Korzár logo Korzár Košice
Streda, 4. august, 2021 | Meniny má Dominik, DominikaKrížovkyKrížovky

Mesto Košice spravuje na svojom území 51 funkčných krytov, ktoré sú schopné pojať okolo 10 tisíc ľudí

Ak spadne na bytový dom bomba, ľudia v kryte určite prežijúPo začutí slova "kryt" sa väčšine z nás vybavia priestory s hrubými múrmi kdesi v

Ak spadne na bytový dom bomba, ľudia v kryte určite prežijú

Po začutí slova "kryt" sa väčšine z nás vybavia priestory s hrubými múrmi kdesi v podzemí, odolné voči vonkajším vplyvom a otrasom. Vo filmoch s vojnovou tematikou kamery s obľubou ukazovali ľudí utekajúcich do podobných priestorov, i to, ako tam stiesnení hodiny, niekedy aj dni, prežívali. Hoci vojnové časy sme, teda spoň u nás, 61 rokov nezažili, a nechceme ani nič naznačovať či vyvolávať paniku, predsa len sme boli zvedaví, či aj v našom meste existujú kryty, čo v nich je a v akom sú stave.

Skryť Vypnúť reklamu

Po skončení 2. svetovej vojny sa niektoré krajiny v srdci Európy umúdrili a peniaze začali investovať do iného, nie do horúčkovitého zbrojenia. Keďže však vzťahy medzi Východom a Západom neboli ešte tak ujasnené, ako po rozpade bývalého socialistického bloku, rozhodujúcim bol v tom období predsa len názor, čo keby... A tak sa v rokoch 1960-1961 na území mesta zariadenia civilnej ochrany, ako sa úkryty civilnej ochrany oficiálne volajú, stavali. Vybudovalo sa ich 51, patria mestu a spravuje ich Bytový podnik mesta Košice.

Podľa Ing. Petra Ferjenčíka, vedúceho referátu civilnej ochrany, požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia Magistrátu mesta Košice, všetky tieto kryty sú tzv. stále odolné. Okrem nich podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení poznáme ešte havarijné úkryty plynotesné, jednoduché úkryty budované svojpomocne a tiež chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane. Všetky spolu predstavujú kolektívnu ochranu obyvateľstva. "Stále odolné kryty sú zriadené v bytových domoch. Aj v takých, kde už boli byty odpredané terajším vlastníkom. Krytov sa to, samozrejme, netýkalo. Tie nie sú v súkromných rukách," uviedol P. Ferjenčík.

Skryť Vypnúť reklamu

"Mesto Košice v stále odolných krytoch pravidelne štyrikrát ročne zabezpečuje odborné prehliadky. Overuje sa pri nich funkčnosť elektrických a vodovodných zariadení. Okrem toho sa každé tri roky preverujú filtroventilačné zariadenia. Zatiaľ sa ani raz nestalo, že by niečo nefungovalo," tvrdí P. Ferjenčík. Tieto kryty sú odolné proti vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu. Vedia tiež zabezpečiť plynotesnosť stavby, prispôsobené sú na dodávky filtrovaného vzduchu pre ukrývaných a na utvorenie takých podmienok, aby tam mohli vydržať najmenej päť dní.

Základné vybavenie

Ak by bolo potrebné, Mesto Košice je podľa P. Ferjenčíka do 12 hodín schopné tieto kryty sfunkčniť tak, že by v nich mohli byť občania. "Základné vybavenie je v úkrytoch po celý čas. Mala by sa tam však priviesť voda, pretože máme síce aj kryty s vlastnou studňou, no do väčšiny ju treba dodať. Zásoby dopredu sa nerobia, musí byť predsa čerstvá a má jej byť toľko, aby mal každý ukrývaný 3 litre na deň." Okrem toho by sa doviezli lavice alebo klady, aby si ľudia mali kde sadnúť. A poľné lehátka pre starších, chorých, prípadne deti. Podľa predpisov by malo mať minimálne 20 % ukrývaných možnosť ležať, ostatní sedieť.

Skryť Vypnúť reklamu

Popri spomínanej pitnej vode, ako pokračoval P. Ferjenčík, majú byť v úkrytoch zásoby odmorovacej vody, chladiacej vody pre dieselagregát a zariadenie vzduchotechniky. "K tomu zásoby pohonných hmôt pre dieselagregát na jeho nepretržitý chod. Na jednu osobu treba rátať s dodávkou 2,5 až 5 metrov kubických filtrovaného vzduchu. V týchto krytoch sú často hlavné priestory, teda miestnosti pre ukrývaných, vchody a východy a tiež priestory pomocné."

Stále úkryty majú byť okrem zásobovania vodou, kanalizačným zariadením i zásobovaním elektrickou energiou vybavené i vzduchotechnickým zariadením, spojovacím, aj hasiacimi prístrojmi. A tiež signalizačným zariadením, aby v prípade zavalenia stavby oznamovalo, že pod ruinami je kryt s ľuďmi. Chýbať nemá ani náradie na vyslobodenie z úkrytu. Tieto úkryty chránia pred tlakovým účinkom, radiačným zamorením, tepelným účinkom pri požiaroch, účinkom pri úniku nebezpečných látok i zatopeniu. Ich konštrukcia nadväzuje na konštrukciu stavby objektu, v ktorom sú zriadené. "V bytových domoch, ak sú zo železobetónu, sa ako kryty dajú využiť zosilnené prvé nadzemné podlažia. Pokiaľ by úplne nevyhovovali, mohli by sa na dotvorenie i splnenie predpísaných predpisov pridať určené materiály ako sú dosky, piesok, vrecia. Niektoré kryty v mestských podmienkach sú aj v podnikoch a školách. Do stále odolných krytov by boli v prípade potreby umiestnení predovšetkým obyvatelia bytových domov, v ktorých sú zriadené."

Ostatní občania by sa museli premiestniť do jednoduchých úkrytov vybudovaných svojpomocne. Ich zriadenie je v kompetencii obce, v prípade nášho mesta, mestských častí. V menších mestských častiach môžu ako kryty poslúžiť pivničné priestory v rodinných domoch. Aj preto by starostovia mali mať prehľad o tom, ktoré domy majú pivnice a ktoré by sa mohli ako kryty hodiť. "Na základe previerky sa vydá rozhodnutie o tom, že tá alebo oná pivnica by bola v prípade vojnového stavu využívaná ako úkryt. Vtedy sa musí zabudnúť i na susedské žabomyšie vojny a čosi také, že kvôli rozhádanosti by sused suseda do pivnice nepustil, do úvahy vonkoncom neprichádzajú...," podčiarkol P. Ferjenčík.

O každého bude postarané

Mesto má 51 tlakovo odolných krytov, v ktorých sa môže ukryť asi 10-tisíc ľudí. Keďže tento počet pre 220-tisícové Košice nemôže stačiť, ďalšie úkryty v prípade potreby vzniknú v mestských častiach s rodinnou zástavbou. O každého občana bude v prípade potreby postarané. Kryty sú tiež vo firmách a v sídlach právnických a fyzických osôb. Takisto sú kontrolované a kedykoľvek použiteľné. Neeviduje ich však mesto, ale odbor krízového riadenia Obvodného úradu a Krajský úrad.

Vráťme sa však ku krytom mesta zriadeným v obytných domoch. V minulosti ich obyvatelia neraz zapratali rôznym haraburdím a nepotrebným nábytkom. (Mimochodom aj počas našej návštevy sme vchod do jedného našli zatarasený stavebnou sutinou). Často sa úkryty menili na skladiská toho, čo sa nevmestilo do bytov. Alebo si v nich malí podnikatelia zriadili kozmetické a kadernícke salóny. Prípadne kryty slúžili bývajúcim ako blokové fitnescentrá či stolnotenisové miestnosti. Niektorým obyvateľom, keďže na podobné využitie musí byť súhlas všetkých ostatných, ale vadilo, že do blokov chodia aj cudzí ľudia. Kryty sa teda prestali na čokoľvek iné využívať a už sú určené len na ten účel, na ktorý boli pôvodne zriadené.

"Niektoré nespokojné hlasy sa však aj potom ozývali. I keď so stúpajúcimi cenami energií je to pochopiteľné. Pôvodne totiž boli kryty napojené na centrálny blokový odber elektriny a vykurovania. Dnes, aby nič neišlo na úkor bloku, na všetky druhy energií majú kryty samostatné merače. Prípadná spotreba sa uhrádza z účtu mesta." Sumy sú to však minimálne, pretože ako pripomenul P. Ferjenčík ide o zanedbateľné náklady, pretože v krytoch sa žiadna činnosť nevykonáva. Len odborné previerky štyrikrát za rok a raz za tri roky kontrola filtračných zariadení.

Obyvatelia blokov, ktorí odkupovali byt do osobného vlastníctva a v ich dome je takýto kryt, pri podpise kúpno-predajnej zmluvy svojím podpisom na zmluve potvrdili, že o ňom vedia a že s jeho existenciou súhlasia. Stále odolné kryty sú hlavne v MČ Staré Mesto, Sever, Juh. "Keď spomíname mestské časti, k ich povinnostiam patrí mať vytypované objekty, kde by mohli svojpomocne jednoduché kryty postaviť. Pripraviť k takémuto úkrytu treba aj tzv. kartu a tiež informovať vlastníka, že v prípade potreby bude tento priestor využitý ako kryt."

Kryty treba

Z celkového počtu 51 krytov mesta sú v šiestich vytvorené sklady materiálov civilnej ochrany. Odborne povedané, sú v nich prostriedky individuálnej ochrany občanov, ochranné masky a detské vaky. V jednom zo skladov sme sa mali možnosť poprechádzať. Obrovské priestory zapĺňali takmer po strop police. Na nich poukladané rôzne pomôcky civilnej ochrany. Videli sme kopu plynových masiek rôznych veľkostí, vzduchové filtre i priesvitné vaky na prenos bábätiek. Pracovníci skladu pravidelne preverujú funkčnosť pomôcok i dátumy ich životnosti a vyraďujú tie, ktoré "dožili."

Popri stálych existujú i havarijné úkryty, ktoré slúžia na krátkodobý, najmenej dvojdňový úkryt občanov. Zabezpečujú plynotesnosť stavby a dodávku filtrovaného vzduchu. Aj v nich musia byť zásoby pitnej vody (3 litre na deň a človeka), zásoby odmorovacej vody i vody na chladenie vzduchotechniky. Majú byť vybavené filtroventilačným zariadením, sanitárnym zariadením, spojovacím zariadením, elektroinštaláciou, náradím na vyslobodenie i hasiacimi prístrojmi. Na tretiu kategóriu, teda jednoduché úkryty budované svojpomocne, sa vyberajú také vhodné podzemné a nadzemné priestory stavieb, ktoré po špecifických úpravách dokážu zabezpečiť čiastočnú ochranu ľudí pred účinkami mimoriadnych udalostí. Musia byť blízko pobytu ukrývaných, majú chrániť pred radiačným zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok. Majú mať statické a ochranné vlastnosti, vetranie, tesnenie.

"Tak, ako sa môžeme pýtať na logickosť či nelogickosť nákupov prostriedkov individuálnej ochrany občanov, ktoré sa kúpia a po skončení životnosti vyradia, tak si niekto môže položiť otázku, či v súčasných časoch potrebujeme úkryty. Moja odpoveď je - áno, potrebujeme," tvrdí P. Ferjenčík. Sú ochranou pred rôznymi mimoriadnymi udalosťami, napríklad teroristickým útokom či pri použití chemickej výbušniny. Ľudí tiež ochránia pred použitím neutrónovej bomby, ktorá má krátkodobý účinok, ale aj pred zbraňami hromadného ničenia klasického typu. Hlavne proti svetelnému žiareniu, tlakovej vlne a prenikajúcemu žiareniu. Chrániť môžu i pred rádioaktívnym zamorením, pri ktorom záleží, kde bolo epicentrum výbuchu alebo ako fúka vietor, a kam teda zamorenie odnesie. "Kryty ochránia aj proti klasickému bombardovaniu, pretože sú tak postavené, že by nemali byť narušené. Význam teda majú a určite ich zatiaľ Mesto Košice neplánuje zrušiť," dodal Ing. P. Ferjenčík. V krajinách, kde sú vojnové konflikty a bomabrdovanie na dennom poriadku, by naše kryty vyvážili zlatom...

Alžbeta LINHARDOVÁ

Placka:

Ako sa správať v kryte

ľudia v krytoch musia dodržiavať pokyny vedúceho a riadiť sa úkrytovým poriadkom. Dodržiavať majú osobnú hygienu, čistotu, správať sa pokojne, vykonávať práce, ktoré im boli zverené. Pomáhať pri vyslobodzovacích prácach a pri likvidácii škôd, neopúšťať úkryt bez povolenia vedúceho. Nepoužívať alkoholické nápoje, nefajčiť, nepoužívať otvorený oheň. Do úkrytu je zakázané brať domáce zvieratá a objemné predmety.

Placka:

Batožina do úkrytu

Obsahuje osobné doklady, lieky a zdravotnícky materiál, náhradné oblečenie, spací vak, prikrývku, veci osobnej hygieny, trvanlivé potraviny minimálne na dva dni, nápoje, nádoby na jedenie a pitie, príbor, vreckové svietidlo, vreckový nôž, spoločenské hry, knihy.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako si zabezpečiť krytie liečby a karantény v zahraničí?
 2. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 3. Podnikáte? Otvorte si účet online a ušetrite
 4. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 5. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 6. Odomknite si SME.sk na viacerých zariadeniach
 7. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 8. Slovensko v tieni tureckého polmesiaca
 9. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy
 10. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova
 1. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 2. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 3. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 4. Poznáte horúci trend interiérového dizajnu?
 5. Ficov priateľ a oligarcha Miroslav Výboh zmenil kurz v biznise
 6. Dekarbonizácia má byť súčasťou moderných dodávateľských vzťahov
 7. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 8. Ako zvýšiť produktivitu vašej prevádzky?
 9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci
 10. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor
 1. Dovolenka v Turecku: Skvelé hotely na leto 2021 5 717
 2. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky 4 358
 3. Ako sa dostať z Bratislavy do Nitry, Bystrice, Popradu a Prešova 4 227
 4. Jeden deň na Bratislavu nestačí 3 918
 5. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 3 898
 6. Dominika Kavaschová: Netušila som, že mám v sebe toľko nehy 3 839
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké? 3 353
 8. Na čo si dávať pri investovaní do kryptomien pozor 2 597
 9. Ak sa včas nespamätáme, vlaky z Číny získajú Maďari a Poliaci 2 340
 10. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach? 2 289
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár počas tlačovej besedy.

So synom si založili advokátsku kanceláriu.


14 h
Iba 12-ročná Kokona Hirakiová získala striebro na LOH Tokio 2020 / 2021.

Sledujte online letnú olympiádu.


Sportnet a 1 ďalší 8 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop