Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 30. október, 2020 | Meniny má Simon, SimonaKrížovkyKrížovky

ŽENSKÝ KOKTEIL na tému: rozvody

Prevenciu proti narastajúcej rozvodovosti na Slovensku treba hľadať v zlepšovaní komunikácie medzi partnermi"Kým nás smrť nerozdelí." Už je to iba

Prevenciu proti narastajúcej rozvodovosti na Slovensku treba hľadať v zlepšovaní komunikácie medzi partnermi

"Kým nás smrť nerozdelí." Už je to iba formalita...

Tak sa zdá, že to známe - "kým nás smrť nerozdelí", ktoré zaznieva v kostoloch či obradných sálach počas sobášov, sa stáva už len obyčajnou formalitou. Veď na Slovensku sa počas roka rozvedie viac ako desaťtisíc párov a na 1000 sobášov u nás pripadá viac ako 30 rozvodov... Dá sa zvyšovaniu rozvodovosti zabrániť? Čo robiť, keď už je v rodine rozvod "na spadnutie" a ako postupovať po ňom? Pokúsime sa vám spolu s psychologičkou poradiť.

Skryť Vypnúť reklamu

Na svete zrejme neexistuje manželstvo, v ktorom by šlo všetko "ako po masle". Pri výchove detí, spoločnom zdieľaní domácnosti, pri jej financovaní a pri snahe nenechať sa pohltiť rodinou a aj naďalej žiť príjemný život vždy nejaké to koliesko zaškrípe. Ak sa problémov nahromadí viac, či ak sa zrazu objaví jeden a dosť závažný, treba to riešiť, no rozvod by mal byť až poslednou možnosťou. "Prevenciu rozvodov vidím v zlepšovaní komunikácie medzi partnermi. Všeobecne majú ľudia problém ´počuť´ to, čo im je hovorené, majú obtiaže formulovať svoje pocity tak, aby tomu partner porozumel, nikde sa neučili riešiť konflikty a nepoznajú metódy, ktoré by im v tom mohli pomôcť. To všetko sú schopnosti, ktoré je možné v rámci sedení s odborníkmi rozvíjať a potom ich zúročiť nielen v momentálnej kríze, ale aj v ďalšom živote," nazdáva sa psychologička PhDr. Ingrid Šefčíková (na malej snímke). Tesne pred rozvodom si už však obyčajne dvaja ľudia ublížili do tej miery a tak sa odcudzili, že je neskoro hľadať pomoc psychológa pri riešení manželskej krízy. "Obyčajne je minimálne na jednej strane nechuť, neochota riešiť a snaha ukončiť bolestivý vzťah. Vtedy je možné využiť pomoc psychológa skôr pri rýchlom hľadaní najoptimálnejších krokov pre čo najmenej bolestný rozchod."

Skryť Vypnúť reklamu

Taká nepríjemná záležitosť, akou rozvod bez pochyby je, sa ťažko obíde bez nepríjemností a stresov. "Môže prebehnúť búrlivo, s utrpením oboch strán, alebo je možné dohodnúť sa tak, aby to bola čo najmenej zraňujúca udalosť pre všetkých zúčastnených, vrátane detí. Pokiaľ si rozchádzajúci sa manželia potrebujú dokazovať svoju silu, chcú sa pomstiť, alebo sa nevedia vysporiadať s tým, že ich partner opúšťa, zhoršujú už aj tak zlú situáciu."

Nedá sa všeobecne tvrdiť, že pri rozvode najviac trpia deti, svoje si vytrpia i manželia. Mnohí však ostávajú spolu kvôli deťom, no to neznamená, že je to pre deti naozaj to najlepšie riešenie. "Často sa dokonca deťom uľaví, že nemusia byť svedkami nekonečných hádok. Neznamená to však, že im nie je smutno za rodičom, s ktorým nežijú. Úplne inou situáciou je, keď sa rodičia po rozvode nevedia dohodnúť na starostlivosti o deti. Poznám pár, kde sa dieťa muselo sťahovať každé dva týždne od jedného rodiča k druhému, rodičia sa pretekali, u koho mu bude lepšie, dieťa bolo zahŕňané darmi a postupne sa stávalo nezvládnuteľným."

Skryť Vypnúť reklamu

V prípade, že sa stali z manželov "už len" dobrí priatelia, môže byť na istý čas optimálnym riešením, ak sa rozhodnú predsa len ostať spolu. "V takomto prípade by mali rodičia hľadať cesty pre slušné spolužitie, v ktorom budú mať deti pocit bezpečia, istoty a nebudú žiť v priestore, kde si ich rodičia budú chcieť získať vo svojich hádkach na svoju stranu. Na druhej strane, umenie slušne a elegantne sa rozísť môže byť tiež niečím, čo môžeme ukázať svojim deťom."

Nezriedka sa stáva, že deti sú po rozvode rozdelení medzi rodičov. "Je to veľmi individuálna záležitosť a mali by sme hľadieť hlavne na potreby detí. Ak sú na seba súrodenci silne fixovaní, neodporúčala by som ich deliť medzi rodičov. To však vyžaduje veľkú dávku veľkorysosti zo strany jedného partnera. Keď jedno z detí prirodzene inklinuje k jednému rodičovi, druhé k druhému a medzi sebou nemajú príliš silné puto, je možné siahnuť aj po tomto riešení. V každom prípade by bolo vhodné konzultovať s detským psychológom, ktorý má prostriedky na relatívne objektívne posúdenie vzťahov a citových väzieb v rodine."

Nie len deti sú tými členmi rodiny, ktorí pri rozvode trpia. Následky na manželov sú veľmi individuálne a závisia od osobnosti daného človeka, od jeho predchádzajúcich životných skúseností, od jeho výchovy. "Paleta negatívnych emócií, ktoré deti ale aj rodičia zvyknú prežívať je naozaj pestrá. Počnúc pocitmi viny, ľútosti, bezmocnosti, strachu, opustenosti až po zlosť, beznádej, smútok... Veľmi časté sú depresie, poruchy spánku, úzkostné stavy a podobne," dodala I. Šefčíková.

(bez odrážania, sivá podtlač !!!!)

Psychologické účinky rozvodu na deti:

- rozvedení partneri vydierajú a manipulujú s dieťaťom v spore, u koho dieťa ostane

- dostávajú dieťa do rozpakov negatívnym ovplyvňovaním dieťaťa voči druhému partnerovi

- deti rozvedených rodičov mávajú poruchy emocionality, a psychiky, nejasnosti v mužských a ženských rolách

- dieťa stráca identifikačný vzor (otca či matku), stáva sa agresívnejším

- deti z rozvedených rodín chápu medziľudské vzťahy ako nestabilné

Krízy nemusia končiť iba rozvodom

Muži starnú pomalšie, hľadajú si mladšie milenky

Manželstvo vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou a ak sa rozhodnete do neho vstúpiť, pripravení musíte byť na všeličo. Treba si dať pozor na to, aby manželské krízy, ktoré sa zákonite dostavia, neskončili rozvodom.

Prvá kríza

- objavuje sa medzi 3. až 7. rokom manželstva a trvá asi rok

- spôsobuje ju náhrada mileneckého vzťahu trvalým spolužitím, ktoré prináša potrebu spoločného rozhodovania

- klesá frekvencia intímneho styku

- nastáva úbytok romantiky a nastupujú stereotypy

- prichádza k porovnávaniu partnera pred manželstvom a teraz

Druhá kríza

- objavuje sa po 17 až 25 rokoch manželstva

- je menej hlboká ako prvá kríza a trvať môže jeden i viac rokov

- prejaví sa okolo 40. roku veku, keď sa u ľudí zvyšuje citlivosť a obavy (strata krásy, nespokojnosť so spoločenským postavením)

- odchodom detí z domova vzniká pocit osamelostí

- muži starnú pomalšie ako ženy, vzniká problém s neverou, muž si hľadá mladšiu a krajšiu partnerku

Tretia kríza

- udeje sa v 50. až 60. rokoch manželstva

- odchodom do dôchodku vzniká pocit nepotrebnosti

- hormonálne zmeny, prichádza staroba

- nastáva citlivé obdobie, napätie, nervozita a ich prenášanie na partnera

Rozvodové konanie môže urýchliť dohoda, spísaná pred tým, než sa prestúpi pred súd

Svadba spája, rozvod delí

Niet pochýb o tom, že rozvod zanechá za sebou nepríjemné a bolestivé stopy na psychike všetkých zúčastnených. Nemenej podstatnou záležitosťou, ktorej sa rozvod týka, sú však i financie. Od okamihu sobáša sa všetky finančné produkty i iný majetok, s výnimkou darov a dedičstva, získaný ktorýmkoľvek z manželov, stáva spoločným vlastníctvom oboch, a tak sa v prípade rozvodu väčšinou delí napoly. Všetky sporiace produkty sa pri rozvode delia rovným dielom. V praxi skôr vklady zostanú tomu, na koho meno sú evidované, druhému partnerovi však musí vyplatiť jeho polovicu. Obdobným spôsobom sa delia tiež dlhy. Pokiaľ tomu chce jeden z manželov zabrániť, môže to dosiahnuť uzavretím dohody o zúžení spoločného vlastníctva. Výnimkou pri delení majetku je životné poistenie, ktoré nie je považované za vklad a v prípade rozvodu sa nedelí.

Rozvod manželstva možno výrazne urýchliť, pokiaľ manželia skôr, než predstúpia pred súd, spíšu dohodu o rozdelení starostlivosti o deti (túto dohodu musí schváliť vopred opatrovnícky súd) a takisto o delení majetku, bývaní, eventuálne i výživnom. Potom môže rozvod prebehnúť rýchlo a celými nákladmi je iba tisíckorunový súdny poplatok. V opačnom prípade súd najskôr rozhodne, či vôbec manželstvo rozvedie a až potom sa rieši delenie majetku. Tento proces môže trvať i roky. Súd postupne všetok majetok ocení a rozdelí ho rovným dielom medzi bývalých manželov. Vtedy však už každý z bývalých partnerov musí zaplatiť súdu dve percentá z majetku, ktorý je mu priznaný.

K zrušeniu manželstva možno pristúpiť len v spoločensky odôvodnených prípadoch a vtedy, ak manželstvo už neplní svoj účel

Ak sa nedohodnete, súd rozhodne o všetkom

Ľahkomyseľný pomer k manželstvu je v rozpore so záujmom spoločnosti. Preto možno k zrušeniu manželstva rozvodom pristúpiť len v spoločensky odôvodnených prípadoch. Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský účel. Pri rozhodovaní o rozvode musí súd prihliadnuť najmä na záujmy maloletých detí.

Problematiku rozvodu upravuje najmä zákon č. 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine. Návrh sa robí spravidla písomne, ale v súčasnej dobe je prípustný napríklad aj elektronickými prostriedkami, ak je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. "Z návrhu na rozvod manželstva musí byť v prvom rade zjavné, ktorému súdu je určený. "Návrh na rozvod manželstva" (nesprávne je označenie pojmom žiadosť) sa podáva, podľa § 88 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len "Osp"), na súde, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, za podmienky, že v obvode tohto súdu býva aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, príslušný je príslušným všeobecný súd navrhovateľa," uviedol nás do právnej problematiky rozvodového konania Mgr. Jozef Göbl (na snímke) z advokátskej kancelárie Jančik & partners.

Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ďalej musí byť z návrhu zjavné, akej veci sa týka. Potrebná je presná identifikácia manželstva, o ktoré ide, deň jeho uzavretia, označenie detí z tohto manželstva a podobne.

K návrhu sa prikladá fotokópia sobášneho listu, rodných listov detí, doklad o poslednom spoločnom bydlisku manželov. Taktiež je vhodné označiť svedkov - príbuzných, členov rodiny a iné osoby, ktoré by mali byť predvolané na pojednávanie, aby boli súdom vypočuté. Ak medzi manželmi došlo k násiliu, ktoré je jednou z príčin rozvratu, je potrebné predložiť lekársku správu, nález o poškodení zdravia, prípadne doklad o tom, že bol privolaný policajný orgán.

"Z návrhu musí byť nakoniec zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Ten musí sformulovať petit, teda návrh znenia rozsudku, ktorý navrhuje súdu vydať. Vzhľadom na skutočnosť, že s konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode, bude potrebné navrhnúť aj spôsob výchovy a výživy maloletých detí," dodal Mgr. Göbl.

Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí, upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

kid

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 2. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 3. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 4. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť
 5. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 6. Magazín SME Ženy už v predaji
 7. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 8. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 9. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 10. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 1. Koronakríza: Pomoc našej banky počas pandémie ocenili vo svete
 2. Magazín SME Ženy už v predaji
 3. SPS ukončí rok miliónovými investíciami
 4. Dokážu benzínové fukáre odolať výzve akumulátorových?
 5. Trh s elektromobilmi stagnuje. Kríza by mu mohla pomôcť
 6. Fakulta drží tempo so súčasnými i budúcimi trendmi
 7. Poznáte najbohatšie firmy sveta? Podiel v nich majú aj Slováci
 8. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 9. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 10. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 36 035
 2. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 24 278
 3. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 18 812
 4. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 17 219
 5. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 16 882
 6. Príjem vs. dôchodok. Realita, na ktorú sa treba pripraviť 14 104
 7. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 12 339
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 350
 9. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 11 304
 10. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi? 11 175
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ulica, kde našli mŕtvu prostitútku, je vyčistená

Obyvatelia košickej Stromovej ulice volali po zásahu roky.

Takto vyzerala obávaná ulica pred zásahom.

Chaos, rady a málo miest. Košickí starostovia sa obávajú fiaska

Mali šesť dní na prípravu testovania: Dali sme bokom zdravý rozum.

Starostovia robia napriek kritike k okolnostiam všetko pre to, aby testovanie zvládli.
Lokalita Lapanč medzi Veľkým Šarišom a Prešovom. V diaľke vidieť stavbu R4 i Šarišský hrad.
Priechod pre chodcov na Levočskej ulici bude zmodernizovaný.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

CYNICKÁ OBLUDA

Najväčší žúr v histórii krajiny

Niektoré slovenské idiomy po tomto víkende už nebudú, čo bývali.

Koronavírus: Počet vážnych prípadov prekročil v Česku prvýkrát tisícku (minúta po minúte)

Celkovo sa koronavírusom na Slovensku nakazilo 51 728 ľudí. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 200 obetí.

Ilustračná fotografia.

Žilinská nemocnica varuje pred režimom vojnovej medicíny

Bojnická nemocnica už nevie vyčleniť ďalšie lôžka pre pacientov s Covidom

Väčšina nemocníc má dostatok lôžok. Avšak hlavne tým na severe Slovenska začínajú akútne chýbať zdravotníci.

Fico žije v atmosfére strachu, jeho ľudia končia v putách

Šéf Smeru sa zastal viacerých zadržaných.

Predseda Smeru Robert Fico.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop