Korzár logo Korzár Košice
Streda, 28. júl, 2021 | Meniny má KrištofKrížovkyKrížovky

ŽENSKÝ KOKTEIL na tému: adopcie

Medzi dieťaťom a adoptívnym rodičom musí byť primeraný vekový rozdielAk chcete adopciu urýchliť, sami hľadajte vhodné dieťatko Nie každá rodina

Medzi dieťaťom a adoptívnym rodičom musí byť primeraný vekový rozdiel

Ak chcete adopciu urýchliť, sami hľadajte vhodné dieťatko

Nie každá rodina má to šťastie, že ju niekoľkokrát navštívi bocian. Nájdu sa manželské páry, ktoré vyskúšali vari všetky možnosti, no vlastné dieťa im nebolo dopriate. Vtedy ostáva iba adopcia. No sú aj také rodiny, kde sa rodičia rozhodli popri vlastných deťoch vychovávať aj ´cudzie´ a adoptovať si dieťatko a ponúknuť mu tak to, čo mu chýba - rodinu.

"Adopcia je upravená v zákone č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení," uviedol nás do problematiky adopcie právnik Mgr. Jozef Göbl (na snímke). "Adopcia a osvojenie sú dva výrazy pre ten istý právny vzťah. Pri adopcii prijímajú manželia alebo jednotlivec opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti, akoby boli jeho biologickými rodičmi. Vzťah, ktorý medzi adoptívnymi rodičmi a dieťaťom vzniká, má z právneho hľadiska rovnakú silu ako vzťah medzi biologickými rodičmi a vlastným dieťaťom - je to príbuzenský vzťah. To isté platí pre vzťah medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa."

Skryť Vypnúť reklamu

Ak sa rozhodnete pre adopciu dieťaťa, mali by ste vedieť, že existujú jej dva druhy - zrušiteľná a nezrušiteľná. "Zrušiteľná adopcia, je starostlivosť, kde prechádzajú práva a povinnosti biologických rodičov na adoptívnych rodičov, ale v rodnom liste dieťaťa zostávajú uvedení pôvodní rodičia. Vzájomné práva medzi adoptovaným dieťaťom a pôvodnou rodinou adoptovaním zanikajú. Zrušiteľná adopcia môže byť z vážnych dôvodov zrušená súdom. Nezrušiteľná adopcia sa od zrušiteľnej adopcie odlišuje tým, že adoptívni rodičia sú zapísaní do rodného listu dieťaťa namiesto pôvodných rodičov. Túto adopciu nie je možné zrušiť. Táto forma adopcie sa v praxi viac využíva."

O osvojení rozhoduje súd na návrh osvojiteľa. "Podaniu návrhu na súd predchádza určitá formálna postupnosť. Najprv je potrebné sa obrátiť na príslušný Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde s vami prekonzultujú vaše rozhodnutie a poučia o ďalších krokoch. Budete potrebovať najmä lekárske potvrdenie o vašom zdravotnom stave, doklad o bezúhonosti (výpis z registra trestov), potvrdenie od vášho zamestnávateľa o zárobku, potvrdenie obecného úradu o mieste bydliska a musíte vyplniť dotazník pre uchádzačov o osvojenie dieťaťa. Taktiež by ste sa mali pripraviť na návštevu pracovníka úradu u vás doma."

Skryť Vypnúť reklamu

Medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel. Osvojiť možno maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme. Osvojiť maloleté dieťa môžu manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa. Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas.

Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť, podľa § 103, maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. "Náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou uhrádza budúci osvojiteľ. O zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov rozhodne na návrh budúceho osvojiteľa súd. Osvojenec bude mať priezvisko osvojiteľa. Celý proces môžete urýchliť tým, že si sami nájdete dieťa vhodné pre adopciu."

Skryť Vypnúť reklamu

O osvojení rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do roka od podania návrhu na osvojenie. "Konanie možno predĺžiť, len ak z objektívnych príčin nemožno vykonať dôkazy. Osvojované dieťa súd vyslúchne, podľa § 182, len ak toto dieťa je schopné pochopiť význam osvojenia a výsluch nie je v rozpore s jeho záujmom. Ak sa nemá osvojované dieťa vyslúchnuť, nepredvoláva sa na pojednávanie. Ostatných účastníkov musí súd vždy vyslúchnuť, a to podľa možnosti osobne."

Po úspešnej adopcii bude mať dieťa priezvisko osvojiteľa. Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou. "Ak je to v záujme osvojenca, osvojitelia mu môžu sprostredkovať prístup k informáciám o jeho rodičoch alebo poskytnúť informácie, ktorými disponujú," dodal Mgr. Göbl.

Na príchod nového člena do rodiny by ste sa mali pripraviť nielen materiálne, ale aj psychicky

Rešpektujte minulosť, s ktorou k vám dieťa prichádza

Keď príde do rodiny nový člen, vždy je to pre všetkých veľká zmena. A to aj prípade, ak sa vám narodí vytúžené vlastné dieťa. O to viac sa treba pripraviť na to, ak do vášho života vstúpi ktosi, kto je pre vás v podstate cudzí... Nezriedka ide o dieťa, ktoré je už dosť veľké, má vlastné návyky a názory, ktoré budete musieť spoznať a akceptovať ich.

Ešte pred tým, než dieťa do rodiny skutočne príjmete, mali by ste sa na to priadne pripraviť. Obdobie čakania na príchod nového člena do rodiny treba využiť:

- zoznámte sa s inými rodinami, ktoré si dieťatko adpotovali a vypočujte si ich skúsenosti

- zoznámte sa s rodinami, ktoré fungujú ako opatrovateľské

- čítajte knihy s touto problematikou

- porozprávajte sa o adopcii nie len s najbližšou rodinou, ale aj so známymi.

Treba si uvedomiť, že do vašej rodiny vstúpi človiečik, ktorý už nie je ´nepopísanou tabuľou´ a čo-to už prežil. Je potrebné dozvedieť sa o dieťatku čo najviac a mali by ste poznať:

- fyzické a psychické zdravie dieťaťa

- doterajšie vzdelanie dieťata

- či nebolo zanedbávané, týrané a podobne

- v akej situácii sú jeho biologickí rodičia, či má súrodencov

- právny stav dieťaťa.

Každá rodina má svoj zabehnutý chod a tradície, takže je len prirodzené, že vstup nového člena do nej sa nezaobíde bez komplikácií. Dieťa sa nemusí vašej rodine prispôsobiť vo všetkom:

- rešpektujte minulosť dieťaťa

- zistite, aké zvyky, tradície a vzory správania má dieťa osvojené

- akceptujte každú pozitívnu skúsenosť, ktorú dieťa malo vo svojej biologickej rodine alebo v detskom domove

- okamžite začnite meniť iba tie zvyky dieťaťa, ktoré ho ohrozujú

- zohľadnite skutočnosť, že každá zmena si vyžaduje čas

vytvorte plán, ktorý vám pomôže zapojiť celú rodinu do výchovy dieťaťa

- snažte sa pochopiť, že zvyky a tradície dávajú pocit bezpečia. Neočakávajte, že dieťa ihneď opustí svoje zvyky. Bude mu ľahšie opustiť ich, keď získa istotu v novom prostredí.

Príchod dieťaťa do rodiny spôsobuje zväčša riadny chaos. Aby ste vedeli novému členovi rodiny čo najlepšie pomôcť, mali by ste poznať jeho pocity:

- strach z toho, či ne neho noví rodičia nebudú zlí, alebo či splní ich očakávania

- hnev a smútok kvôli nutnosti rozlúčiť sa s svojimi priateľmi, školou a podobne

- rozpačitosť, pocit nedostatku schopností

- strach z toho, že nebude rovnocenným partnerom ostatným deťom v rodine

- chuť vyskúšať nových náhradných rodičov - čo všetko mu dovolia

- strach z hrozby pretrhnutia vzťahov s biologickou rodinou

Ak chcete niekomu iba pomôcť, vyskúšajte adopciu na diaľku

Postarajte sa o vzdelanie

Ak nemáte odvahu osvojiť si cudzie dieťatko, alebo ak okolo vás pobehuje dosť vašich vlastných ratolestí, no predsa by ste radi pomohli, skúste adopciu na diaľku.

Do takejto adopcie sa vyberajú deti - siroty, o ktoré sa niekto stará, deti, ktoré pochádzajú z neúplných rodín alebo z takých, kde sú obaja rodičia, ale ich sociálna situácia je veľmi zlá. Cieľom je sprostredkovať prístup k vzdelaniu deťom, ktorých rodičia alebo opatrovníci si nemôžu dovoliť platiť školné a výdavky spojené s vyučovaním.

Zväčša ide o deti z Afrike, aj keď výnimkou nie je ani Ázia či napríklad Albánsko. Tieto deti po takejto adopcii ostávajú naďalej žiť so svojou rodinou, no adoptívny ´rodič´ - ktorým môže byť jednotlivec, skupina ľudí, rodina, organizácia alebo firma - mu platí školné, všetky učebné pomôcky a školskú uniformu. Posielaním finačnej čiastky mu tak pomôžete dosiahnuť aspoň minimum zo životných pomienok, aké majú ostatné deti inde na svete.

Zmluva o takejto adopcii sa podpisuje na rok, ak máte problémy s platením, treba to dať vedieť čo najskôr, aby sme sa vyhli problémom, ktoré tým môže mať práve dieťa. Ak váhate, či budete schopní platiť, adoptujte si pre istotu dieťa ešte s niekym iným. Zvyčajne ide o sumu približne 800 korún mesačne, informácie o možnostiach, ako si dieťatko adpotovať na diaľku, sú ľahko prístupné na internete.

Vaša "adoptívna rodina" bude pravidelne informovaná o tom, ako sa dieťaťu v škole darí. Môžete si vymieňať aktuálne fotografie a dopisovať si. "Svojmu dieťaťu" môžete okrem peňazí posielať aj darčeky a v rámci možnosti ho prípadne aj navštíviť. Ak chcete skontrolovať, či sa vaše peniaze a darčeky naozaj dostali k dieťaťu, môžete sa dieťaťa spýtať na čokoľvek. Humanisti zároveň prinášajú mnohé fotografie, ktoré sú hodnoverným dôkazom, toho, že aj keď na diaľku, predsa len sa staráte o africké dieťatko, ktoré vašu pomoc potrebuje.

Adopcia na diaľku trvá kým sú deti počas svojho štúdia odkázané na podporu, v rozpätí medzi piatym až devätanástym rokom. O vyradení detí z podpory sú adoptívni rodičia následne informovaní a podľa svojich možností môžu ďalej podporovať náhradné núdzne dieťa, prípadne pokračovať v prispievaní na spoločné potreby detí v centrách.

KID

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Túto bagetu jedia Slováci už 24 rokov. Čo nám chutí najviac?
 2. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
 3. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
 4. Kravy jedia srvátku. Výrobky vďaka tomu nemajú konkurenciu
 5. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 6. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 8. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 2. Keď ekológia spája
 3. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
 4. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 7. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 8. Slovník investora 07: Bitcoin a jeho úloha v portfóliu investora
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 10 820
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 685
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 4 814
 4. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 4 271
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 141
 6. Od Česka až po Jadran 3 972
 7. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 152
 8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 3 007
 9. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 2 916
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny 2 202
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Do kaviarne Towers nevidno.

Inšpekcia má odposluchy aj videozáznamy.


8 h
Zuzana Rehák Štefečeková na LOH Tokio 2020 / 2021.

Sledujte online letnú olympiádu.


Sportnet a 1 ďalší 6 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Za kyberšikanu hrozí až šesť rokov.


a 1 ďalší 7 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop