Korzár logo Korzár Košice
Streda, 28. júl, 2021 | Meniny má KrištofKrížovkyKrížovky

HISTÓRIA

Krypta Dómu sv. AlžbetyZ dolného chrámu urobili kryptu kniežaťa Rákocziho Placka: 3. časťV dnešnom pokračovaní seriálu o dávnych dómskych

Krypta Dómu sv. Alžbety

Z dolného chrámu urobili kryptu kniežaťa Rákocziho

Placka: 3. časť

V dnešnom pokračovaní seriálu o dávnych dómskych kryptách sa dočítame o tom, ako sa pre ne našlo v dobe, keď sa už v kostoloch bežne nepochováva, novodobé využitie. Dozvieme sa, ako staré krypty dómu nakoniec počas veľkého reštaurovania zanikli a ako v priestoroch jednej z nich zriadilo mesto začiatkom dvadsiateho storočia, pár rokov po veľkej reštaurácii, kryptu pre sem prenesené pozostatky kniežaťa Rákocziho a niektorých jeho vybraných exilových druhov. Doktor Wick bol týmto novodobým pohrebom fascinovaný, takže mu dal vo svojej knižke priestoru viac než dosť.

Skryť Vypnúť reklamu

RÁKOCZIHO SARKOFÁG

Pri poslednom reštaurovaní ponechali v dóme iba tri krypty: Kryptu pri severnej bráne pod súčasnou kaplnkou svätého Štefana, v ktorej od roku 1906 spočívajú pozostatky Františka II. Rákocziho a jeho druhov vo vyhnanstve, kryptu košických biskupov na južnej strane, pod niekdajšou kaplnkou svätého kríža, terajšou kaplnkou Mettercie a kryptu, či skôr hrobku malých rozmerov pri severnej stene pred oltárom smrti Panny Márie, zahĺbenú do podlahy prikrytú kamennou platňou. Táto posledná krypta je schopná pojať jedinú truhlu. V súčasnosti je v nej kamenný sarkofág, v ktorom sú kosterné pozostatky tých členov Čákiovskej rodiny, ktorí predtým odpočívali v kaplnke svätého Jozefa, nazvanej aj Čákiovská kaplnka, a zbúranej pri poslednom reštaurovaní dómu (z Wickovho hľadiska).

Skryť Vypnúť reklamu

Krypta chrániaca Rákocziovské relikvie je na mieste niekdajšieho dolného kostola. Tento dolný kostol bol predtým priestrannejší a patrila k nemu aj jedna kryptová chodba tiahnúca sa južným smerom, až k oltáru navštívenia panny Márie. Pri poslednom reštaurovaní dómu, pri kladení nových základov pre piliere, toto južné rozkonárenie zapchali a zamurovali, a zachovaná časť vtedy dostala dnešnú podobu so zrušením prístupu zvonku a so sprístupnením z vnútra kostola. V tomto čase bol aj rozobraný kamenný oltár dolného kostola a kosti, ktoré našli v tejto hrobke, boli uložené k večnému odpočinku do spoločného hrobu na verejnom cintoríne. Do tejto krypty pri severnej bráne možno zostúpiť po sedemnástich schodoch. Na vonkajšej železnej mreži zostupného schodišťa je postava s kapucňou držiaca erbový štít kniežaťa Rákocziho.

Skryť Vypnúť reklamu

V hrobke zastropenej gotickou klenbou sa nachádzajú štyri ohromné kamenné sarkofágy: Spoločný sarkofág Františka II. Rákocziho, Heleny Zrínskej a Jozefa Rákocziho stojaci uprostred krypty, sarkofág Mikuláša Berčéniho, sarkofág Antona Eszterházyho a sarkofág Mikuláša Šibrika. Pozostatky kniežaťa Rákocziho, jeho matky Heleny Zrínskej a staršieho syna Jozefa odpočívali predtým v Istambule (Wick píše v Konšantinopole) v kostole saint Benoit (svätý Benedikt), patriacom pôvodne jezuitom, teraz však lazaristom. Jedine srdce Františka Rákocziho zaslal na vlastnú žiadosť kniežaťa Klement Mikeš do francúzskeho kláštora v Gros Bois.

RÁKOCZI, ESZTERHÁZY A ŠIBRIK

Pozostatky kniežaťa sú v medenej truhle dlhej 173 cm, zaliatej na stykoch olovom, v ktorej je uzatvorená drevená truhla z cyprusu. Podhlavník je naplnený zemou z Borše a Veľkého Šariša. Telesné pozostatky Heleny Zrínskej odpočívajú na zemi z Mukačeva v truhle z cyprusového dreva, ktorá je v medenej truhle zaliatej olovom dlhej 159 cm. Nakoľko sarkofág bol vyhotovený iba pre dve truhly, vložili cyprusovú truhlicu obsahujúcu lebku, jednu jeho ramennú kosť, jednu stehennú kosť a päť rebier Jozefa Rákocziho do medenej truhly jeho starej matky, Heleny Zrínskej. Sarkofág zo šiklóšskeho mramoru podľa návrhu univerzitného profesora Fridricha Schuleka vyhotovili Anzelm Andreetti a František Mikula.

Severnú stranu kamenného sarkofágu zdobí erb kniežaťa, južnú rodinný erb a pozdĺžny bok erby rodiny Zrínskych a Hessenských. Maďarský nápis na bočnej stene mramorového náhrobku znie: Tu odpočíva František II. Rákoczi, knieža uhorské a sedmohradské, †8. apr. v Rodosto, Helena Zrínska, jeho matka hrdinského ducha, najskôr manželka Františka I. Rákocziho, potom Imricha Thököliho, †18. febr. 1703 v Nikomédii (po turecky sa mestu povie Iznik), a jeho syn Jozef, †10. nov. 1738 na Čiernej vode (Cernavoda v dnešnom Rumunsku) , ktorých neľútostný osud ich vlasti zavial do vyhnanstva.

Vedľa Rákocziho sarkofágu, pri južnej stene krypty, je sarkofág grófa Antona Eszterházyho, generála Františka II. Rákocziho a jeho druha vo vyhnanstve. Jeho pozostatky zatvorené do truhly z cyprusového dreva odpočívajú v medenej 159 cm dlhej rakve zaliatej olovom. Sarkofág vyhotovený z kapriorského mramoru Anzelmom Andreettim a Františkom Mikulom má tento nápis: Gróf Anton Eszterházy z Galanty a Fraknó †10. 7. 1722 v Rodosto.

Pri okienku krypty je sarkofág Mikuláša Šibrika, dvormajstra, ktorý bol pochovaný v gréckom kostole v Rodosto. Jeho kosti uzatvorené v truhle z cyprusového dreva sú uložené v medenej, olovom zaliatej truhle dlhej 158 a 1 cm. Nápis na sarkofágu znie: Mikuláš Šibrik z Óváru a Szarvaskendu †7. oct. 1735 v Rodosto.

BERČÉNIHO HROB

Na západnej strane krypty je sarkofág grófa Mikuláša Berčéniho a jeho druhej manželky Kristíny Čákyovej. Pochovaní boli obaja v gréckom kostole v Rodosto. Jeho prvou manželkou bola grófka Katarína Drugethová, zomrelá v roku 1691. Druhá, grófka Kristína Čákyová, zomrela v roku 1723 a treťou bola Zuzana Köszeghyová. Pozostatky oboch zosnulých uložené v osobitných schránkach z cyprusu sú uložené do medenej truhly dlhej 162 cm, zaliatej olovom. Sarkofág bol vyhotovený tak isto Anzelmom Andreettim a Františkom Mikulom z kapriorského mramoru.

Na dlhšej strane kamenného sarkofágu medzi erbami Berčéniovcov a Čákyovcov, je nasledujúci nápis: Gróf Mikuláš Berčéni zo Székesu †6. nov. 1725 a jeho manželka grófka Kristína Čákyová z Keresztseghu †25. apr. v Rodosto. Pri náhrobku Mikuláša Berčéniho stával sarkofág jeho syna Ladislava Berčéniho, francúzskeho maršala. Nakoľko ale jeho potomkovia po praslici z francúzska dopredu vyslovili nesúhlas s prinesením jeho pozostatkov domov, preniesli tento sarkofág do Almakereku a uložili doň pozostatky kuruckého brigádneho generála Mikuláša Telegdyho.

DUDIČOVO DIELO

Pamiatku prenesenia pozostatkov Františka II. Rákocziho zvečňuje nástenná maľba Ondreja (Ándora) Duditsa nad severnou dómskou bránou. Tento triptych maľoval autor z minerálnych látok v rokoch 1914 až 1916 (dnes sa časť z neho nedochovala). Spodný pás vertikálne členenej maľby predstavuje Rákocziho hrobku v kruhovej výseči. Pri nohách jeho rakvy sú na jednom liste akéhosi dokumentu letopočty 1705 a 1906, čo sú dáta označujúce zákonnú dobu trvania vyhnanstva kniežaťa (podľa zákonného článku XL. z roku 1715).

V strednej časti stúpajúceho a klesajúceho triptychu sa pred nami rozvíjajú momenty vzostupu a úpadku Rákocziho života. Vidíme ho ako nemluvňa, kolíšuce sa na lone matky Heleny Zrínskej, mladenčeka so svojim vychovávateľom arcibiskupom Koloničom, zajatie už muža Rákocziho, na najvyššom stupni je na koni sediaci národný hrdina obkolesený svojim ľudom na vrchole slávy. Potom nasleduje úpadok: Vyhnanca Rákocziho prijíma francúzsky kráľ Ľudovít XIV. a turecký sultán Ahmed III. Nakoniec vyhnanec so svojim pisárom Klementom Mikešom počúvajú pri Marmarskom mori "mora hučanie a nad penou mora bežiaceho mora fučanie".

Najvyšší pás triptychu symbolizuje prinesenie Rákocziho pozostatkov domov. Tí čo idú v pohrebnom sprievode, nesú na pleciach tri rakvy. Vpredu ide pätica členov krajinskej komisie: Barón Július Forster, člen hornej šľachtickej snemovne a predseda štátnej pamiatkovej starostlivosti, doktor Koloman Thaly, poslanec krajinského snemu, Viliam Fraknói, biskup, doktor Ľudovít Thallóczi, člen Maďarskej akadémie vied a Aurel Tewrewk (číta sa Török), profesor budapeštianskej akadémie vied.

Po pätici komisie nasleduje vysoký klérus, ktorý vysluhoval v Košiciach pohrebné obrady: Július Firczák, gréckokatolícky biskup mukačevskej eparchie a doktor Augustín Fischer Colbrie, vtedy ešte len koadjutor biskupa Žigmunda Bubiča a apoštolský administrátor. V pozadí je vidieť carihradský kostol Aja Sofia a sprievod uzatvárajú smútiaci.

Prázdne steny nášho chrámu

Nápadným detailom našej katedrály, teda dómu svätej Alžbety, je fakt, že jeho steny sú zväčša holé, nepokryté stredovekými a novovekými náhrobkami ľudí uložených tu v podzemí. Výnimky tvoria iba Rákocziho a biskupská krypta, obe zariadenia čisto novoveké. Prečo sa tak stalo, že hoci kdejaký dedinský, či malomestský kostolík majú svoje steny pokryté starodávnymi kamennými epitafmi, u nás v košiciach niet ničoho. A pritom vieme, že do dómu sa nechávali pochovávať mnohí významní páni. Zmizli? Kdeže, ich pozostatky z krýpt vypratali, ale kam zmizli ich epitafy? Nuž nezmizli, ba dokonca ich môžeme dennodenne vidieť. Ale nie je to slávny pohľad. Tieto epitafy doplatili práve na onú veľkú reštauráciu dómu, počas ktorej boli postupne odstránené aj pôvodné steny a nahradené novými, krajšími a mocnejšími. Epitafy z pôvodných stien dómu boli sňaté a zamurované na nové miesto. Časť je dnes v ochodzi Urbanovej veže, časť na múroch kaplnky svätého Michala a menšia časť v depozitoch Východoslovenského múzea. Umiestnenie epitafov na voľnom vzduch vedie k ich postupnému ničeniu mramor na nich sa už na mramor nepodobá. Najlepšie sa zachovali práve najstaršie kamene zo 14. storočia, práve preto, že nie sú vytesané z háklivého mramoru. Ktovie, dokedy to všetko vydrží, a či sa toho niekto niekedy ujme.

Nebožtíci pochovaní v kryptách svätej Alžbety v rokoch 1771 až 1799, zoznam podľa záznamov matriky úmrtí

Obdobia hojného ukladania nebožtíkov sa striedali s dlhoročnými výpadkami

Bolo to obdobie, keď na jednej strane sa sem ukladalo hojne nebožtíkov, no na strane druhej tu už boli aj vážne "výpadky" v pochovávaní. Týkali sa rokov 1777 až 1781 a nápadne dlhý, až štrnásťročný výpadok, rokov 1783 až 1796. Dve z vtedy pochovaných osôb sú historicky dobre známe. V roku 1782 do dómu uložili pozostatky bývalého viacnásobného senátora a hlavného richtára mesta Jozefa Kleščinského, ktorý nás pár rokov predtým reprezentoval pred panovníkom, cisárom Jozefom II. počas jeho návštev Košíc. V roku 1799 sem uložili pozostatky jediného nebožtíka v príslušnom roku, bohatého grófa Jozefa Meška, ktorý žil v mestskom paláci na Hlavnej ulici, dnes číslo 96 (dnes patrí tento dom technickému múzeu).

1771 Anna Gedőová rodená Engelhardová. 1772 Stanislav Koszka, Mária Groman, Anna Fedáková, Vincent Vrabely, Imrich Csomortányi. 1773 Terézia Duxová, Augustín Róth, Ladislav Bányai, Barbora Sarlach, Zuzana Steiniger, Antónia Klobušická, Imrich Kosztka, Karol Ternyei, Anton Dőri, farár z Erdőbenye, Matej Kelemen, Barbora Palocsaiová, Mária Krucsaiová, Ján Zefried. 1774 Ondrej Bedecher, senátor Anton Demecký, hlavný richtárJán Berczik, Tadeus Nagy, Mária Sarlachová, Jozef Sarlach, Anna Sarlachová, Juraj Resch, Františka Vimpelerová, senátor Ladislav Bolyky, Eva Bolykyová, Mikuláš Roth. 1775 Terézia Mogyoróssyová, Anna Svendtnerová, Ondrej Drotaneben, Jozef Schechovits, Jozefína Jordánska, Anna Thurzová rodená Revická, Mária Bányaiová, Františka Pesová. 1776 František Hubert, Alexander Demecký, Anton Csedő, Terézia Paullelyová, Terézia Csedővá, Katarína Kleščinská, Ján Krajčirovič, Františka Stoppaniová, Judita Majorošová, Klára Lehocká rodená Réveszová, Kristína Sihulská, Mária Holcmannová, Henrich Schwartzer, Adam Zelník. 1782 Barbora Jablonczayová, senátor Alexander Dubniczay, senátor Jozef Tóth, Barbora Perényiová rodená Mešková, barón František Perényi, Anna Dubniczayová, grófka Terézia Andrássyová rodená Dőryová, hlavný richtár Jozef Kleščinský, Katarína Korponayová rodená Putnokyová, hlavný richtár Štefan Stehovič. 1797 Zuzana Klotzková. 1798 Juraj Kováč, gróf Ferdinand Pongrácz. 1799 barón Jozef Meško.

Text: Vojtech Wick,

preklad: Alžbeta Duchoňová,

úpravy a reprodukcie: Jozef Duchoň

Nabuduce: Štvrtá časť: Náhrobky z Turecka

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. M. Šmigura: Pozeráme sa smerom na Varšavu
 2. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom
 3. Kravy jedia srvátku. Výrobky vďaka tomu nemajú konkurenciu
 4. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 5. Najzelenšie nákupné centrum na Slovensku otvorí druhú etapu
 6. Túto bagetu jedia Slováci už 24 rokov. Čo nám chutí najviac?
 7. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 8. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. Lenivý brunch s Muchom
 1. Ako dlho skladovať kukuricu a hrach, aby ostali sladké?
 2. Keď ekológia spája
 3. Wüstenrot predstavuje novú stratégiu pre slovenský trh
 4. Na zmenu zdravotnej poisťovne vám po novom stačia 3 minúty
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Osviežujúci skúter legendárnej talianskej značky
 7. Čítajte SME.sk odomknuté a bez reklamy
 8. Slovník investora 07: Bitcoin a jeho úloha v portfóliu investora
 9. Túžite sa konečne zbaviť dioptrií, ale bráni vám v tom strach?
 10. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 1. Úchvatná Petra: Stovky rokov zabudnutá v jordánskej púšti 10 817
 2. Prečo by ste si nemali odoprieť balenú bagetu? 5 746
 3. Ako nájsť dobrý jogurt? Ak neobsahuje toto, ani ho nekupujte 4 927
 4. Slovenské čučoriedky? Nemusíte ísť do lesa, kúpite ich v reťazci 4 336
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 4 252
 6. Od Česka až po Jadran 3 970
 7. Ako sa nepripraviť o zákazníkov bez hotovosti 3 149
 8. Nikto im nezatlieska. Koľko medailí získajú Slováci v Tokiu? 3 101
 9. Nová sála i námestie. Trnavské Mýto sa stane novým centrom 2 849
 10. Sudoku na leto: Nenechajte sivé bunky zaháľať ani cez prázdniny 2 202
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Do kaviarne Towers nevidno.

Inšpekcia má odposluchy aj videozáznamy.


3 h
Zuzana Rehák Štefečeková na LOH Tokio 2020 / 2021.

Sledujte online letnú olympiádu.


Sportnet 37m
Logo podcastu Dobré ráno.

Za kyberšikanu hrozí až šesť rokov.


a 1 ďalší 2 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop