokonca na pôde OSN varovali "bielych" o "konci štvrtého sveta", čiže zániku civilizácie v dnešnej podobe, ak ľudstvo neprestane drancovať a ničiť Zem. Poľský astrológ Jožwiak pripomína úpadok Rímskej ríše, ktorý sa začal už vtedy, keď do čiernomorských stepí vpadol dovtedy neznámy národ Hunov a celý starodávny svet sa začal zosypávať ako domček z karát, ktorý sa na jednom mieste narušil. Bojovali všetci so všetkými.

Po tomto "konci sveta" sa Západ dlho spamätával. Až okolo roku 1200, v čase výstavby veľkých katedrál, vyše 700 rokov po páde Ríma, dosiahla Európa podobnú úroveň rozvoja, akú mala v staroveku. Koncom 15. storočia, presne tisíc rokov po páde Ríma, možno povedať, že dávny Rím predstihla. Jožwiak, ktorý vychádza z tejto skúsenosti je presvedčený, že keby v nasledujúcich desaťročiach došlo k podobnej kríze ako ku koncu staroveku, svet by takisto potreboval asi tisíc rokov, aby znova dosiahol požadovanú úroveň.

Mohlo by sa svetu teraz stať niečo podobne ničivé ako bol nájazd Hunov? Podľa viacerých astrológov by to bolo možné. Môže dôjsť k ovládnutiu sveta jediným impériom, nevylučuje sa ani vojna s použitím atómových bômb. Pravda, nielen bomby môžu zničiť ľudstvo. Ekologické katastrofy, znečistenie vzduchu a pôdy, prehriatie či vychladnutie Zeme, zlyhanie poľnohospodárstva, hlad. K tomu môže prispieť aj nedostatok surovín.

Jožwiak pripúšťa aj vznik epidémie, ktorá by narušila civilizačný poriadok. Stačí si predstaviť AIDS alebo SARS, ale čo, ak náhodou ktosi vypustí do oceánu novovynájdenú chemickú látku, ktorá zablokuje fotosyntézu a spôsobí, že morské riasy nebudú produkovať kyslík? Chemici denne objavujú stovky substancií, ktoré doteraz neexistovali. Čo sa stane, ak niektorá bude supertoxická? Krehkosť našej civilizácie nevidí len ten, kto ju nechce vidieť.

Známy český astrológ, vedec, autor mnohých kníh M. Špurek, hovorí o ohrození civilizácie počas tzv. uránovského či marsovského "vedra", teda konštelácie, keď sa tieto planéty ocitnú v opozícii voči ostatným a vytvárajú tzv. vedro. Krivka, ktorú astrológ publikoval v Technickom magazíne, jasne ukazuje, že tieto "vedrá" sa prekrývajú s najtragickejšími udalosťami ľudských dejín.

Stranu pripravila: Malva Pokorná

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 8. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 9. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 10. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 1. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. Najobľúbenejšie auto Slovákov je opäť ŠKODA
 4. PLANEO Elektro funguje aj počas lockdownu - má akčný výpredaj
 5. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 6. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 7. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 8. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 9. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 10. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 25 868
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 21 429
 3. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 12 548
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 542
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 637
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 7 048
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 910
 8. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 627
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 433
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 760
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Palác pri Čiernom mori má podľa Navaľného patriť Putinovi.
Ilustračné foto.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Ako Sulík s Remišovou zle zapli gombík

Didaktická príručka pre budúcich členov koalícií.

Peter Tkačenko
Ilustračná fotografia.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop