Korzár logo Korzár Košice
Streda, 16. jún, 2021 | Meniny má Blanka, BiankaKrížovkyKrížovky

Nezamestnaných chce novela zákona motivovať k väčšej aktivite pri zháňaní práce

Košice Košický kraj dominuje v neslávnom rebríčku nezamestnanosti, zhruba každý štvrtý človek je bez zamestnania. Napríklad len v Trebišovskom

okrese je nezamestnaných zhruba 16 tisíc ľudí. Ide o jediný okres a pritom pre porovnanie celý Bratislavský kraj má 18 tisíc nezamestnaných. Snahou súčasnej vlády je samozrejme znížiť nezamestnanosť na celom Slovensku, ale aj eliminovať rozdiel medzi východom a západom. Ako nám povedal riaditeľ Krajského úradu práce v Košiciach JUDr. Ján Gabštúr, minister práce Ľudovít Kaník sa zasadzuje o to, aby prostriedky na aktívnu politiku trhu práce, doteraz proporcionálne prerozdeľované medzi jednotlivé kraje, išli najmä do regiónov s najnižšou nezamestnanosťou.

Skryť Vypnúť reklamu

Košický krajský úrad práce za minulý rok získal z príspevkov v nezamestnanosti, ktoré platia podnikateľské subjekty v jeho spádovej oblasti a z toho, čo odvádzajú do garančného fondu, zhruba jednu miliardu korún. Z toho 60 percent smerovalo na výplatu podpôr v nezamestnanosti. Tohto roku prvýkrát úrady práce nedostanú prostriedky zo štátneho rozpočtu na absolventskú prax, náhrady cestovného, investičné stimuly a podobne, takže peniažkov na aktívnu politiku bude menej.

K zníženiu nezamestnanosti by mala prispieť novela zákona o zamestnanosti. Čo prináša, o tom nás informoval riaditeľ KÚP Ján Gabštúr. "Novela zákona ukladá obci povinnosť spolupracovať pri riešení zamestnanosti obyvateľov obce, ktorí sú vedení v evidencii nezamestnaných. Na tento účel budú zo strany okresných úradov práce poskytnuté obci raz mesačne údaje o evidovaných nezamestnaných, čo doteraz nebolo. V zozname bude uvedené meno, adresa, dosiahnutý stupeň vzdelania a údaj, odkedy je nezamestnaný vedený v evidencii nezamestnaných. Tieto údaje budú poskytované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov."

Skryť Vypnúť reklamu

Pre zvýšenie osobnej aktivity pri hľadaní si zamestnania došlo k zmene v zákone. Podľa doterajšieho právneho stavu bol nezamestnaný povinný pri sprostredkovaní zamestnania, pri rekvalifikácii alebo pri vykonávaní absolventskej praxe spolupracovať s okresným úradom práce a v určených termínoch raz mesačne sa dostaviť na úrad práce. Novelizované ustanovenie rozširuje okruh týchto povinností. Evidovaný nezamestnaný musí s úradom práce spolupracovať nielen pri sprostredkovaní zamestnania, ale aj pri poradenstve, nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, programoch, projektoch a iných aktivitách smerujúcich k zlepšeniu situácie na trhu práce.

"Nezamestnaní si musia sami aktívne hľadať prácu," zdôraznil J. Gabštúr. "Najmenej raz za štrnásť kalendárnych dní sa musia dostaviť na okresný úrad práce alebo na miesto určené úradom práce buď pre účely spolupráce alebo kvôli preukázaniu, že si hľadá prácu. Spôsob preukázania hľadania zamestnania je v kompetencii Národného úradného práce. Nezamestnaný môže dostať tlačivo potvrdenie o hľadaní zamestnania, ktoré mu potvrdia subjekty, u ktorých sa uchádzal o zamestnanie. Môže doniesť, ak naše tlačivo nemá, aj potvrdenie samotného zamestnávateľa. Preukázaním snahy zohnať si zamestnanie je aj žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a podobne. Tieto doklady nesmú byť staršie ako štrnásť dní. O týchto záležitostiach však budeme informovať každého evidovaného nezamestnaného pri prvom januárovom kontakte."

Skryť Vypnúť reklamu

Od prvého januára sa rozšírili aj dôvody vyradenia z evidencie nezamestnaných. Doteraz platilo, že sa nezamestnaný vyradil z evidencie, ak bez vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov nespolupracoval s okresným úradom práce. Novela ustanovuje, že nezamestnaný okrem vyradenia z týchto dôvodov sa vyradí aj vtedy, ak vykonával prácu bez pracovno-právneho vzťahu a to na základe písomného oznámenia Národného inšpektorátu práce. Pracovať načierno sa skutočne nevyplatí, pretože do evidencie nezamestnaných môže byť znovu zaradený až po uplynutí šiestich mesiacov. Platí, že sa nezamestnaný z evidencie vyradí, ak odmietne rekvalifikáciu alebo ju neukončí, rovnako tak odmietnutie účasti na projektoch a programoch úradov práce. "Napríklad ak obec bude realizovať nejaký projekt, starosta požiada nezamestnaného o účasť a on odmietne, bude z evidencie vyradený," uviedol J. Gabštúr.

Klaudia JURKOVIČOVÁ

Foto: Veronika JANUŠKOVÁ

Foto do čísla, streda, urad prace gabštur

(gabštur 10 veja) Riaditeľ Krajského úradu práce v Košiciach JUDr. Ján Gabštúr

Do rámčeka:

S účinnosťou od prvého januára tohto roku platí na Slovensku zákon č. 678 z roku 2002 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 387 z roku 1996 Zb. zákonov o zamestnanosti. Novela zákona o zamestnanosti má za cieľ zainteresovať obce do spolupráce s okresnými úradmi práce pri riešení pracovného uplatnenia evidovaných nezamestnaných. Rozširuje rozsah povinností nezamestnaných tak, aby sa zvýšila ich aktivita a osobná zodpovednosť pri hľadaní zamestnania. Prináša sprísnenie podmienok pre zotrvanie v evidencii nezamestnaných v snahe predísť zneužívaniu postavenia evidovaného nezamestnaného a následne tak eliminovať nelegálnu prácu.

(kla)

Príbehy:

Najväčší problém zamestnať sa majú starší ľudia

Ján Vincler: "Vyštudoval som lesnícku priemyslovku, 24 rokov som pracoval v lesoch, ďalších sedem rokov som pôsobil v záhradníctve. Potom som bol na viacerých miestach, v strážnej službe, no a naposledy v Baumaxe ako predavač záhradníckych potrieb. Baumax však vzhľadom k tržbám musel znižovať stavy a tak som od prvého januára tohto roku nezamestnaný. Prepúšťali hlavne ľudí v skúšobnej dobe a tých, čo tam boli najkratšie. Teraz mám 46 rokov. Ťažko teraz začínať odznovu. Už som sa pokúšal zohnať inú prácu, ale vzhľadom k mojej špecializácii je to problém. Chcú maximálne robotníkov s platom päť, šesť tisíc korún. Keďže ja by som musel za prácou dochádzať z Malej Lodiny, kde bývam, tak by som viac ako 1200 korún dal len za dopravu. Mám jedno školopovinné dieťa, ostatné tri sú už dospelé. Manželka pracuje v Malej Lodine na lesnej správe, takže ešte čakáme na to, ako to dopadne s Mestskými lesmi. Tie sa predávajú, uvidíme, či nový majiteľ nepríde tiež so znižovaním stavov."

Štefan Olajoš: "Nezamestnaný som od prvého januára tohto roku. Robil som na poľnohospodárskom družstve v Nováčanoch. Išlo do konkurzu a tak sme dostali výpoveď. Po skončení školy som dvadsať rokov robil na družstve v Košiciach. Teraz mám 55 rokov a za celý čas som pracoval len u dvoch zamestnávateľov. Kto ma teraz zamestná, päť rokov pred dôchodkom? Našťastie deti už máme zaopatrené, manželka je na dôchodku."

Mária Olajošová, manželka pána Štefana: "Mám 3500 korunový dôchodok. Neviem, prečo len toľko, asi som si len toľko zaslúžila... Tiež som robila celý život na družstve. Teraz prišiel manžel o robotu. Už dva roky opatrujem svokru, dostávam príspevok za opatrovanie 1800 korún a ešte 410 korún platím naspäť. Ani neviem, prečo. Ten príspevok za opatrovanie je podľa veľmi nízky, ja sa jej starám o všetko, vrátane liekov, prania, varenia. Mnohí solventní ľudia si takéto bremeno na plecia nezoberú. Nie je pekné, že si vláda neváži ľudí, ktorí celý život ťažko pracovali. Vezmite si len môjho muža, kto ho zamestná teraz pred dôchodkom?"

(kla)

Foto do čísla, streda, urad prace gabštur

Foto: Veronika JANUŠKOVÁ

Text k foto:

(10 veja) Manželom Olajošovcom začiatok tohto roku veľa radosti nepriniesol

(12 veja) Pán Ján Vincler po rokoch práce musí zaklopať na dvere so zlovestnou ceduľkou Príjem nových žiadostí

Článoček:

Úrady práce v týchto dňoch praskajú vo švíkoch

Prijatá novela kladie vyššie nároky nielen na nezamestnaných, ale aj na prácu samotných úradov práce. Povinnosť nezamestnaných navštevovať úrady práce každé dva týždne znamená veľký nápor na pracovníkov. Napríklad v trebišovskom okrese tak za mesiac budú musieť vybaviť 30 tisíc návštev nehovoriac o ďalších ľuďoch, ktorí sa prídu prvýkrát zaevidovať, respektíve sa z evidencie vyradia. Včera boli na košickom úrade práce na Staničnom námestí od rána davy ľudí, rady sa tiahli až na chodbu. O pol druhej popoludní sme tam stretli viacerých, ktorí na vybavenie čakali od skorého rána a nemohli si odskočiť ani len na obed.

"Čakali by ešte dlhšie, ale urobili sme určité opatrenia. Vytvárame ďalšie miesta pre stretávanie sa s nezamestnanými a to na strediskových obciach. Do každej takejto obce raz za dva týždne príde zamestnanec úradu práce a vybaví na mieste príslušnú agendu," konštatuje J. Gabštúr.

Takýmto spôsobom sa nezamestnaným, ktorí musia často na úrad dochádzať z veľkej diaľky, znížia náklady spojené s cestovaním a zvýši to komfort vybavovania ich agendy, keďže si nebudú musieť odstáť dlhé rady na úrade vo vzdialenom meste. "Pri prvom januárovom kontakte im oznámime miesto, kde sa budú môcť s naším zamestnancom stretávať," upresnil riaditeľ krajského úradu práce. Viac papierovačiek si vynútilo od prvého januára prijatie ďalších siedmich pracovníkov, ktorí nebudú na úrade práce zamestnaní v priamom zamestnaneckom pomere, ale budú túto činnosť vykonávať formou verejno-prospešných prác. Takže, ako nás uistil J. Gabštúr, títo ľudia budú vybratí spomedzi nezamestnaných. Až koniec mesiaca ukáže, či sa podarilo zabezpečiť všetko potrebné. Problém zrejme bude aj s technickým vybavením, pretože pri výjazdoch do obcí budú zamestnanci potrebovať počítače, respektíve note booky. No a samozrejme, zvýšia sa aj náklady spojené s dopravou zamestnancov úradov práce do obcí.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zázračná hranica kilometrov, po ktorej sa vám elektromobil neoplatí
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 3. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 4. Ako sa mení dynamika firiem?
 5. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 4. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 5. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 24 915
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 14 206
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 12 862
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 11 037
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 10 604
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 7 872
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 329
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 7 021
 9. Po Slovensku na motorke 5 393
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 4 922
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Osudným sa mu stalo zrejme to, že zadriemal v tráve.


1 h
Jakabov palác je roky zatvorený. Plán je, aby slúžil na reprezentatívne účely.

Sídlil tam Beneš, plánujú sieň slávy.


a 1 ďalší 22 h
Blokáda cesty v Prešove na Levočskej ulici v marci 2017.

Prvá barikáda má byť v najväčšej špičke.


22 h
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Demografický problém nikto nerieši.


9. jún
Stretnutie Bidena (v kresle vľavo) s Putinom trvalo tri a pol hodiny.

Lídri nevystúpili na spoločnej tlačovej konferencii.


2 h
Peter Schutz

Východisko na spôsob "vláda národnej spásy" je čistá fantazmagória.


6 h
Marek Hamšík (vľavo) počas tréningu slovenskej reprezentácie na EURO 2020.

Kapitán regeneruje výnimočne.


Pavol Spál 8 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop