Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 19. máj, 2022 | Meniny má Gertrúda

Predstavujeme kandidátov na starostu - MČ Staré mesto a Pereš

Milí Košičania. Už o niekoľko dní si budete môcť vybrať svojich zástupcov do miestnych zastupiteľstiev v komunálnych voľbách. Každý z vás vie, čo

trápi vau mestskú časť, čo by trebalo zmeniť. Preto vám až do volieb budeme denne predstavovať kandidátov na starostov v jednotlivých MČ. Posúďte sami, či sa ich predstavy zhodujú s vašimi. Každému kandidátovi položíme rovnaké otázky a to tieto:

1. Čo považujete za priority vašej mestskej časti a ako by ste súčasné nedostatky riešili?

2. Prečo by občania vašej mestskej časti mali za jej starostu voliť práve vás, čo im ponúkate?

* * *

MČ Staré mesto

Ing. Eva HULMEČÍKOVÁ, koalícia SDKÚ-SMK-ANO-KDH-DS, 43-ročná, slobodná, stavebná inžinierka

SkryťVypnúť reklamu

1. Piorít je niekoľko. Prvoradou je riešenie dopravy s vytváraním podmienok pre výstavbu nových parkovacích miest v centre mesta, na sídliskach a vylúčenie dopravy na Bačíkovej ulici. Významnou prioritou v oblasti životného prostredia je rekonštrukcia parku pozdĺž Moyzesovej ulice a v jeho blízkosti výstavba obchodno-obytného centra aj s krytou tržnicou. Neodmysliteľne ďaľšou prioritou je adresný a kontrolovateľný systém sociálnej pomoci. Mestská časť musí hľadať nové zdroje financovania výstavby bytov, školstva, vedy, kultúry a kultúrnych pamiatok z podporných fondov EÚ. Nedostatky v mestskej časti je možné riešiť len zrozumiteľným a konštruktívnym prístupom samosprávy k občanom.

2. Chcem zmenu vzťahu k občanovi, kde nesmie chýbať vľúdnosť, úcta a ústretovosť. Pokračovať tam, kde som pred štyrmi rokmi ako zástupkyňa starostu prestala, teda v rozvoji mestskej časti k všeobecnej spokojnosti občanov, podnikateľov, návštevníkov historického jadra. Na základe spracovaného rozvojového programu pokračovať aj v rekonštrukcii zdevastovaných dvorov, zelene a byť nápomocná pri rekonštrukciách Národných kultúrnych pamiatok. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice realizovať efektívne využívanie školských dvorov pre deti a študentov. Ako tvorca myšlienky stretávania sa so seniormi chcem túto aktivitu obohatiť novými zaujímavými podnetmi. Heslo "Viac svetla do ulíc, viac bezpečnosti" premeniť na skutočnosť. Vytvoriť rovnocenné podmienky pre podnikateľov. V spolupráci s Fondom rozvoja bývania hľadať možnosti znižovania energie zatepľovaním bytových domov.

SkryťVypnúť reklamu

Ing. JÁN SÜLI, 55-ročný, starosta, nezávislý kandidát, ženatý, dve dcéry

1. Prioritami mestskej časti sú dokončenie systému zberu a likvidácie komunálneho odpadu, prevádzky verejného osvetlenia a bezpečnosti. Všetky tri priority sa dajú riešiť len v spolupráci s Mestom Košice a samozrejme s Policajným zborom SR.

V prípade komunálneho odpadu je nutné vylepšiť miestnu legislatívu, potom podmienky zberu a samozrejme osvetu od materských, základných a stredných škôl až po dospelých.

V oblasti verejného osvetlenia dôsledne vyžadovať od firmy, ktorá konkurz vyhrala, aby plnila záväzky, vyplývajúce zo zmluvy. (98 % svietivosť!).

Bezpečnosť trápi nás všetkých. Len za účasti policajtov, inštitúcií a samozrejme nás všetkých môžeme očakávať podstatné zlepšenie. Prvé náznaky zlepšenia sa objavujú, ale je to ešte málo.

SkryťVypnúť reklamu

2. Do starostovskej funkcie som nastúpil z "tvrdého života" a nie od písacieho stola. Pracoval som 15 rokov v energetike (terajšie TEHO) a 10 rokov vo veľkoobchode s palivami. V obidvoch prípadoch som mohol uplatniť svoje organizačné schopnosti.

Viem, že budeme úspešní len vtedy, keď budem pružne reagovať na zmeny, ktoré nás všetkých čakajú v blízkej budúcnosti. Niektoré je možné predvídať z demografických údajov, ale niektoré sú zo strany štátu a EÚ len naznačované.

Jednou vetou som praktický človek a nie teoretik. V tomto neustále sa meniacom svete považujem to za veľkú prednosť. Tú ponúkam občanom.

PaedDr. Klára HODNIČOVÁ (nezávislý kandidát),54 ročná, pedagóg, vydatá, matka jedného syna

1. Staré mesto potrebuje byť výkvetom Košíc, tu prídu turisti, ono je našou vizitkou. Chcem presvedčiť ostatné mestské časti, aby toto pochopili. Preto musí byť predovšetkým čisté a bezpečné. V prípade zvolenia chcem presvedčiť poslanecký zbor, s ktorým budem spolupracovať, aby vyšli medzi občanov, aby tí vedeli, kto ich zastupuje a mohli sa podeliť o svoje problémy.

Na projektoch, ktoré mám pripravené v oblasti školstva, ochrany prírody, riešenia rómskej populácie i bezdomovcov,využitia okrajovcýh zón, chcem spolupracovať s podnikateľmi. Chcem vyriešiť majetkovo-právne vzťahy k cestám v Starom meste, aby každý kus mal svojho vlastníka a zaviesť mýto, z ktorého sa budú udržiavať. Veľmi dôležitý je aj rozvoj cestovného ruchu. Viem využiť zahraničné zdroje, mám skúseností z tretieho sektora.

2. Preto, lebo som jedna z nich. Preto, lebo mám skúseností z práce s občanmi. Preto, lebo mám veľmi vysokú mieru empatie, súcitu a tolerancie, čo som dosiahla v práci v občianskom združení a nadácií, kde som pôsobila posledných desať rokov. Toto všetko chcem využiť vo svojej práci pre občana.

MČ Pereš

Ing. Anton Priateľ - (HZDS, PSNS), 64 rokov, Vysoká škola ekonomická, dôchodca - finančný poradca

1. V prvom rade chcem riešiť problémy občanov. Najmä komunikácie, ich opravu, lebo sú v zlom stave. Cez prechod k električkám a autobusom by mala byť znížená rýchlosť na 40 kilometrov v oboch smeroch. Treba ukončiť práce na stavbe splaškovej kanalizácie, dokončiť vodovodnú sieť a vymeniť staré potrubie. Opraviť budovu materskej škôlky a dokončiť práce na stavbe kostola a jeho okolí. Všestranne podporovať aktivity mladých ľudí, športovcov, klub dôchodcov a organizovať rôzne podujatia. Pripravujem projekt, ktorý využíva výhodnu polohu Pereša a viem vybaviť finančnú dotáciu z predvstupových fondov EÚ.

2. Mám kreatívny, smelý ale reálny volebný program a svoje predstavy dokážem splniť. Pracoval som na zodpovednom poste v štátnej správe, takže mám dostatok skúsenosti.

JUDr. Vladimír Janočko - (NEKA), 52 rokov, VŠ - právnická, prednosta Okresného úradu Košice IV.

1. Sme najviac sa rozvíjajúcou MČ. Za posledné 4 roky pribudlo 75 nových domov a 160 obyvateľov. Tento trend bude pokračovať, čím Pereš bude mať až 5 tisíc obyvateľov. S tým súvisí najmä starostlivosť o cesty. Najprv sa však musia dokončiť prípojky na kanál a plyn, vodovod. Preto musíme byť trpezlivý a podporovať výstavbu. zväčšovaním MČ, totiž získame vážnejšiu pozíciu. Musíme vylepšiť spoločensko - kultúrne centrum, vytvoriť cintorín, poštový úrad a dokončiť ihrisko, ako aj vylepšiť okolie kostola.

2. Poznám dôverne pereš. Môj dedo bol siedmy občan Pereša. Bývam v dome po rodičoch a keď mám trvalé bydlisko v Pereši len niekoľko rokov, nikdy som s ním nestratil kontakt. Moje doterajšie skúsonosti má ovprávňujú veriť, že dokážem získať financie a vedel by som zachovať trend terajšieho starostu a robiť niektoré veci lepšie.

Ing. Eugen Séman - (KDH, SDKÚ), 46 rokov, strojný inžinier, živnostník

1. Dôležité je dokončiť kanalizáciu a vypracovať kvalitný projekt na začatie výstavby ciest. Potrebujeme dokončiť kostol, vystavať Dom smútku a cintorín. Taktiež je dôležité dokončiť športové ihrisko a vystavať športový areál pre mládež. Taktiež sa treba zamerať na riešenie mestskej hromadnej dopravy.

2. Sme generáciou, ktorá by mala byť ekonomickým prínosom pre obec. Bol som v republikovej rade živnostníkov, podnikateľov a roľníkov, pracoval som na ministerstve pôdohospodárstva a som v okresnej rade živnostenskej komory. Poznám prácu samosprávy, pôsobím ako poslanec miestneho zastupiteľstva.

Helena Poliaková - (Ano, Smer), 40 rokov, stredné odborné, krajčírka - živnostníčka

1. Je dôležité dobudovať kanalizáciu a plyn. Po výstavbe inžinierských sietí, máme zlé cesty. Preto ich musíme opraviť a rekonštruovať. Obnovu si zaslúži aj škola a materská škôlka. Chýba nám pošta. Som za výstavbu Domu dôchodcov, nielen klubu, aby sa v ňom mohli robiť rôzne sociálne programy. Napríklad raz do týždňa návšteva lekára, Je potrebný rozvoj športu a kultúry a akcie pre mládež. Pri dostatku finančných prostriedkov je treba vybudovať cintorín a Dom smútku.

2. Perešania by mali voliť nás, z mladšej generácie. Máme viac elánu a vieme sa prispôsobiť súčasnej dobe. Poznám občanov a oni poznajú mňa. Poznám ich problémy a a mám predstavu ako ich riešiť.

Karol Lukács - (SDA, SDĽ, HZD), 55 rokov, stredoškolské vzdelanie, stolár - podnikateľ

1. Pri rozvoji našej MČ sú potrební aj sponzori. Z mnohými som rokoval a mnohí mi prisľúbili pomoc. Po voľbách mi pomôžu zrealizovať rekonštrukciu ciest. Mám premyslené plány, ako poskytnúť možnosť práce nezamestnaným občanom v našej MČ. Rád by som realizoval výstavbu cintorína a Dom smútku. Nezabudnem ani na sociálny a kultúrny rozvoj obce, predovšetkým mládeže a starších občanov. Kultúrny dom znova bude slúžiť svojmu účelu a rozvíjať svoju kultúrnu a športovú činnosť.

2. Svojou kandidatúrou nesledujem žiadne politické ciele, nesledujem ani získať moc, ale chcem využiť ešte jestvujúce rezervy v našej MČ, ako aj svoj um a sponzorské kontakty, aby som Pereš spolu s vami zveľadil.

MVDr. Zdenko Lipták - (NEKA)

Odmietol sa pre Korzár vyjadriť.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 2. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
 4. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
 5. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
 6. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov
 7. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť?
 8. Princípy ostávajú, nástroje sa menia
 1. Župné mestečko ovládne krajské mesto aj celý Abov. Už zajtra
 2. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im
 3. Aké typy cukrovky poznáme?
 4. Biele srdce putovalo aj do Nemocnice AGEL Košice-Šaca
 5. Potrebujete tichú kosačku? Vsaďte na aku verziu!
 6. Čo by ste mali vedieť o ročnom vyúčtovaní spotreby tepla a vody?
 7. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
 8. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja
 1. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 13 720
 2. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 7 074
 3. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 5 564
 4. Jazdecký areál v lete 2022 ožije akciami 2 038
 5. 5 najčastejších chýb pri zateplení fasády: zabráňte im 2 003
 6. Doplaťte tisíce. Ako bojovať s podrazmi developerov? 1 737
 7. Príliš veľa vitamínov škodí zdraviu, majte ich pod kontrolou 1 399
 8. Manuál k výsadbe priesad 1 185

Blogy SME

 1. Martin Greguš: NBS investovala do novej web stránky 266 871 EUR, celkovo na ňu dá vrátane prevádzky 472 071 EUR. Je toto normálne???
 2. Alena Miklošová: New Orleans: Mon Amour
 3. Anton Kaiser: Noc múzeí a galérií
 4. Robert Štepaník: diel 68 - rubrika: moje najhranejšie v marci 2022 - časť 2
 5. Irena Šimuneková: Túlačky Kremnicou a okolím - Skalka, Görgeyho tunel
 6. Irena Šimuneková: Túlačky Kremnicou a okolím - rozhľadňa na Krahulskom vrchu
 7. Věra Tepličková: Hriešny nápad Sotáka alebo Čo sa predseda s koňom zrazil?
 8. Dana Janebová: Môj Vesmír
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 23 825
 2. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 7 494
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 545
 4. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 6 512
 5. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 5 841
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 5 606
 7. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 799
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 921
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 5. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 6. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 7. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 8. Jiří Ščobák: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Prvé zasadnutie vlády Eduarda Hegera.

Voliči si pamätajú pád Radičovej vlády.


3 h
Aj keď Ukrajinci zožnú úrodu, nemajú ju ako dostať do sveta.

V dôsledku ruskej agresie narástli ceny múky. Robí to Moskva zámerne?


8 h
Peter Tkačenko

Minister financií namiesto obracania každého eura rozvracia verejné financie.


4 h
Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.


50m

Blogy SME

 1. Martin Greguš: NBS investovala do novej web stránky 266 871 EUR, celkovo na ňu dá vrátane prevádzky 472 071 EUR. Je toto normálne???
 2. Alena Miklošová: New Orleans: Mon Amour
 3. Anton Kaiser: Noc múzeí a galérií
 4. Robert Štepaník: diel 68 - rubrika: moje najhranejšie v marci 2022 - časť 2
 5. Irena Šimuneková: Túlačky Kremnicou a okolím - Skalka, Görgeyho tunel
 6. Irena Šimuneková: Túlačky Kremnicou a okolím - rozhľadňa na Krahulskom vrchu
 7. Věra Tepličková: Hriešny nápad Sotáka alebo Čo sa predseda s koňom zrazil?
 8. Dana Janebová: Môj Vesmír
 1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 23 825
 2. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 7 494
 3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 6 545
 4. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 6 512
 5. Miroslav Kocúr: Pápež sa pomýlil 5 841
 6. Jana Melišová: Skutočná cena za vojnu 5 606
 7. EQUUS: Prvý 6-kolesový lesný traktor EQUUS. Čo všetko dokáže? 3 799
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 921
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
 2. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
 3. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
 4. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
 5. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
 6. Adam Valček: Pri čudnom zákroku na súde sa NAKA pokúšala zmocniť utajených dokumentov
 7. Jiří Ščobák: Sluha národa: Recenze 1. řady seriálu s Volodymyrom Zelenskym
 8. Jiří Ščobák: Čo robiť, aby sme sa nezbláznili z inflácie? Máme infláciu riešiť?

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu