Korzár logo Korzár Košice
Pondelok, 29. máj, 2023 | Meniny má Vilma

Čarokruhy

Ak platá zákon polarity, potom existuje tento i "onen" svetPodľa Platóna je smrť oddelenieduše od fyzickej časti telaVeľké tajomstvo života je

Ak platá zákon polarity, potom existuje tento i "onen" svet

Podľa Platóna je smrť oddelenie

duše od fyzickej časti tela

Veľké tajomstvo života je záhada s dvoma otáznikmi. Odkiaľ prichádzame? Čo sa s nami deje po smrti? Touto základnou hádankou od najstarších dôb sa zaoberali všetky náboženstvá a filozofické školy, každá ľudská bytosť, čo len trošku zvedavá. I keď priamych dôkazov je poskromne, staroveké a novoveké ľudstvo sa v podstate zhoduje v tom, že má silný sklon veriť v nesmrteľnosť. Vždy však existovali ateisti, ktorí tvrdia, že narodenie je biologický jav a že vedomie zomiera s posledným vydýchnutím človeka. Takéto materialistické zmýšľanie je však v menšine, dokonca i v dnešnom svete. Podľa štatistík spred desiatich rokov verí v posmrtný život 67 percent Američanov. V súčasnosti ich je určite oveľa viac. Zostáva však otázka ak existuje posmrtný život, aký vlastne je?

SkryťVypnúť reklamu

Osud duše zaujímal už Platóna

Jeden z najväčších mysliteľov všetkých čias filozof Platón, ktorý žil v Aténach v rokoch 428-348 pred Kristom, nám zanechal množstvo myšlienok vo forme dvadsiatich dvoch filozofických hier, dialógov a listov, v ktorých väčšinou vystupuje jeho učiteľ Sokrates. Platón bol veľkým zástancom ľudského rozumu, logiky a dôkazu pri získvaní pravdy a múdrosti, a to len do istého bodu, pretože bol tiež veľkým vizionárom, ktorý predpokladal, že ku konečnej pravde možno dospieť iba v mystickom zážitku alebo osvietenosti. Uznával, že existujú roviny a dimenzie reality, odlišnej od zmyslového, fyzického sveta a veril, že našu fyzickú oblasť môžeme pochopiť len vtedy, keď ju dáme do vzťahu s "vyššími" rovinami skutočnosti. V súlade s tým sa zaujímal hlavne o telesnú, vedomú zložku človeka - dušu a fyzické telo chápal len ako jej dočasný príbytok. Neprekvapuje preto, že sa zaujímal o osud človeka - duše po fyzickej smrti. Platónove spisy sú plné obrazov smrti. Smrť definoval ako oddelenie netelesnej časti života človeka - duše od fyzickej časti tela. Podľa neho je netelesná zložka vystavená oveľa menším obmedzeniam ako fyzická. Platón osobitne poukazuje na to, že čas nie je prvkom oblasti, ktoré sú mimo fyzického, zmyslového sveta, reality. Ostatné ríše sú večné a podľa Platónovho zarážajúceho výroku to, čo nazývame čas, nie je nič iné, len "pohybujúci sa , neskutočný odraz večnosti".

SkryťVypnúť reklamu

Smrť je prebudenie

Na rôznych miestach vo svojich dielach Platón hovorí o tom, ako duša po oddelení od tela sa môže stretnúť a rozprávať sa s dušami iných a ako ju môžu sprevádzať ochranní duchovia na ceste z fyzického sveta do ďalšej oblasti. Dramatické nasadenie a sila argumentov v jeho diele Phadeo má jediný cieľ: presvedčiť o tom, že telo je väznením duše a že smrť sa podobá úniku či prepusteniu z tohto väzenia. Podľa Platóna duša prichádza do tela z vyššej, božskej sféry bytia. Pre neho je spánkom a zobúdzaním práve narodenie, pretože duša, ktorá sa rodí do tela, prechádza zo stavu veľkého vedomia do oveľa menšieho a zabúda medzitým pravdy, ktoré spoznala v predchádzajúcom stave bez tela. Z toho potom vyplýva, že smrť je prebudenie a rozpamätávanie sa. Platón poznamenáva, že duša, ktorá sa po smrti oddelila od tela, rozmýšľa a uvažuje dokonca jasnejšie než predtým a oveľa pohotovejšie spoznáva veci v ich pravej podstate.Čoskoro po smrti sa duša ocitne pred "súdom", kde božská bytosť pred ňou ukazuje všetky činy, dobré i zlé, ktoré urobila vo svojom živote na Zemi a duša sa musí na ne pozerať.

SkryťVypnúť reklamu

V jednom zo svojich diel Platón vyrozprával mýtus o gréckom vojakovi menom Er, ktorý odišiel do boja, v ktorom bolo zabitých veľa Grékov. Keď jeho krajania prišli obzrieť mŕtvoly, Er bol medzi nimi. Položili ho spolu s ostatnými na hromadu dreva, kde mali byť spálení. Po istom čase však vojakovo telo ožilo a potom všetkým vyrozprával o svojej ceste na druhý svet. Hovoril, že jeho duša vystúpila z tela a spojila sa so skupinkou ďalších. Všetky išli na miesto, kde boli akési otvory alebo priechody, ktoré pravdepodobne viedli zo Zeme do posmrtných oblastí. Tu boli duše zastavené. Súdili ich božské bytosti, ktoré videli jediným pohľadom - ako na obraze všetky činy, ktoré duša vykonala počas svojho pozemského života. Jeho však nesúdili. Dozvedel sa, že sa musí vrátiť na Zem, aby informoval ľudí vo fyzickom živote, aký je onen svet. Prišiel späť, ale nespomínal si, ako sa vrátil do fyzického tela. Jednoducho sa prebudil a zistil, že je na pohrebnej hranici.

Zákon polarity

Zákon polarity nás učí, že keď existuje tento svet, musí existovať i opačný pól, teda onen svet. Toto poznanie vyplýva z pohľadu žijúceho človeka, lebo akonáhle prekročíme prah smrti, onen svet sa stáva týmto svetom, a naopak. Chápať život z hľadiska narodenia a smrti nás núti naše vedomie polarity. Rovnako, ako pre jedného pozorovateľa na Zemi Slnko zapadá a pre iného to isté Slnko vychádza. A v skutočnosti Slnko ani nevychádza, ani nezapadá, a to isté sa deje pri narodení a smrti. Čo je z nášho hľadiska smrť, je z opačného hľadiska narodenie a na onom svete je smrť človeka oslavovaná rovnako, ako u nás narodenie dieťaťa.

Existencia v reinkarnačnom medziobdobí závisí na kvalite predchádzajúcich inkarnácií. Naše minulé životy sú zaznamenávané dokonale a so všetkými podrobnosťami a možno z nich čerpať akékoľvek informácie. Z nich vyplýva plán pre ďalšie zrodenie. Ak človek nežil správne, vytvoril si v minulých životoch záťaž, dlhy, musí si v tomto živote uvedomiť svoje chyby ako prípravu na budúce zrodenie. Náprava sa udeje buď v najbližšom živote, alebo v období niekoľkých budúcich zrodení. Medzi každým žiovotom na Zemi sú rozdiely, ktorými sa uskutočňuje cesta poznania.

Pri milovaní sa spájajú čakry ako gombíky pri zapínaní

Neúcta k telu vedie k frigidite a impotencii

Ľudské telo je chrámom duše. V duchovnej dimenzii bolo stvorené ako dokonalé, pohlavne nediferencované. Základným znakom hmotného stvorenia je však polarita, štiepenie jednoty na plus a mínus. Táto polarita je u človeka vyjadrená delením na muža a ženu. Každý duch v polarizovanom tele podvedome cíti svoju neúplnosť a túži po doplnení. K tomuto doplneniu dochádza spojením čakier a polarít duševných nábojov (mužského a ženského) pri pohlavnom spojení, orgazmom.

Orgazmus je chvíľkové spojenie polarity, zážitok Jednoty stvoreného, vlastne zážitok Pravdy. Slasť zo sexuálneho spojenia je tak pripomienkou raja, podľa stupňa duchovného vývoja milujúcich sa dosiahne hĺbka zážitku Pravdy. Pri milovaní sa spájajú čakry zospodu ako gombíky pri zapínaní. Pri telesnom spojení sa dvoch čakier, ak ide o sex na úrovni zvierat, bez lásky, označujeme ako prvý stupeň orgazmu, teda vybitie sa pudov. Pri spojení troch čakier dochádza k druhému stupňu orgazmu, pri spojení štyroch a viacerých čakier ide o tretí stupeň orgazmu, tzv. kozmický sex. Sprevádzajú ho silné zážitky, napríklad zvukové a svetelné, pocity vymrštenia z tela, jasnovidnosť. Najvyšší stupeň spojenia je charakterizovaný videním "žltého svetla" a je už na úrovni osvietenia. Takéto splynutie muža a ženy je najväčším urýchlením duchovného vývoja. Pri sexuálnom spojení totiž dochádza k vzájomnému prepojeniu podvedomia, prenosu vibrácií z jedného partnera na druhého, a tým k nevedomému vzájomnému ovplyvneniu. Preto je nebezpečné sexuálne spojenie viac rozvinutého ducha so zatemneným duchom bez lásky, teda len erotické vybitie. Pri duchovnej láske dochádza k prenosu pozitívnych vibrácií. Milenci sa vzájomne ovplyvňujú. Sexuálna láska na duchovnom základe je most, po ktorom prechádzajú dobré vlastnosti z jedného partnera na druhého. Redukcia erotickej lásky na jednostrannú telesnú, znamená prechod zlých vibrácií z jedného na druhého a stáva sa pareniskom zlých ľudských vlastností. Neúcta k mužskej a ženskej úlohe, t.j. k mužskému a ženskému telu, vedie k frigidite a impotencii.

Absencia duchovnej lásky k partnerovi pri sexuálnom akte má za následok poruchu prúdenia energie duše pri styku a orgazme, čoho dôsledkom sú napríklad u mužov choroby prostaty a u žien kŕčka maternice. Dokonalý vzťah vedie k zdraviu a dlhovekosti, milenci sú si vzájomne liečiteľmi.

Magická sila stromov povzbudzuje a inšpiruje

Zelená farba prospieva psychike

Už ako deti sme zrejme mali svoj obľúbený strom, ku ktorému sme sa vždy rady vracali, snívali v jeho tieni, alebo cez jeho korunu a lístie pozorovali modrú oblohu. Strom nám poskytol úkryt a často i útechu, veď stromy sú plné životnej sily. Šťavnatá zelená farba stromov pôsobí priamo na našu psychiku i na telesnú stránku. Pacienti v nemocniciach, ktorí majú voľný výhľad do parku sa cítia oveľa lepšie a na svoju chorobu potrebujú menej utíšujúcich medikamentov. Podľa farebnej terapie zelená farba upokojuje a udržuje duševnú rovnováhu. Ak sa sústredíme na blahodarné pôsobenie stromov, pocítime, ako sa ich sila prenáša na nás, upokojuje nás a nastoľuje vnútornú harmóniu. Ázijci veria, že pozitívnu energiu stromov môžeme intenzívnejšie prijímať meditačnými technikami. V každom ročnom období na nás stromy vplývajú inakšie. Na jar dodávajú optimizmus, v lete energiu, v jeseni harmóniu a v zime fantáziu.

Strata obrúčky je zlou predzvesťou

Snubný prsteň si treba chrániť

Snubný prsteň je puto súhlasu, ktoré mimoriadne zaväzuje toho, kto ho dostal. Táto symbolická moc je reálna, a preto jeho strata je zlou predzvesťou. Istá mladá žena bola nútená dať obrúčku do záložne a o niekoľko týždňov si ju prišla vyzdvihnúť. Pán v záložni ju vyzval, aby si vybrala prsteň zo škatuľky, kde bolo uložených viacero prsteňov. Vybrala si jeden, navliekla si ho na prst a odišla. Od tohto dňa zažila množstvo nevysvetliteľných nehôd a nešťastí. Až vtedy si lepšie všimla prsteň. Zistila, že na vnútornej strane nebol vygravírovaný dátum jej sobáša. Vrátila sa do záložne, aby si vybrala svoju obrúčku, ktorú jej kedysí manžel nastokol na prst. Prsteň tam nebol, zrejme si ho vybrala iná zákazníčka.

Je možné odstrániť nepriaznivé vplyvy, ak sa pritrafí podobná zámena? Áno, obrúčku treba dať roztaviť na neopracovaný kov, alebo sa ho jednoducho zbaviť, prsteň odhodiť do mora alebo riečky. Snubný prsteň, obrúčku si treba vždy chrániť.

Sny o zvieratách prezrádzajú potlačené pudové túžby

Had je symbolom mužskej sexuality

Určite sa aj vám niekedy snívalo, že vás napadol pes, že na vás striehlo nejaké zviera, prenasledoval vás had alebo týral hmyz. Takéto sny si môžete vyložiť aj sami, keď viete, čo znamená toto zviera v snovej reči.

PES je typickým symbolom silne potláčaného pudového života. Ak vás v sne zúrivo napadne, analytici snov to považujú za vyjadrenie všetkých potlačených želaní, ktoré si v živote v bdelom stave neuvedomujete a ktoré sa týmto spôsobom uvoľnia.

KÔŇ sa taktiež považuje za pudový symbol,. skôôr je nositeľom neprežitých telesných síl. Tak sa napríklad človeku, ktorý je od prírody vitálne založený a ktorý nevybíja svoju fyzickú silu ani športom, ani iným spôsobom, môže snívať o koni.

LEVA nepokladáme za kráľa zvierat bezdôvodne. Komu sa sníva o levovi, oslavuje týmto snom vzťah medzi mužom a ženou. Aj keď sa ženy v sne leva boja, vnímajú ho vždy ako krásne zviera.

MEDVEĎ je najmä v snoch žien symbolom vitality, sily, vytrvalosti.

HAD je typickým symbolom mužskej sexuality. Ženy, ktoré v sne utekajú pred hadom, trpia narušeným, alebo nenaplneným sexuálnym vzťahom.

MAČKA je erotickým symbolom, veď nie nadarmo ženy nazývame "kočkami".

O RYBÁCH sa často sníva ľuĎOM, KTORí SI NECHCú PRIZNAŤ, Že veľmi potrebujú lásku partnera. Sú často aj symbolom úspešného plánovania, ale nádeje dosiahnuť vytúžený cieľ.

MYŠ sa považuje za symbo ženského pohlavia. Ak ste v sne mali strach z myši, znamená to strach z neprebudenej ženskosti, ktorá vo vás drie

HMYZ je symbolom neželaných dotieravcov. V sne sa tak prejavuje potlačený hnev, duševná záťaž problémy v spolunažívaní.

STRANU PRIPRAVILA: Malva Pokorná

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko
 3. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 4. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 5. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 7. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 8. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 1. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 2. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 3. Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety
 4. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 6. Päť rád, ako si po vysokej škole nájsť vysnívanú prácu
 7. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 8. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 9 665
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 723
 3. Existuje viac spôsobov, ako znížiť mesačnú splátku na hypotéke 8 018
 4. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 343
 5. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 100
 6. Ďurákovci a ich biznis: Z malého e-shopu k státisícovým tržbám 3 280
 7. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 466
 8. Čeľustní ortopédi bijú na poplach: Pacienti potrebujú ochranu 2 387

Blogy SME

 1. Andrea Vörösová: J. A. Komenský... a ako ďalej?
 2. Soňa Kallová: Máme rovnaké podkarpatské korene. Podobnú súčasnosť. Máme aj rovnakú budúcnosť?
 3. Tina Gažovičová: Nemusíme vynachádzať koleso - ani pri inkluzívnom vzdelávaní
 4. Věra Tepličková: Naď už nevydržal tlak a odtajnil prísne tajné
 5. Anna Miľanová: Zub múdrosti... 2023
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kto osvietil myseľ policajného hovorcu? Na poste vedúceho oddelenia komunikácie prezídia skončil
 7. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ?
 8. Dušan Vršanský: Informatizácia v slovenskom vydaní
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 860
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 801
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 313
 4. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 13 297
 5. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 9 152
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 7 248
 7. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 025
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 298
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Otec Daniela Tupého chce poznať pravdu o vražde svojho syna.

Otec Daniela Tupého chce vedieť, kto stál za tým, že sa vyšetrovanie odklonilo od skutočných páchateľov.


23. máj
Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin so žoldniermi.

Prigožin kritizuje armádu, odstaviť ho však Kremeľ nechce.


4 h

Vydaných bolo 22-tisíc poukážok na dotáciu, vyše desatina z nich prepadla.


7 h
Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.


46m

Blogy SME

 1. Andrea Vörösová: J. A. Komenský... a ako ďalej?
 2. Soňa Kallová: Máme rovnaké podkarpatské korene. Podobnú súčasnosť. Máme aj rovnakú budúcnosť?
 3. Tina Gažovičová: Nemusíme vynachádzať koleso - ani pri inkluzívnom vzdelávaní
 4. Věra Tepličková: Naď už nevydržal tlak a odtajnil prísne tajné
 5. Anna Miľanová: Zub múdrosti... 2023
 6. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kto osvietil myseľ policajného hovorcu? Na poste vedúceho oddelenia komunikácie prezídia skončil
 7. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ?
 8. Dušan Vršanský: Informatizácia v slovenskom vydaní
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 860
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 801
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 313
 4. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 13 297
 5. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 9 152
 6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 7 248
 7. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 025
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 298
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie Video
SkryťZatvoriť reklamu