Korzár logo Korzár Košice
Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

HISTÓRIA

Bedeker starý 180 rokov časť prváSprievodca opísal Košice ako mesto krásne a zdravé Keď pred temer dvanástimi rokmi rubrika písané históriou na

Bedeker starý 180 rokov časť prvá

Sprievodca opísal Košice ako mesto krásne a zdravé

Keď pred temer dvanástimi rokmi rubrika písané históriou na stránkach Košického večera začínala, prvým jej seriálom bol dobový popis mesta Košice z diela dvojice autorov Szepesházy Thiele nazvaného Pozoruhodnosti Uhorského kráľovstva. Bol to čosi ako dnešný "bedeker", ibaže vydaný v roku 1825, čiže pred stoosemdesiatimi rokmi. Seriál vychádzal pod názvom "Nevšedný sprievodca". Samotná myšlienka zriadiť stálu rubriku venovanú dejinám nášho mesta bola vynikajúcim počinom, ktorý naviac vyžadoval od redakcie istú odvahu a hlavne vieru, že sa historické témy nevyčerpajú príliš skoro. Vtedajšia redakcia spolu so mnou sa však zároveň na tomto seriáli učila, čo sa prejavilo hlavne na jeho príliš rozkúskovanom vydávaní. Rozhodli sme sa preto vydať ho dnes, s odstupom času znovu, pričom využívame možnosť modernejšej úpravy pôvodného textu a odstránenia niektorých chýb, ktoré sa doň svojho času dostali.

Skryť Vypnúť reklamu

TITULNÁ STRANA

prvého dielu nemecky písanej knižky autorskej dvojice Szepesházy Thiele je zaplnená príliš rozvláčnym názvom, čo však bolo v tých časoch bežným. Zároveň sú tu predstavení páni autori a tlačiareň, kde dielko vydali. Bolo to u nás v Košiciach, na čo môžeme byť síce hrdí, na druhej strane však musíme s ľútosťou poznamenať, že v žiadnej z tunajších knižníc sa dnes táto knižka nenachádza a predloha pre preklad musela byť zadovážená z Budapešti. Titulok teda znie:

Pozoruhodnosti uhorského kráľovstva, čiže historicko štatisticko topografický opis všetkých v tejto ríši sa nachádzajúcich štyridsiatich dvoch slobodných kráľovských miest, šestnástich korunných spišských miest, jazygských, veľko a malokumánskych privilegovaných hajduckých miest, hôr, jaskýň, jazier, riek, znamenitých liečivých prameňov a uhorských baní, vrátane prehľadu celého kráľovstva. Podľa oficiálnych, úradne zverejnených dát a iných autentických zdrojov spracované v abecednom poriadku Karolom von Szepesházym, kráľovským viceprovinciálnym komisárom a prísediacim viacerých chvályhodných župných tabúľ, a J. C. von Thielem, radcom ruského cára. Diel prvý, Košice 1825, vytlačené nákladom vydavateľa u Karola Werfera.

Skryť Vypnúť reklamu

Na strane 103 sa nachádza heslo: KOŠICE /Kaschau, Cassovia, Kassa, Kositze/, slobodné kráľovské mesto a jedno z najpoprednejších miest Horného Uhorska, ležia v Abovskej župe, v príjemnom, vinorodými vŕškami temer úplne obklopenom údolí, na pravom brehu rieky Hornád, vzdialené štyri míle od susedného mesta Prešov, dvanásť od Jágra, tridsaťštyri a tri štvrtiny od Budína a päťdesiat od Bratislavy.

O pôvode ich pomenovania nie sú žiadne presné doklady. Niektorí autori o ňom tvrdia, že názov Košice je z maďarského slova Kassa /proso/, ktoré kedysy v tomto kraji rástlo v značnom množstve, iní uisťujú, že je od slova kaszás /kosec/, čo by bolo pomenované podľa tu hojných krásnych lúčnych porastov, je to však záležitosť, ktorú zatiaľ necháme tak.

Skryť Vypnúť reklamu

V nasledujúcom vysvetlení sa však ukazuje svetlo pravdy. Keď si v roku 886 Maďari podrobili túto zem a potom si ju delili, pripadol vojvodcovi Orsadovi celý kraj, v ktorom teraz ležia Košice. Jeho syn Ursusvybudoval na kopci Hradová, pol hodiny od terajšieho miesta /kde leží stred mesta/ pevnosť, ktorú pokrstil podľa svojho mena a z ktorej je dnes možné vidieť iba zrúcaniny. Anonymus, notár kráľa Bela druhého, sa o tejto pevnosti zmieňuje už v roku 1135 s poznámkou, že v jej blízkosti smerom na juh sa nachádza dedina menom Casu, ktorá je veľmi pravdepodobne našimi Košicami, čím sa môže vysvetliť ich pomenovanie.

Aj keď mesto nie je vysoko položené a priľahlé časti rieky Hornád nezriedka spôsobujú záplavy, má ovzdušie čisté a zdravé a zlé nákazy a epidemické choroby sa tu vonkoncom nemôžu udomácniť od čias chvályhodného rozhodnutia magistrátu vysušiť bývalé bahnisté mestské priekopy a využiť ich časti na výstavbu a záhrady. Od severovýchodu, z nie viac, ako jedenásť míľ vzdialených karpatských hôr prúdiace vetry, vejúce z času na čas, sa nemálo pričiňujú o blahodarné ovzdušie Košíc. Vo všeobecnosti sú drské a studené, ale suché a veľmi priaznivo pôsobiace na čistenie ovzdušia od všetkých látok ohrozujúcich zdravie, takže nepríjemné a pochmúrne dni a škodlivé hmly sú hlavne v lete veľkou zriedkavosťou a dostavujú sa chvíľami hlavne na jeseň, keď severné vetry nedujú.

AKÉ ZDRAVÉ A JASNÉ

je ovzdušie, tomu zodpovedajúci a krásny je aj celý zjav pekne vybudovaného mesta a primerane priateľské je aj jeho okolie. Vnútro mesta tvorí ovál, ktorého najväčšia dĺžka od bývalej Hornej po stále stojacu Dolnú bránu je 380 siah, v najväčšej šírke meria 230, v najmenšej však iba 170 siah. Od severu na juh ním preteká potok Čermeľ, ktorý pramení v blízkych vinorodých vŕškoch a skôr než dosiahne mesto poskytuje nevyhnutnú vodu píle, papierni a dvom potravným mlynom. Tečúc pozdĺž celej nezvyčajne širokej a krásou svojich budov imponujúcej Hlavnej ulice delí mesto na východnú a západnú časť.

Potok Čermeľ sa približne v polovici svojho toku delí na dve ramená, ktoré sa opäť spájajú, a tak vytvára ostrov pravidelného oválneho tvaru, uprostred ktorého stojí najväčší výkvet mesta, a z oboch strán je priam nápadne ovenčený krásnymi palácovými domoradiami. Uvedeným výkvetom je socha svätého Jána Nepomuckého, hneď za ňou krásny a bohato pozlátený čestný stĺp nepoškvrneného počatia Panny Márie so svojou železnou ohradou, veľká bridlicou pokrytá kaviareň spolu s divadlom a sálou reduty, priestorné a krásne slávnostné námestie a nakoniec majestátne veľký farský, či Alžbetínsky kostol, postavený s starogotickom štýle celý z kamenných kvádrov, s mohutne vysokými a meďou pokrytými vežami. Keď sa na všetky tieto objekty dívame zo správneho miesta, pôsobia natoľko veľkomestsky a takým šťastným celkovým dojmom, že sa môže porovnávať iba málo miest veľkosti Košíc.

Základy spomenutého Božieho domu, ktorý je nie celkom bezdôvodne prirovnávaný mnohými autormi ku kostolu svätého Štefana vo Viedni prednejšiemu iba ak z hľadiska veľkosti, položila kráľovná Alžbeta, manželka Karola I. Po jej smrti pokračovali jej manžel a syn a nakoniec ho ukončil Matej Korvín, ktorého portrét vytesaný do kameňa možno vidieť nad severným portálom. Dvadsať siah dlhý a pätnásť siah široký kostol je vo vnútri veľmi bohatý, zdobený starodávnymi pyramídami, stĺpami, rezbami s drahými pozlátkami a krásnou kamennou prerezávanou galériou prebiehajúcou po vonkajšej strane strechy. Nachádza sa v ňom 27 oltárov, dva z nich hneď pri vstupe s pokladničkou, ktorá si ako pekný príklad dobročinnosti Košičanov nazbiera svoju almužnu.

Obe veže, z ktorých je jedna úplne hotová, druhá však dokončená iba po strešný štít, sú solídne stavby. Z jednej, tej vpravo od veľkej brány, vedie schodište do vyvýšenej kaplnky svätého Jána Nepomuckého Hneď vedľa tohto najväčšieho a najvýznamnejšieho Božieho domu sa nachádza malý Michalský kostol vybudovaný taktiež v gotickom štýle, ktorý je považovaný za najstaršiu cirkevnú stavbu Košíc.

Poslednou budovou obklopenou oboma ramenami Čermeľa stojacou na menovanom ostrove, sú Dolné kasárne postavené v roku 1713. Možno v nich ubytovať celý batalión, teraz však, ako sa tvrdí, budú kvôli vzrastajúcej chatrnosti spolu so susednou Donou bránou odstránené, za čím je úmysel zriadiť pokračovanie veľkej Hlavnej ulice ako ohromného nekrytého prieťahu pre vzduch. Mesto však ale zväčší horné kasárne jedným veľkým krídlom.

ULICE PREBIEHAJÚCE

na oboch stranách ostrova, menovite však západná a východná časť Hlavnej ulice, sú obrúbené radami domov a má sa za to, že s výnimkou Pešti sa im čo do krásy a dĺžky v celom Uhorsku ťažko čo vyrovná. Najznamenitejšie z týchto budov na západnej strane, počítajúc od Dolnej brány, sú:

1, Biskupská rezidencia spolu s farským domom. 2, Bývalý dom grófa Karola Andrášiho, teraz dom Niemandsfreundov. 3, Dom pani vdovy zosnulého pána Tomáša Sirmaja vysoký dve poschodia, postavený v najnovšom štýle s nepodopretým parádnym schodišťom, ktorý bol prvý, čo tu bol krytý bridlicou. 4, Grófsky dom Barkóciovcov. 5, Dom jeho excelencie grófa Emanuela Čákiho, hodný pozornosti kvôli svojmu vonkajšiemu blahobytu a vkusnému vnútornému zariadeniu. 6, Budova Komory, dve poschodia vysoká, jedna z najväčších a najpriestrannejších v meste, v ktorej sa nachádza súčasne cisársko kráľovský vrchný poštový úrad, cisársko kráľovská ceduľová pokladňa a cisársko kráľovský tridsiatkový úrad. 7, Grófsky dom Antona Čákiho, v ktorom počas svojho precestovania odpočívalo v noci 19. mája 1821 jeho veličenstvo ruský cár Alexander I. 8, Veliteľský dom a súčasne aj sídlo pána poľného podmaršala a divízneho veliteľa baróna von Mariášiho, ktorý pred časmi krásne vybudoval z vlastných prostriedkov Ján Bornemisa. 9, Budova štábu a dom vyšších dôstojníkov tunajšej posádky nazývaný zo zvyku Zbrojnica, ktorý bol pred pár rokmi zväčšený a zrenovovaný.

Na východnej strane ulice sú najpozoruhodnejšie stavby:

1, Veľký hostinec Čierny orol. 2, Dom Pavla von Sirmaja. 3, Mestský dom, čiže radnica, postavená za úradovania pána Jozefa Klestinského. 4, Dom von Soosov, prestavný pred dvoma rokmi v najelegantnejšom novom štýle. 5, Levočský dom, stavaný síce jednoducho, ale pozoruhodný ako bývalé sídlo jeho veličenstva cisára Jozefa a arcikniežaťa Maximiliána, a teraz byt pána brigádneho generála von Gorzkovského. 6, Bývalý jezuitský, v súčasnosti akademický kostol s dvoma vežami a nápisom: Honorae Sanctissimae Trinitatis Princeps Sophia Bathori posuit. 7, Šľachtický konvikt. 8, Viaceré za sebou nasledujúce domy jej excelencie panej grófky Andrášiovej. 9, Pekný, prednedávnom znamenite zrenovovaný Františkánsky, teraz však posádkový a seminárny kostol, postavený v gotickom štýle v roku 1283 rodinou Peréniovcov. 10, Takzvané horné kasárne postavené v roku 1726.

Aj v pokračovaní veľkej Hlavnej ulice za Dolnou bránou sa nachádza veľa významných budov patriacich k mestu, medzi ktorými sú najpozoruhodnejšie dom kanonika Lábošiho, hostinec Lederer a dom sedlárskeho majstra Winklera, ten posledný zatiaľ nedokončený.

Súbežne s hlavnou ulicou smerijú dve ďalšie ulice, menovite na východe Kováčska a na západe Mäsiarska ulica. Prvá je spojená s Hlavnou ulicou Františkánskou uličkou, malou uličkou vedľa Glotzkovho pozemku, býalou Jezuitskou a Mlynskou ulicou, tiež viacerými domovými prechodmi. Druhá, teda Mäsiarska, cez Zbrojničnú, Pivovarskú, Mníšsku, Zámočnícku a znamenitú Forgáčovskú ulicu. Vôkol mestského múru sa tiahne rad malých, často záhradou vybavených domov.

Na Mäsiarskej ulici je významný dominikánsky kostol s kláštorom a tiež svojrázny dom slobodného pána Fischera. Na Mlynskej ulici stojí kostol luteránov novovybudovaný nákladom obce s pekne a vysoko postavenou kupolou. Svojimvkusným a jednoducho ušľachtilým vnútorným zariadením budí veľmi dobrý dojem a vzdáva tak všetku česť architektovi a staviteľovi. Obzvlášť je v ňom hodný obdivu vydarený oltárny obraz, dielo Cauczika z Levoče. Kalvínsky kostol, menej pekný, nemá práve najlepšie umiestnenie. Peknou budovou je tiež dom grófa Péchyho postavený na Forgáčovskej ulici.

Bola dedinka Casu skutočne najstaršími Košicami?

Niekoľko slov o Anonymovej kronike

V dnes uverejnenom texte Szepesházy Thieleho je pri vysvetľovaní názvu mesta Košice spomenutý takzvaný Anonymus, u ktorého autori uviedli, že bol notárom kráľa Bela II. a jeho kroniku exaktne datovali do roku 1135. Naviac tu bola uvedená dedinka Casu ako predchodca dnešných Košíc. Kiežby to bolo také jednoduché bohužiaľ však nie je. Autori, sami nehistorici, uviedli iba dobový názor na osobu Anonyma a na vtedajšiu predstavu o najstaršej minulosti nášho mesta. Dnes však má veda na tohto neznámeho autora "Skutkov Maďarov" /tak sa prekladá latinský názov jeho dielka Gesta Hungarorum/ oveľa komplikovanejší pohľad.

Napriek tomu, že sa Gesta Hungarorum veľmi podrobne študovali a analyzovali počas celého 19. a 20. storočia, nepodarilo sa zatiaľ historikom vierohodne dokázať, kto vôbec onen Anonymus bol, ktorého že to kráľa menom Belo bol notárom a kedy Gesta Hungarorum vôbec vznikli. Autor Gest sa sám označil ako magister "P", ale jednak sa ho nepodarilo stotožniť so žiadnou vtedajšou známou osobou, jednak jazykovedci tvrdie, že to P môže mať v danom texte aj iný význam, ako skratku mena. Králi s menom Belo boli v Uhorsku až štyria a mohol to byť hociktorý z nich, no podľa jazykových rozborov najväčšiu šancu má Belo III. (na snímke) /1172 1196/ a menšiu Belo II. /1031 1041/. Uvedený letopočet 1135 však nevyhovuje žiadnemu z týchto kráľov.

Ďalším problémom je fakt, že činy Maďarov sa nezachovali v origináli, ale v odpise, ktorý vznikol okolo roku 1270 /to už Košice určite existovali/. Pre slovenského čitateľa sa stali dostupné dokonca až v roku 2000, keď vyšiel ich vôbec prvý kompletný preklad od Vincenta Múcsku. Pasáž o dedine Casu znie v latinskom origináli takto: Postea dux Arpad et sui nobiles hinc egressi venientes usque ad fluvium Naragy et castra metati sunt iuxta rivulos aquarum a loco illo, qui nunc dicitur Casu.... čo v modernom slovenskom preklade znamená: Knieža Arpád a jeho veľmoži sa vypravili potom k rieke Nyárad a rozložili si tábory pri vodách potokov pri onom mieste, ktoré sa teraz nazýva Kács. Tu už stačí len dodať, že dedinka Kács je "stratená varta" na južnom úpätí Bukových hôr, 21 kilometrov vzdušnou čiarou juhozápadne od Miškovca.

Preklad textu a ilustrácie: Jozef Duchoň

Pokračovanie nabudúce

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 10. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 1. Aplikácia, kde z pohodlia domova zlikvidujete škodovú udalosť?
 2. Škola môže vyzerať aj inak!
 3. UNIQA preberá na Slovensku aj dôchodkové fondy AXA
 4. Využite dovoz tovaru do 24 hodín a zadarmo
 5. Dopad krízy na firmu zmierni strednodobý prenájom vozidla
 6. V Košickom kraji máme more aj neviditeľnú izbu: Objavte ich!
 7. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 8. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 9. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 10. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 33 494
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 24 448
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 22 054
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 17 049
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 831
 6. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 11 585
 7. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 362
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 489
 9. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 471
 10. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 421
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Koniec spojenectvu? Trnka sa pustil do Polačeka. Hrá sa o milióny eur

Župan: Pletie si mandát poslanca a primátora. Načo tam je?

Politických spojencov rozhádala mimoriadna finančná pomoc. Polaček by ju chcel využiť pre zoo či cesty.

Psychologička: Pre človeka s inými problémami môže byť pandémia poslednou kvapkou

Prichádzajú za ňou vyčerpaní zdravotníci i školáci, ktorí majú ťažkosti s online výukou.

Klinická psychologička Jana Maliňaková odporúča na psychickú pohodu v čase pandémie pravidelný denný režim.

Lekár natočil inštruktážne video, hudobník pôjde medzi bezdomovcov

Dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní pribúda aj na Spiši.

Pilotné testovanie v Bardejovskej zábave.

Objednali si marihuanu, dostali podmienečné tresty

Díler doviezol drogu k cintorínu, tam ich zadržali policajti.

Mladíci si narobili problémy.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Igor Matovič.
Stĺpček Petra Schutza

Vyklčovanie korupčných vzťahov a sietí v súdnictve stojí za vládu OĽaNO a spol.

Po Víchrici očakávajme Tajfún, prípadne Hurikán.

Peter Schutz.
Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) s testom na Covid-19 počas tlačovej konferencie.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop