Korzár logo Korzár Košice
Sobota, 24. október, 2020 | Meniny má KvetoslavaKrížovkyKrížovky

ŽENSKÝ KOKTEIL na tému: nadané deti

Ak sa vám zdá, že vám doma rastie malý génius, zájdite na psychologické testy a zvážte alternatívne vyučovanieDo výberoviek prijímajú deti, ktoré

Ak sa vám zdá, že vám doma rastie malý génius, zájdite na psychologické testy a zvážte alternatívne vyučovanie

Do výberoviek prijímajú deti, ktoré čítajú, píšu i rátajú

Vaše päťročné dieťa sa naučilo samo čítať a počítať hoci i do tisíc? Zaujíma sa o všetky zvieratá, planéty, pozná všetky svetadiely a väčšinu štátov sveta? Vždy sa vypytuje a vy mu často neviete odpovedať? Potom je možné, že vaša ratolesť patrí medzi mimoriadne nadané deti. Nadané deti majú vývinový náskok dva až tri roky oproti svojim rovesníkom. Vo všetkom idú rýchlejšie dopredu. Majú úžasné schopnosti a vedomosti z rôznych oblastí. Ak máte teda "podozrenie", že vaše dieťa patrí medzi nadané deti, ponúkame vám niekoľko rád, čo s tým...

Skryť Vypnúť reklamu

Ak vaše dieťa spĺňa mnoho z predpokladov pre nadané dieťa, mali by ste zvážiť to, či by pre vašu ratolesť nebolo lepšie navštevovať špeciálnu školu pre mimoriadne nadané deti. "Žiaci sú do našich tried zaraďovaní na základe psychologického vyšetrenia, ktoré absolvuje každé dieťa na u našej psychologičky. Dieťa musí spĺňať platné kritérium nadania, pričom intelektová úroveň zisťovaná štandardnými psychologickými testami musí byť vysoko nadpriemerná," prezradila nám Mgr. Valéria Ferenčíková, pedagogička ZŠ na Krosnianskej 4. Na tejto škole fungujú pre prvý a druhý stupeň Ministerstvom školstva schválené alternatívne triedy pre intelektovo nadané deti.

Dieťa, ktoré sa prijíma do takýchto výberových tried už vie čítať, písať, počítať. "Akceptujeme rôznu úroveň týchto schopností. Ak uvažujete nad zaradením dieťaťa do alternatívnej triedy, no váhate, kontaktujte našu psychologičku, kde dieťa absolvuje psychologické testy. Dieťa sa potom zaradí v našich alternatívnych triedach na dvojmesačný diagnostický pobyt na posúdenie učebných schopností a celkovej úrovne dieťaťa," vysvetlila V. Ferenčíková.

Skryť Vypnúť reklamu

V alternatívnych triedach je v triede na prvom stupni maximálne pätnásť žiakov, na druhom stupni je optimálny počet dvadsať žiakov. Odlišný je nielen počet detí v triede, ale aj samotný vyučovací proces. "Učiteľ v alterantívnych triedach je sprievodcom svetom informácií, necháva sa inšpirovať úrovňou poznatkov detí. Celé vyučovanie prebieha pomocou dialógu učiteľ - žiak."

Vzdelávanie intelektovo nadpriemerných detí má svoje špecifiká. Využívajú sa všetky metódy na podporu a rozvoj logického myslenia, riešenia problémov, argumentácie, kreatívneho myslenia so zapojením a využívaním vyšších úrovní myslenia vo vzdelávacom procese. "Žiakom sa zadávajú otvorené, nedokončené problémové úlohy, ktoré nemajú len jedno riešenie, ale naopak, majú viacero riešení. Očakáva sa vysoká aktivita a samostatnosť žiakov pri riešení zadaných úloh. Vyučovanie v triedach nadaných detí prebieha v dvoch základných prístupoch. Po prvé je to takzvaná vnútorná akcelerácia, čo u nás znamená - v rámci daného ročníka - rýchlejšie osvojenie si učiva, či už znížením času opakovania a precvičovania alebo preskočením niektorých jednoduchších, známych častí. Druhým prístupom je obohatenie učiva - znamená to rozšírenie, prehĺbenie, pridanie novej kvality. Ako štátna škola plníme bežné školské osnovy, ale máme ich rozšírené."

Skryť Vypnúť reklamu

Súčasťou absolvovania každého jedného ročníka v alternatívnej triede je vypracovanie ročníkovej práce. Tému si vyberá každý žiak podľa svojho zamerania a záujmov. Odlišné od bežnej praxe je i hodnotenie žiakov. "Na I. stupni hodnotíme žiakov slovne. Je to obdobie štyroch rokov, kde sa necháva priestor, aby deti ukázali, čo vedia, o čo sa zaujímajú, ako dokážu pracovať. Verbálne hodnotenie je spojené s obrázkovým, bodovým, znakovým a je spojené s využívaním pozitívneho hodnotenia žiakov. Na II. stupni sa využíva hodnotenie bodové a percentuálne, ktoré sa na vysvedčení transformuje do známok. Cieľom štvrťročného sebahodnotenia žiakov je pochopenie a uvedomenie si svojho výkonu v jednotlivých predmetoch. V záujme lepšej informovanosti o profile dieťaťa predkladáme rodičom štvrťročné hodnotenia."

Deti z alternatívnych tried tejto školy patria bezpochyby medzi najšikovnejších košických žiakov. "V každej oblasti - od umeleckého prednesu poézie či prózy až po matematické súťaže - máme mnohých úspešných žiakov, ktorí povyhrávali nielen mestské ale aj krajské či celoštátne súťaže. Nezriedka sa stáva, že náš prvák sa umiestni medzi prvými súťažiacimi v kategórii druhákov. V našej škole je totiž dôležité to, aby deti neboli obmedzované ročníkom a mohli teda súťažiť aj medzi žiakmi vo vyšších ročníkoch, ak to dovoľujú pravidlá," dodala V. Ferenčíková.

Radšej pracujú sami ako v kolektíve

Sú samostatné, zvedavé originálne a nápadité

Ak máte doma mimoriadne nadané dieťa, dá sa to ľahko rozpoznať. Stačí vedieť, na čo sa máte zamerať.

Ako sa prejavuje nadané dieťa v rodine:

- skoro po narodení fixuje a rozoznáva ľudí a predmety

- po niekoľkých týždňoch reaguje na svoje okolie úsmevom

- kontaktuje sa s okolitým svetom skôr ako ostatné deti

začína skoro chodiť

- potrebuje málo spánku

- je veľmi zvedavé a všetkých ustavične zasypáva otázkami

- nahnevané a podráždené, keď nedostane na svoje otázky vyčerpávajúce odpovede

- samo sa učí rozoznávať písmená a skoro čítať

- je veľmi precitlivené

- zaoberá sa encyklopédiami a odbornými knihami

- porovnáva a hľadá podrobnosti a rozdiely (veci, ľudia, pojmy, myšlienky, skúsenosti)

- vytvára si svoj vlastný systém poznatkov a informácií podľa súvisiacich vlastností

- je nezávislé v myslení

- je všímavé, pozorné a citlivé na nové veci a nových ľudí

- je samostatné

- má mimoriadne dobrú pamäť

- neustále vyhľadáva nové informácie

- je originálne, nápadité v myslení a vyjadrovaní sa

- má osobitý zmysel pre humor

- nemá rado mechanické činnosti

- vydrží dlho pri zaujímavej činnosti

- chce všetko robiť dokonale

- má málo priateľov

- zaoberá sa neobvyklými vecami a poznatkami

- rýchlo sa učí nové veci

- používa cudzie a abstraktné slová

- je menej prispôsobivé ako iné deti

- dokáže robiť viac vecí naraz

- vystačí si samo so sebou, najmä ak má zaujímavú činnosť

- rado číta náročné knihy

- rado pozerá televíziu a pracuje pri počítači

- zaujíma sa o abstraktné otázky

Ako sa prejavuje nadané dieťa v škole:

- vie všetko skôr, rýchlejšie a lepšie

- má veľa poznatkov z rôznych oblastí

- má výraznú reč a bohatú slovnú zásobu

- učí sa rýchlo a dobre

- rýchlo nachádza najdôležitejšie fakty a príčinno-

následné vzťahy

- má vynikajúcu pamäť

- zaujíma sa o nové veci a informácie

- rado robí náročné úlohy, chce ich riešiť samostatne

- robí menej chýb, pracuje efektívnejšie

- radšej pracuje samo, ako v kolektíve, je individualista

- vie sa dobre koncentrovať

- má svoje vlastné pracovné tempo

- nudí sa pri bežných, ľahkých úlohách

- snaží sa o dokonalú prácu, je perfekcionista

- je veľmi sebakritické, často je nespokojné so svojimi výsledkami

- zaujíma sa o otázky neprimerané svojmu veku

- má na veci vlastný názor, je nekonforrmné

- neprijíma nekriticky mienku väčšiny

- priatelí sa skôr so staršími deťmi, alebo vyhľadáva spoločnosť dospelých

- je intelektovo zrelšie, ale o to viac citlivejšie a zraniteľnejšie

- emocionálna a sociálna zrelosť nie sú na rovnakej úrovni ako ich intelekt

- tresty a prísne výchovné postup veľmi negatívne pôsobia na osobnosť nadaného dieťaťa

Nadané dieťa má zvyčajne oproti svojim rovesníkom vývinový náskok dva až tri roky

Reči o skleníkovej výchove v alternatívnych triedach si nevšímajte

Zdá sa vám, že vaša ratolesť je iná než jej kamaráti, že toho priveľa vie a ešte viac sa vypytuje. Máte pocit, že vám doma rastie malý génius, no nie ste si tým isté? Vtedy postačí návšteva u psychológa, ktorý vám dá jasnu odpoveď na otázku, či je vaša dcéra či synček mimoriadne nadaným dieťaťom.

Nadané dieťa je svojim spôsobom iné a rodičia majú s ním tiež nemalé problémy... "Ak nie je včas rozpoznané a dostáva sa do bežnej triedy, iní dospelí ho hodnotia ako problémové dieťa s poruchami správania," vysvetľuje klinická psychologička PhDr. Miroslava Orolová (na snímke), riaditeľka Psychosociálneho centra. "Takéto dieťa je nepozorné, vyrušuje, nudí sa na hodine. Je potrebné si uvedomiť, že pre každé šikovné dieťa je trestom sedieť v lavici v 1. triede a rátať do 20 keď ono už narába s počtami do tisíc, sčíta, odčíta. Od veku dva a pol roka vie veľkú abecedu od troch rokov malú abecedu a od štyroch si samo číta rozprávkové knižky a nepotrebuje k nim ani ilustrácie..."

S takýmto nadaným dieťaťom však je potrebné pracovať opatrne - tým že sú veľmi svojské, s vlastnými silnými individualitami. "Líšia sa v kapacite, štýle práce, i vo výkonoch, majú veľa vedomostí z rôznych odboroch, rôzne špeciálne schopnosti, idú rýchlo dopredu a bežné školy im neponúkajú dostatok informácií."

Ak teda takéhoto šikovného "drobca" doma máte, neváhajte s jeho zaradením do alternatívnej triedy. Nebojte sa toho! "Reči o skleníkovej výchove v špeciálnych triedach pre nadané deti a podobne si netreba všímať. Deti predsa môžu chodiť do rôznych mimoškolských krúžkov - zvyčajne športových - ale i do táborov a podobne, kde sa pohybujú medzi bežnými rovesníkmi. Problém je zvyčajne v dospelých, v nepochopení a prípadnej závisti, že moje dieťa nie je také. Málokto totiž vie, čo je to pre rodiča žiť s nadaným dieťaťom. Kladie to vysoké nároky na rodičov, ktorí sa potrebujú neustále vzdelávať, rozširovať si svoj obzor, aby vedeli odpovedať na otázky ich ratolesti, ktoré sa nedajú odbiť. Nedá sa povedať im - to ti poviem nabudúce, lebo sa dožadujú vysvetlenia. Je to potrebné s nimi prediskutovať a brať ich ako partnera..."

Nadané dieťa má zvyčajne vývinový náskok dva až tri roky oproti rovesníkom. "Hranice nadania sa určujú pomocou zvláštnej stupnice a odvíjajú sa od výšky IQ. Dieťa môže byť mierne, stredne, vysoko a extrémne nadané Každých 15 bodov IQ navyše prináša iný druh nadania. Tieto detičky musia podstúpiť psychologické testy. Ak má dieťa IQ nad 130, absolvuje testy z čítania, písania a počítania. U mnohých sa nadanie prejaví už vo veku dvoch, alebo troch rokov. Ak majú rodičia pocit, že majú doma nadané dieťa, je potrebné navštíviť psychologickú poradňu, kde im poradia, ako postupovať ďalej." Na základe testov sa zistí, o aké nadanie sa jedná. Odborníci z oblasti psychológie pomôžu rodičom pri výchovných problémoch.

"Myslím si, že je dobré umiestniť nadané dieťa do špeciálnej školy, kde môže školenými pedagógmi podľa upravených osnov rozvíjať svoje schopnosti do hĺbky i šírky. Môže tvoriť, rásť, nájsť uspokojenie ktoré potrebuje a hľadať si vlastnú cestu v oblasti či oblastiach, ktoré ho zaujímajú. V takýchto triedach ich totiž nenálepkujú názvom problémové deti, ale názvom šikovné deti. Sú to stále len deti, ktoré ako každé iné potrebujú pochvalu, ocenie, uznanie, lásku, ochranu a prijatie druhými," dodala M. Orolová.

KID

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 3. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY
 4. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 7. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 8. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 9. Zelená Bratislava
 10. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár
 1. Tesco prináša zákazníkom potraviny za každých okolností
 2. Vedeli ste, že jablká majú svoj medzinárodný deň?
 3. Zostáva už len 7 dní na predloženie žiadosti o grant
 4. Svet môžeme zlepšiť dobrými skutkami
 5. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh
 6. Najnovšie technológie a inovácie na Gemeri? Normálka
 7. Zlaďte vaše šperky s jeseňou
 8. Nové laboratórium ekonomického experimentálneho výskumu na EUBA
 9. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí
 10. 5 vecí, ktoré definujú prémiové bývanie
 1. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 17 915
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 13 948
 3. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte? 13 110
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 12 366
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 12 073
 6. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 11 724
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 10 660
 8. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 855
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 724
 10. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 9 679
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Koronavírus na Slovensku: O testovanie je opäť veľký záujem, Matovič pomáha v odbernom tíme (minúta po minúte)

Na Slovensku pribudlo 2890 pozitívne testovaných ľudí a 25 úmrtí pacientov s Covid-19. Celkovo si pandémia vyžiadala 159 obetí.

Minister obrany Jaroslav Naď.
Ilustračné foto.
Komentár Petra Schutza

Z krajiny sa stal pokusný králik vojny proti Covidu

Koza zarevala, vlk hladný.

Peter Schutz
Hornádska ulica v Krompachoch v piatok 10. apríla.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop