Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 22. október, 2021 | Meniny má SergejKrížovkyKrížovky
AK TU ŽIJÚ ESKIMÁCI A INDIÁNI, POČTOM SÚ ŠTATISTICKY BEZVÝZNAMÍ

Slovensko čaká v máji 2011 sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Po desiatich rokoch od posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 1991 absolvuje Slovensko tento rok v máji ďalšie. Najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky (SR)

(Zdroj: archív)

, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad (ŠÚ) SR budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Akciu prišla tento týždeň do Košíc spropagovať predsedníčka ŠÚ SR PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.

Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Akcia bude súčasťou celosvetového programu, ktorý koordinuje OSN. Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v SR budú aj medzinárodne porovnateľné. "Sčítanie je anonymné," vysvetlila PhDr. Benkovičová. "Tlačivá neobsahujú údaj o mene, priezvisku, dátume narodenia ani rodnom čísle. Získané údaje budú požité iba pre štatistické zisťovanie a nebudú ďalej šírené. Po ich sumarizácii budú všetky vyplnené tlačivá skartované."

Pre každého obyvateľa Slovenska je sčítanie príležitosťou prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva SR. Odpovedať na všetky otázky v tlačivách je teda pre občanov SR povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. "Na rozdiel od Českej republiky nechce ísť Slovensko cestou sankcií," reagovala PhDr. Benkovičová na otázku, aký postih čaká ľudí, ktorí megaakciu odignorujú. "Sčítanie je o zodpovednosti každého občana za seba i krajinu, v ktorej žije. Stavili sme na vysvetľovanie potreby sčítania. Z týchto výsledkov sa bude v rôznych sférach života vychádzať najbližších desať rokov. Sú dôležité aj pre národnostné menšiny. Ak neuvedú pravdu, vráti sa im to... Zúčastniť sa sčítania nie je len povinnosť, ale aj právo."

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skryť Vypnúť reklamu

Údaje sú dôležité

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v SR vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o domovom a bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Sú to napríklad údaje o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy či o úrovni bývania. Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť reprezentatívnosť jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej vývoja.

Z historických správ sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavujú prvé sčítania obyvateľov približne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, keď bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 - 1785. Historické správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií. Zapojiť sa do sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

"Štatistické údaje získané zo sčítania sú užitočné pre štátnu správu, samosprávu aj pre súkromnú sféru," pokračuje PhDr. Benkovičová. "Na základe týchto údajov sa bude kompetentným lepšie rozhodovať, kde postavia byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta. Údaje zo sčítania dajú odpoveď aj na otázky, kde a v akej oblasti sa oplatí podnikať, do ktorého regiónu je vhodné investície nasmerovať a vytvoriť tak nové pracovné miesta. Na základe štatistických údajov sa dá koncepčne pracovať v rôznych sférach života Výsledky neslúžia len ako podklady na vypracovanie dlhodobých stratégií, ale môžu pomôcť aj v konkrétnych veciach, ako napríklad kde rozmiestniť stanovištia záchrannej služby a hasičského zboru, aby pomoc prišla čo najskôr."

Skryť Vypnúť reklamu

Rátajú s recesiou

Májovú akciu riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje ŠÚ SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Sčítanie sa vzťahuje na byt a každú budovu určenú na bývanie alebo na inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania. Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti majú na starosti obce. Sčítacím komisárom môžete byť ktokoľvek. Podmienkou je, aby bol štátnym občanom SR, mal viac ako 18 rokov, musí byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Za svoj výkon má nárok na odmenu.

Sčítanie v roku 2011 bude podobné tomu pred 10 rokmi. Pred samotným sčítaním budú komisári (opatrení poverením) od 13. mája navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Členom domácností odovzdajú sčítacie tlačivá, ktoré budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho jeho obavytelia sami nevyzvú. Poučí ich o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na otázky. Kto bude rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, povie to komisárovi.

Všetci ostatní si prevezmú tri tlačivá s 52 otázkami. A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti, B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť a C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu (napríklad SBD alebo SVB). Skôr, než začnete vyplňovať tlačivá, treba si pozorne prečítať vysvetlivky, mali by pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi domácnosti a pomôže vyplniť tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby vyzve na ich doplnenie. Rozhodujúcim okamihom sčítania je noc z piatku 20. na sobotu 21. mája.

Väčšina otázok sa oproti roku 2001 nezmenila, nových je len pár. Napríklad, či je v byte alebo dome klimatizácia. Pribudnú aj možnosti odpovedí. Kým pred 10 rokmi sme si vyberali zo šiestich národností, teraz ich bude v tlačive predtlačených až 14. Na výber bude slovenská, maďarská, rómska, rusínska, ukrajinská, česká, nemecká, poľská, chorvátska, srbská, ruská, židovská, moravská a bulharská národnosť. Ostáva však aj možnosť zapísať si inú, ako je predtlačená vo formulári. ŠÚ SR rozšíril aj počet možností pri materinskom jazyku. Šesť možností z roku 2001 nahradí 11.

Pri predošlých sčítaniach niektorí respondenti uviedli pri otázke o národnosti odpoveď Indián alebo Eskimák. "Stáva sa, že u niekoho sa pri vyplňovaní tlačiva prejavia recesijné sklony. S tým rátame," priznala PhDr. Benkovičová. "Sú to však také počty, ktoré sú zo štatistického pohľadu bezvýznamné." Šéfka ŠÚ SR apelovala hlavne na tých Slovákov, ktorí sa z rôznych príčin budú zdráhať napísať skutočnú národnosť. Napríklad niektorí Rómovia zvyknú uvádzať, že sú maďarskej národnosti, čo potom skresľuje údaj o ich skutočnom počte. "Národnosť je subjektívny pocit a nikto nikoho nemôže presviedčať, že je Maďar alebo Róm. Ako som už uviedla, zbieranie údajov a ich vyhodnotenie sú anonymné. Nikto sa nemusí obávať zneužitia, takže môže dotazníky vypĺňať úplne slobodne."

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude mať verejnosť po prvý raz možnosť vyplniť tlačivá v elektronickej forme. K dispozícii budú okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom). Elektronické sčítanie bude možné cez špeciálnu internetovú stránku www.scitanie2011.sk, ktorú ŠÚ SR zriadi na tento účel.

Počet sčítacích komisárov zatiaľ presný nie je, malo by ich byť okolo 25-tisíc. "Náklady na ich zaplatenie odhadujeme na 5,4 milióna eur," prezradila PhDr. Benkovičová. "Samotné sčítanie však zaťaží slovenskú kasu viac, odhadom až 30 miliónmi eur. Treba však uviesť, že táto suma pokryje všetky výdaje spojené s akciou od roku 2008 až 2013. Hoci je to pomerne vysoká suma, slovenské sčítanie bude jedno z najlacnejších v Európe." Čiastkové údaje budú známe na jeseň, kompletné do marca 2014.

Skryť Vypnúť reklamu

Rôzne spôsoby

Sčítanie robia takmer všetky krajiny sveta. V niektorých sa zameriava iba na obyvateľov, inde sa vykonáva aj poľnohospodársky, zdravotnícky alebo iný cenzus. V zahraničí sa na sčítanie využíva aj pošta a telefonické interview. V niektorých štátoch, napríklad Dánsko, Fínsko, Monako, Holandsko, Nórsko alebo Island, sú podkladom na sčítanie oficiálne registre, ktoré sa neustále dopĺňajú a aktualizujú. Rovnako sú štáty, ktoré zisťujú štatistické údaje kombináciou tradičného sčítania a výberového zisťovania alebo kombináciou sčítania založeného na registroch s výberovým zisťovaním.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je veľmi náročné (veľkosťou, finančne, organizačne i časovo), preto sa uskutočňuje s odstupom niekoľkých rokov. Väčšina krajín (takmer celá EÚ) dodržiava 10-ročný interval, raz za 5 rokov sa sčítavajú obyvatelia Nového Zélandu, v Austrálii, Japonsku, Kanade a v Írsku, každoročne od roku 2004 vo Francúzsku. Obsahom sčítacích tlačív sú podobné, miestami až totožné definície údajov. Ak sa niekomu zdá, že úrady na Slovensku chcú vedieť priveľa, pozrite si krátky náhľad do otázok (ktoré sa u nás nevyskytujú) v niektorých krajinách.

Nový Zéland: Fajčili ste niekedy pravidelne (jeden alebo viac dní)? Austrália: Zaznačte výšku príjmu. Cyprus, Vietnam, Irán: Viete čítať a písať? Kanada: Máte nejaké psychické, fyzické problémy alebo iný zdravotný problém? Írsko: Koľko áut vlastníte alebo používate? V akom čase zvyčajne odchádzate z domu do práce alebo do školy? Najkratšie sčítacie tlačivo majú v USA, obsahuje iba 10 otázok zameraných na zisťovanie národnostných menšín žijúcich na ich území. Jedno z najdlhších majú v Izraeli. Jeho súčasťou je 90 otázok. Zaujímavosťou sčítacích tlačív v Českej republike je v rámci otázky "materinský jazyk" možnosť zaškrtnúť popri češtine a slovenčine aj posunkovú (znakovú) reč.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch
 2. Ako zamestnať cudzinca: Čo musíte vedieť a na čo si dať pozor
 3. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 4. Nechajte kryptomeny na Fumbi
 5. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 6. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 7. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 8. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 9. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato
 10. Tiguan eHybrid: bežné problémy plug-in hybridov sa ho netýkajú
 1. Oprášte cestovateľské plány, jeseň sa nesie v znamení poznávania
 2. Darujte úsmev dvakrát pre šťastie mnohých rodín
 3. Stropný zdvihák zlepší život všetkým imobilným ľuďom
 4. Ocenenie získali Innovatrics, Kellys Bicycles a Bivio
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. Ako získať nabíjaciu kartu k novému elektromobilu?
 7. Ako sa technologické spoločnosti starajú o bezpečnosť platieb
 8. Vyberte sa s nami za strašidlami. Žiadny strach, bude to zábava
 9. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom
 10. 5. ročník Trhu kože bude po prvý raz aj v Košiciach
 1. Stravovacie zlozvyky Slovákov. Odborníci radia čomu sa vyvarovať 20 310
 2. Ako budú tento rok vyzerať vianočné dôchodky a kedy ich vyplatia 14 275
 3. Očarujúce Cinque Terre a jeho päť svetov 7 511
 4. Ako je na tom naša ekonomika? Začína sa konferencia #akonato 5 887
 5. Výber žiarovky môže mať vplyv na celkové zdravie 5 666
 6. Ako na rodinný rozpočet v troch jednoduchých krokoch 3 764
 7. Kaufland otvára prvú predajňu s fotovoltaickým systémom 3 417
 8. Prichádzame o pamiatky? Obnoviť všetky by trvalo 180 rokov 3 371
 9. Pracoviská zmenila pandémia. Búšiť do klávesnice môžete aj doma 2 896
 10. Martinus vykupuje čítané knihy, spustil službu Knihovrátok 2 689

Blogy SME

 1. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia
 2. Tomáš Tenczer: Ivan Mikloš : Už dávno nevidím svet čierno-bielo
 3. Imunoblog: Praktické rady pre život s potravinovou alergiou
 4. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (22. - 28.10.1921)
 5. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes druhé, procházka Vyšehradem s prohlídkou baziliky.
 6. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 7. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 8. Ján Marton: Zelená dohoda sa začína červenať. Samozrejmosť ako agenda byrokratov.
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 752
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 10 982
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 954
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 646
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 6 003
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 714
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 5 015
 8. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 4 169
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto.

Zdôvodnenie opisuje detaily podozrení voči inšpekcii.


a 1 ďalší 56m

Blogy SME

 1. Rudolf Pado: Podtatranské metastázy. TANAP i Budaj mlčia
 2. Tomáš Tenczer: Ivan Mikloš : Už dávno nevidím svet čierno-bielo
 3. Imunoblog: Praktické rady pre život s potravinovou alergiou
 4. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (22. - 28.10.1921)
 5. Miroslav Galovič: Stověžatá Praha trocha jinak aneb sedm pražských zastavení. Dnes druhé, procházka Vyšehradem s prohlídkou baziliky.
 6. Igor Bilák: Post Covid Príhodka #21 - Hmotnosť alebo váha
 7. Věra Tepličková: 24 miliónov je fuč
 8. Ján Marton: Zelená dohoda sa začína červenať. Samozrejmosť ako agenda byrokratov.
 1. Robert Fico: Pán Kovačič z Markízy, ďakujem, vyhral som vďaka Vám 50 Eur! 31 752
 2. Matúš Lazúr: Neočkovaní dôchodcovia si vianočné príspevky nezaslúžia 10 982
 3. Věra Tepličková: Nepoškvrnené očkovanie - ďalší zázrak alebo zvrátenosť vlády neboráka Hegera? 7 954
 4. Jiří Ščobák: Paní Záborská, jste zbabělec! Dovedete cílit jen na nejsnadnější cíl - ženy 6 646
 5. Peter Chudý: Norbert Bödör je bezúhonný človek alebo čo mi povedal o svojom príbuznom Tibor Gašpar. 6 003
 6. Stanislav Martinčko: Chudoba v nedeľu na panské,do R.Soboty !!! 5 714
 7. Roland Vizner: Aký bude Váš dôchodok. Jednoduchý a vcelku presný návod ako ho vypočítať za 3 minúty. 5 015
 8. Martina Hilbertová: Zomrela Gruberová, ktorú sme za komunizmu nemohli počúvať 4 169
 1. Matúš Sarvaš: Krádeže, vlámanie a drogy u mladistvého. Verdikt súdu? Napomenutie a dohľad (Prípad prokurátora)
 2. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 2: Flow, alebo ako pri práci stratiť pojem o čase
 3. Karolína Farská: Česká predvolebná kampaň vrcholí. Nastavuje trend aj pre tú budúcu na Slovensku
 4. Milota Sidorová: Ženy doplácajú na nedostupnosť bývania najviac. Takto to vyriešili vo Viedni
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 1: O hrách a systémoch
 6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
 7. Pavol Koprda: 90% hospitalizovaných ľudí je nezaočkovaných. Čo nám to hovorí o vakcínach? Takmer nič.
 8. Karolína Farská: Do Ficovej éry sa vraciame aj bez neho

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu