Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 28. október, 2021 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky

Základná úloha Ozbrojených síl SR je bezproblémový vstup do NATO

Naše Ozbrojené sily SR (OS SR) pripravujú na vstup da NATO. Ako armáde darí plniť náročné kritériá pre vstup do tejto celosvetovo uznávanej

organizácie, sme sa opýtali zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Petra Novotňáka.

Pán generál, máta na starosti predvstupový proces do NATO. Sú naše OS SR pripravené vstúpiť do tejto elitnej vojenskej organizácie?

"Proces prípravy vstupu OS SR do NATO musíme vidieť ako proces dlhodobý, ktorý začal už v roku 1993 respektíve 1994 zapojením sa do plnenia programu Partnerstvo za mier. V prvej fáze tohoto dlhodobého procesu OS SR sa zameriavali na zabezpečenie prípravy personálu, štandardizáciu výcviku a dosiahnutia požadovaného stupňa interoperability v spojovacích prostriedkoch. V II. fáze od roku 1999 zapojením sa do plnenia programu akčného plánu členstva v NATO (Membership Action Plan - MAP) bola táto príprava zintenzívnená a konkretizovaná do 54 partnerských cieľov, ktorých cieľom bolo napomôcť k zjednodušeniu prístupového procesu SR do NATO. Zároveň bola v tejto etape venovaná zvýšená pozornosť otázkam legislatívneho procesu. Prelomovým obdobím pre OS SR bol Pražský summit NATO, kde Slovensko dostalo dlho očakávanú pozvánku k vstupu do Aliancie. Rok 2003 bol pre SR a jej ozbrojené sily rokom intenzívnych predvstupových príprav. Toto sa prejavovalo v analýze návrhov Cieľov síl pomocou ktorých by mala byť zvýšená úroveň OS SR, ich zapojenie do medzinárodných operácií hlavne pod vedením NATO alebo EU, a následne v ďalšom období v aktualizácii Bezpečnostnej a Vojenskej stratégie ako aj v aktualizácii Modelu 2010. Na základe uvedených skutočností a tiež podľa hodnotenia predstaviteľov NATO môžeme konštatovať, že Slovenská republika a jej ozbrojené sily sú pripravené na vstup do Aliancie v primeranej kvalite. Na druhej strane je však potrebné konštatovať, že podľa predstaviteľov NATO bude plnohodnotná integrácia OS SR do NATO predstavovať dlhodobejší proces."

Skryť Vypnúť reklamu

Vieme, že ste koncepciu OS SR Model 2010 vysvetľovali aj opozícii. Vojenskí odborníci opozície však tvrdia, že obrazne najprv ste ušili kabát a potom hľadáte toho, komu by sa dal obliecť...

"Vypracovanie vojenskej reformy a modernizácie označovanej termínom Ozbrojené sily Slovenskej republiky - model 2010 vychádzalo z objektívnych príčin akou boli zmeny strategického prostredia a to najmä skončením globálnej konfrontácie ako aj pravdepodobnosti rozsiahleho ozbrojeného konfliktu. Novým fenoménom však je terorizmus a hrozba regionálneho ozbrojeného konfliktu v rôznych častiach sveta. Obranná politika Slovenskej republiky je zameraná na zachovanie dostatočných vojenských spôsobilosti pre zabezpečenie suverenity, nezávislosti a teritoriálnej integrity krajiny v súčinnosti s aliančnými partnermi. Naproti tomu za túto bezpečnosť sme aj my pripravení podieľať sa svojimi ozbrojenými silami na prispievanie k mieru a stability v euroatlantickom priestore. S týmito víziami sme si načrtli niekoľko pravdepodobných scenárov ohrozenia Slovenskej republiky, na ktorých elimináciu sme vytvorili obranné uskupenie ozbrojených síl. Teda ľudovo povedané ušili sme kabát na mieru a nie ako sa pýtate. Podľa tejto metodológie bola vypracovaná vojenská reforma a modernizácia označovaná termínom ´Ozbrojené sily Slovenskej republiky - model 2010´."

Skryť Vypnúť reklamu

Prejdime na inú tému. Jazyková úroveň v OS SR je na nízkej úrovni. Dôstojníci, ktorí absolvovali jazykové kurzy STANAG 1-3, sami hovoria, že po niekoľkých mesiacoch namáhavej práce na svojich funkciách nevedia z cudzích jazykov takmer nič.

Ako chce velenie OS SR riešiť tento problém?

"Ako som uviedol už na začiatku tohto rozhovoru, od počiatku sa venuje zvýšená pozornosť jazykovej príprave príslušníkov ozbrojených síl. Boli vytvorené centrá jazykovej prípravy, kde v priemere vo štvormesačných kurzoch sa striedajú profesionálni vojaci, ale aj zamestnanci a každý rok prejde prípravou v týchto kurzoch približne 1000 študentov, za rok 2002 to bolo 1119 osôb. Každý kurz je ukončený osvedčením o spôsobilosti. Po získaní osvedčenia o jazykovej spôsobilosti je ďalšie udržanie nadobudnutých spôsobilostí už na konkrétnom profesionálnom vojakovi. Pre príslušníkov OS SR, ktorí sú vybraní na pozície, ktorých obsadenie si vyžaduje udržiavací, špecializačný alebo terminologický kurz sú organizované rôzne doplnkové kurzy. Súčasťou tohto vzdelávacieho procesu je aj vysielanie študentov na jazykové štúdium v zahraničí, kde sa ročne pripraví niekoľko desiatok príslušníkov OS SR. Viac naša organizácia pre jazykovú prípravu jednotlivcov urobiť nemôže. Udržanie jazykovej pripravenosti je vec individuálna. Veď ani v iných odboroch (lekári, učitelia, programátori) nikto nenúti jednotlivcov k ďalšiemu štúdiu. Kto chce držať krok s dobou, musí sa sám snažiť. Ozbrojené sily vytvárajú podmienky pre jazykovú prípravu, ale chcem poznamenať, že samostatná jazyková príprava je hlavným ťažiskom a znamená 80% úspechu."

Skryť Vypnúť reklamu

Svet nám závidí naše ženijné a chemické jednotky. Čo hodláte urobiť po vstupe do NATO s pomerne slabo vycvičenými jednotkami pozemných a vzdušných síl, ktoré by chceli cvičiť, ale sú po materiálnej a finančnej stránke veľmi slabo zabezpečené...

"Veliteľstvo NATO dobre pozná situáciu našich ozbrojených síl a preto neočakáva, že ihneď po vstupe budú celé OS SR plne vycvičené podľa štandardov NATO. Nakoniec, celá myšlienka spoločnej bezpečnosti v NATO je založená na tom, že každá členská krajina poskytuje vojenské jednotky do síl Aliancie podľa svojich možností a vlastného rozhodnutia. Vzhľadom k našim možnostiam bolo preto rozhodnuté dať prioritu ženistom a chemikom. Môžeme na nich byť pyšní, nie sú však jediní. V Kosove už viac ako rok pôsobí mechanizovaná rota, na Cypre je strážny prápor, na Golanských výšinách tak isto strážna rota. Je treba si uvedomiť, že na ich striedanie, tzv. rotáciu je potrebné doma cvičiť skoro dvojnásobok ich počtu. Takže vybrané útvary, ktoré sú na to predurčené, vôbec nie sú slabo vycvičené. Naopak, cvičia podľa nových moderných výcvikových príručiek, kompatibilných s NATO. Bohužiaľ, dostupné financie neumožňujú, aby takto cvičili všetky jednotky. Aj preto sú OS SR rozdelené do troch kategórií: 1. Sily vysokej pripravenosti, 2. Sily nižšej pripravenosti a 3. Dlhodobo rozvinované sily. Ak bude bezpečnostná situácia SR nezmenená, nedajú sa očakávať ani zvýšenia dostupných zdrojov. Ale proces transformácie OS SR má zefektívniť proces rozdeľovania a vynakladania zdrojov tak, aby aj z týchto limitovaných peňazí išlo viac na výcvik. Stručne povedané, OS SR sa musia zbaviť toho, čo nepotrebujú a na čo teraz vynakladajú značné prostriedky a ušetrené peniaze použiť na výcvik."

Ešte jedna trauma sužuje OS SR. Drvivá väčšina mladých dôstojníkov si vybrala službu v armáde za svoje celoživotné povolania. Teraz OS SR nedobrovoľne opúšťajú stovky mladých dôstojníkov a práporčíkov. Museli sa uskutočniť takéto drastické kroky?

"Slovenská republika sa v súčasnosti nachádza v období transformačných zmien a reforiem. Tieto celospoločenské zmeny sa dotkli aj ozbrojených síl Slovenskej republiky. V roku 2001 boli vypracované koncepčné dokumenty "Dlhodobý plán štruktúry a rozvoja ozbrojených síl SR" a "Ozbrojené sily SR - model 2010". V týchto dokumentoch sú stanovené základné podmienky a predpoklady vývoja ozbrojených síl SR v nasledujúcich rokoch. Reformné kroky musia byť realizované z dôvodu prechodu na početne menšie, dobre vyzbrojené a vycvičené, profesionálne ozbrojené sily SR. Znižovanie počtu vojenských útvarov, úradov a zariadení prináša súčasne aj znižovanie počtu vojenského a civilného personálu v rezorte MO SR. Na dosiahnutie cieľov Bezpečnostnej, Obrannej a Vojenskej stratégie SR je potrebné celkové zníženie personálu a jeho profesionalizácia. Vykonávané kroky aj keď sú krokmi bolestnými pre mnohé rodiny a jednotlivcov, sú krokmi nevyhnutnými."

Mladí inžinieri poručíci, ktorí po päťročnom vysokoškolskom štúdiu na vojenských akadémiách v SR nastúpili k vojenským útvarom sú nedobrovoľne zaraďovaní na práporčícke funkcie a tým si musia vyzliecť svoje uniformy so zlatými hviezdami. Prečo Ministerstvo obrany SR už s predstihom pred piatimi rokmi nerátalo s tým, že naša armáda bude mať menšie počty...

"Títo mladí dôstojníci nastupovali na štúdium vo vojenských akadémiách pred schválením už citovaných koncepčných dokumentov. Pokiaľ si to situácia vyžaduje je potrebné a nutné postupovať aj týmto spôsobom (zaraďovaním na práporčícke funkcie, samozrejme po vzájomnej dohode služobného orgánu a profesionálneho vojaka v súlade s § 187 zákona číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov). Musím však povedať, že toto riešenie je riešením krajným. Nemožno sa s ním stotožniť a budeme robiť všetko preto, aby sa takéto prípady nevyskytovali, prípadne aby ich bolo čo najmenej. Uvedená skutočnosť je jedna stránka mince, tá druhá je možný návrat do dôstojníckej hodnosti pri uvoľnení zodpovedajúcej funkcie. Načrtnutý jav je potrebné považovať za jav prechodný a teda jav taký, ktorý v budúcnosti nebude existovať."

Každý generál má svoje sny. Aké sú tie Vaše?

"V prvom rade by som spomenul svoj sen z oblasti profesnej. Je mojím snom a súčastne pevne verím, že jedného dňa sa nám podarí vybudovať naše ozbrojené sily na takú úroveň, že budú dávané za vzor ostatným armádam a ozbrojeným silám nielen členských krajín NATO, ale i tým, ktorí sa budú tak ako my dnes na vstup do aliancie pripravovať. Som presvedčený o tom, že náš ľudský potenciál na to má po odbornej i profesionálnej stránke. Už mnohokrát ma o tom presvedčili príslušníci našich ozbrojených síl, ktorí sa zúčastňovali rôznych medzinárodných aktivít a cvičení s výbornými výsledkami. Mojím snom v oblasti osobnej je podobne ako u mnohých iných profesionálnych vojakov skĺbiť svoje časovo náročné povolanie s potrebami rodiny, ktorá je pre mňa ako pre otca a manžela nemenej dôležitá. Verím, že sa v oblasti rodiny podarí vypracovať v ozbrojených silách takú sociálnu politiku, aby mali všetci naši príslušníci možnosť sa viac vo svojich rodinách aktívne uplatňovať ako otcovia, alebo matky detí či manželia, alebo manželky."

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Koniec Bratislavy? Pre túto firmu môžete pracovať aj cez polovicu republiky
 2. Vraciame spoločnosti priazeň, ktorú nám už 30 rokov prejavuje
 3. Ako by ste chceli bývať? Zapojte sa do prieskumu o bývaní
 4. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite
 5. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 6. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 7. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus
 8. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna
 9. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova
 10. Rebríček: Kto sú najlepší zamestnávatelia na svete podľa Forbes?
 1. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 2. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 3. SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty
 4. 365.bank prináša digitálnu hypotéku s možnosťou podania žiadosti
 5. EUBA udelila čestné vedecké hodnosti „doctor honoris causa“
 6. Miška ochrnula z minúty na minútu, teraz pre ňu svitá nová nádej
 7. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 8. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 9. Digitálne zručnosti žiakov a študentov podporí Nadácia Orange
 10. Chcete dočasné tetovanie, používajte Hennu
 1. NDS otvára nový úsek diaľnice D1, západný obchvat Prešova 10 815
 2. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 9 630
 3. Chladené halušky? Od tejto firmy si ich obľúbili na Slovensku 9 598
 4. Peniaze začali strácať hodnotu, treba sa brániť! 6 976
 5. Najtajnejšie ponuky módnych kúskov v Európe – iba na pozvanie 5 305
 6. Heľenine oči zahrajú hit o obchvate Prešovčanom z kamióna 3 731
 7. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania 3 712
 8. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 2 777
 9. Chcete ušetriť na aute? Namiesto kúpy si ho prenajmite 2 680
 10. Vyťahovanie zapadnutého jazyka je mýtus 1 978

Blogy SME

 1. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol sv. Petra a Pavla v obci Řeznovice
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Július Kovács: Slovakove a Nvotovej Dokončime to. Polícia vyznamenala. Budova USA ambasády sa fotiť nesmie. Kto odfotil z nej len kúsok je to trestný čin.
 4. Štefan Vidlár: The Mafia Friendly State?
 5. Tupou Ceruzou: ČSR
 6. Anna Milanová: Tak ktorý názov je správny?
 7. Adriana Boysová: Oddaná
 8. Juraj Paškuliak: Že dieťa potrebuje súrodenca je strašná somarina
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 13 595
 2. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 840
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 447
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 498
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 906
 6. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 4 150
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 3 945
 8. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 452
 1. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 2. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Šieste poschodie stavby na rohu ulíci Vajnorskej a Odbojárov využíval Norbert Bödör na pracovné schôdzky.

Na Gorilu prišli náhodou.


13 h
Očkovanie proti covidu v Trnave.

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 470-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 977 obetí.


a 1 ďalší 10 h
V utorok spustilo ministerstvo zdravotníctva očkovanie treťou dávkou proti covidu ľudí nad 55 rokov, pacientov so zníženou imunitou a zdravotníkov. Ilustračné foto

Registrovať sa môžu všetci dospelí.


16 h

Je dojemné sledovať Blahu a ostatných smerákov, ako snažia zo všetkých síl udržať dojem, že Smer je politická strana.


Blogy SME

 1. Miroslav Lisinovič: Z mojej papierovej dielne: Kostol sv. Petra a Pavla v obci Řeznovice
 2. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 3. Július Kovács: Slovakove a Nvotovej Dokončime to. Polícia vyznamenala. Budova USA ambasády sa fotiť nesmie. Kto odfotil z nej len kúsok je to trestný čin.
 4. Štefan Vidlár: The Mafia Friendly State?
 5. Tupou Ceruzou: ČSR
 6. Anna Milanová: Tak ktorý názov je správny?
 7. Adriana Boysová: Oddaná
 8. Juraj Paškuliak: Že dieťa potrebuje súrodenca je strašná somarina
 1. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 13 595
 2. Rastislav Čurma: Kde zobrať vodičov kamiónov (Hommo na ceste zavadzalis) 7 840
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 447
 4. Stanislav Martinčko: Veno pre drahú nevestu z úradu práce v Pezinku?? 5 498
 5. Michal Porubän: "Nenávistná Čaputová" vs "Mierotvorca Blaha". 4 906
 6. Stanislav Martinčko: Poľovačka na zajace a 50 000 Eur v zlate !! 4 150
 7. Pavel Dvořák: Platby mobilom v Číne 3 945
 8. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 3 452
 1. Valentína Sedileková: Komentujete vzhľad druhých ľudí? Ubližujete im viac, ako si uvedomujete
 2. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 3. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 4. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 5. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 6. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 7. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 8. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu