Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 24. september, 2023 | Meniny má Ľuboš, Ľubor

Kontrolór zistil: Neuveriteľných 107 bytov v hodnote minimálne 20 miliónov mesto rozdalo bez pravidiel

Košice - Neuveriteľných 107 obecných bytov pridelilo mesto za uplynulé štyri roky vybraným občanom bez toho, aby existovali schválené pravidlá a

poradovníky žiadateľov. O majetku všetkých Košičanov v trhovej hodnote minimálne 20 miliónov Sk (1 byt po cca 200-tisíc, čo na trhu realít ani nezoženiete-pozn.red.) nerozhodovala komisia, ani toľko proklamovaný verejne prístupný dispečing, ale de facto dvaja jednotlivci - zodpovedný námestník primátora Jozef Filas (SDĽ) a vedúca sociálneho referátu Gabriela Harčárová (obaja na snímke na titulnej strane). O tom, kto dostane obecný byt rozhodovali len podľa vlastného uváženia, konštatuje hlavný kontrolór vo svojej správe.

SkryťVypnúť reklamu

Šokujúcu správu o preverení 107 nájomných zmlúv k prideleným bytom servíruje hlavný kontrolór Ing. Ondrej Bernát poslancom na blížiace sa októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 22. októbra 2002.

Šokujúcu správu o preverení 107 nájomných zmlúv k prideleným bytom servíruje hlavný kontrolór Ing. Ondrej Bernát poslancom na blížiace sa októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 22. októbra 2002.

UŽ 18 PRIDELENÝCH BYTOV SOCIÁLNI OBČANIA PREDALI ĎALEJ

Aby bolo jasné, hovoríme tu o obecných bytoch (nie sociálnych-pozn. red.), ktoré si môže nájomca okamžite odkúpiť do vlastníctva za smiešnych 200 Sk za meter štvorcový. Len čo sa stane vlastníkom bytu, môže ho obratom predať za trhovú cenu, niekoľkonásobne vyššiu ako zaplatil mestu.

SkryťVypnúť reklamu

Pre lepšiu ilustráciu uvedieme, že napríklad taký dvojizbový byt s rozlohou asi 50 štvorákov odkúpite od mesta za 10-tisíc korún a na druhý deň ho bez problémov predáte za minimálne 500-tisíc Sk, bez ohľadu na to, v akom stave byt je. Čistý bezprácny zisk na úkor mesta si dokáže každý spočítať sám.

Kontrolór pri preverovaní skutkového stavu zistil, že niektorí občania, ktorým bol vedúcou sociálneho referátu G. Harčárovou spolu s námestníkom primátora Jozefom Filasom odporučený a pridelený obecný byt z dôvodov bytovej núdze, pridelený byt po odkúpení od mesta predali tretím osobám. "Z tých 107 pridelených bytov bolo 31 odkúpených do vlastníctva, pričom podľa našich zistení na katastri nehnuteľností bolo 18 bytov predaných tretím osobám. Ťažko hovoriť o tom, či niekto bral alebo nebral úplatky, to sa nepreukázalo, ale kde niet pravidiel a všetko je postavené na subjektívnom výbere jednotlivcov, podozrenia vždy budú existovať. Preto sa rozhodne musí proces narábania s bytmi sprehľadniť," povedal pre Korzár hlavný kontrolór Ing. Ondrej Bernát.

SkryťVypnúť reklamu

DÔKAZOVÉ MATERIÁLY O NUTNOSTI BYTU VÄČŠINOU CHÝBALI

Keď na augustové zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil hlavný kontrolór poslancom správu, v ktorej kontroloval, ako funguje systém prideľovania bytov, vyšli na povrch šokujúce skutočnosti. Okrem toho, že o bytoch rozhodovala dvojica Filas a Harčárová, kontrolór poslancov informoval aj o precíznosti a profesionalite práce kompetentných magistrátnych úradníkov a ich vedenia.

"Z evidovaných žiadateľov o byt pracovníci sociálneho referátu vyberali žiadateľov podľa vlastnej úvahy a návrhy predkladali na schválenie námestníkovi Filasovi. Predpisy na uspokojovanie žiadostí neboli spracované a schválené. Žiadateľ o pridelenie bytu vyplňoval dotazník k žiadosti a vo viacerých prípadoch neboli vyplnené úplne, CHÝBALI NAJMÄ ÚDAJE, V AKÝCH PODMIENKACH DOTERAZ BÝVAL. Spisové obaly klientov na obecný byt obsahujú žiadosť klienta, oznámenie BPMK o uvoľnení bytu a dotazník k žiadostí. INÉ DÔKAZOVÉ MATERIÁLY O NUTNOSTI, POTREBE ŽIADATEĽA O BYT SPISOVÝ OBAL OBSAHUJE LEN V OJEDINELÝCH PRÍPADOCH," konštatoval kontrolór. "Podklady a odôvodnenie jednotlivých prípadov uvedené návrhy neobsahujú. Úplnosť predložených záznamov z dispečingov, odkiaľ sa byty presúvali na sociálny referát nie je kontrolovateľná, pretože nie sú číslované."

NÁMESTNÍK FILAS: S BYTMI SA NEŠAFÁRI

Keď v auguste kontrolór potvrdil naše podozrenia, na ktoré Korzár roky márne upozorňoval vedenie mesta, že spôsob nakladania s bytmi je netransparentný a nekorektný voči všetkým občanom, žiadali sme o vysvetlenia zodpovedného námestníka Jozefa Filasa. Jeho odpovede nutno pri príležitostí najnovšej správy z kontroly konkrétnych pridelených 107 bytov v skratke zopakovať.

Otázka Korzára: Pán námestník, kontrola ukázala, že nie všetky obecné byty boli prideľované na verejne prístupnom bytovom dispečingu, ako ste to neustále tvrdili. Ukázalo sa, že tie obecné byty, ktoré odmietli tzv. družstevníci z Luniku IX (mesto za čias Schustera sa zmluvne zaviazalo poskytnúť náhradné byty v iných mestských častiach-pozn.red.), ste následne pridelili vy spolu s vedúcou sociálneho referátu. Koľko bytov ste takto mimo dispečingu pridelili?

"To naozaj neviem povedať. Obecné byty sú úzkou skupinou bytov, v ktorých je pohyb minimálny. Mesačne sa pridelia tak dva-tri," odpovedal Filas.

Ako sme už spomenuli, poslanci sa z najnovšej správy dozvedia, že takých bytov bolo pridelených celkovo 107, pričom družstevníkom z Lunika IX bolo mimo toho pridelených bytov 63. Väčšina uvoľnených obecných bytov sa teda pridelila mimo verejne prístupného dispečingu.

"V súčasnosti sa riešia výlučne mimoriadne prípady. Skúste sa prísť každú stredu pozrieť na sociálny referát a uvidíte, aké životné osudy sa tam riešia. Čo je dôležitejšie? To, či si dal niekto žiadosť skôr, ale relatívne má kde bývať, alebo je dôležitejšie riešiť akútny prípad rodiny, ktorá sa ocitla na ulici? Ľuďom zo sociálneho referátu dôverujem," argumentoval zodpovedný námestník, prečo nepovažoval za nevyhnutné, aby poradovník žiadateľov visel pod sklom na magistráte. Aby ľudia vedeli, že ich žiadosť berie mesto vážne a neprideľuje byty kdesi pod stolom vyvoleným.

"Úloha urobiť pravidlá a vytvoriť komisiu na prideľovanie bytov je v opatreniach a nikto sa jej nebráni," vyhlásil námestník Filas pre Korzár v auguste tohto roku, teda po štyroch rokoch prideľovania 107 bytov, pri ktorom mu nechýbala ani komisia a pravidlá.

"Môžem garantovať, že žiadny byt sa nerozdal len tak bez odôvodnenia. V celej správe sa hovorí o nejakých pochybne pridelených bytoch?" pýtal sa nás v auguste J. Filas, hoci dobre vedel, že augustová previerka kontrolóra bola zameraná len na presné zistenie spôsobu prideľovania bytov.

Z tej najnovšej správy kontrolóra, v ktorej už na základe požiadaviek zastupiteľstva skontroloval konkrétne nájomné zmluvy a dôvody pridelenia každého zo 107 obecných bytov, sa námestník, poslanci i verejnosť dozvie veľa zaujímavých vecí. I odpoveď na námestníkovu otázku: V celej správe sa hovorí o nejakých pochybne pridelených bytoch?

NA JEDNU ŽIADOSŤ DOSTAL TEN ISTÝ ŽIADATEĽ DVA BYTY

Kontrola ukázala, že sociálny referát i zodpovedný námestník sa v riešení sociálnej a bytovej núdze v niektorých prípadoch činili, takpovediac, do roztrhania tela. Ako si inak vysvetliť nasledujúce riadky citované zo správy kontrolóra?

"Dvojizbový byt na Štúrovej ulici bol pridelený žiadateľovi 25. 4. 2001. Podľa evidenčného listu BPMK bol menovaný v uvedenom byte evidovaný s družkou a jej dcérou. Na základe tej istej žiadosti bol tomu istému žiadateľovi dva roky predtým pridelený sociálny byt na Popradskej ulici, pričom v žiadosti bolo uvedené, že spolu s manželkou a dvoma deťmi bývajú v podnájme, ktorý musia opustiť," konštatuje v správe kontrolór.

Konkrétny žiadateľ (mená sú utajené, lebo vraj platí zákon na ochranu osobných údajov, ešteže si ich poslanci opozície KDH a DS pôjdú pozrieť - pozn. red.) si mesto iste nevie vynachváliť, keď spomedzi 5-tisíc žiadostí bolo vyhovené práve jeho jedinej žiadosti, a to hneď dvoma bytmi v slede. Ten na Štúrovej sa naviac dá (alebo už sa stalo, keďže kontrolór hovorí v minulom čase) výhodne speňažiť a ceny sa v tejto lokalite pohybujú od 10 do 20-tisíc za meter štvorcový.

ZAKLIATA JESENNÁ, ČO ŽIADATEĽ, TO TEHOTNÁ DRUŽKA A DETÍ NIET

Aby ste si vedeli predstaviť, ako sa dá, v miliardami dlhov zaťaženom meste, jednoducho a hlavne bleskovo prísť k obecnému bytu napríklad na Jesennej ulici v mestskej časti Staré Mesto, uvádzame príklad zo správy.

"Žiadosť o pridelenie bytu zo dňa 24. 11. 1999. Ani nie mesiac čakania a už 17. 12. 1999 je jednoizbový byt pridelený," dozvedáme sa zo správy. "V žiadosti o pridelenie bytu žiadateľ ako dôvod uviedol, že v dohľadnom čase sa chce oženiť, keďže jeho priateľka čaká dieťa a momentálne býva v podnájme so svojím otcom. Z ďalšej dokumentácie k evidencii nájomníkov z BPMK bolo zistené, že užívateľ v roku 2000 pridelený byt vymenil. V nájomnej zmluve na vymenený byt je uvedený počet nájomníkov 1. Z uvedeného vyplýva, že u nájomníka nenastala skutková podstata veci založenia rodiny, tak ako bolo uvedené v žiadosti."

Ďalší pridelený byt, zhodou okolností tiež na Jesennej ulici s takmer totožným dôvodom, ktorý bol pre sociálny referát jasným signálom, že treba konať. Veď ide o ľudské osudy... "Žiadosť o pridelenie 7. 12. 1999, byt pridelený o 23 dní, presne 30. 12. 1999. V žiadosti o pridelenie žiadateľ ako dôvod uvádza, že je študentom VŠ a žije v byte s ďalšími 5 osobami. Jeho priateľka otehotnela a nemajú sa kde nasťahovať. Z ďalšej dokumentácie vyplýva, že nájomca v mesiaci január byt vymenil za väčší a v nájomnej zmluve i v evidenčnom liste BPMK je uvedený počet členov domácnosti 1. Z uvedeného vyplýva, že ani u tohto nájomníka nedošlo k založeniu rodiny, ako to bolo uvedené v žiadosti," konštatuje kontrolór.

Keďže žiadnych dôkazových materiálov v spise nebolo, žiadatelia si mohli vypisovať doslova rozprávky starej matere.

DÔVODY PRIDELENÍ VYRÁŽAJÚ DYCH

Pridelenie ďalšieho dvojizbového bytu, priamo v historickom centre mesta, na Zvonárskej ulici, je ďalšou lahôdkou z menu kontrolórovej správy."Žiadosť o pridelenie bytu zo dňa 30. 3. 2001, v ktorej sa uvádza, že býva u rodičov s tehotnou družkou, medzi ktorými sú nevrelé vzťahy, a keď nedostanú mestský byt, hrozí rozpad ich budúceho manželstva. Byt pridelený o 25 dní, presne 25. 4. 2001, teda ani nie po mesiaci čakania. Podľa predloženého evidenčného listu BPMK sú v byte evidované 2 osoby, žiadateľ s družkou."

Nuž, môžu vari na radnici za to, že si to mládežníci s tou svadbou hneď po pridelení bytu rozmysleli?

Údajné tehotné družky hrajú v nepísaných pravidlách prideľovania bytov na magistráte prím.

Takto podobne sa pridelili ďalšie byty na Národnej triede i Považskej ulici. V správe sa dozvedáme, že v žiadosti bolo uvedené, že čaká dieťa a býva v podnájme, no podľa evidenčného listu je v byte evidovaná 1 osoba. Alebo na Národnej triede, kde sa žiadosti vyhovelo za 17 dní od podania, keďže družka je tehotná.

S väčšou fantáziou je napísaná žiadosť, na základe ktorej bol pridelený dokonca 3-izbový byt na Hronskej ulici. Žiadosť vybavená za necelé tri mesiace. "Žiadateľ o byt býva s družkou a jej dcérou v byte svojich rodičov, v ktorom býva aj sestra s druhom a babka."

KONTROLÓR: POTVRDENIA O GRAVIDITE CHÝBALI!

Čo sa stalo, už sa neodstane, obecné byty boli lajdáckym, netransparentným spôsobom pridelené a mesto stratilo akékoľvek práva s nimi nakladať. Podľa zistení kontrolóra spisové obaly sociálneho referátu obsahovali dôkazové materiály o nutnosti, potrebe žiadateľa o byt, len ojedinele.

"Ako ste si všimli, je dosť prípadov, keď v žiadostiach bolo uvedené, že čakajú dieťa a pritom v evidenčnom liste je pôvodný počet osôb. To znamená, že dieťa, sa ani za dva roky nenarodilo. Uznávam, že stať sa môže čokoľvek, preto mi je ťažko hodnotiť, či údaje boli nepravdivé alebo pravdivé. Musím však povedať, že v spisových obaloch sa nenachádzali lekárske potvrdenia, ktoré by potvrdzovali, že tá-ktorá menovaná bola v čase pridelenia bytu, resp. podania žiadosti naozaj tehotná. Tvrdím, že žiadosti mali byť doplnené jednoznačnými dôkazmi, ktoré by preukazovali opodstatnenosť pridelenia bytu," povedal pre Korzár Ing. Bernát.

STE SLOBODNÝ A RODIČIA VÁM LEZÚ NA NERVY? MESTO VÁM DÁ BYT!

Úplne originálne je však odôvodnenie pridelenia jednoizbového bytu na Letnej ulici. "Žiadateľ ako dôvody o pridelenie bytu uvádza, že býva u rodičov, ktorí sú na dôchodku a vzhľadom na generačný rozdiel sa potrebuje osamostatniť. Taktiež pre výkon svojho povolania, ktoré je psychicky náročné, potrebuje súkromie," informuje poslancov hlavný kontrolór.

Ešteže žiadateľ nebol aj tehotný, dodávame s úsmevom cez slzy. To by iste dostal väčší byt. Čo na to stovky mladých ľudí v meste? Chcete sa osamostatniť, dožadujte sa bytu na magistráte!

Do 13 dní od podania žiadosti bol pridelený aj 3-izbový byt na Hlinkovej ulici pre dve osoby v skutočne poľutovaniahodnej sociálnej a bytovej núdzi. Čujte dôvody pridelenia: "Žiadosť podaná 22. 5. 2002, byt pridelený 5. 6. 2002. V žiadosti žiadateľka uvádza, že býva spolu s matkou, s ktorou dochádza k častým hádkam a nezhodám, pretože jej manžel je inej národnosti a vierovyznania. Dôvodom je aj jej tehotenstvo," reprodukuje kontrolór.

Takže takto vyzerajú podľa námestníka Filasa "výlučne mimoriadne prípady", ktoré sa údajne na meste riešia. Takto vyzerajú tie "rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli na ulici".

ZA VYROVNANIE NEDOPLATKU DAROVAŤ DVOJIZBOVÝ BYT?

Kontrolór v správe uvádza aj pridelenie 2-izbového bytu na Zimnej ulici, kde sa ceny na trhu pohybujú v rozpätí od 500-tisíc korún. "V žiadosti o pridelenie je uvedený dôvod, že súhlasí s vyrovnaním dlhu po neplatičovi," informuje kontrolór.

Poslanci by sa však mali pýtať, čo sú toto za čudesné pravidlá hry? Aký bol ten nedoplatok - 20, 30 alebo 100-tisíc? Prečo jeden občan môže za nedoplatok prísť k tehlovému bytu za pol milióna a ostatní len o tom čítajú v správe kontrolóra? Zverejnilo vari niekedy mesto, že dostanú byty tí, ktorí uhradia nedoplatky? Pestujú sa na košickej radnici vyvolení? Sme my, Košičania, niektorí rovní a iní rovnejší?

Alebo čo je toto za dôvod pridelenia ďalšieho 2-izbového bytu na Obrancov mieru! "Žiadosť uvádza, že býva u družky svojho otca prechodne na Furči, trvalý pobyt v Seni," informuje správa, a to stačí na pridelenie bytu. Že by v tomto meste mohol dostať byt aj môjho koňa otca brat, keď má trvalý pobyt v Ďurďošíku?

Neuveriteľné je aj zdôvodnenie pridelenia ďalšieho 2-izbového bytu na ulici Milosrdenstva. "V žiadosti je uvedené, že je ženatý a má jedno dieťa, bývajú v podnájme, lebo byt, kde má trvalý pobyt je malý a býva v ňom jeho teta." A keďže v spisových obaloch niet relevantných dôkazových materiálov, nevieme, aký veľký je byt, v ktorom si spokojne býva teta, komu patrí a ďalšie dôležité informácie, čo len vyvoláva podozrenia.

Nepochopíme ani dôvody pridelenia dvojizbového bytu na Poštovej ulici v centre Košíc, kde sú ceny najvyššie. "Mestu darovali 2-izbový byt na Obrancov mieru a za tento im bol pridelený byt na Poštovej." Majú nás na radnici za bláznov, o akom dare to hovoria, keď ako protihodnotu dali byt v centre s väčšou cenou na trhu realít?

DVADSAŤ ŽIADOSTÍ VYBAVENÝCH V REKORDNOM ČASE - DO 30 DNÍ

Dozvedeli sa kontrolóri, akým spôsobom sociálny referát vlastne vyberal tých vhodných adeptov z 5-tisíc žiadostí? "Nie. Pravidlá neexistovali, rozhodoval subjektívny faktor a vo väčšine prípadov sa riešili čerstvé žiadosti, takže neviem, čo sa deje s tými asi 5-tisíc žiadosťami," odpovedal kontrolór.

Zdôraznil, že do budúcnosti sa musí zvýšiť profesionalita práce sociálneho referátu, musia dôslednejšie preverovať hodnovernosť a pravdivosť údajov, ktoré žiadatelia uvádzajú. Keď si kontrolná skupina žiadala písomnú dokumentáciu - záznamy, či zápisnice o výbere konkrétneho nájomcu na byt z evidencie žiadateľov, so zdôvodnením pridelenia bytu, vedúca sociálneho referátu Gabriela Harčárová im nevyhovela z jednoduchého dôvodu - žiadnych písomných záznamov niet.

"Výber uchádzačov bol realizovaný z výberu minimálne niekoľko stoviek klientov na základe posúdenia príslušnej sociálnej anamnézy (či mal alebo nemal byt, kde žije a pod.). Každý jeden klient bol odkonzultovaný pracovníkmi sociálneho referátu, ktorým to priamo vyplýva z pracovnej náplne," vysvetľuje Harčárová.

Mimochodom, videli ste už podriadeného, ktorý by sa vzoprel proti vôli vedúcej i námestníka a riskoval tak stratu teplého miestečka na magistráte?

"Na sociálnom referáte je jediná databáza žiadateľov o byty akejkoľvek kategórie," zdôraznila Harčárová.

Asi chcela takto vysvetliť, ako sa mohlo stať, že na jednu žiadosť boli pridelené dva byty. "Pri konzultovaní sa písomné záznamy nerealizovali, pretože nás k tomu neviedli žiadne príkazy ani predpisy," vysvetľuje Harčárová kontrolórom, prečo niet žiadnych písomných zápisníc so zdôvodnením pridelenia.

VEDENIE RADNICE SA ZATIAĽ TVÁRI: JA NIČ, JA MUZIKANT

Keď bol v roku 1998 na návrh vtedajšieho primátora Rudolfa Schustera po zisteniach a dôkazoch Korzára odvolaný námestník primátora Štefan Andrejko za to, že pridelil obecné byty ľuďom, ktorí mali družstevný byt a realitné kancelárie, prostredníctvom ktorých pridelené byty ponúkali na odpredaj za trhovú hodnotu so ziskom, boli sme presvedčení, že podobná situácia sa už nebude nikdy opakovať.

Radní z ľavicovej koalície SOP-SDĽ-SDSS sa však nepoučili z cudzích chýb a celé štyri roky pokračovali v prideľovaní obecných bytov bez schválených pravidiel. Politickú zodpovednosť za narábanie s obecnými bytmi, v trhovej hodnote minimálne 20 miliónov, nesie jednoznačne námestník primátora Jozef Filas (SDĽ), ktorý mal agendu bytov v kompetencii.

Jeho prvoradou povinnosťou, hneď ako v roku 1999 zasadol na námestníkovskú stoličku, bolo určiť a nechať schváliť v zastupiteľstve jasné pravidlá hry. Namiesto toho nás roky presviedčal, že o každom byte sa rozhoduje na verejnom dispečingu.

Zodpovednosti sa však nemôže zbavovať ani primátor Zdenko Trebuľa (SDA) (na snímke na titulnej strane), ktorý je ako štatutárny zástupca mesta v prvom rade zodpovedný za hospodárenie s majetkom mesta, medzi ktorý byty patria, to znamená aj za to, čo činia jeho námestníci.

Argumenty, že bol presvedčený, že všetko sa realizuje na verejnom dispečingu, že o takomto spôsobe nevedel a dozvedel sa o ňom až zo správy kontrolóra, že byty mal na starosti Filas a on sa do toho nemiešal, môžu byť síce pravdivé, ale zodpovednosti ho nezbavujú. Každý jeden byt sa totiž, hoci len formálne, schvaľoval na vedení mesta. Navyše sme primátora i celé vedenie mesta na tlačových besedách neustále upozorňovali na pochybný systém narábania s bytmi bez pravidiel a poradovníkov vyvesených pod sklom na magistráte.

Necítil by sa primátor spoluzodpovedný ani v prípade, že by druhý námestník - Boris Farkašovský predal za jeho chrbtom bez verejnej súťaže a komisie poslancov mestskú spaľovňu, či rovno lesy? Sú vari byty v hodnote minimálne 20 miliónov korún majetkom, nad ktorým sa zadlžené mesto nehodlá vzrušovať? Nevzrušuje to ani veriteľské banky? Naozaj primátor nevidí zodpovedných jednotlivcov, ktorí by mali okamžite odísť, lebo už im nikto neverí? Alebo, že by ich vidieť nechcel?

Dokedy ešte budú na radnici bagatelizovať rozdávanie bytov v hodnote desiatok miliónov korún? Urobí konečne niekto na radnici poriadok v prideľovaní obecných bytov?

Najčítanejšie na Košice Korzár

Komerčné články

 1. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 2. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 3. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom
 4. Oblačno, miestami roboti. Ďalší diel pútavého sci-fi komiksu
 5. Spoločnosť EY vyhlásila 18. ročník súťaže na Slovensku
 6. Septembrové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME
 7. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty
 8. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz
 1. Hladinka smeruje do Košíc!
 2. Rivalita až na dreň. Pozrite si najväčšie súboje v F1
 3. Union zdravotná poisťovňa prináša novinku vo vzdelávaní
 4. Tento domáci nápoj vzpruží lepšie než káva, šlofík a energiťák
 5. Geniálne, čo dokáže minca v mrazničke!
 6. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom
 7. Novesta predstavuje novú kolekciu pre jeseň/zimu 2023
 8. Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu
 1. Prešov si dlho pýtal obchvat, stáva sa slovenským skokanom 14 746
 2. Ak podceníte pri stavbe toto, pripravte sa na vyššie účty 6 790
 3. Hladinka smeruje do Košíc! 6 583
 4. Ochutnajte zo Španielska viac. Spojte návštevu Madridu s Toledom 5 000
 5. Plánujete nové bývanie o pár rokov? Čas na jeho kúpu je teraz 3 950
 6. Získajte 50% zľavu na predplatné SME.sk. Tu zistíte viac 3 240
 7. 50-tisíc dovolenkárov si kúpilo zájazd cez SME 2 174
 8. Už len dnes za vás Fellner zaplatí polovicu dovolenky 2 078

Blogy SME

 1. Anton Giertli: Nebuďte ticho keď hovoriť máte, a nehovorte keď je lepšie byť ticho, pán Majerský
 2. Ján Valchár: Víkendový (ne)rýchly blog - 19. mesiacov štvordňovej operácie
 3. Jarmila Halgasova: Idem sa za Vás biť. Proti všetkým
 4. Irena Šimuneková: Žarnov
 5. Tupou Ceruzou: Tajomstvo demagóga
 6. Peter Krivda Soliwarski: Túlačky CCXI - Kostol sv. Šimona Júdu, Spišský Hrhov
 7. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin? (2/7)
 8. Vladimír Krátky: Šmejdi, lúzri, mafiáni a nevzdelanci
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 225
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 34 733
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 703
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 29 458
 5. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 23 679
 6. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 11 201
 7. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 9 265
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 405
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Politici sa týždeň pred voľbami snažia zaujať voličov všelijako.

Šéf KDH vidí v programe PS prvky extrémizmu.


5 h
Peter Tkačenko

Líderkou OĽaNO je Jurinová, tak by sa podľa toho mal majiteľ strany správať.


8 h
Rodina Kamasovcov z firmy Galvex

Rodinná firma Galvex je nominovaná na ocenenie FéliX Business Award.


14. sep
Oldtimer Gallery v Ivanke pri Dunaji.

V nenápadnej hale pri Bratislave vznikol raj veteránov.


23. sep

Blogy SME

 1. Anton Giertli: Nebuďte ticho keď hovoriť máte, a nehovorte keď je lepšie byť ticho, pán Majerský
 2. Ján Valchár: Víkendový (ne)rýchly blog - 19. mesiacov štvordňovej operácie
 3. Jarmila Halgasova: Idem sa za Vás biť. Proti všetkým
 4. Irena Šimuneková: Žarnov
 5. Tupou Ceruzou: Tajomstvo demagóga
 6. Peter Krivda Soliwarski: Túlačky CCXI - Kostol sv. Šimona Júdu, Spišský Hrhov
 7. Juraj Gavora: Lennon alebo Lenin? (2/7)
 8. Vladimír Krátky: Šmejdi, lúzri, mafiáni a nevzdelanci
 1. Ján Šeďo: Králi "F + K + G" sa postavili pred vypredanú sálu s plnými gaťami, ako lazníci. 64 225
 2. Peter Kollega: Pán GP M. Žilinka, oklamali ste 5,447 miliónov občanov, okamžite odstúpte 34 733
 3. František Ptáček: „Sedembolestná panna Mária, oroduj za pána Fica!“ a iné prízraky Slovenské 29 703
 4. Miroslav Lukáč: Mladí Vlci zo Smeru, ako sa sami nazvali, už vycerili tesáky a dokonca ich zaťali. 29 458
 5. Miroslav Lukáč: V predvolebných debatách sme počuli Génia. Bohužiaľ Zla. Netreba ho predstavovať. Všetci ho poznáte. V hazarde platí kontra, re, vabank. 23 679
 6. Michael Achberger: Kľúč k rýchlemu metabolizmu: Začnite každý deň týmito raňajkovými zvykmi 11 201
 7. Pavel Macko: Fico je naničhodník, ktorý sa môže hanbiť! 9 265
 8. Ladislav Matejka: Ako Slovensko vyhralo Volvo (skutočný príbeh) 7 405
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 68. - Arktída - Zem Františka Jozefa
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 67. - Kto bol Juan de Fuca, ktorý dal meno prielivu, ktorý obmýva brehy kanadského ostrova Vancouver?
 3. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 66. - Martin Frobisher, pirát alebo kapitán?
 4. Monika Nagyova: Rómske deti kradnú. Ale iba energiu.
 5. Jiří Ščobák: Na zimní plavání v neoprénu je dobré se začít připravovat už teď
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 65. - Odkiaľ pochádza názov Kanada?
 7. Jiří Ščobák: Čekání na Volodymyra Zelenského před prezidentským palácem v BA (foto)
 8. Monika Nagyova: Pedagógovia aj dnes trestajú deti za to, že odmietajú jesť to, čo im nechutí.

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie Video
SkryťZatvoriť reklamu