Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 25. január, 2021 | Meniny má GejzaKrížovkyKrížovky

VOĽBY

Zajtra pristúpime k urnám. Vyhrá záujem alebo počasie?Zajtra nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Uskutočnia sa na základe rozhodnutia č.

Zajtra pristúpime k urnám. Vyhrá záujem alebo počasie?

Zajtra nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Uskutočnia sa na základe rozhodnutia č. 89/2006 Z. z. predsedu Národnej rady SR (NR SR) o skrátení volebného obdobia NR SR.

Dôvodov k ich vyhláseniu bolo viac. Od nového roku sa vážne zhoršovali vzťahy medzi stranami koalície. Nespokojnosť otvorene hlásali i ďalšie politické strany zastupujúce ľavicu a stred. Napätie vo vnútri koalície, aj v celej spoločnosti, vyvrcholilo začiatkom februára, kedy návrh o výhrade svedomia premiér Mikuláš Dzurinda odmietol predložil na rokovanie vlády. Predseda KDH Pavol Hrušovský ako reakciu vyhlásil, že potom kresťanskí demokrati opúšťajú svoje posty vo vláde a nepodporia ani parlament.

Skryť Vypnúť reklamu

Po ich odchode, keď v parlamente ostalo len 53 koaličných partnerov, oslabená koalícia ako východisko z vládnej krízy navrhla, nech budú vyhlásené predčasné parlamentné voľby. S termínom 17. júna, ktorý bol navrhnutý, lídri všetkých politických strán súhlasili. Vláda na svojom rokovaní 7. februára schválila teda návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady s termínom konania volieb na 17. júna. Lídri sa dohodli tiež na tom, že právomoci predsedu Národnej rady SR bude vykonávať Béla Bugár (SMK) a asistovať mu bude Viliam Veteška (ĽS-HZDS). Dovtedajší predseda parlamentu Pavol Hrušovský sa totiž vzdal funkcie rovnako ako traja ministri vlády za KDH. O dva dni neskôr v skrátenom legislatívnom konaní ústavný zákon o skrátení volebného obdobia NR SR schválil i parlament.

Skryť Vypnúť reklamu

Do 30 dní, čiže do 18. marca, mali strany, ktoré sa chceli na zajtrajších voľbách zúčastniť, zaplatiť polmiliónovú kauciu. Volebná komisia do 7. apríla rozhodla o registrácii kandidátok politických strán.

Dnes vieme, že o našu voličskú priazeň sa uchádza 21 politických strán a hnutí. Ktoré vyhrajú a zasadnú do parlamentu, to bude známe v nedeľu predpoludním, keď Štatistický úrad SR vyhlási oficiálne výsledky predčasných parlamentných volieb.

Aké tie výsledky budú ťažko predvídať. Prognostici hovoria, že voličská účasť vonkoncom nebude taká vysoká ako v predchádzajúcich parlamentných voľbách. Pokiaľ presiahne 50 percent, už to bude úspech. Mnohí voliči nie sú ešte rozhodnutí ani o tom, ktorú stranu voliť, ani o tom, či vôbec ísť voliť. To môže byť jeden z dôvodov, koľko ľudí v skutočnosti príde k volebným urnám. Druhým môže byť fakt, že po prvýkrát máme na voľby iba jeden deň. Tretím, že televízie prinášajú prenosy z Majstrovstiev sveta vo futbale a zhodou okolností by v sobotu mali hrať Česi. No a tým štvrtým, tiež nezanedbateľným, čo môže zamiešať karty, je počasie. Pokiaľ bude konečne pekne a slnečno, ľudia pôjdu von, do prírody alebo do záhrad. Keď bude škaredo, budú zase sedieť doma. Dajme sa teda prekvapiť, ako rozhodneme o našom ďalšom napredovaní.

Skryť Vypnúť reklamu

Volebné miestnosti sa otvoria na celom Slovensku o 7. hodine a zatvoria o 22. hodine.

Na čo pri hlasovaní nezabudnite:

Voliť môže občan, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Volič by mal byť zapísaný v zozname voličov príslušného volebného okrsku

Volič, ktorý sa v deň volieb dostaví do príslušnej volebnej komisie podľa miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov, zapísaný bude okrskovou volebnou komisiou do oboch rovnopisov zoznamu voličov na základe predloženého občianského preukazu

Do oboch rovnopisov zoznamu voličov bude zapísaný tiež občan po predloží občianskeho preukazu a voličského preukazu, ktorý mu bol na požiadanie už vopred vydaný

Voličský preukaz vydal príslušný miestny úrad voličovi, ktorý oň požiadal, lebo v deň volieb nebude môcť voliť vo svojom volebnom okrsku. Žiadosť o vydanie voličského preukazu mal volič osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby doručiť na príslušný miestny alebo obecný úrad. O jeho vydanie mohol požiadať najskôr 30 dní, teda od 18. mája, a najneskôr 2 dni pred dňom volieb, čiže do 15. júna.

Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov, v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku, okrem volebného okrsku utvoreného starostom Mestskej časti Bratislava Petržalka pre voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Zápis platí iba na čas vykonania volieb.

Skôr ako občan odvolí, musí predložiť občiansky preukaz. Ak ho nepredloží, hlasovanie sa mu neumožní.

Voliť môže i občan, ktorý predloží rozhodnutie súdu o vykonaní opravy alebo doplnení do zoznamu voličov príslušného volebného okrsku.

Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok, teda 1 politickej strany alebo hnutia. Pokiaľ bude v jednej obálke viac lístkov v prospech rôznych strán, všetky lístky sú neplatné. Ak bude viac hlasovacích lístkov jednej politickej strany alebo hnutia, počítajú sa ako jeden hlas.

Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas. Pokiaľ bude na viacerých lístkoch rovnaký počet prednostných hlasov, nie však pre tých istých kandidátov, na tieto prednostné hlasy sa neprihliada.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Ako volia vojaci, väzni a pacienti

- Keďže máme profesionálnu armádu, vojaci budú voliť v mieste svojho bydliska. Prípadne, ak si vybavili voličský preukaz, voliť môžu v tom okrsku, kde sa v deň volieb práve nachádzajú.

- Príslušníci, ktorí sú na dlhodobej misii, v mieste súčasného pôsobenia voliť nebudú. Nie sú tam vytvorené volebné okrsky. Mohli však požiadať o hlasovanie poštou, teda tak ako občania, ktorí v deň volieb nebudú na území SR, no majú tu trvalé bydlisko.

- Kto je v deň volieb vo vyšetrovacej väzbe, môže okrskovú volebnú komisiu, na území ktorej sa nápravné zariadenie nachádza, požiadať o hlasovanie do prenosnej urny. Pokiaľ tam nemá trvalé bydlisko, mohol požiadať obec svojho trvalého pobytu o zaslanie voličského preukazu, aby na jeho základe volil do prenosnej schránky.

- Toto isté platí i pri ľuďoch, ktorí budú v deň volieb v zdravotníckom zariadení.

- Tí občania, čo sú v deň volieb vo väzbe, keďže to je prekážka, voliť nemôžu.

- Voliť nemôžu tí, ktorí sú zbavení spôsobilosti na právne úkony

Novinky zajtrajších volieb:

- Oproti predchádzajúcim tieto voľby trvajú iba deň.

- Hlasovať vo voľbách môžu i voliči - občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR. Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov mali občania SR s trvalým pobytom mimo SR doručiť mestskej časti Bratislava - Petržalka najneskôr 50 dní pred voľbami, teda do 28. apríla.

- Voliť môžu tiež občania, ktorí majú trvalý pobyt na území SR, ale v deň volieb budú v zahraničí. Oni mohli požiadať o hlasovanie poštou obec, v ktorej majú trvalý pobyt. Aj v tomto prípade bola lehota na prijímanie žiadostí 50 dní pred voľbami, teda do 28. apríla. Obálku s lístkom strany, ktorej volič dáva hlas, má byť doručená na príslušný miestny úrad najneskôr dnes, teda 16. júna. Príslušná okrsková komisia dostane tieto obálky v deň volieb. Otvoriť ich bude môcť po uzatvorení volebných miestností

- Politické subjekty, ktoré chceli vo voľbách kandidovať, museli zložiť polmiliónovú kauciu.

- Predvolebná kampaň môže byť vo verejnoprávnych i v súkromných médiách a začala sa 21 dní pred voľbami, teda 27. mája.

- Zrušilo sa tiež moratórium. Platí už len na volebné prieskumy, ktoré sa v deň volieb až do konca hlasovania nemôžu zverejniť.

Vo voľbách kandiduje 21 politických strán a hnutí

Č. 1 Ľavicový blok

Č. 2 Strana občianskej solidarity

Č. 3 Misia 21 - Nová kresťanská demokracia

Č. 4 Strana demokratickej ľavice

Č. 5 Združenie robotníkov Slovenska

Č. 6 Kresťanskodemokratické hnutie

Č. 7 Slovenská národná koalícia-Slovenská vzájomnosť

Č. 8 Aliancia nového občana

Č. 9 Hnutie za demokraciu

Č. 10 Strana maďarskej koalície-Magyar koalíció pártja

Č. 11 Slobodné fórum

Č. 12 Občianska konzervatívna strana

Č. 13 Perspektíva Slovenska

Č. 14 Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko

Č. 15 Agrárna strana vidieka

Č. 16 Komunistická strana Slovenska

Č. 17 Slovenská ľudová strana

Č. 18 Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana

Č. 19 SMER-Sociálna demokracia

Č. 20 Slovenská národná strana

Č. 21 Nádej

LIA

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 2. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 3. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 4. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 5. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 6. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 7. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 8. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 1. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 2. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 3. Operatívny lízing zmierni dopady krízy na váš biznis
 4. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 5. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 6. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 7. Hygge ako životný štýl
 8. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 9. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 10. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 41 828
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 40 273
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 14 005
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 9 452
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 005
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 8 952
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 385
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 266
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 124
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 000
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Centrála Záchrannej služby Košice by mala po zmenách sústrediť väčšinu košických staníc.

Zmenu čaká tretina staníc na východe.

3 h
Ľudia by sa čoskoro mohli vrátiť do mesta.

Poslanec: Čím skôr, lebo bude viac psychiatrických pacientov ako nakazených.

3 h
V čase, keď v Sosne natáčali Fontánu pre Zuzanu II, neexistovala ešte vyššia prístavba. Dostavali ju až neskôr.

Padlo to na zmarenom územnom pláne.

3 h
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Zľava: Jozef Brhel, Milan Fiľo, Jaroslav Haščák a Juraj Široký.

Skupina najbohatších Slovákov má vyššie ambície ako kaviareň či reštauráciu.

14 h

Prvá vlna ich minula, druhá udrela horšie.

4 h

Nemocnica nikdy nezažila toľko úmrtí.

22. jan

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop