Korzár logo Korzár Košice
Sobota, 1. apríl, 2023 | Meniny má Hugo

O čistotu vodárenskej nádrže Bukovec sa starajú aj ryby, niektoré s hmotnosťou okolo 50 kg

Ak sa rozhodnete absolvovať prehliadku vodárenskej nádrže Bukovec, potrebujete okrem povolenia na vstup do prísneho ochranného pásma ešte dve veci.

Okolie nádrže i jej „vnútro“ je pod stálym dozorom.Okolie nádrže i jej „vnútro“ je pod stálym dozorom. (Zdroj: autor)

Prvou je srdce v primeranej kondícii na zdolanie 300 schodov na vzdušnej strane hrádze. Tou druhou je schopnosť prekonať nepríjemný pocit, keď prechádzate 250 metrov dlhou chodbou po dne hrádze a neustále počujete hukot vodnej masy nad sebou. Pri výstupe k lieviku nádrže je zase lepšie nemyslieť na to, že šachtu so schodiskom obklopuje približne 23 mil. m3 vody. Odmenou je poznanie, ako sa prevádzkuje a chráni zdroj pitnej vody, ktorú v domácnostiach pri otočení kohútika považujeme za úplnú samozrejmosť.

Výstavba nádrž Bukovec na rieke Ida, ktorý je jej hlavným tokom, začala v roku 1968. Hlavným dôvodom bola potreba zabezpečiť pitnú vodu pre Košice aj okolité obce. V tom čase nestačili podzemné zdroje Drienovského alebo Košického skupinového vodovodu. Situácia v zásobovaní pitnou vodou bola taká vážna, že najprv sa začalo s výstavbou objektu na Ide, ktorý umožnil vodárňam odber povrchovej vody priamo z toku. To zabezpečilo v predstihu zásobovanie Košíc pitnou vodou ešte pred vybudovaním nádrže. Až v druhej etape prišla na rad samotná priehrada. Hrádza sa začala sypať v auguste 1971. Napúšťaním od januára 1974 vznikla nádrž s dĺžkou zátoky 3,5 km a zatopenou plochou 1,017 km2. V tom istom roku sa začalo aj s odberom z nádrže.

"Trvalá prevádzka dnes druhého najväčšieho zdroja pitnej vody na Slovensku po priehrade Starina sa začala v roku 1975," začína rozprávanie o Bukovci Eugen Orlovský, od roku 2004 vedúci vodárenskej nádrže. Prevádzkuje ju Správa Hornádu a Bodvy, odštepný závod Košice, Slovenského vodohospodárskeho podniku. Okrem preložky Idy, ktorá mala pôvodne koryto v mieste budúceho odvádzača, bolo zvláštnosťou v porovnaní s výstavbou iných nádrží, že sa dosiahlo zvedenie časti prítokov Myslavského potoka zo susednej doliny do nádrže. "Myslavský potok bol prevedený do Bukovca štôlňou v dĺžke 1 407 metrov pod obcou Vyšný Klátov. Tok sa takto presmeroval z jedného povodia do druhého. Dosiahlo sa tým nadlepšenie vodohospodárskeho účinku nádrže, pretože prirodzené prietoky potoku Ida nestačili naplniť nádrž na dostatočnú kapacitu."

Funkcia nádrže zásobovať Košice pitnou vodou bola preverená v extrémnych suchých rokoch 1982 - 1983 a 1986 - 1987. Výdatnosť podzemných zdrojov, ktoré mal Bukovec kompenzovať, bola vtedy výnimočne malá. Nízke boli aj prítoky do nádrže, čo sa skombinovalo s dlhodobým prekračovaním projektovaného odberu. Viac ako 700 sekundových litrov oproti povoleným 473. "To všetko spôsobilo taký pokles zásob, že v aglomerácii Košíc bolo potrebné regulovať dodávku pitnej a teplej vody. Voda sa púšťala len v určitom čase a v určitých častiach mesta. Oznam o tom sa hlásil rozhlasom." Keďže v tom období bol predsedom krajského národného výboru Rudolf Schuster, medzi ľuďmi sa začalo trocha nespravodlivo pre tohto košického politika hovoriť o "Schusterovom vodovode".

Problém sa vyriešil až po výstavbe nádrže Starina v okrese Snina. Bukovec odvtedy slúži ako doplnkový zdroj pitnej vody pre Košice. Východoslovenská vodárenská spoločnosť dnes z nádrže odoberá priemerne 130 litrov za sekundu (l/s). Využíva na to štyri vodárenské odbery umiestnené v šachte na rôznych úrovniach nádrže. Každý odber má svoje potrubie, štvrtý má potrubia dve. Potrubia vyúsťujú do strojovne, potom voľne pokračujú prístupovou chodbou. Množstvo odobratej vody zaznamenáva prietokomer. "Využívajú sa najmä prvé dva odbery z vrchných vrstiev nádrže. Voda je tam najkvalitnejšia, má najmenej nechcených prímesí," dopĺňa E. Orlovský. Vodou z Bukovca sa cez úpravňu a vodojemy Červený rak zásobujú sídliská v západnej časti Košíc.

Nádrž má 10 stálych zamestnancov. Ich náplňou nie je len stráženie a pozorovanie, či je na priehrade všetko v poriadku. Spravovať vodný zdroj znamená často aj ťažkú fyzickú prácu. "Technológia nádrže niekedy potrebuje opravy. Do 30 metrov od brehu sa robia výruby náletových drevín, aby sa do vody nedostávalo lístie a iné nečistoty. Prvé ochranné pásmo je zalesňované ihličnanmi. Okrem výrubov robíme aj kosby. Často je potrebné s čakanmi, lopatami alebo aj mechanizmami odstrániť na tokoch prekážky a prečistiť ich," vymenúva E. Orlovský.

Kvalitu surovej vody vylepšuje chov rýb. "Vysádzaný je pstruh, ktorý požiera hmyz, a zubáč, ktorý je likvidátorom prípadných uhynutých živočíchov. Tolstolobik zasa čistí vodu od planktónu." Ryby v Bukovci vďaka tomu, že ich neohrozuje častý výlov, dosahujú výnimočnú veľkosť, niektoré aj do 50 kg. Ryby sú aj akýmsi zrkadlom kvality vody. Pri kontrolných odlovoch sa ich vzorky posielajú na rozbor veterinárom, ktorí v nich zisťujú prítomnosť ťažkých kovov alebo cudzopasníkov.

Napriek relatívne malému odberu Bukovec svoj význam nestráca. Do popredia v poslednom čase vystupuje druhý účel nádrže. Zabraňuje povodniam tým, že znižuje povodňové prietoky na Ide a Myslavskom potoku. Na odvedenie veľkých vôd slúži betónový šachtový priepad kruhového tovaru. Má priemer 3,3 metra, a kolenom zaúsťuje do gravitačného odvádzača. Jeho kapacita je pri maximálnej retenčnej hladine (417 metrov nad morom) 51,3 metra kubických za sekundu.

"V posledných rokoch pominula pravidelnosť počasia. Nemôžeme sa už riadiť tým, aké je práve ročné obdobie. Počasie je nevyspytateľné, kedykoľvek môžu za veľmi krátky čas na malom území spadnúť extrémne zrážky," popisuje vedúci nádrže. Preto stav hladiny na Bukovci regulujú v súčasnosti tak, že voda nejde do lievika, ale je ponechaná približne dvojmetrová rezerva pod maximálnu prevádzkovú hladinu, ktorá je 416,75 metra nad morom. Kóta koruny hrádze je na 420 metroch. "Je to príprava na prevedenie jarných vôd, ktoré tvoria topiace sa snehové zásoby často spojené s intenzívnymi zrážkami. Spádové na územie Idanského potoka je 50 km štvorcových," hovorí E. Orlovský. Prietokový rekord Bukovca je celkom nový. V júni 2010 počas ničivých záplav minulý rok do Bukovca pritekalo 6 750 l/s a rovnaké množstvo sa hneď odtekalo cez nehranený priepad a potom do odvádzača pod priehradou.

Kto sa chce dostať do veže na hladine nádrže, odborne nazývanej združený funkčný objekt, musí prekonať výškový rozdiel viac ako 50 metrov po kovovom schodišti, ktoré má 23 medziposchodí. "Zábavné to býva, ak si pri opravách zabudneme dole nejaké náradie," smeje sa E. Orlovský. V šachtovom priepade sú zaústené aj dva dnové výpusty v podobe oceľového potrubia. Ich uzávery sa dajú ovládať elektricky a núdzovo aj ručne. Cez tieto výpusty je možné nádrž úplne vypustiť po kótu 370. Ako každú vodárenskú nádrž, aj Bukovec postihuje jej zanášanie. Výskum v roku 1987 po 12 rokoch od napustenia preukázal zníženie celkového objemu oproti projektovanému o osem percent. Ďalším javom na hrádzi je jej sadanie. "V poslednom období zanášanie nie je veľké aj preto, že nádrž má štrkové podložie. V roku 2002 bolo navýšené hlinité tesniace jadro v telese hrádze o jeden meter. Posuny hrádze sú v norme," tvrdí šéf nádrže.

A ako je to s bezpečnosťou Bukovca? Tú stráži režimové pracovisko v prevádzkovej budove nádrže nazývanej velín. V nej sú na monitory počítača vyvedené ukazovatele snímačov tlaku a priesakov na vodnej stavbe. Nepretržite ich sleduje operátor. "Spustenie alarmu z pracoviska stálej služby nesmie presiahnuť päť minút od signalizácie mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe," hovorí E. Orlovský. Súčasťou tohto systému varovania a vyrozumenia, ktorý je v prevádzke od roku 2004, je aj šesť sirén. Ich úlohou je pri havárii na nádrži varovať ľudí pred ohrozením v území, ktoré dosiahne prielomová vlna do jednej hodiny. Prvá siréna je na streche objektu nádrže, druhá v obci Bukovec, tretia v Malej Ide, dve v Šaci a posledná v závode U. S. Steel. Žiadne katastrofické scenáre však pri Bukovci nie sú namieste. Úplné roztrhnutie hrádze so šírkou pri päte 262 m, výškou 56 m a dĺžkou 333 m po teroristickom útoku nie je možné. Ide totiž o kamennú sypanú hrádzu, ktorú by na rozdiel od betónovej priehrady každý výbuch narušil len čiastočne a prívalová vlna by nevznikla.

Umelá nádrž pri Košiciach má ešte jednu funkciu. Je prepojená s takzvanou malou Bukoveckou umelou nádržou, ktorú Košičania poznajú ako miesto na letnú rekreáciu. V skutočnosti je to najmä havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre U. S. Steel. Oceliarne ju používajú na chladenie vysokých pecí, ak z nejakého dôvodu nemôžu využívať odbery z Hornádu a iných zdrojov. Vtedy podnik oznámi správe horného Bukovca, že budú z dolnej nádrže čerpať. Po poklese jej hladiny sa potom doplní z "hornej" vodárenskej nádrže.

Základné parametre

Priehrada

výška: 56 metrov
dĺžka: 333 metrov
šírka v korune: 6 metrov

Nádrž

objem celkový: 23,4 mil. m3
objem retenčný: 1,10 mil. m3
Zatopená plocha: 105 hektárov
Maximálny povolený odber: 700 l/s
Sanitárny prietok pod vodnou nádržou: 74 l/s

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 3. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 4. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 5. Vyberáme si najkrajšiu obnovenú pamiatku, hlasuje sa online
 6. Dopestujte si vlastné potraviny. Toto poteší nielen záhradkárov
 7. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO?
 8. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch
 1. Deti v letných táboroch budú pomáhať strážiť roboty
 2. MetLife prináša novinky v skupinovom poistení pre zamestnancov
 3. Prihlás sa do programu She's Next na podporu žien-podnikateliek
 4. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať?
 5. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur.
 6. Unilabs Slovensko otvára v Boroch najmodernejšie laboratórium
 7. Istota nízkeho úroku. Krásne bývanie s hypotékou za 1,49 %
 8. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte
 1. Profesionálny šéfkuchár radí: Použitý olej nikdy nevylievajte 32 506
 2. Fellner je 6 týždňov bez internetu, ako reaguje BUBO? 22 297
 3. Slováci si za 3 dni objednali dovolenku za 4,98 milióna eur. 14 577
 4. Záhadné ženské cviky, ktoré pomôžu mužom. Dokážu zlepšiť erekciu 11 338
 5. Kávový Indiana Jones. Slovák loví raritné kávy v pralesoch 6 127
 6. Cestujte cez májové sviatky a oddychujte dlhšie. Kam sa vybrať? 4 415
 7. Má vaše dieťa nárok na 350 eur na kúpu počítača či tabletu? 4 305
 8. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 3 382

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Vynárajúci sa psík... 2022
 2. Peter Kollega: Vo voľbách získam 33,75%
 3. Tomáš Dérer: O pastieroch, ovciach a aktivistoch (1.časť)
 4. Ján Valchár: (Edit): Nemôžem sa prestať smiať (ako si pripomenúť deň bláznov jedným ultrabláznom)
 5. Medard Slovík: Metallica a ich 72 sezón
 6. Radko Mačuha: Ulica bez duše (cyklus Bratislavská krutosť)
 7. Jozef Drahovský: Verejná doprava zadarmo
 8. Štefan Vidlár: Bílý tíň
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 46 283
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 24 958
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 9 744
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 246
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 837
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 658
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 143
 8. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte 3 684
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Anna Miľanová: Vynárajúci sa psík... 2022
 2. Peter Kollega: Vo voľbách získam 33,75%
 3. Tomáš Dérer: O pastieroch, ovciach a aktivistoch (1.časť)
 4. Ján Valchár: (Edit): Nemôžem sa prestať smiať (ako si pripomenúť deň bláznov jedným ultrabláznom)
 5. Medard Slovík: Metallica a ich 72 sezón
 6. Radko Mačuha: Ulica bez duše (cyklus Bratislavská krutosť)
 7. Jozef Drahovský: Verejná doprava zadarmo
 8. Štefan Vidlár: Bílý tíň
 1. Ján Šeďo: Ľudia, kupujte konzervy a borovičku, raketa pôjde do Bratislavy. 46 283
 2. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 24 958
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 9 744
 4. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: Opäť doplatia CHUDOBNÍ na BOHATÝCH? Na stole je novelizácia novelizácie druhého piliera 9 246
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody 5 837
 6. Ján Šeďo: Medveď s telemetrickým obojkom trhá človeka ohľaduplne ! 4 658
 7. Ján Valchár: Začal som sa báť o výsledok vojny... 4 143
 8. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte 3 684
 1. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 3. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 4. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 5. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 6. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 8. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu