Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 21. máj, 2019 | Meniny má Zina
Nájdete nás na webe

Predstavujeme kandidátov na starostu - MČ Staré mesto a Pereš

Milí Košičania. Už o niekoľko dní si budete môcť vybrať svojich zástupcov do miestnych zastupiteľstiev v komunálnych voľbách. Každý z vás vie, čo

trápi vau mestskú časť, čo by trebalo zmeniť. Preto vám až do volieb budeme denne predstavovať kandidátov na starostov v jednotlivých MČ. Posúďte sami, či sa ich predstavy zhodujú s vašimi. Každému kandidátovi položíme rovnaké otázky a to tieto:

1. Čo považujete za priority vašej mestskej časti a ako by ste súčasné nedostatky riešili?

2. Prečo by občania vašej mestskej časti mali za jej starostu voliť práve vás, čo im ponúkate?

* * *

MČ Staré mesto

Ing. Eva HULMEČÍKOVÁ, koalícia SDKÚ-SMK-ANO-KDH-DS, 43-ročná, slobodná, stavebná inžinierka

1. Piorít je niekoľko. Prvoradou je riešenie dopravy s vytváraním podmienok pre výstavbu nových parkovacích miest v centre mesta, na sídliskach a vylúčenie dopravy na Bačíkovej ulici. Významnou prioritou v oblasti životného prostredia je rekonštrukcia parku pozdĺž Moyzesovej ulice a v jeho blízkosti výstavba obchodno-obytného centra aj s krytou tržnicou. Neodmysliteľne ďaľšou prioritou je adresný a kontrolovateľný systém sociálnej pomoci. Mestská časť musí hľadať nové zdroje financovania výstavby bytov, školstva, vedy, kultúry a kultúrnych pamiatok z podporných fondov EÚ. Nedostatky v mestskej časti je možné riešiť len zrozumiteľným a konštruktívnym prístupom samosprávy k občanom.

2. Chcem zmenu vzťahu k občanovi, kde nesmie chýbať vľúdnosť, úcta a ústretovosť. Pokračovať tam, kde som pred štyrmi rokmi ako zástupkyňa starostu prestala, teda v rozvoji mestskej časti k všeobecnej spokojnosti občanov, podnikateľov, návštevníkov historického jadra. Na základe spracovaného rozvojového programu pokračovať aj v rekonštrukcii zdevastovaných dvorov, zelene a byť nápomocná pri rekonštrukciách Národných kultúrnych pamiatok. V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice realizovať efektívne využívanie školských dvorov pre deti a študentov. Ako tvorca myšlienky stretávania sa so seniormi chcem túto aktivitu obohatiť novými zaujímavými podnetmi. Heslo "Viac svetla do ulíc, viac bezpečnosti" premeniť na skutočnosť. Vytvoriť rovnocenné podmienky pre podnikateľov. V spolupráci s Fondom rozvoja bývania hľadať možnosti znižovania energie zatepľovaním bytových domov.

Ing. JÁN SÜLI, 55-ročný, starosta, nezávislý kandidát, ženatý, dve dcéry

1. Prioritami mestskej časti sú dokončenie systému zberu a likvidácie komunálneho odpadu, prevádzky verejného osvetlenia a bezpečnosti. Všetky tri priority sa dajú riešiť len v spolupráci s Mestom Košice a samozrejme s Policajným zborom SR.

V prípade komunálneho odpadu je nutné vylepšiť miestnu legislatívu, potom podmienky zberu a samozrejme osvetu od materských, základných a stredných škôl až po dospelých.

V oblasti verejného osvetlenia dôsledne vyžadovať od firmy, ktorá konkurz vyhrala, aby plnila záväzky, vyplývajúce zo zmluvy. (98 % svietivosť!).

Bezpečnosť trápi nás všetkých. Len za účasti policajtov, inštitúcií a samozrejme nás všetkých môžeme očakávať podstatné zlepšenie. Prvé náznaky zlepšenia sa objavujú, ale je to ešte málo.

2. Do starostovskej funkcie som nastúpil z "tvrdého života" a nie od písacieho stola. Pracoval som 15 rokov v energetike (terajšie TEHO) a 10 rokov vo veľkoobchode s palivami. V obidvoch prípadoch som mohol uplatniť svoje organizačné schopnosti.

Viem, že budeme úspešní len vtedy, keď budem pružne reagovať na zmeny, ktoré nás všetkých čakajú v blízkej budúcnosti. Niektoré je možné predvídať z demografických údajov, ale niektoré sú zo strany štátu a EÚ len naznačované.

Jednou vetou som praktický človek a nie teoretik. V tomto neustále sa meniacom svete považujem to za veľkú prednosť. Tú ponúkam občanom.

PaedDr. Klára HODNIČOVÁ (nezávislý kandidát),54 ročná, pedagóg, vydatá, matka jedného syna

1. Staré mesto potrebuje byť výkvetom Košíc, tu prídu turisti, ono je našou vizitkou. Chcem presvedčiť ostatné mestské časti, aby toto pochopili. Preto musí byť predovšetkým čisté a bezpečné. V prípade zvolenia chcem presvedčiť poslanecký zbor, s ktorým budem spolupracovať, aby vyšli medzi občanov, aby tí vedeli, kto ich zastupuje a mohli sa podeliť o svoje problémy.

Na projektoch, ktoré mám pripravené v oblasti školstva, ochrany prírody, riešenia rómskej populácie i bezdomovcov,využitia okrajovcýh zón, chcem spolupracovať s podnikateľmi. Chcem vyriešiť majetkovo-právne vzťahy k cestám v Starom meste, aby každý kus mal svojho vlastníka a zaviesť mýto, z ktorého sa budú udržiavať. Veľmi dôležitý je aj rozvoj cestovného ruchu. Viem využiť zahraničné zdroje, mám skúseností z tretieho sektora.

2. Preto, lebo som jedna z nich. Preto, lebo mám skúseností z práce s občanmi. Preto, lebo mám veľmi vysokú mieru empatie, súcitu a tolerancie, čo som dosiahla v práci v občianskom združení a nadácií, kde som pôsobila posledných desať rokov. Toto všetko chcem využiť vo svojej práci pre občana.

MČ Pereš

Ing. Anton Priateľ - (HZDS, PSNS), 64 rokov, Vysoká škola ekonomická, dôchodca - finančný poradca

1. V prvom rade chcem riešiť problémy občanov. Najmä komunikácie, ich opravu, lebo sú v zlom stave. Cez prechod k električkám a autobusom by mala byť znížená rýchlosť na 40 kilometrov v oboch smeroch. Treba ukončiť práce na stavbe splaškovej kanalizácie, dokončiť vodovodnú sieť a vymeniť staré potrubie. Opraviť budovu materskej škôlky a dokončiť práce na stavbe kostola a jeho okolí. Všestranne podporovať aktivity mladých ľudí, športovcov, klub dôchodcov a organizovať rôzne podujatia. Pripravujem projekt, ktorý využíva výhodnu polohu Pereša a viem vybaviť finančnú dotáciu z predvstupových fondov EÚ.

2. Mám kreatívny, smelý ale reálny volebný program a svoje predstavy dokážem splniť. Pracoval som na zodpovednom poste v štátnej správe, takže mám dostatok skúsenosti.

JUDr. Vladimír Janočko - (NEKA), 52 rokov, VŠ - právnická, prednosta Okresného úradu Košice IV.

1. Sme najviac sa rozvíjajúcou MČ. Za posledné 4 roky pribudlo 75 nových domov a 160 obyvateľov. Tento trend bude pokračovať, čím Pereš bude mať až 5 tisíc obyvateľov. S tým súvisí najmä starostlivosť o cesty. Najprv sa však musia dokončiť prípojky na kanál a plyn, vodovod. Preto musíme byť trpezlivý a podporovať výstavbu. zväčšovaním MČ, totiž získame vážnejšiu pozíciu. Musíme vylepšiť spoločensko - kultúrne centrum, vytvoriť cintorín, poštový úrad a dokončiť ihrisko, ako aj vylepšiť okolie kostola.

2. Poznám dôverne pereš. Môj dedo bol siedmy občan Pereša. Bývam v dome po rodičoch a keď mám trvalé bydlisko v Pereši len niekoľko rokov, nikdy som s ním nestratil kontakt. Moje doterajšie skúsonosti má ovprávňujú veriť, že dokážem získať financie a vedel by som zachovať trend terajšieho starostu a robiť niektoré veci lepšie.

Ing. Eugen Séman - (KDH, SDKÚ), 46 rokov, strojný inžinier, živnostník

1. Dôležité je dokončiť kanalizáciu a vypracovať kvalitný projekt na začatie výstavby ciest. Potrebujeme dokončiť kostol, vystavať Dom smútku a cintorín. Taktiež je dôležité dokončiť športové ihrisko a vystavať športový areál pre mládež. Taktiež sa treba zamerať na riešenie mestskej hromadnej dopravy.

2. Sme generáciou, ktorá by mala byť ekonomickým prínosom pre obec. Bol som v republikovej rade živnostníkov, podnikateľov a roľníkov, pracoval som na ministerstve pôdohospodárstva a som v okresnej rade živnostenskej komory. Poznám prácu samosprávy, pôsobím ako poslanec miestneho zastupiteľstva.

Helena Poliaková - (Ano, Smer), 40 rokov, stredné odborné, krajčírka - živnostníčka

1. Je dôležité dobudovať kanalizáciu a plyn. Po výstavbe inžinierských sietí, máme zlé cesty. Preto ich musíme opraviť a rekonštruovať. Obnovu si zaslúži aj škola a materská škôlka. Chýba nám pošta. Som za výstavbu Domu dôchodcov, nielen klubu, aby sa v ňom mohli robiť rôzne sociálne programy. Napríklad raz do týždňa návšteva lekára, Je potrebný rozvoj športu a kultúry a akcie pre mládež. Pri dostatku finančných prostriedkov je treba vybudovať cintorín a Dom smútku.

2. Perešania by mali voliť nás, z mladšej generácie. Máme viac elánu a vieme sa prispôsobiť súčasnej dobe. Poznám občanov a oni poznajú mňa. Poznám ich problémy a a mám predstavu ako ich riešiť.

Karol Lukács - (SDA, SDĽ, HZD), 55 rokov, stredoškolské vzdelanie, stolár - podnikateľ

1. Pri rozvoji našej MČ sú potrební aj sponzori. Z mnohými som rokoval a mnohí mi prisľúbili pomoc. Po voľbách mi pomôžu zrealizovať rekonštrukciu ciest. Mám premyslené plány, ako poskytnúť možnosť práce nezamestnaným občanom v našej MČ. Rád by som realizoval výstavbu cintorína a Dom smútku. Nezabudnem ani na sociálny a kultúrny rozvoj obce, predovšetkým mládeže a starších občanov. Kultúrny dom znova bude slúžiť svojmu účelu a rozvíjať svoju kultúrnu a športovú činnosť.

2. Svojou kandidatúrou nesledujem žiadne politické ciele, nesledujem ani získať moc, ale chcem využiť ešte jestvujúce rezervy v našej MČ, ako aj svoj um a sponzorské kontakty, aby som Pereš spolu s vami zveľadil.

MVDr. Zdenko Lipták - (NEKA)

Odmietol sa pre Korzár vyjadriť.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slovenskí právnici partnermi právnickej kancelárie CMS
 2. Nabrali odvahu bojovať ďalej
 3. Šok pri servisnej prehliadke! Za toto už neplaťte
 4. Bezstarostná klíma len za 35 € mesačne a s doživotným servisom
 5. Termínovaný vklad alebo stavebné sporenie. Čo sa oplatí viac?
 6. Top desať pobytových zájazdov, ktoré si nenechať ujsť
 7. Pravda o šalátových uhorkách. Vydržia bez plastovej fólie?
 8. Rušia vás susedia? Toto na nich zaberie
 9. Nový Hyundai i30 Fastback N má emócií na rozdávanie
 10. Top dvadsaťpäť hotelov na rodinnú dovolenku
 1. Do finále McDonald´s Cupu postúpili mladí Vranovčania
 2. Atos poukázal na spotrebu mobilných aplikácií
 3. Slovenskí právnici partnermi právnickej kancelárie CMS
 4. Šok pri servisnej prehliadke! Za toto už neplaťte
 5. Bezstarostná klíma len za 35 € mesačne a s doživotným servisom
 6. Termínovaný vklad alebo stavebné sporenie. Čo sa oplatí viac?
 7. Bezstarostná klimatizácia len za 35 € mesačne
 8. Rozvody tepla v Plešivci prejdú tento rok veľkou modernizáciou
 9. Odpovedáme na vaše otázky - Sídlo s.r.o-čky
 10. Alkohol za volantom neriskujte ani v zahraničí
 1. Rušia vás susedia? Toto na nich zaberie 68 643
 2. Pravda o šalátových uhorkách. Vydržia bez plastovej fólie? 30 192
 3. Kedy zaplatíme v Česku eurom? Pýtali sme sa analytikov 29 525
 4. Termínovaný vklad alebo stavebné sporenie. Čo sa oplatí viac? 16 810
 5. Toto sú zdravotné problémy, o ktorých muži nehovoria 16 413
 6. Top desať pobytových zájazdov, ktoré si nenechať ujsť 15 442
 7. Telefóny sme zakázali, deti spolu nekomunikovali 9 051
 8. Top dvadsaťpäť hotelov na rodinnú dovolenku 7 555
 9. Hľadáte tip na výlet s autom? Navštívte krásne horské priesmyky 6 339
 10. Pri hypotéke už nemusíte mať znalecký posudok, môžu stačiť fotky 3 027

Neprehliadnite tiež

Požiar na košickom sídlisku zničil štrnásť áut

Celková škoda je viac ako 113-tisíc eur.

Deravú cestu pri Košickej Polianke plátajú ľudia sami

Cesta nemá majiteľa, spojili sa, lebo si ničili autá.

Chlapi sa už na rozbitú cestu nemohli pozerať.
Frekventovaná Jarková ulica v centre mesta je už roky v dezolátnom stave.

Do nezávislej Tabačky pustia politikov

Všetky aktivity blokujú podľa župana Trnku smeráci.

Presne pred štyrmi rokmi otvorili najväčšie nezávislé kultúrne centrum na Slovensku. V strede riaditeľ Tabačky Peter Radkoff.

Hlavné správy zo Sme.sk

Zomrel legendárny jazdec F1 Niki Lauda

Niki Lauda zomrel vo veku 70 rokov.

Niki Lauda.
Ilustračná fotografia.
Igor Matovič sa vzdal kandidatúry do europarlamentu.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Ako dopadne ďalší zápas Petra Pellegriniho

Pellegrini si všetky funkcie vysedel.

Peter Tkačenko

Už ste čítali?

MS v hokeji 2019