Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 1. december, 2020 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky
NA ČESLÁCH SA ZACHYTIA STROMY, ALE AJ UHYNUTÁ HYDINA ALEBO PSY

Elektráreň Ťahanovce vyrobí energiu pre cca 1 200 bytov

Elektrická energia, ľudovo nazývaná elektrika, je jedným z bežných znakov civilizácie. Určite každý vie, že sa vyrába v elektrárňach, napríklad atómovej, tepelnej či vodnej.

Elektrická energia, ľudovo nazývaná elektrika, je jedným z bežných znakov civilizácie.Elektrická energia, ľudovo nazývaná elektrika, je jedným z bežných znakov civilizácie. (Zdroj: rob)

Málokto však vie, že napríklad dve malé vodné sú aj v Košiciach. Obe na Hornáde, jedna na splave vo Vyšnom Opátskom a druhá na Aničke pri Rybe, označovaná ako Malá vodná elektráreň Ťahanovce. A práve o jej vzniku a fungovaní sme sa porozprávali s dvoma odborníkmi. Ing. Mariánom Miščíkom, riaditeľom Správy povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Žilina, ktorý je jej vlastníkom a Ing. Pavlom Kravjanským, riaditeľom firmy CES Ltd. Košice, ktorý ju má v prenájme.

Ak sa najprv vrátime trochu do histórie, tak ešte skôr, ako spomínané dve malé na Hornáde, fungovala v polovici 20. storočia v Košiciach iná vodná elektráreň. Stála v miestach, kde je dnes kruhový objazd pred Jumbo Centrom. Vodu z Hornádu k nej privádzalo koryto Mlynského náhonu a po roztočení turbíny sa opäť Mlynským náhonom, tečúcim v miestach terajšej Štefánikovej ulice, odvádzala preč. Do Hornádu sa voda opäť vlievala niekde na úrovni terajšej teplárne.

Táto elektráreň bola v prevádzke do 60. rokov 20. storočia, keď sa realizovala protipovodňová ochrana Hornádu. V tom čase sa pri Rybe vybudovala nová hať, resp. splav (vodopád), ktorý funguje dodnes. Jeho úlohou bolo okrem iného vzduť vodu, ktorá sa samospádom odvádzala doľava do závodu teraz už bývalej magnezitky. Časť vody sa odvádzala aj do koryta Mlynského náhonu, no už nebola energeticky využívaná. Na mieste bývalej elektrárne postavili kruhový objazd a v koryte náhonu vznikla dôležitá dopravná tepna - Štefánikova ulica. Voda bola odvádzaná iba v podzemnom potrubí.

"V tom čase sa na výrobu elektrickej energie preferovali skôr veľké zdroje. Napríklad Ružín alebo Palcmanská Maša. Malé vodné elektrárne sa nebudovali," spomína Ing. Miščík. "S rastúcimi nárokmi na dodávku elektrickej energie sa zhruba v 80. rokoch začalo opäť hovoriť aj o malých elektrárňach. Vzniklo niekoľko projektov, z ktorých sa prvý realizoval na splave vo Vyšnom Opátskom. V 90. rokoch potom vybudoval Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) š.p. aj malú vodnú elektráreň Ťahanovce. Dokončená bola v roku 1994 a do prevádzky boli dve jej turbíny uvedené o rok neskôr. Ich výkon bol dvakrát 220 kilowattov (kW)."

Keďže SVP nebol špecialistom na prevádzkovanie podobných zariadení, elektráreň pri Rybe zo začiatku nedosahovala také parametre, aké sa od nej očakávali. Možno aj preto, že počas prvých rokov jej fungovania sa vyskytlo niekoľko povodní, napríklad na Svinke či Tichom potoku. Pre SVP bola preto prioritou protipovodňová ochrana, takže nemal čas ani financie doladiť elektráreň do optimálnej prevádzky. Jednoducho, ľudí a peniaze bolo treba investovať inde.

Elektráreň napriek tomu ako-tak fungovala do 15. mája 2004. V ten deň do nej udrel blesk a následný požiar ju vyradil z prevádzky. Zhorela alebo bola poškodená celá elektroinštalácia, riadiaca jednotka i ďalšie komponenty. Turbín sa oheň nedotkol, no poznačilo ich zadymenie a sadze. "Náklady na opravu sa odhadli na niekoľko miliónov korún. Pre nedostatok financií sme sa do takej nákladnej opravy pustiť nemohli," pokračuje Ing. Miščík. "Preto generálne riaditeľstvo SVP rozhodlo, že bude najvýhodnejšie dať elektráreň do prenájmu nejakej špecializovanej firme. A to v takom stave, v akom sa nachádza, s tým, že prenajímateľ spracuje projekt na jej rekonštrukciu a ďalej bude elektráreň prevádzkovať."

Zmluva bola napokon uzatvorená s firmou CES, ktorá ju "dostala" na 50 rokov. Podľa Ing. Miščíka to bol dobrý ťah. V prípade akejkoľvek poruchy je totiž jej prevádzkovateľ okamžite schopný reagovať a v prípade potreby poškodenú časť operatívne vymeniť. Naopak, v SVB by tomu predchádzal dlhý schvaľovací proces. "Máme síce nižší príjem, než by sme mali pri vlastnom prevádzkovaní, ale zase nemám žiadne starosti a hlavne náklady," dodal na záver Ing. Miščík.

Firma CES, Ltd. Košice, ktorá má vodnú elektráreň pri Rybe v prenájme, vlastní okrem nej ešte niekoľko iných. Napríklad v Brezovici či vo Vojanoch. K tej košickej sa dostala tak, že vo verejnom obstarávaní, ktoré vyhlásil SVP, ponúkla najlepší projekt na rekonštrukciu a ďalšiu prevádzku. "Hoci sme elektráreň v roku 2006 spojazdnili a odvtedy pracuje viac-menej bez prestávky, stále dochádza k menším poruchám, z ktorých mnohé sú ešte dôsledkom požiaru v roku 2004," vraví Ing. Kravjanský. "V podstate musíme stále niečo opravovať, lebo nie všetko bolo pred dvoma rokmi zgenerálkované. Teraz na august pripravujeme rekonštrukciu čistiacich zariadení, no najväčšia investícia nás ešte iba čaká. Bude sa týkať oboch Kaplanových turbín, ktoré majú vyše 15 rokov. Odhadované náklady sú okolo 500-tisíc eur."

Zvýšením prietoku vody v turbínach docielil prevádzkovateľ zvýšenie ich výkonu na 370 kW. A ako vlastne samotná elektrická energia vzniká? "Využívaním mechanickej energie vody, teda jej energetického potenciálu," zhrnul Ing. Kravjanský celú vedu do niekoľkých slov. "Tým potenciálom je rozdiel medzi hornou hladinou nad splavom a dolnou pod splavom. Voda prechádza turbínou, na ktorej samospádom cez jej lopatky roztočí obežné koleso. To prenesie tzv. krútiaci moment cez prevodovku na generátor a ten potom vyrába elektrickú energiu. Tá sa potom v transformátore mení z 0,4 kilovoltov (kV) na 22 kV." Takáto elektrická energia sa potom v sieti Východoslovenských elektrární Košice (VSE) šíri po rozvodoch do verejnej siete mesta. Ak si predstavíme, že jeden trojizbový byt, ktorý využíva všetky základné elektrospotrebiče, spotrebuje za rok okolo 2 000 kWhodín elektrickej energie, Malá vodná elektráreň Ťahanovce dokáže po celý rok zásobovať okolo 1 200 takých bytov.

Samozrejme, elektráreň na Rybe nevyrába stále rovnaké množstvo energie. Tento ukazovateľ závisí od množstva vody v Hornáde. Minimum, aby aspoň jedna turbína "fachčila", je prietok 6 kubických metrov (m3) za sekundu. Pod túto hodnotu množstvo vody v Hornáde nikdy počas roka neklesne, čo zaručuje regulácia na Ružínskej priehrade. "Tých šesť kubíkov nevypúšťa Ružín kvôli nám, ale na základe medzinárodných dohôd o hraničných vodách," vysvetľuje Ing. Kravjanský. "Ideálne pre chod elektrárne je 15 m3 vody za sekundu. Vtedy dostávajú obe turbíny po 7,5 m3. Idú na 100 percent a dodávajú do siete maximálne možné množstvo energie. Do tých 15 m3 ide všetka voda cez turbíny, splav je ´suchý´."

Ak je prietok vody v Hornáde vyšší ako 15 m3 za sekundu, paradoxne to výkon elektrárne znižuje. To preto, lebo každý "kubík" vody navyše už prepadáva cez splav a zvyšuje hladinu spodného toku. Tým sa rozdiel medzi hornou a spodnou hladinou znižuje, čo spôsobuje kratší spád vody na lopatky turbíny. "Obe turbíny idú na maximálny výkon hlavne na jar, keď sa topí sneh a potom na jeseň, v období dažďov. Každá vodná elektráreň je dimenzovaná na tzv. hltnosť 90-dňovej vody. To znamená, že aspoň 90 dní v roku musí ísť na plný výkon. V prípade tejto elektrárne je teda po 90 dní v roku zaručený prietok 15 m3 za sekundu."

Elektráreň vyrába energiu aj v zime, dokonca aj počas 20-stupňových mrazov. Aj pod ľadom totiž voda tečie a roztáča lopatky turbíny. V zime napríklad odpadá potreba čistiť tzv. česlá, ktoré zachytávajú nečistoty. V tomto ročnom období voda málokedy niečo prinesie. "Iné je to na jar, v jeseni a najmä po búrkach, keď voda z bočných potokov, stekajúca do Hornádu, stiahne so sebou všetko možné," vraví Ing. Kravjanský. "Ako prvé zachytávajú priplavené nečistoty hrubé česlá. Na nich sa zastavia kmene stromov, hrubé konáre a iné väčšie nečistoty. Nasledujú druhé česlá, ktoré zachytia všetko, čo by mohlo lopatky turbíny poškodiť. Menšie kusy dreva, plastové fľaše a iné veci, ktoré plávajú na hladine." Niekedy aj väčšie množstvo lístia, ale aj keby cez česlá prešlo, nemôže lopatky turbíny poškodiť. Môže však znižovať jej výkon.

"Ak je zachytených nečistôt na česlách veľa, automatika spustí zariadenie, ktoré ich z vody vyberie a zhrnie do kontajnera. Keď je plný, odvážame ho. V niektorých mesiacoch raz za týždeň, inokedy, hlavne na jar a v jeseni, keď pripláva nečistôt viac, musíme kontajner vyprázdňovať každý deň." Samozrejme, na hladine okrem obvyklých nečistôt pláva všeličo. Mŕtvolu človeka zatiaľ voda na česlá nepriniesla, ale zdochnutú hydinu alebo psov celkom bežne. Z toho vyplýva, že ak by do vody pred elektrárňou spadol človek, určite by neprispel k zvýšenému výkonu turbín. Česlá by ho zachytili a nedostal by sa ďalej, aj keby chcel... A ak by cez medzeru 5 cm preplávala ryba, mala by preletieť cez lopatky turbíny spolu s vodou a napokon by ju vyplavilo späť do Hornádu. Teoreticky. Lebo v skutočnosti ak ryby cítia silnejúci ťah vody a vibrácie pred česlami, otočia sa a plávajú späť.

Zaujímavosťou elektrárne pri Rybe je fakt, že ju nemusí "nikto" obsluhovať. Všetko riadi automatika a či bez problémov, to si vie Ing. Kravjanský zistiť hoci aj z opačného konca zemegule. Jednoducho si na notebooku zapne internet, napojí sa na riadiacu jednotku a vie všetko. Napríklad, aký je prítok vody, na koľko percent pracujú obe turbíny i koľko energie vyrobili. A na diaľku môže do chodu elektrárne zasahovať. "Do budúcnosti ešte plánujeme vybaviť areál kamerami. Videli by sme na česlá, na hať a mali by sme prehľad, či sa v areáli elektrárne nepohybujú nepovolané osoby."

Ako Ing. Kravjanský na záver dodal, aj napriek neustálej potrebe investícií je výroba elektrickej energie v elektrárni pri Rybe zisková. O konkrétnych číslach hovoriť nechcel, no aspoň aký-taký obraz o výkone elektrárne naznačí údaj, že vlani vyrobila takmer 2 400 megawatthodín elektrickej energie. Výkupnú cenu za kWh určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Za túto cenu ho potom do verejnej siete odoberajú VSE Košice. Navyše, štát túto "zelenú" energiu dotuje. Je totiž z obnoviteľných zdrojov a ekologická, takže neznečisťuje životné prostredie. O dôvod viac, aby sa podobných elektrární, ako je tá na Rybe, stavalo viac.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 2. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 3. Nástrahy online vyučovania, o ktorých sa nehovorí
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 6. Máte problémy s trávením? Známy gastroenterológ radí ako na ne
 7. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 8. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 9. Zdravé varenie: zábava pre celú rodinu
 10. Venujte na Vianoce darček plný informácií
 1. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 2. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 3. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 4. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 5. Novinka medzi prefabrikátmi
 6. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 7. 3D virtuálne prechádzky pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc
 8. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 9. The future of M&A in Europe
 10. Prvé zamestnanie: 3 veci, na ktoré by ste nemali zabudnúť
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 34 753
 2. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 467
 3. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 417
 4. Aká je chémia vôní 11 188
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 294
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 770
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 644
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 257
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 708
 10. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 5 848
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Haščáka dobehla Gorila, šéfa Penty obvinili z korupcie

V sídle finančnej skupiny zasahovali desiatky policajtov.

Jaroslav Haščák v sprievode kukláčov pred Digital parkom.
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Haščák sa Gorily nezbavil, dnes už to potvrdzuje aj NAKA

Bolo by skôr prekvapivé, ak by Božie mlyny nezachytili Pentu.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Koronavírus na Slovensku: Sulík stopol nákup testov, školáci sa do škôl zatiaľ nevrátia (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili už takmer 106-tisíc nakazených. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 868 obetí.

Richard Sulík (SaS).

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop