Korzár logo Korzár Košice
Streda, 27. január, 2021 | Meniny má BohušKrížovkyKrížovky
AK TU ŽIJÚ ESKIMÁCI A INDIÁNI, POČTOM SÚ ŠTATISTICKY BEZVÝZNAMÍ

Slovensko čaká v máji 2011 sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Po desiatich rokoch od posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 1991 absolvuje Slovensko tento rok v máji ďalšie. Najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne nielen nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky (SR)

(Zdroj: archív)

, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre. Pre Štatistický úrad (ŠÚ) SR budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Akciu prišla tento týždeň do Košíc spropagovať predsedníčka ŠÚ SR PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.

Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Akcia bude súčasťou celosvetového programu, ktorý koordinuje OSN. Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v SR budú aj medzinárodne porovnateľné. "Sčítanie je anonymné," vysvetlila PhDr. Benkovičová. "Tlačivá neobsahujú údaj o mene, priezvisku, dátume narodenia ani rodnom čísle. Získané údaje budú požité iba pre štatistické zisťovanie a nebudú ďalej šírené. Po ich sumarizácii budú všetky vyplnené tlačivá skartované."

Pre každého obyvateľa Slovenska je sčítanie príležitosťou prispieť k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva SR. Odpovedať na všetky otázky v tlačivách je teda pre občanov SR povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. "Na rozdiel od Českej republiky nechce ísť Slovensko cestou sankcií," reagovala PhDr. Benkovičová na otázku, aký postih čaká ľudí, ktorí megaakciu odignorujú. "Sčítanie je o zodpovednosti každého občana za seba i krajinu, v ktorej žije. Stavili sme na vysvetľovanie potreby sčítania. Z týchto výsledkov sa bude v rôznych sférach života vychádzať najbližších desať rokov. Sú dôležité aj pre národnostné menšiny. Ak neuvedú pravdu, vráti sa im to... Zúčastniť sa sčítania nie je len povinnosť, ale aj právo."

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skryť Vypnúť reklamu

Údaje sú dôležité

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v SR vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o domovom a bytovom fonde. Údaje, ktoré poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Sú to napríklad údaje o vzdelaní, ekonomickej aktivite, dochádzke za prácou a do školy či o úrovni bývania. Zapojiť sa do sčítania znamená zvýšiť reprezentatívnosť jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach spoločnosti a pri prognózovaní jej vývoja.

Z historických správ sa dozvedáme o sčítaní obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone, Egypte, Číne, Palestíne, Grécku či Ríme. V Európe sa objavujú prvé sčítania obyvateľov približne v polovici 18. storočia. Na území dnešného Slovenska sa pokladá za začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715, keď bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády Jozefa II. v rokoch 1778 - 1785. Historické správy o sčítaniach, listiny a záznamy tohto druhu nám pomáhajú lepšie pochopiť hospodársku a sociálnu situáciu predchádzajúcich generácií. Zapojiť sa do sčítania znamená zanechať generáciám, ktoré prídu po nás, správu o tom, ako sme žili my, ich predkovia.

"Štatistické údaje získané zo sčítania sú užitočné pre štátnu správu, samosprávu aj pre súkromnú sféru," pokračuje PhDr. Benkovičová. "Na základe týchto údajov sa bude kompetentným lepšie rozhodovať, kde postavia byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta. Údaje zo sčítania dajú odpoveď aj na otázky, kde a v akej oblasti sa oplatí podnikať, do ktorého regiónu je vhodné investície nasmerovať a vytvoriť tak nové pracovné miesta. Na základe štatistických údajov sa dá koncepčne pracovať v rôznych sférach života Výsledky neslúžia len ako podklady na vypracovanie dlhodobých stratégií, ale môžu pomôcť aj v konkrétnych veciach, ako napríklad kde rozmiestniť stanovištia záchrannej služby a hasičského zboru, aby pomoc prišla čo najskôr."

Skryť Vypnúť reklamu

Rátajú s recesiou

Májovú akciu riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje ŠÚ SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Sčítanie sa vzťahuje na byt a každú budovu určenú na bývanie alebo na inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania. Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti majú na starosti obce. Sčítacím komisárom môžete byť ktokoľvek. Podmienkou je, aby bol štátnym občanom SR, mal viac ako 18 rokov, musí byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Za svoj výkon má nárok na odmenu.

Sčítanie v roku 2011 bude podobné tomu pred 10 rokmi. Pred samotným sčítaním budú komisári (opatrení poverením) od 13. mája navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Členom domácností odovzdajú sčítacie tlačivá, ktoré budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho jeho obavytelia sami nevyzvú. Poučí ich o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na otázky. Kto bude rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, povie to komisárovi.

Všetci ostatní si prevezmú tri tlačivá s 52 otázkami. A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti, B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť a C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu (napríklad SBD alebo SVB). Skôr, než začnete vyplňovať tlačivá, treba si pozorne prečítať vysvetlivky, mali by pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi domácnosti a pomôže vyplniť tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby vyzve na ich doplnenie. Rozhodujúcim okamihom sčítania je noc z piatku 20. na sobotu 21. mája.

Väčšina otázok sa oproti roku 2001 nezmenila, nových je len pár. Napríklad, či je v byte alebo dome klimatizácia. Pribudnú aj možnosti odpovedí. Kým pred 10 rokmi sme si vyberali zo šiestich národností, teraz ich bude v tlačive predtlačených až 14. Na výber bude slovenská, maďarská, rómska, rusínska, ukrajinská, česká, nemecká, poľská, chorvátska, srbská, ruská, židovská, moravská a bulharská národnosť. Ostáva však aj možnosť zapísať si inú, ako je predtlačená vo formulári. ŠÚ SR rozšíril aj počet možností pri materinskom jazyku. Šesť možností z roku 2001 nahradí 11.

Pri predošlých sčítaniach niektorí respondenti uviedli pri otázke o národnosti odpoveď Indián alebo Eskimák. "Stáva sa, že u niekoho sa pri vyplňovaní tlačiva prejavia recesijné sklony. S tým rátame," priznala PhDr. Benkovičová. "Sú to však také počty, ktoré sú zo štatistického pohľadu bezvýznamné." Šéfka ŠÚ SR apelovala hlavne na tých Slovákov, ktorí sa z rôznych príčin budú zdráhať napísať skutočnú národnosť. Napríklad niektorí Rómovia zvyknú uvádzať, že sú maďarskej národnosti, čo potom skresľuje údaj o ich skutočnom počte. "Národnosť je subjektívny pocit a nikto nikoho nemôže presviedčať, že je Maďar alebo Róm. Ako som už uviedla, zbieranie údajov a ich vyhodnotenie sú anonymné. Nikto sa nemusí obávať zneužitia, takže môže dotazníky vypĺňať úplne slobodne."

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude mať verejnosť po prvý raz možnosť vyplniť tlačivá v elektronickej forme. K dispozícii budú okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom). Elektronické sčítanie bude možné cez špeciálnu internetovú stránku www.scitanie2011.sk, ktorú ŠÚ SR zriadi na tento účel.

Počet sčítacích komisárov zatiaľ presný nie je, malo by ich byť okolo 25-tisíc. "Náklady na ich zaplatenie odhadujeme na 5,4 milióna eur," prezradila PhDr. Benkovičová. "Samotné sčítanie však zaťaží slovenskú kasu viac, odhadom až 30 miliónmi eur. Treba však uviesť, že táto suma pokryje všetky výdaje spojené s akciou od roku 2008 až 2013. Hoci je to pomerne vysoká suma, slovenské sčítanie bude jedno z najlacnejších v Európe." Čiastkové údaje budú známe na jeseň, kompletné do marca 2014.

Skryť Vypnúť reklamu

Rôzne spôsoby

Sčítanie robia takmer všetky krajiny sveta. V niektorých sa zameriava iba na obyvateľov, inde sa vykonáva aj poľnohospodársky, zdravotnícky alebo iný cenzus. V zahraničí sa na sčítanie využíva aj pošta a telefonické interview. V niektorých štátoch, napríklad Dánsko, Fínsko, Monako, Holandsko, Nórsko alebo Island, sú podkladom na sčítanie oficiálne registre, ktoré sa neustále dopĺňajú a aktualizujú. Rovnako sú štáty, ktoré zisťujú štatistické údaje kombináciou tradičného sčítania a výberového zisťovania alebo kombináciou sčítania založeného na registroch s výberovým zisťovaním.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je veľmi náročné (veľkosťou, finančne, organizačne i časovo), preto sa uskutočňuje s odstupom niekoľkých rokov. Väčšina krajín (takmer celá EÚ) dodržiava 10-ročný interval, raz za 5 rokov sa sčítavajú obyvatelia Nového Zélandu, v Austrálii, Japonsku, Kanade a v Írsku, každoročne od roku 2004 vo Francúzsku. Obsahom sčítacích tlačív sú podobné, miestami až totožné definície údajov. Ak sa niekomu zdá, že úrady na Slovensku chcú vedieť priveľa, pozrite si krátky náhľad do otázok (ktoré sa u nás nevyskytujú) v niektorých krajinách.

Nový Zéland: Fajčili ste niekedy pravidelne (jeden alebo viac dní)? Austrália: Zaznačte výšku príjmu. Cyprus, Vietnam, Irán: Viete čítať a písať? Kanada: Máte nejaké psychické, fyzické problémy alebo iný zdravotný problém? Írsko: Koľko áut vlastníte alebo používate? V akom čase zvyčajne odchádzate z domu do práce alebo do školy? Najkratšie sčítacie tlačivo majú v USA, obsahuje iba 10 otázok zameraných na zisťovanie národnostných menšín žijúcich na ich území. Jedno z najdlhších majú v Izraeli. Jeho súčasťou je 90 otázok. Zaujímavosťou sčítacích tlačív v Českej republike je v rámci otázky "materinský jazyk" možnosť zaškrtnúť popri češtine a slovenčine aj posunkovú (znakovú) reč.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 3. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 6. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 7. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 8. Pandemická kríza urobila obrovské PR online vzdelávaniu
 9. Absolventi Paneurópskej vysokej školy majú takmer najvyšší plat
 10. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 1. Viete, ako správne umyť ovocie? Čistá voda stačiť nemusí
 2. Závod zamestnáva 500 ľudí. Tatravagónka v Trebišove má 50 rokov
 3. Spoločnosť BILLA v novom e-booku radí, ako sa stravovovať zdravo
 4. Počas koronakrízy vzrástli obavy z dopadov práceneschopnosti
 5. Za špičkovým produktom na podporu imunity sú talentovaní Slováci
 6. Ochrana prírody na Slovensku má nové ocenenie
 7. Ako spoznať ekologickejšie potraviny? Radí odborník
 8. Budovanie zelenej značky
 9. Arval Slovakia: Spoliehajú na nás firmy z kľúčových sektorov
 10. INEKO: Základná škola v Svätom Jure je najlepšia na Slovensku
 1. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 20 979
 2. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 20 652
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 17 894
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 610
 5. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 8 230
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 7 959
 7. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 460
 8. Ohlúpli sme počas Covid roka? 7 313
 9. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 178
 10. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020 7 013
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Šačianska nemocnica.

Kedy mali vakcínu dostať, už nevysvetlili.

8 h
Očkovacie centrum v košickej nemocnici.

Nemocnica: Nemôžeme ovplyvniť, kedy ľudia prídu.

8 h
Ján na košickom súde.

Ďurkovčan dostal podmienku, ale musí sa liečiť v ústave.

8 h
Ročný psík Riko rasy akita inu sa šťastne vrátil domov. Mal šťastie, že ho v lese neroztrhala svorka vlkov.

Pátracia akcia prebiehala v štyroch obciach na oboch stranách Braniska.

8 h
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Pohľad do miestnosti vo Fakultnej nemocnici v Trnave, v ktorej sa podáva vakcína na prevenciu ochorenia COVID-19.

Nemocnice navrhujú, aby sa náhradníci prihlasovali cez portál korona.gov.

12 h
Certifikát z celoplošného skríningového testovania na ochorenie COVID-19 prebiehajúceho od 18. - 26. januára 2021.

Od dnes platia prísnejšie pravidlá.

12 h

V sobotu sa chystajú ďalšie protesty.

9 h

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop