Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 29. november, 2022 | Meniny má Vratko

Exšéf Teplárne Zich: Na 90-tisíc mám nárok

Odstupné vyše 90 000 eur dostal bývalý šéf košickej Teplárne Ivan Zich za pártýždňové pôsobenie v manažmente TEKO. V rozhovore hovorí o pozadí celej kauzy, aj o tom, či odstupné vráti.

Ivan Zich. Bývalý šéf TEKO sa vrátil do svojej firmy Contex, stále čaká na svoje 90-tisícové odstupné.Ivan Zich. Bývalý šéf TEKO sa vrátil do svojej firmy Contex, stále čaká na svoje 90-tisícové odstupné. (Zdroj: Veronika Janušková)

Ani štyri mesiace vo funkcii šéfa košickej Teplárne nedokázali bratislavského manažéra Ivana Zicha (nominat SaS) zviditeľniť tak ako začiatok februára, keď náš denník priniesol informácie o gigantickom odstupnom vyše 90 000 eur, ktoré mal on, resp. jeho predchodca Ján Podhorský (nominant SDKÚ) dostať za svoje pártýždňové pôsobenie v manažmente TEKO. Tento škandál výrazne zatriasol slovenskou politickou scénou, pričom SDKÚ, ako aj SaS, vyzvali svojich nominantov, aby peniaze vrátili. Nielen to, či to Ivan Zich urobí, ale aj čo si myslí o predsedovi parlamentu, prezradil bývalý šéf TEKO v exkluzívnom rozhovore pre Korzár.

Boli ste prekvapený, že si FNM v lete 2010 spomenul práve na vás a menoval vás do funkcie podpredsedu Predstavenstva TEKO?

- Prekvapený nie je správny význam. Skôr poctený. Myslím si, že najviac zavážili moje skúsenosti v riadení výroby tepla a elektrickej energie, manažérske skúsenosti pri riadení firiem, ďalej dôkladné poznanie technológie a prostredia a. s. TEKO a asi aj ocenenie za riadenie ľudských zdrojov, ktoré som získal v roku 2000.

Stál vtedy za vašou nomináciou pán štátny tajomník ministerstva hospodárstva Martin Chren (SaS)? Rozprávali ste sa s ním pred tým, ako vás zvolili do tejto funkcie? Ako dlho sa spolu poznáte?

- S pánom Chrenom sa poznáme asi 3 roky. Pri našich stretnutiach sme sa rozprávali o energetike na Slovensku a aj o mojich skúsenostiach z tejto oblasti. Pán Chren a ani nikto z ministerstva hospodárstva po mojom menovaní nezasahoval do riadenia a. s. TEKO. Riešili sme spolu podstatné veci týkajúce sa skôr celého teplárenstva na Slovensku ako jednotlivých teplární. (M. Chren vo štvrtok zo svojho postu odstúpil, pre Korzár povedal, že jeho odchod nemá žiaden súvis s nomináciou a ani odstupným pre I. Zicha v TEKO - pozn. red.)

Prekvapilo vás, že už po troch týždňoch musel z funkcie odísť pán Podhorský a práve vy ste sa stali šéfom TEKO? Mali ste už predtým takéto náznaky, že si FNM, resp. SaS, vyberú vás?

- Odvolanie J. Podhorského podľa môjho názoru bolo dôsledkom politických dohôd vládnej koalície pri rozdeľovaní zodpovednosti za jednotlivé teplárne. Ja som bol za pôsobenia Podhorského vo funkcii podpredsedu predstavenstva, takže po jeho odvolaní bolo celkom logické že som sa stal predsedom predstavenstva a následne aj generálnym riaditeľom.

Čo považujete za najväčší prínos pre TEKO za tie štyri mesiace, čo ste tam boli ako generálny riaditeľ, a zhruba 3 mesiace ako šéf Predstavenstva? V akom stave ste podľa vás zanechali TEKO vašim nástupcom?

- Počas môjho pôsobenia v TEKO Košice som bol členom krízového manažmentu. Mojou úlohou bolo skonsolidovať firmu, preveriť prebiehajúce verejné obstarávania a uzavreté zmluvy a korigovať zlé manažérske rozhodnutia môjho predchodcu Podhorského. Ten počas svojho krátkeho pôsobenia dokázal len uzavrieť nevýhodnú zmluvu na strážne služby a v nevhodnom čase rozviazať pracovný pomer s pracovníkmi a. s. TEKO, ktorí potom mali nárok na vysoké odstupné, celkovo išlo o viac ako pol mil. eur. Počas môjho pôsobenia bolo vypovedaných približne 10 nevýhodných, resp. podozrivých zmlúv, vymenená audítorská firma a externá advokátska kancelária. Ako jediný za posledných 10 rokov som transparentne a v zmysle mandátnej zmluvy a stanov a. s. TEKO požiadal FNM o potvrdenie odmien manažmentu. Hospodársky výsledok, ktorý bol naplánovaný na 165 000 € pred zdanením, sa podarilo zvýšiť na 2,3 mil. € a ešte popri tom zabezpečiť opravy, ktoré zvýšili bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Firma je skonsolidovaná či už po technickej, finančnej alebo obchodnej stránke, a má zabezpečenú prevádzku do konca zimného vykurovacie obdobia.

Ako vnímate teraz rôzne vyjadrenia politikov, že v TEKO boli nedostatočné kontrolné mechanizmy a že vlastne zástupcovia štátu si tam robili, čo chceli? Aj pán minister Miškov povedal, že štátne podniky sú vlastne zlatou baňou pre nominantov štátu, čím zrejme narážal aj na váš prípad?

- Pán minister, pokiaľ si dobre pamätám, sa vyjadroval v minulom čase a nemyslím si, že tým narážal na môj "prípad". Ale túto otázku by ste skôr mali smerovať na neho. Osobne si myslím, že FNM má vybudované dostatočné kontrolné mechanizmy, veď aj my sme museli predkladať správy o našom pôsobení. A výsledky boli prijaté veľmi pozitívne.

Viackrát ste sa vyjadrili, že váš predchodca Ján Podhorský nebol prínosom pre firmu. Prečo ste potom podpísali zmluvu na novú strážnu službu, keď podľa vás pán Podhorský ušil podmienky tendra na mieru spoločnosti G1 Monitor? Veď nič vám nebránilo súťaž zrušiť a vypísať novú.

- Podľa interných predpisov som skutočne mohol súťaž zrušiť, ale potom by TEKO zostali bez zabezpečenia a stráženia majetku, keďže zmluva s predchádzajúcou firmou vypršala a nedala sa predĺžiť. Nezabezpečiť ochranu majetku by bolo porušením mojich povinností. De facto aj de jure ju firma G1 vyhrala podľa platných predpisov a takisto sa nedá zmluva vypovedať len preto, že je niekto niekomu sused. Keďže sme sa vždy snažili o maximálnu transparentnosť, na predstavenstve sme sa rozhodli monitorovať výkon strážnej služby a dodržiavanie podmienok zmluvy. Bohužiaľ sa ukázalo, že poskytované služby nie sú v súlade s uzavretou zmluvou. Naši pracovníci poverení kontrolnou činnosťou dokonca nachytali pracovníkov strážnej služby, keď spali. Zoznam všetkých porušení zmluvy sa nachádza na sekretariáte. Preto sme sa po vykonaní právnej analýzy rozhodli túto zmluvu vypovedať a vypísať novú súťaž.

Aká bola za vašich čias spolupráca s predstavenstvom (PR) a Dozornou radou (DR)?

- Týmto by som sa chcel poďakovať za spoluprácu nielen pani K. Urbanovej, ale aj koaličným partnerom Vladimírovi Vágasimu z Most-Hídu a Vojtechovi Bardiovskému z KDH. Diskusie s nimi a ich podnety nás posúvali dopredu. Spolupracovať s podpredsedom predstavenstva M. Borovským bola pre mňa česť a jeho pomoc bola neoceniteľná. To sa, bohužiaľ, nedá povedať o poslednom členovi predstavenstva P. Pihorňovi, ktorý je podľa mňa iracionálne rozmýšľajúci fanatik postihnutý selektívnou hluchotou. Spolupráca s DR, hlavne s Alexandrom Barnom z SaS a Karolom Hirmanom, bola veľmi dobrá a DR si plnila povinnosti vyplývajúce zo stanov a štatútu spoločnosti. Jej hlavnou úlohou je kontrolná činnosť.

Viacerí členovia DR TEKO sa vyjadrili, že oni ani nevedeli, resp. nemali prístup k údajom o výške vášho, resp. platu pána Podhorského, a nemali vraj ani potuchy o tom, že si nechal vyplatiť odstupné. Na čo je potom taká Dozorná rada, ktorej členovia o ničom nevedia?

- Ťažko uveriť, že niektorí členovia DR nevedeli o výške môjho platu, keďže rozhodnutie predstavenstva o mzdových náležitostiach manažmentu išlo na DR. Táto sa touto otázkou niekoľkokrát zaoberala. Z toho vyplýva, že títo členovia DR sa buď nezúčastňovali zasadnutí DR, alebo tam spali. Členovia PR, ako aj DR majú prístup ku všetkým materiálom týkajúcim sa a. s. TEKO. To vyplýva zo stanov a štatútu firmy. S otázkou, na čo sú takí členovia DR, sa, prosím, obráťte na FNM, ktorý členov DR vymenúva. Aj keď väčšina členov PR a DR nemala skúsenosti z energetiky, predsa sme mali aj ľudí, ktorí v danej oblasti pôsobili. Išlo najmä o K. Hirmana, ktorý je poradcom premiérky Radičovej, a Katarínu Urbanovú, ktorá v energetike pracovala.

Prečo ste si nechali vyplácať rovnaký, teda už zdvojnásobený plat oproti pôvodnému stavu, ktorý si údajne samovoľne schváli váš predchodca? Člen DR TEKO A. Barna v našom denníku povedal, že ste tento dvojnásobný plat, ktorý ste "zdedili" po vašom predchodcovi, chceli koncom septembra dodatočne legitimizovať."

- Slovné spojenia "samovoľne" a "dodatočne legalizovať" sú zavádzajúce. Ja som ako jediný transparentne postupoval v zmysle stanov spoločnosti. Plat mi odsúhlasilo na prvom zasadnutí predstavenstvo spoločnosti a následne som tento návrh odoslal na DR. Tá potom tento návrh odoslala na odsúhlasenie na FNM. Podľa informácií z FNM som bol za posledné roky jediný, ktorý takto postupoval v zmysle zákona a stanov spoločnosti.

Je podľa vás priemerný plat 6 660 eur + ďalších 7 500 ako bonus za dosiahnuté hospodárske výsledky primeraný pre šéfa štátnej akciovky?

- Skutočne neviem, odkiaľ beriete tieto čísla. Ja sa k nim nemôžem vyjadrovať, keďže ma viaže povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách aj po rozviazaní pracovného pomeru.

Ešte na jeseň ste nám spomínali, že do TEKO ste prišli minimálne na štyri roky. Bolo vám veľmi ľúto, keď ste sa dozvedeli, že namiesto rokov to budú 4 mesiace?

- Za štyri roky sa dá urobiť podstatne viac ako za 4 mesiace. Dúfal som, že to bude na 4 roky, ale privatizácia teplární bola aj v programovom vyhlásení vlády. Ale je ešte vždy možnosť sa vrátiť spolu s novým majiteľom.

Čo plánujete teraz robiť?

- Vrátil som sa do firmy, v ktorej som predtým pôsobil.

Mohli by ste bližšie vysvetliť, ako sa mohlo vám a vášmu predchodcovi napočítať odstupné prevyšujúce 90 000 €? Pokiaľ vieme, kolektívna zmluva v energetike hovorí len o šesťmesačnom odstupnom plus šesťmesačná výpovedná lehota. Platilo to aj vo vašom prípade?

- Áno, je to 6 + 6 mesiacov, ale podľa kolektívnej zmluvy sa za každý kalendárny rok vo funkcii pripočíta 1 mesačné odstupné. Takto upravený počet mesiacov sa vynásobí priemerným hodinovým zárobkom za rozhodujúce obdobie a počtom pracovných hodín za mesiac. Táto matematika platí aj v mojom prípade. Odstupné a výpovedná lehota postupne klesajú. Pokiaľ si dobre pamätám, tak keď sa TEKO odčlenilo od Slovenských elektrární, bolo to 12 + 12, t. j. 24-mesačné odstupné. Každý zamestnanec a. s. TEKO bez ohľadu na pozíciu, akú zastával, má nárok na odstupné. Jeho výška je definovaná pracovnou zmluvou, Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou. Odstupné a odmeny by som prirovnal k futbalovému zápasu. Pred tým, ako nastúpite na zápas, dohodnete sa, akú cieľovú prémiu máte za víťazstvo a koľko dostanete za každý vsietený gól. Nuž ale po našom víťaznom zápase 3:0 nám bolo povedané, že sme zápas prehrali, lebo sa nehralo na góly, ale fauly. My sme neurobili žiaden, súper ich urobil štrnásť a teda vyhral. Preto žiadnu cieľovú prémiu ani odmenu za góly nedostaneme. Pravidlá sa však nemenia po zápase, to predsa všetci vedia, evidentne až na výnimky.

Predseda NR SR R. Sulík, ako aj poslanci SaS vás vyzvali, aby ste nezobrali odstupné vo výške 90 000 €, keď tvrdil, že ste zlyhali po morálnej stránke, a hanbí sa za vás. Aký je váš momentálny vzťah s Richardom Sulíkom, hovorili ste s ním, prípadne aj s inými členmi SaS odvtedy, a ak áno, o čom?

- Som skutočne rád, že Sulík je jediný človek, ktorý sa za mňa hanbí. Viete, koľko ja poznám ľudí, ktorí sa hanbia za to, akého máme predsedu parlamentu? Ani sa radšej nepýtajte. Sulíkovi som napísal smsku, že keď niečo chce, tak nech napíše alebo zavolá. Neozval sa. Nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie. Bolo to naozaj smiešne a trápne, ako vykrikoval, že sa hanbí za nominantov SaS, ktorí zobrali odstupné. Iróniou zostáva fakt, že odstupné zobral len nominant SDKU a dvaja riaditelia z čias exriaditeľa Lazára, ktorých vyhodil Ján Podhorský. S ostatným členmi SaS, ktorých poznám, mám normálny vzťah. Nosnou témou našich rozhovorov je, samozrejme, vzniknutá situácia.

Hoci FNM vám momentálne pozastavil vyplatenie odstupného, podľa kolektívnej zmluvy, ako aj vašej manažérskej zmluvy, by ste naň mali mať nárok. Ak by ste dostali odstupné, vrátili by ste ho, ako to od vás požaduje pán Sulík?

- FNM mi nemohol a ani nepozastavil vyplatenie odstupného. Podľa kolektívnej zmluvy existuje iba jediný dôvod nevyplatiť odstupné, a to ak zamestnancovi bol v priebehu pol roka pred ukončením pracovného pomeru právoplatne uložený trest súdom za čin, ktorého sa dopustil pri plnení pracovných úloh. Nevyplatiť odstupné je rozhodnutím štatutárneho zástupcu spoločnosti a za svoje rozhodnutia je plne zodpovedný len on, aj keď ho na tento trestný čin Sulík a aj Mikloš podľa môjho názoru navádzali. Počas môjho pôsobenia som neprevzal žiadnu finančnú odmenu za dosiahnuté výsledky (čo býva bežnou praxou), a to s tým, že mám manažérsky plat a ďalšie bonusy vyplývajúce z pracovnej a kolektívnej zmluvy. Takisto som uvažoval o neprebratí odstupného, ktoré mi prináleží zo zákona (doposiaľ som ho nedostal), ale na základe výrokov predsedu parlamentu Sulíka tento postoj prehodnocujem.

Ako vnímate vyjadrenia ministra financií Ivana Mikloša, že ak by aj došlo k vyplateniu odstupného, mohol by vás štát zažalovať a odmeny vymáhať súdne, keďže ste podľa neho postupovali v rozpore so záujmami akcionárov?

- Ivan Mikloš je politik, a preto, podľa môjho osobného názoru, dokáže o tom veľa rozprávať, aj keď tomu nerozumie. Právny rozbor jednoznačne preukázal, že nevyplatenie odstupného, pokiaľ zamestnávateľ má finančné prostriedky k dispozícii, je trestný čin podľa § 214 Trestného zákona. Treba sa opýtať Mikloša, čo myslel tým, že som postupoval v rozpore so záujmami akcionárov. Možno to, že sme dokázali, že sa štátne firmy dajú riadiť aj efektívne, dokážu vytvárať zisk, a tým sa zvyšuje ich trhová hodnota a netreba ich privatizovať? Pre tých naivnejších: za všetkým treba vidieť privatizáciu. Mikloš rozpútal kampaň zameranú proti teplárňam (emisie, odstupné), len aby obhájil pred verejnosťou potrebu ich privatizovať. Škoda len, že túto návnadu mu Sulík "zožral" aj s navijakom. Všimnite si, že Mikloš ani nikto z SDKÚ sa k tomu už potom nevyjadrovali, a aj odvolanie krajského šéfa SDKÚ M. Vargovčáka kvôli odstupnému sa stratilo v hmle.

Ešte v októbri ste nám povedali, že vo firme ContEx, kde ste predtým pôsobili, by ste zarobili viac ako v Teplári. Čo bolo potom vašou motiváciou, aby ste do TEKO vôbec išli? Vedeli ste, na aké vysoké odstupné budete mať nárok a aké pohodlie (bezplatné letenky, hotel, služobné auto) vám v Košiciach vytvorí tento štátny podnik?

- Určite nebolo motiváciou lietať do Košíc, ako tvrdíte, bezplatne. Prečítajte si zákon o náhrade cestovného. Ísť do Košíc bola pre mňa výzva. Riadiť strategický podnik takého významu, ako je a. s. TEKO, a pokúsiť sa ho "posunúť" dopredu, to bola pre mňa motivácia! Nie, nevedel som výšku odstupného, keď som nastúpil do zamestnania. To som zistil, až keď odvolali pána Podhorského. A k tomu pohodliu: verte mi, vstávať o piatej, aby som bol na letisku o šiestej, nebolo pohodlné. A čo sa týka nákladov, spiatočná letenka stála necelých 200 €, priame náklady na cestu služobným autom asi 640 €. Plus diéty pre šoféra a prípadné ubytovanie. Snažili sme sa minimalizovať náklady. Predchádzajúce vedenie na čele s pánom Lazárom malo priemerné mesačné náklady na služobné cesty vyše 4 100 €, my sme ich znížili na 3 000 €.

Keby ste v júli 2010 vedeli, aké škandály sa udejú okolo vašej osoby a celej Teplárne, išli by ste do toho?

- Áno, určite áno. Aj negatívna skúsenosť je skúsenosť. Byť zodpovedný za firmu s obratom skoro 3 miliardy korún, robiť zásadné rozhodnutia, ktoré ovplyvnia 78 000 domácností, takáto príležitosť sa nenaskytne každý deň. "Škandály", ako ste ich nazvali, doznejú, ale kus poctivej práce zostane.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Počúvaj hlas svojho srdca a študuj, čo ťa baví...
 2. Vedeli ste, čo všetko kryje poistenie nehnuteľnosti?
 3. Fakulta s urýchľovačom či observatóriom? U nás možné
 4. Hľadá sa nástupca slávneho pekára
 5. Liečba rakoviny sa u nás výrazne zlepší. Bude to stáť 300-tisíc
 6. Malý Cambridge: Aká je idea Trnavskej univerzity
 7. Zažívali domáce násilie a nikdy nepracovali. Ako dlho trvá naučiť ich to?
 8. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nemusia
 1. Prvotriedne služby, nikoho iného by sme už nebrali
 2. Posledné voľné byty z úrody Jabloní. Nenechajte si ich ujsť.
 3. Prejdite na zelený benzín, pomoc životnému prostrediu sa ráta!
 4. Ako sa dostať k darčeku výhodnejšie? Skúste túto možnosť.
 5. Získajte sériu retro keramických hrnčekov
 6. Aby ste si pri príprave vianočných dobrôt spievali od radosti
 7. Hľadá sa nástupca slávneho pekára
 8. Statute of limitations in consumer relations
 1. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 28 109
 2. Zarábame milióny, no jachtu na Malorke nemám 8 591
 3. Hotely, strava, pláže, služby. Aká je dovolenka v Punta Cana? 6 879
 4. Niektorí ľudia nemajú pracovné návyky. Ako dlho trvá zmeniť to? 4 693
 5. EUBA - Tvoja voľba, tvoja budúcnosť 2 664
 6. Novinka: Počúvajte podcasty úplne bez reklamy v apke SME 2 458
 7. Platíte za poistenie, ktoré naozaj potrebujete? 2 044
 8. TESCO pokračuje v raste.Otvorilo predajňu v Kysuckom Novom Meste 1 867

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Vydierač a rozvratník s podporou médií (2)
 2. Júlia Piraňa Mikolášiková: Vojna v bezpečnostných zložkách: Komu zovrelo v hrdle po domovke u pána X?
 3. Samuel Ivančák: Mlčanlivosť kvetov
 4. Irena Šimuneková: Šášov
 5. Marek Mačuha: O dorovnávaní platov
 6. Soňa Bulbeck: O kultúre i nekultúre v prvý adventný víkend...
 7. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 8. Štefan Vidlár: Neschválíme rozpočet
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 53 037
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 617
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 113
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 4 353
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX 4 180
 6. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 3 996
 7. Věra Tepličková: Tak Sme rodina, alebo nie sme rodina? 3 936
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 3 710
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister práce Milan Krajniak, minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger.

Menšinová vláda nepresvedčila dosť poslancov, istotu, že rozpočet prejde, nemá.


9 h
Ilustračné foto.

Banka odporúča, aby si ľudia monitorovali finančnú situáciu a rozpočty.


11 h
Peter Tkačenko

Keď SaS pomáha vláde existovať, nesie za ňu zodpovednosť rovnako ako ĽSNS.


12 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Čo znamená, že sa štát dohodol s lekármi?


a 2 ďalší 4 h

Blogy SME

 1. Jozef Sitko: Vydierač a rozvratník s podporou médií (2)
 2. Júlia Piraňa Mikolášiková: Vojna v bezpečnostných zložkách: Komu zovrelo v hrdle po domovke u pána X?
 3. Samuel Ivančák: Mlčanlivosť kvetov
 4. Irena Šimuneková: Šášov
 5. Marek Mačuha: O dorovnávaní platov
 6. Soňa Bulbeck: O kultúre i nekultúre v prvý adventný víkend...
 7. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 8. Štefan Vidlár: Neschválíme rozpočet
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 53 037
 2. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia 15 617
 3. Michael Achberger: 7 tajných tipov na chudnutie: malé zmeny, veľké výsledky 6 113
 4. Jana Melišová: V závoji hmly 4 353
 5. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX 4 180
 6. Ľuboš Vodička: Železnica na Slovensku: Myjavský viadukt 3 996
 7. Věra Tepličková: Tak Sme rodina, alebo nie sme rodina? 3 936
 8. Ján Valchár: 9 mesiacov štvordňovej operácie (a najlepšia investícia histórie). 3 710
 1. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 2. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 3. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 4. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 5. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 7. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
 8. Jiří Ščobák: Porazíme infláciu? Ako vznikla, kto za ňu môže a ako ju riešiť?

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu