Korzár logo Korzár Košice
Sobota, 1. október, 2022 | Meniny má Arnold

Nezamestnaných chce novela zákona motivovať k väčšej aktivite pri zháňaní práce

Košice Košický kraj dominuje v neslávnom rebríčku nezamestnanosti, zhruba každý štvrtý človek je bez zamestnania. Napríklad len v Trebišovskom

okrese je nezamestnaných zhruba 16 tisíc ľudí. Ide o jediný okres a pritom pre porovnanie celý Bratislavský kraj má 18 tisíc nezamestnaných. Snahou súčasnej vlády je samozrejme znížiť nezamestnanosť na celom Slovensku, ale aj eliminovať rozdiel medzi východom a západom. Ako nám povedal riaditeľ Krajského úradu práce v Košiciach JUDr. Ján Gabštúr, minister práce Ľudovít Kaník sa zasadzuje o to, aby prostriedky na aktívnu politiku trhu práce, doteraz proporcionálne prerozdeľované medzi jednotlivé kraje, išli najmä do regiónov s najnižšou nezamestnanosťou.

SkryťVypnúť reklamu

Košický krajský úrad práce za minulý rok získal z príspevkov v nezamestnanosti, ktoré platia podnikateľské subjekty v jeho spádovej oblasti a z toho, čo odvádzajú do garančného fondu, zhruba jednu miliardu korún. Z toho 60 percent smerovalo na výplatu podpôr v nezamestnanosti. Tohto roku prvýkrát úrady práce nedostanú prostriedky zo štátneho rozpočtu na absolventskú prax, náhrady cestovného, investičné stimuly a podobne, takže peniažkov na aktívnu politiku bude menej.

K zníženiu nezamestnanosti by mala prispieť novela zákona o zamestnanosti. Čo prináša, o tom nás informoval riaditeľ KÚP Ján Gabštúr. "Novela zákona ukladá obci povinnosť spolupracovať pri riešení zamestnanosti obyvateľov obce, ktorí sú vedení v evidencii nezamestnaných. Na tento účel budú zo strany okresných úradov práce poskytnuté obci raz mesačne údaje o evidovaných nezamestnaných, čo doteraz nebolo. V zozname bude uvedené meno, adresa, dosiahnutý stupeň vzdelania a údaj, odkedy je nezamestnaný vedený v evidencii nezamestnaných. Tieto údaje budú poskytované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov."

SkryťVypnúť reklamu

Pre zvýšenie osobnej aktivity pri hľadaní si zamestnania došlo k zmene v zákone. Podľa doterajšieho právneho stavu bol nezamestnaný povinný pri sprostredkovaní zamestnania, pri rekvalifikácii alebo pri vykonávaní absolventskej praxe spolupracovať s okresným úradom práce a v určených termínoch raz mesačne sa dostaviť na úrad práce. Novelizované ustanovenie rozširuje okruh týchto povinností. Evidovaný nezamestnaný musí s úradom práce spolupracovať nielen pri sprostredkovaní zamestnania, ale aj pri poradenstve, nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, programoch, projektoch a iných aktivitách smerujúcich k zlepšeniu situácie na trhu práce.

"Nezamestnaní si musia sami aktívne hľadať prácu," zdôraznil J. Gabštúr. "Najmenej raz za štrnásť kalendárnych dní sa musia dostaviť na okresný úrad práce alebo na miesto určené úradom práce buď pre účely spolupráce alebo kvôli preukázaniu, že si hľadá prácu. Spôsob preukázania hľadania zamestnania je v kompetencii Národného úradného práce. Nezamestnaný môže dostať tlačivo potvrdenie o hľadaní zamestnania, ktoré mu potvrdia subjekty, u ktorých sa uchádzal o zamestnanie. Môže doniesť, ak naše tlačivo nemá, aj potvrdenie samotného zamestnávateľa. Preukázaním snahy zohnať si zamestnanie je aj žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a podobne. Tieto doklady nesmú byť staršie ako štrnásť dní. O týchto záležitostiach však budeme informovať každého evidovaného nezamestnaného pri prvom januárovom kontakte."

SkryťVypnúť reklamu

Od prvého januára sa rozšírili aj dôvody vyradenia z evidencie nezamestnaných. Doteraz platilo, že sa nezamestnaný vyradil z evidencie, ak bez vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov nespolupracoval s okresným úradom práce. Novela ustanovuje, že nezamestnaný okrem vyradenia z týchto dôvodov sa vyradí aj vtedy, ak vykonával prácu bez pracovno-právneho vzťahu a to na základe písomného oznámenia Národného inšpektorátu práce. Pracovať načierno sa skutočne nevyplatí, pretože do evidencie nezamestnaných môže byť znovu zaradený až po uplynutí šiestich mesiacov. Platí, že sa nezamestnaný z evidencie vyradí, ak odmietne rekvalifikáciu alebo ju neukončí, rovnako tak odmietnutie účasti na projektoch a programoch úradov práce. "Napríklad ak obec bude realizovať nejaký projekt, starosta požiada nezamestnaného o účasť a on odmietne, bude z evidencie vyradený," uviedol J. Gabštúr.

Klaudia JURKOVIČOVÁ

Foto: Veronika JANUŠKOVÁ

Foto do čísla, streda, urad prace gabštur

(gabštur 10 veja) Riaditeľ Krajského úradu práce v Košiciach JUDr. Ján Gabštúr

Do rámčeka:

S účinnosťou od prvého januára tohto roku platí na Slovensku zákon č. 678 z roku 2002 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 387 z roku 1996 Zb. zákonov o zamestnanosti. Novela zákona o zamestnanosti má za cieľ zainteresovať obce do spolupráce s okresnými úradmi práce pri riešení pracovného uplatnenia evidovaných nezamestnaných. Rozširuje rozsah povinností nezamestnaných tak, aby sa zvýšila ich aktivita a osobná zodpovednosť pri hľadaní zamestnania. Prináša sprísnenie podmienok pre zotrvanie v evidencii nezamestnaných v snahe predísť zneužívaniu postavenia evidovaného nezamestnaného a následne tak eliminovať nelegálnu prácu.

(kla)

Príbehy:

Najväčší problém zamestnať sa majú starší ľudia

Ján Vincler: "Vyštudoval som lesnícku priemyslovku, 24 rokov som pracoval v lesoch, ďalších sedem rokov som pôsobil v záhradníctve. Potom som bol na viacerých miestach, v strážnej službe, no a naposledy v Baumaxe ako predavač záhradníckych potrieb. Baumax však vzhľadom k tržbám musel znižovať stavy a tak som od prvého januára tohto roku nezamestnaný. Prepúšťali hlavne ľudí v skúšobnej dobe a tých, čo tam boli najkratšie. Teraz mám 46 rokov. Ťažko teraz začínať odznovu. Už som sa pokúšal zohnať inú prácu, ale vzhľadom k mojej špecializácii je to problém. Chcú maximálne robotníkov s platom päť, šesť tisíc korún. Keďže ja by som musel za prácou dochádzať z Malej Lodiny, kde bývam, tak by som viac ako 1200 korún dal len za dopravu. Mám jedno školopovinné dieťa, ostatné tri sú už dospelé. Manželka pracuje v Malej Lodine na lesnej správe, takže ešte čakáme na to, ako to dopadne s Mestskými lesmi. Tie sa predávajú, uvidíme, či nový majiteľ nepríde tiež so znižovaním stavov."

Štefan Olajoš: "Nezamestnaný som od prvého januára tohto roku. Robil som na poľnohospodárskom družstve v Nováčanoch. Išlo do konkurzu a tak sme dostali výpoveď. Po skončení školy som dvadsať rokov robil na družstve v Košiciach. Teraz mám 55 rokov a za celý čas som pracoval len u dvoch zamestnávateľov. Kto ma teraz zamestná, päť rokov pred dôchodkom? Našťastie deti už máme zaopatrené, manželka je na dôchodku."

Mária Olajošová, manželka pána Štefana: "Mám 3500 korunový dôchodok. Neviem, prečo len toľko, asi som si len toľko zaslúžila... Tiež som robila celý život na družstve. Teraz prišiel manžel o robotu. Už dva roky opatrujem svokru, dostávam príspevok za opatrovanie 1800 korún a ešte 410 korún platím naspäť. Ani neviem, prečo. Ten príspevok za opatrovanie je podľa veľmi nízky, ja sa jej starám o všetko, vrátane liekov, prania, varenia. Mnohí solventní ľudia si takéto bremeno na plecia nezoberú. Nie je pekné, že si vláda neváži ľudí, ktorí celý život ťažko pracovali. Vezmite si len môjho muža, kto ho zamestná teraz pred dôchodkom?"

(kla)

Foto do čísla, streda, urad prace gabštur

Foto: Veronika JANUŠKOVÁ

Text k foto:

(10 veja) Manželom Olajošovcom začiatok tohto roku veľa radosti nepriniesol

(12 veja) Pán Ján Vincler po rokoch práce musí zaklopať na dvere so zlovestnou ceduľkou Príjem nových žiadostí

Článoček:

Úrady práce v týchto dňoch praskajú vo švíkoch

Prijatá novela kladie vyššie nároky nielen na nezamestnaných, ale aj na prácu samotných úradov práce. Povinnosť nezamestnaných navštevovať úrady práce každé dva týždne znamená veľký nápor na pracovníkov. Napríklad v trebišovskom okrese tak za mesiac budú musieť vybaviť 30 tisíc návštev nehovoriac o ďalších ľuďoch, ktorí sa prídu prvýkrát zaevidovať, respektíve sa z evidencie vyradia. Včera boli na košickom úrade práce na Staničnom námestí od rána davy ľudí, rady sa tiahli až na chodbu. O pol druhej popoludní sme tam stretli viacerých, ktorí na vybavenie čakali od skorého rána a nemohli si odskočiť ani len na obed.

"Čakali by ešte dlhšie, ale urobili sme určité opatrenia. Vytvárame ďalšie miesta pre stretávanie sa s nezamestnanými a to na strediskových obciach. Do každej takejto obce raz za dva týždne príde zamestnanec úradu práce a vybaví na mieste príslušnú agendu," konštatuje J. Gabštúr.

Takýmto spôsobom sa nezamestnaným, ktorí musia často na úrad dochádzať z veľkej diaľky, znížia náklady spojené s cestovaním a zvýši to komfort vybavovania ich agendy, keďže si nebudú musieť odstáť dlhé rady na úrade vo vzdialenom meste. "Pri prvom januárovom kontakte im oznámime miesto, kde sa budú môcť s naším zamestnancom stretávať," upresnil riaditeľ krajského úradu práce. Viac papierovačiek si vynútilo od prvého januára prijatie ďalších siedmich pracovníkov, ktorí nebudú na úrade práce zamestnaní v priamom zamestnaneckom pomere, ale budú túto činnosť vykonávať formou verejno-prospešných prác. Takže, ako nás uistil J. Gabštúr, títo ľudia budú vybratí spomedzi nezamestnaných. Až koniec mesiaca ukáže, či sa podarilo zabezpečiť všetko potrebné. Problém zrejme bude aj s technickým vybavením, pretože pri výjazdoch do obcí budú zamestnanci potrebovať počítače, respektíve note booky. No a samozrejme, zvýšia sa aj náklady spojené s dopravou zamestnancov úradov práce do obcí.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 2. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 5. Školy môžu získať podporu pre zelené projekty
 6. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo
 7. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 8. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 1. KOSIT hľadá do svojho tímu ďalších vodičov
 2. Náklady na domácnosť pomôže ušetriť aj kompostér FoodCycler
 3. Notebook s dvomi obrazovkami. Ako dlho si naň budete zvykať?
 4. Dochádzate do Bratislavy? Auto nechajte doma
 5. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko?
 6. SITA Slovenská tlačová agentúra zlepšuje dostupnosť služieb
 7. 4 veci, na ktoré si treba dať pozor pri zateplení šikmej strechy
 8. 5 príkladov, kedy banke nejde len o peniaze
 1. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 5 477
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil 5 226
 3. Európska noc výskumníkov prináša zážitky s vedou opäť naživo 4 985
 4. Púštne kráľovstvo: Prečo by ste mali navštíviť Jordánsko? 4 813
 5. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel 4 620
 6. Digitálne dvojča v Konštrukta-TireTech 3 913
 7. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 768
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 512

Blogy SME

 1. Seniori v pohybe: Komunita prináša aj chuť do života
 2. Zuzana Valachovičová: Nové nákupné centrum s 320 obchodmi
 3. Ján Roháč: Fotoblog IX.: Moje ulice Göteborgu
 4. Věra Tepličková: Premiér dupol a zem sa otriasla
 5. Tomáš Bilik: Ach tí naši topoľčianski poslanci...
 6. Milan Hutera: Výstava Cosmos Discovery po druhý krát v Bratislave
 7. Věra Tepličková: Kto v tom má jasno alebo Keď kengury volajú
 8. Viera Spišáková: Trapas koláčový II.
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 237
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 850
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 668
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 984
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 3 864
 6. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 3 717
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 3 612
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 129
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Seniori v pohybe: Komunita prináša aj chuť do života
 2. Zuzana Valachovičová: Nové nákupné centrum s 320 obchodmi
 3. Ján Roháč: Fotoblog IX.: Moje ulice Göteborgu
 4. Věra Tepličková: Premiér dupol a zem sa otriasla
 5. Tomáš Bilik: Ach tí naši topoľčianski poslanci...
 6. Milan Hutera: Výstava Cosmos Discovery po druhý krát v Bratislave
 7. Věra Tepličková: Kto v tom má jasno alebo Keď kengury volajú
 8. Viera Spišáková: Trapas koláčový II.
 1. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 9 237
 2. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 7 850
 3. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 668
 4. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 3 984
 5. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 3 864
 6. Jana Melišová: Keď sa chce, tak sa dá 💗 3 717
 7. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 3 612
 8. Marek Strapko: Irán vs. Rusko 3 129
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu