Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 29. október, 2020 | Meniny má KláraKrížovkyKrížovky

Bedeker starý 180 rokov časť piata

vystačil s osemnástimi mužmiSepesházy Thieleho historický bedeker sa v minulom pokračovaní venoval dosť nepraktickým informáciám, či skôr úvahám,

vystačil s osemnástimi mužmi

Sepesházy Thieleho historický bedeker sa v minulom pokračovaní venoval dosť nepraktickým informáciám, či skôr úvahám, o upadajúcej divadelnej kultúre a význame tunajších plesových sezón, ktoré snáď ocenia iba špecialisti na dejiny spoločenských stykov. Dnes je však plný oveľa užitočnejších informácií, keďže prináša údaje o zložení a fungovaní košického magistrátu, o tu pôsobiacich úradoch, zdravotnej starostlivosti, ba i o blízkych kúpeľoch v okolí. Dnes sa možno skutočne iba diviť, že už aj pre vtedajšiu spoločnosť mohli fungovať neďaleké Rankovce s Herľanami a drobná dedinka Kéked, dnes tesne za maďarskými hranicami, ako navštevované kúpeľné miesta, aj keď iba sezónne, s ubytovacími, zábavnými a stravovacími kapacitami!

Skryť Vypnúť reklamu

KU MIESTAM

verejnej dobročinnosti patrí v Košiciach mestský špitál, v ktorom je už po mnohé roky vydržiavaný určitý počet nevinne schudobnetých mešťanov a meštianok a ktorý stojí pod bezprostredným dohľadom magistrátu. Je tu tiež všeobecná nemocnica, ktorá bola založená súkromníkmi prostredníctvom hodnotného fondu a preto sa svojou veľkosťou a krásnou architektúrou môže počítať k popredným budovám mesta, no práve kvôli veľkoleposti svojho založenia nemohla byť doteraz dokončená, aj keď je už rad rokov vo výstavbe. Nachádza sa pred Dolnou bránou a slúži tejto časti mesta na okrasu. Je tiež vybavená mnohými vymoženosťami pre prípadných budúcich chorých a tiež zabezpečená nutným dozorom. Kvôli váhajúcej výsdtavbe však nemá žiadnych chorých. V časti istého pekného miesta má však predsa len tunajší všeobecne cenený doktor Wirkner za spoluúčasti ďalšieho lekára akési zariadenie vybavené pre samotné dobro chorých na vykurovanie sírou, ktoré pri mnohých prípadoch ozdravuje vhodným a priaznivým spôsobom.

Skryť Vypnúť reklamu

Magistrát tohto slobodného kráľovského mesta pozostáva tak, ako v mnohých iných slobodných kráľovských mestách, z mestského richtára, mešťanostu, mestského kapitána a magistrátnych radných, ktorí vrátane vonkajšej rady pozostávajúcej zo šesťdesiatich osôb, zasadajú za štyrmi osobitnými stolmi na radnici. Vzhľadom na vážnosť svojho úradného postu je najdôležitejším mestský richtár predsedajúci na schôdzach magistrátu. Podriadené je mu vyšetrovanie každej právnej záležitosti a právneho sporu, vedie všetky procesy, podpisuje všetky právne rozhodnutia a keď je to žiadúce, obracia sa s apeláciami na vyššie zemské ustanovizne. S ohľadom na tieto ako aj iné, tu nespomínané dôležité úradné povinnosti, prvou osobou mestského magistrátu.

Mešťanosta riadi a dozerá na celé mestské hospodárstvo a mestský kapitán je šéfom policajných záležitostí, dozerá nad verejnou bezpečnosťou a poriadkom, na udržiavanie ktorých je mu pridelený jeden strážmajster, jeden kaprál a šestnásť policajtov. Prvé tri najvyššie postavené osoby magistrátu sú podľa pravidiel vonkajšou radou nanovo volené každé tri roky, a to konkrétne z magistrátnych radných, prípadne sú do svojich funkcií dosadené.

Skryť Vypnúť reklamu

POČAS POSLEDNEJ REŠTAURÁCIE

pod predsedníctvom kráľovského radcu a administrátora šestnástich spišských miest, pána baróna von Fischera, padla za všeobecného a spravodlivého súhlasu voľba richtárstva na osobu nesmierne prospešnú slobodnému kráľovskému mestu svojim dlhoročným sústredeným a múdrym vedením úradu, vysokozaslúžilého pána Karola Fischera, ktorého v prvý deň zvolili najprv za magistrátneho radného a v nasledujúci deň tiež za mestského richtára.

Za mešťanostu bol zvolený bývalý mestský richtár a dôstojný veterán pán Spernahovič, za mestského kapitána pán Polinský. Súčasní magistrátni radní sú: pán Ján Fedák, bývalý dobreslúžiaci mešťanosta, páni Rimanóci, Tamáši, Gažík, Fördör, Kolecký, Bodenlos, Antalfy, Fried a Ochs. Vrchným notárom v súčasnosti je pán Alexander Haške a v tejto dôležitej zverenej funkcii mu vypomáha pán Araňoši. Všetky tieto magistrátne osoby, bez spoločnej schôdze ktorých sa neudeje žiadne rozhodnutie mestskej rady, sú primerané dôležitosti svojich úradov, vybavené vedomosťami a vlastnou statočnosťou, proste vynikajúci muži.

Medzi vysokými duchovnými a svetskými úradmi, krajinskými funkciami a cisársko kráľovskými úradmi sa v tomto slobodnom kráľovskom meste nachádzajú: 1, Biskupstvo so šiestimi kanonikmi, ktoré bolo založené v roku 1804 z častí dnešného Jágerského arcibiskupstva doposiaľ slávne panujúcim cisárom Františkom, a je v súčasnosti podriadené vysokej duchovnej správe vysokodôstojného diecézana biskupa Štefana Čecha. Mestským farárom je vysokodôstojný kanonik páter König, ctený ako duchovný a tiež ako skvelý kazateľ. 2, Župný úrad Abovskej župy. 3, Vrchný kráľovský provinčný komisariát. 4, Vrchné školské direktórium Košického dištriktu. 5, Administrácia kráľovskej komory. 6, Cisársko kráľovské divízne a brigádne veliteľstvo. 7, Vrchný vojenský komisariát. 8, Cisársko kráľovská vojenská pokladňa. 9, Cisársko kráľovský zásobovací úrad. 10, Cisársko kráľovské náborové komando 34. pešieho pluku princa Wied Runckela, spolu s k nemu príslušným výchovným ústavom. 11, Delostrelecký oddiel s kapitánom vo funkcii veliteľa. 12, Posádka, menovite peší prápor so štábom. 13, Knižná cenzúra. 14, Kráľovská poštová prefektúra košického dištriktu. 15, Filiálna pokladňa štúdijných fondov. 16, Úrad poštových kočov, tridsiatkový, bankový a loterijný úrad, v ktorom sa v poslednom čase každých štrnásť dní vyberajú platby. V roku 1770 tu prebehol dňa 22. septembra prvý ťah lotérie, pri ktorom boli vyžrebované čísla 82. 83. 60. 71. a 52.

AJ KEĎ KOŠICE

kvôli ich polohe v strede krajiny nemožno počítať k význačným obchodným mestám krajiny, predsa len majú pod tlakom okolností výhonok priemyslu s dobrým výhľadom na životaschopnosť. Fabrika na kameninu s cisársko kráľovským oprávnením, ktorej vlastníkom je pán doktor Wirkner a páni bratia Mollovci, má nielenže významné miesto v celej krajine, ale tiež v Poľsku, a dodáva predpisový, cenovo výhodný a dobrý tovar. Okrem nej existuje podobná fabrika, ktorej vlastníkom je pán Pivarotti. Významná, s láskavosťou pána grófa Samuela Dežőfiho zriadená továreň na spracovanie kože, má v Košiciach zriadené veľké sklady, súce k prospechu verejnosti. Nemožno vynechať ani fabriky na klobúky, súkno a spracovanie tabaku, ktoré majú dostatočný odbyt.

Odbyt v obchodoch mesta, ktorých počet sa zdá pre jeho potreby až príliš veľký, je nastupujúcim nedostatkom peňazí a z neho vyplývajúcim znížením luxusu, nie až taký veľký, ako býval. Znížený peňažný obeh sa tak v prvom rade prejavuje na strihovom tovare, ktorý kvôli tomu znateľne poklesol na cene. Päť výročných a týždenné trhy je živo a často navštevovaných. V prvom rade sa tu nakupuje bežný tovar, zväčša lacnejší, ale obvykle aj oveľa horší.

Kúpele na rieke Hornád, svojho času drevené, ale v časoch pána mešťanostu Jána Fedáka úplne nanovo vybudované zo solídneho materiálu do formy podkovy s troma dlhými radmiúčelne zariadených kúpeľných komôr, slúžia pohodliu verejnosti a okrase okolia pred Mlynskou bránou. Keďže je cena jedného okúpania iba päť grošov, môže toto ozdravné zariadenie navštevovať aj menej majetná verejnosť.

V Košiciach sa tiež nachádzajú tri potravinové mlyny na Hornáde, každý s dvanástimi náhonmi, a tiež kráľovská výrobňa na pušný prach, ktorá ho ročne vyprodukuje 600 centov a je vzdialená od mesta od mesta trištvrte hodiny cesty. Ďalej od mesta je tu tiež papierový mlyn, tehelňa vápenka a lom na kameň a bridlicu. Košice majú tiež v najbližšom okolí dobrú poľnohospodársku pôdu a vinice, ktoré tu v Hornom Uhorsku končia, a tiež veľké regulované lesy. Vo vlastníctve košického hospodárstva je 17 dedín a jedno praedium, čiže majer. Obyvatelia tohto slobodného kráľovského mesta sa živia väčšinou obchodom, remeslom, pestovaním a šenkovaním vína. Pestovanie je značné a ročne vynáša priemerný výnos 2400 gbelov. V zlých rokoch je košické víno hlavne pre nízku kvalitu pozadu za uhorskými vínami, avšak v dobrých rokoch sa vyznamenalo príjemnou chuťou a dostatočnou iskrou, ako napríklad v ročníkoch 1811, 1822 a 1823.

K NAJPRÍJEMNEJŠIEMU

vzdialenejšiemu okoliu Košíc patria kúpele, z ktorých Rankovce a samota Herľany si nesporne zasluhujú spomenúť ako prvé. Toto kúpeľné miesto je húfne navštevované obyvateľmi Košíc nielen pre svoju ozdravovaciu silu, ale aj pre svoju rozkošnú polohu. Pri ochoreniach na kýlu, častých krvácaniach, pľúcnych slabostiach, nepravých hemoroidoch a nemociach z nich odvodených sa ukazuje, že tieto vody rozhodne pôsobia, takže je vhodné ich piť a kúpať sa v nich.

Okolostojace budovy slúžiace čiastočne pre ubytovanie kúpeľných hostí, sú vybudované zväčša z pevného materiálu a vybavené najnutnejším zariadením, pričom je v rankovciach mnoho personálu, ktorý jednotlivé domy spravuje a vedie k pohodliu hostí. V prípade potreby nájdu návštevníci kúpeľov pomerne znesiteľné ubytovanie v sedliackych domoch blízko ležiacej dediny. Nájomca kúpeľov v Rankovciach, ktorý z tohto komore patriaceho majetku odvádza úradom svoj nájomný poplatok, je v súčasne aj krčmárom, pričom podáva "table d´hotel", alebo svojim hosťom, ktorí o to požiadajú, dodáva jedlo do ich izieb, kde aj mnohí kúpeľní hostia konzumujú. Iní však zvyknú byť vhodne vybavení vlastnými zásobami, takže hosťovská jedáleň nie je vždy obsadená hosťami, ako by sa prialo. Je zvykom, že mnohí obyvatelia blízko ležiaceho mesta navštívia Rankovce na týždeň, hlavne tí, ktorí prechádzajú na pobyt do Bardejova.

Najskvelejší deň Rankoviec je Petra Pavla, kedy sa usporiadava posledný a najväčší ples vo vlastnej, len drevenej, ale priestranne vybudovanej sále, a ktorý tancachtivá mládež neďalekého mesta hojne navštevuje. Po tomto čase sa náhli väčšina návštevníkov do väčšieho a krajšieho kúpeľného mesta Bardejova a v Rankovciach je vždy nuda, keďže sú až do konca júla spravidla skoro úplne opustené.

Menej navštevované, no z medicínskeho hľadiska nie bez významu, je kúpeľné mesto Kéked, ležiace v príjemnom prostredí tri míle od Košíc a patriace šľachticovi Zomborymu. Pri zdĺhavých kašľoch, chronickom reumatizme, záchvatoch artritídy a hemoroidoch, svalových kŕčoch, ochrnutiach a podobne sú kékedské žriedla vyskúšané a dokazateľne užitočné. Prednedávnom sa tam dalo nájsť iba zlé ubytovanie a chorí si museli pomôcť u sedliakov, odkedy sa však verejnosť presvedčila o úžitku tunajších prameňov, čím sa zvýšila ich návštevnosť, nechal vlastník zriadiť viaceré budovy a toto ubytovanie je také, že bežne a dostatočne vyhovie aj neveľmi bohatým kúpeľným hosťom.

Preklad textu a reprodukcie: Jozef Duchoň

Nabudúce dospejeme ku koncu textu prekladu

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 2. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 3. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 4. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 5. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 6. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 10. Pomáhajte čítaním
 1. Nové Porsche Panamera spája nespojiteľné
 2. UNIQA preberá dôchodkové fondy AXA, pre klientov sa nič nemení
 3. Pandémia urýchlila štart online duálneho vzdelávania
 4. Tradičná plodina zo Slovenska mizne. Čo sa deje so zemiakmi?
 5. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 6. Škola môže vyzerať aj inak!
 7. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 8. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 9. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 10. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 941
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 334
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 510
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 123
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 745
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 816
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej 11 478
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 425
 9. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 561
 10. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 541
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Koniec spojenectvu? Trnka sa pustil do Polačeka. Hrá sa o milióny eur

Župan: Pletie si mandát poslanca a primátora. Načo tam je?

Politických spojencov rozhádala mimoriadna finančná pomoc. Polaček by ju chcel využiť pre zoo či cesty.

Psychologička: Pre človeka s inými problémami môže byť pandémia poslednou kvapkou

Prichádzajú za ňou vyčerpaní zdravotníci i školáci, ktorí majú ťažkosti s online výukou.

Klinická psychologička Jana Maliňaková odporúča na psychickú pohodu v čase pandémie pravidelný denný režim.

Lekár natočil inštruktážne video, hudobník pôjde medzi bezdomovcov

Dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní pribúda aj na Spiši.

Pilotné testovanie v Bardejovskej zábave.

S dílerom si dohodli kúpu drog, s prokurátorom tresty

Pre marihuanu prišli k cintorínu, tam ich zadržali policajti.

Mladíci si narobili problémy.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Igor Matovič.
Dobré ráno

Dobré ráno: Boj o moc, ambície a pomsta. Kauza STU

Čo sa to dialo na Slovenskej technickej univerzite.

Podcast Dobré Ráno.
Komentár Petra Schutza

Najsilnejšie protipandemické opatrenie je osobný lockdown

Zabudli povedať najdôležitejšiu informáciu.

Peter Schutz

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop