Korzár logo Korzár Košice
Sobota, 16. január, 2021 | Meniny má KristínaKrížovkyKrížovky

Košice v stredoveku

Jagellonská dynastia - časť druháObrovský Tatár Poliakom nepomoholObliehanie Košíc Poliakmi po smrti Mateja Korvína muselo byť výnimočnou

Jagellonská dynastia - časť druhá

Obrovský Tatár Poliakom nepomohol

Obliehanie Košíc Poliakmi po smrti Mateja Korvína muselo byť výnimočnou udalosťou. Existuje totiž k nemu celá spústa písomných prameňov. Zvedavosť čitateľa môžeme v tomto prípade ukojiť iba čiastočne, citovaním niektorých z nich. Na všetky však v našom seriáli miesto nie je. Nečakane zaťatý odpor mešťanov je tak trochu záhadou. Prečo sa postavili na stranu kráľa, ktorého v podstate ani len nepoznali? Prečo im nevyhovoval jeho mladší brat Ján Albrecht? Celá tá história však najskôr nebola o Jagelloncoch. Hlavnú úlohu tu zohrala Matejova vdova Beatrix. Práve jej Košice podľa všetkého ostali verné.

Skryť Vypnúť reklamu

JÁN ALBRECHT V KLIEŠŤACH

Zhromaždiskom kráľovských vojsk, ktoré mali vyhnať Poliakov z Uhorska sa stalo mesto Hatvan. Tu sa sústredila armáda Vladislavových prívržencov a odtiaľto vyrazila koncom roka 1490 na pomoc obliehaným Košiciam. Tutkó to komentuje nasledovne: Najvýznamnejší z tých, čo kráľa sprevádzali, boli: Tomáš Bakócz s 200 vyzbrojenými rytiermi, Štefan Báthory s 500 vyzbrojenými rytiermi, prior z Auránie Bartolomej Boriszló síce nemohol prísť osobne, ale poslal 500 vojakov, Pavol Kiniži priviedol 300 rytierov, čanádsky biskup Ján Sokoli a Ošvát Ghúz zaslali po 300 rytierov. Súčasne prišiel ku Košiciam na pomoc Vladislavovi aj Šefan Zápoľský so svojou utešenou armádoupozostávajúcou z husárov i pechoty. Na pomoc Košiciam teda prišiel výkvet celého Uhorska.

Skryť Vypnúť reklamu

Poľská armáda obliehajúca Košice sa tak dostala do klieští. Od juhu prichádzalo kráľovo vojsko, od severu, zo Spiša, vojsko palatína Zápoľského. Kráľova armáda bola pod Košicami skôr no zatiaľ nič nepodnikala. Čakalo sa na Zápoľského a Tutkó jeho stretnutie s Vladislavom opisuje takto: Keď sa kráľ dozvedel, že už prichádza, išiel mu na vzdialenosť dvoch míľ, až ku Košickej Belej, v ústrety. Kráľ už zďaleka hlasno vítal Zápoľského, a keď bol tento už blízko pri ňom, chcel zosadnúť z koňa. Kráľ Vladislav mu to ale nedovolil a chytiac ho za ruku s ním hovoril. Potom sa údolím Čermeľa vrátil so svojim sprievodom do tábora, ktorý bol na juh od Košíc.

Zdalo sa, že s obliehajúcim Poľským vojskom je amen, no zasiahla vyššia moc v podobe nepriaznivého počasia. Nechajme hovoriť kronikára Tutka: Veľa ťažkostí narobila v tábore pod mestom mimoriadne chladná zima, ktorá bola nielen v Uhorsku, ale v celej Európe. Jedného dňa prekvapila oba tábory pod Košicami /teda poľský i kráľovský/ taká metelica, že sa z nej nedalo vyviaznúť ani vozmi, ani koňmi, a jednej noci dul od severu taký silný vietor, že všetky táborové stany prevrátil naruby. Toto je situácia, ktorú si určite vedia predstaviť aj súčasní Košičania. Kráľovi Vladislavovi hrozilo zamrznutie, no: jeho ľudia ho tesne obstáli a iba tak ho zachránili pred veľkým mrazom. Potom Tutkó pokračuje:

Skryť Vypnúť reklamu

Keď sa hrozná metelica a víchrica utíšili, obe strany sa pripravili na boj. Vtedy vystúpil v tábore protivníka jeden Tatár obrovský ako Goliáš a pyšne sa vystatujúc vyzýval na súboj rytierov z kráľovskej armády. Výzvu prijal Demeter Jakšic, bývalý odchovanec kráľa Mateja. Už pri prvom útoku vyhodil Tatára zo sedla a odrezal mu hlavu. Túto historku poznáme už z Plathovho líčenia, uverejneného v prvom dieli seriálu.

JAZYKOM ERBOVEJ LISTINY

Popis obliehania Košíc na prelome rokov 1490/ 1491 je aj súčasťou textu poslednej erbovej listiny nášho mesta zo dňa 8. decembra 1502. Vznikol, iba niečo vyše jedenásť rokov od samotnej udalosti a znie takto: Bolo to v oných minulých rokoch a na začiatku nášho vládnutia, keď kvôli získaniu koruny tohto kráľovstva vznikli rôzne hnutia a vojny /akože len pekne to kráľ Vladislav nechal naštylizovať/ a medzi inými princami aj bývalý najjasnejší princ pán Albrecht, kráľ Poľska, v blahej pamäti náš najdrahší brat, vtedy súc iba vo funkcii vojvodcu /medzitým stihol byť v rokoch 1492 až 1501 poľským kráľom a k úľave všetkých súčasníkov aj včas umrieť/, prišiel proti nám do tohto kráľovstva so silnou rukou a početným vojskom, a prejdúc týmto kráľovstvom chcel medzi inými miestami, ktoré by sa dostali do jeho moci, obsadiť aj toto mesto Košice, takže ho obkľúčil a tvrdo obliehal.

Teraz text listiny prechádza na lichotenie Košičanom: Vtedy ste si vy vybavili v duchu svoje dávne zdatnosti, ktorými ste vždy preukazovali úprimnú vernosť na spôsob vašich predkov, a to hlavne v ťažkostiach a protivenstvách namierených proti Božím kráľom, teda našim predchodcom v tomto uhorskom kráľovstve. So svojou zvyčajnou vážnosťou a silnou vernosťou ste sa rozhodli pretrpieť hoci aj všetko najkrajnejšie a najhoršie, než si dať pošpiniť čistotu svojho mena hocijakou poškvrnou. Čo najrozhodnejšie ste odmietali mnohé láskavé sľuby a lichotivé výzvy /takže ak je to pravda, Ján Albrecht prv, než začal mesto dobývať, pokúšal sa ho získať diplomaciou/, ako aj divé vyhrážky od dookola nahromadeného nepriateľa, ktorými chcel pred všetkými ostatnými získať práve vás.

Došlo aj na popis samotného obliehania: Napokon, keď ste počas oného krutého obliehania boli obkľúčení a vaše hradby boli rôznymi druhmi kanónov zasahované a ničené, deklarovali ste tým najjedinečnejším spôsobom, čo dokáže zdatnosť v protivenstvách. Veď vás nezlomil ani hlad /takže vieme, že bol v meste nedostatok potravín/ ani zbraň, ani večná bdelosť ani nedostatok rôzneho potrebného vybavenia, žiadna práca a námaha, a naviac nepríjemnosti dlhého a krutého obliehania /muselo byť skutočne hrozné/. Hoci vás nepretržite tiesnilo, znášali ste ho v najkrutejšom ročnom období s neúnavným duchom a pri stratách, za značného krviprelievania, pričom ste sa osobne dňom a nocou venovali strážnej službe na hradbách a znášali ste hrozné útoky nepriateľa, strely a šípy protivníka, vražedné útoky, časté rany a mnohé nebezpečenstvá.

Došlo aj na pamätihodný a víťazný výpad Košičanov proti obliehateľom. Tex listiny totiž ďalej znie: Stáli ste vždy s odvahou a vzdorujúcou hruďou, ba čo je viac než obdivuhodné, nielen že ste udatnea smelo zadržali útoky bezbožného nepriateľa, ale napriek všetkým vašim starostiam a námahám ste vtrhli s veľkou odvahou do nepriateľských pozícií, odkiaľ ste si priniesli pekné víťazstvo a korisť a nepriateľovi spôsobili veľkú porážku. A nijakým spôsobom vás nemohli prinútiť, aby ste sa vzdali /tu sa už text listiny trochu "zakecáva"/ lež so silným duchom ste znášali ono vážne obliehanie, až sme vás, nepremožiteľných bojovníkov, napokon My sami /to je plurál majestátu, teda sám kráľ osobne/ vyslobodili z rúk nepriateľa. Tu skončíme s citáciou textu erbovej listiny, no musíme pripojiť túto poznámku: nebyť palatína Štefana Zápoľského a rytiera Mikuláša Haugwitza z Biskupíc, veliteľa Matejovho Čierneho pluku, ktovie, ako by to pod Košicami vôbec dopadlo. Vladislav by sa asi so svojim bratom dohodol po dobromm a určite by mu ponúkol aj nejaký ústupok.

ŠKVRNA NA ČISTOM ŠTÍTE KOŠIČANOV

Existuje ešte aj ďalší prameň, popisujúci udalosti týkajúce sa obliehania Košíc v rokoch 1490/ 1491. Je ním český historik František Palacký, ktorý o začiatkoch tohto obliehania uvádza nasledovné /myslím, že z češtiny to nemá zmysel prekladať/: Poplenil byl /Ján Albrecht/ nejprve okolí Jagerskén a pak jal se byl dobývati města Košického. Nemůžeme zamlčeti při tom události k víř téměř nepodobné, ač spisovatelem souvěkým osvědčené /Palacký neuvádza konkrétne, kto to pošpinil svetlú pamiatku našich predkov slinou klebetnou/ ana týká se pana Půty Švihovského z Risenberka, nejvyššího sudího v království Českém.

Košičané válce nezvyklí /tomu sa dá veriť/, když přiblížilo se k městu jejich vojsko Albrechtovo, strachem prý na obranu byli zapomenuli, nedbavše ani bran městských zavříti /no to sa mi nechce veriť/ ani děla svá rozložiti na zdech, takže pevné a důležité město bez odporu bylo by se octlo v moci Albrechtově, kdyby náhodou přítomný pán český byl rychle nesebral 300 lehkých jezdcův a netáhl s nimi proti nepříteli, jemuž doskočností /aké to nádherné slovo/ svou mnohé způsobiv škody a nesnáze, dodal konečně i měšťanům potřebné odvahy a zmužilosti k odporu.

Ktovie, koľko je na tejto historke pravdy, no Palacký nebol historik, ktorý by si vymýšľal. Najskôr si to možno vysvetliť tak, že v onom septembri roku 1490 bol v krajine poriadny zmätok a Košičania snáď aj boli náchylní uznať Jána Albrechta /veď to bol tiež Jagellonec/, no zasiahol pan Půta určite nie z vlastnej vôle, vyslala ho kráľovná vdova Beatrix, pretože ona českými žoldniermi disponovala a bol to asi on, kto váhajúcich Košičanov správne "zorientoval". Jadro tejto historky sme už tiež popísali v minulom dieli. Je to oná vojenská pomoc kráľovnej, ktorú rozprášil Albrechtov veliteľ Baláž Magyar. Zdá sa však, že táto epizódna vojenská akcia splnila svoj hlavný účel. Košičania sa pridali na kráľovninu stranu a tým logicky aj na stranu práve vtedy korunovaného kráľa Vladislava.

Jozef Duchoň

Nabudúce: Vojna s Jánom Albrechtom pokračuje

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 7. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 2. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 5. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 6. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 7. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 8. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 9. TOMRA víta kľúčový krok k spusteniu systému zálohovania
 10. Slovaktual umožní všetkým zamestnancom bezplatné testovanie
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 19 816
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 13 600
 3. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 12 209
 4. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 8 369
 5. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 8 220
 6. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 7 710
 7. Riaditeľ VÚB: Udržateľnosť chceme vsadiť do DNA nášho podnikania 6 824
 8. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 736
 9. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 675
 10. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 5 007
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Veterinár napísal Krajčímu. Nechápe, prečo nemôže testovať

Stretol sa aj s prípadom, že tyčinky do nosa ľuďom vkladal masér.

Veterinár najprv Ag testy vyhodnocoval, potom už nemohol.
Dekan Daniel Pella by lyžovanie povolil, ak by mohlo prísť len obmedzené množstvo ľudí.
Rokycany, obecný úrad.

Dôchodca sa vyhrážal sestre zabitím, schovala sa v špajze

Pred pol rokom dostal za rovnaké konanie podmienečný trest, nepoučil sa.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pokuta za prednosť pri očkovaní je vysoká, tvrdia nemocnice

Je ťažké overiť, či pri registrácii na očkovanie niekto neklame.

Jednou z možností, ako zrýchliť očkovanie, je vakcinácia seniorov.
AUTORSKÁ STRANA PETRA SCHUTZA

Z paralelnej reality, v ktorej premiér uviazol, sa nemá šancu vymotať (týždeň podľa Schutza)

Minulosť už dobieha aj veľké ryby.

Ilustračná fotografia.

Cez čiaru: Ktorí vplyvní ľudia dláždili cestu Haščákovi a Pente?

Kto boli vplyvní známi a kamaráti na strane Penty?

Petra Vlhová ide obrovský slalom v stredisku Kranjska Gora. Pozrite si jej program na víkend.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop