Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 19. september, 2021 | Meniny má KonštantínKrížovkyKrížovky
KOŠICKÉ CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI POMÁHA NAJMÄ MENEJ SOLVENTNÝM, NÁROK NA POMOC VŠAK TREBA ZDOKLADOVAŤ

Niekedy prídu obe strany spolu a dohodou predídu súdnemu sporu

Stalo sa vám niekedy, že ste potrebovali pomoc právnika, lebo sa vám v niečom stala nejaká nespravodlivosť? Zároveň ste teraz ako nezamestnaný bez peňazí alebo si zo svojho príjmu pod hranicou 1,4-násobku životného minima nemôžete dovoliť zaplatiť drahého

Centrum právnej pomoci má oddnes celoslovenské Call centrum v Leviciach.Centrum právnej pomoci má oddnes celoslovenské Call centrum v Leviciach. (Zdroj: Ilustr. Veronika Janušková)

advokáta? Tak práve pre vás začalo v Košiciach 1. januára 2006 svoju činnosť Centrum právnej pomoci (CPP). Sídli na 1. poschodí budovy Štátnych lesov na Moyzesovej 18 a úradné hodiny sú každý pondelok a stredu od 8.00 - 15.00 hod. Vo štvrtok do 16.00 hod. funguje podateľna.

Centrum právnej pomoci je rozpočtová organizácia patriaca pod ministerstvo spravodlivosti, ktorá má niekoľko kancelárií v rámci Slovenska a pár konzultačných pracovísk, napr. aj v Moldave nad Bodvou. Ešte predtým, než toto centrum navštívite, by ste si mali uvedomiť, že by ste tam zbytočne merali cestu s akýmikoľvek podnetmi v rámci sociálneho zabezpečenia, čo napr. zahŕňa aj rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach, príspevkoch a dôchodkoch, pri podávaní trestných oznámení, zastupovanie v trestnom konaní alebo pri vybavovaní náležitostí týkajúcimi sa občianstva, pasov alebo trvalého pobytu. V košickej kancelárii sú klientom k dispozícii štyri právničky a dve pracovníčky prvého kontaktu. Keďže mnohé prípady sú viac než komplikované a pracovníčky zhruba každý druhý deň chodia aj na súdne pojednávania po celom východe, bežne sa stáva, že si spisy potrebné na naštudovanie nosia aj domov.

„Od januára tohto roka prijala naša kancelária 170 žiadostí, 33 z nich bolo takých, aby sme zastupovali klientov na základe ustanovenia súdom," dozvedeli sme sa od poverenej vedúcej kancelárie Právnej pomoci v Košiciach Mgr. Jany Jesenskej. "Doteraz sme priznali právnu pomoc 143, vo zvyšných prípadoch sme ju buď odmietli alebo zastavili. Najčastejšie sú to rôzne rodinné spory o výživné, určovanie otcovstva alebo zverenie detí. Z občianskeho práva sú to najmä rôzne majetkovo-právne spory o vlastníctvo nehnuteľností, spory susedov napr. aj o to, kde dal ten druhý plot. Každému klientovi sa snažíme pomôcť pri jeho probléme, ak sa to nedá, vypočujeme ho v rámci našich časových možností a potom ho nasmeruje tam, kde by mu mohli pomôcť. Podľa našej štatistiky je vyše polovica prípadov z občianskeho práva, asi tretina patrí medzi rodinné záležitosti a zvyšok sú pracovno-právne spory. Od vzniku kancelárie sme mali 1 753 žiadostí o poskytnutie právnej pomoci, všetky sú zaznamenané v našej databáze. Veková štruktúra je rôznorodá, tak isto je to aj v prípade vzdelania žiadateľov."

Ak sa chcete stať klientmi CPP, musíte spĺňať tri základné podmienky. Podvádzať neodporúčame, lebo ak po posúdení tejto žiadosti vyjde najavo, že nespĺňate podmienky na priznanie nároku na poskytovanie právnej pomoci, môže vám centrum dodatočne vyúčtovať trovy konania vo výške určenej vyhláškou o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Prvou podmienkou je nachádzať sa v stave materiálnej núdze a v nej ja každý, koho príjem nedosahuje 1,4-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (259,53 €) a zároveň si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom. Za príjem sa považuje čistý príjem po odpočítaní zákonného poistného (zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti). Tento stav musíte v CPP riadne preukázať dokladmi napr. od zamestnávateľa, zo Sociálnej poisťovne alebo z pošty.

Pri hodnotení príjmovej situácie sa spoločne posudzuje aj príjem manžela/ky a nezaopatreného dieťaťa. Stav materiálnej núdze pritom musíte spĺňať počas celého konania a v prípade zlepšenia finančných možností musíte CPP písomne oznámiť do 8 dní. Ďalšou podmienkou je podľa Mgr. Jesenskej to, aby nešlo o zrejmú bezúspešnosť sporu. Túto skutočnosť posudzujú právnici Centra pričom vychádzajú z hodnotenia dôkazov, ktoré predložíte. A poslednou podmienkou je to, aby hodnota sporu presiahla výšku minimálnej mzdy, čo je momentálne 317 €. Toto sa však nevyžaduje v prípadoch, kedy sa hodnota sporu nedá určiť - napr. v konaní o úpravu styku s maloletým dieťaťom, v konaní o určenie výživného, v konaní o ochranu osobnosti, rozvod manželstva, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a iné.

V prípade, že potrebujete právnu pomoc, je potrebné najprv vyplniť žiadosť, ktorá je dostupná v podateľni CPP, na internetovej stránke centra www.legalaid.sk alebo na webe ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk. Pokiaľ žiadosť nie je úplná, CPP vás vyzve na jej doplnenie a doloženie chýbajúcich dokladov. Následne na to CPP maximálne do 30 dní rozhodne o (ne)priznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci. Každé rozhodnutie však musí byť náležite odôvodnené a musí obsahovať poučenie, pričom v prípade odmietnutia môže každý žiadať o právnu pomoc rovnakej veci až o ďalších 6 mesiacov. Centrum predbežne poskytne právnu pomoc aj v prípadoch, kedy hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty. Počas predbežnej konzultácie má každý nárok na pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, základnú právnu radu (napr. ako môžem skončiť pracovný pomer, či máte nárok na bytovú náhradu a upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v mojom konkrétnom prípade. Za poskytnutie predbežnej konzultácie sa podľa zákona platí poplatok vo výške 4,5 € a jej dĺžka je maximálne jednu hodinu.

„Myslím, že najlepšie je nás navštíviť osobne, lebo vtedy vieme pomôcť asi najlepšie," pokračuje Mgr. Jesenská. "Ak dostaneme informácie o nejakom spore napr. poštou, tie nemusia byť vždy úplné, a potom ani naše rady nemusia odzrkadľovať skutočnosť. My sme aj čiastočne sprostredkovateľský orgán zabezpečujúci právnu pomoc pre ľudí aj tým spôsobom, že vieme určovať aj advokátov. Zatiaľ síce máme pomerne úzko zameraný okruh činnosti a nie všetci ľudia sa môžu so svojimi problémami dostať k právnej pomoci. Pripravuje sa už novelizácia zákona, podľa ktorého by sa naša pôsobnosť mala rozšíriť aj na ďalšie oblasti práva, čo by mohlo byť realitou už od budúceho roka. Niekedy si aj povzdychneme, že je škoda, že sem napr. neprídu obe strany sporu spoločne a pri ich vzájomnej dohode by sme predišli súdnemu sporu. Párkrát sa však stalo, že keď sme vysvetlili obom stranám sporu, aká je vec, dohodli sa medzi sebou mimosúdne a my sme už neboli potrební. Ľudia často prichádzajú s mylnými informáciami, aké majú zabezpečené práva a nároky a do reality sa dostanú až po našom usmernení. Možno ich trochu mýli to, čo vidia v televízii a myslia si, že to tak môže byť aj u nich."

Poverená šéfka CPP si spomenula na prípad neplatnosti záložnej zmluvy pri predaji rodinného domu v okrese Košice-okolie. „Tam už reálne hrozilo, že ľudia prídu o strechu nad hlavou. Uzavreli veľmi nevýhodnú zmluvu s nebankovkou, kvôli pár tisícom eur by prišli o dom v niekoľkonásobnej hodnote. Urobili sme viaceré právne kroky, napokon sa nám podarilo, že dom bol opäť podľa práva prepísaný na nich. Žiaľ, ľudia si často berú pôžičky, ručia nehnuteľnosťami v značne vyššej hodnote, a keď majú problém so splátkami, prídu o dom. Ak sem už prídu mladí ľudia, musia mať naozaj veľký problém. Je to väčšinou v prípadoch, ak im jeden alebo žiaden z rodičov dostatočne neprispieva na výživné, resp. sa o nich vôbec nestarajú. Tie prípady sú niekedy naozaj veľmi smutné. Naše súdy síce vedia určiť výšku výživného, horšie je to už s tým vymáhaním."

Zatiaľ vraj nemali žiadneho klienta, ktorý sa im išiel sťažovať, že aj napriek ich právnej pomoci neuspel na súde. Vždy sa ich vopred snažia upozorniť, že ich spor asi nedopadne dobre. Nikdy to nie je tak, že oni klientov presvedčia, že vďaka nim vyhrá. „Ľudia sa skôr zlostia na začiatku sporu, keď im povieme, že ich predstavy sa nezhodujú s tým, čo je v zákone," vraví Mgr. Jesenská. "Ale zatiaľ to bolo v medziach normy. Nijaké vyhrážky sme aj napriek ich hnevu a sklamania nezaznamenali. Nie vždy sa síce darí vyriešiť problém len úsmevom, niekedy zažívame aj slzy poškodených, no väčšinou klienti pochopia, že im chceme pomôcť. Občas sa k nám prídu aj spýtať, či im aj my nepožičiame peniaze. Lenže toto my z pochopiteľných príčin nerobíme."

Hoci pracovníčky CPP väčšinou neriešia práve veselé prípady, vždy im dobre padne, ak si na nich spomenú klienti a tí im potom prídu poďakovať za ich rady a zastupovanie na súdoch. Občas sa dokonca stane, že im osladia život aj nejakou čokoládou a bonboniérou. „Tí ľudia sú veľmi vďační, že im pomôžeme. Na to sme tu. Je to naša práca, aby sme pomáhali ľuďom zo sociálne slabších pomerov, ktorí by sa bez našej pomoci zrejme nedomohli svojich práv. Berieme to síce profesionálne, no vždy nás poteší každý úspech, lebo nám práca dáva takto svoj zmysel. Naposledy to bolo v prípade mladej ženy, ktorej sa aj vďaka nám podarilo uspieť na súde o neplatnosť výpovede. Bola veľmi rada a zo srdca nám ďakovala," dodala Mgr. Jesenská.

V čom CPP poskytne právnu pomoc?

V občianskoprávnych veciach:
* Ochrana osobnosti - napr. život, zdravie, česť, dôstojnosť, súkromie, prejavy osobnej povahy
* Právne úkony, zastupovanie
* Vecné práva - vlastnícke právo, držba, záložné, zádržné právo, vecné bremená
* Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
* Dedenie - zo závetu, zo zákona, dedičské vyrovnanie
* Záväzkové právo - rôzne zmluvné typy použiteľné pre širokú oblasť práva (kúpa nehnuteľnosti, nájomná, poistná zmluva, pôžička, vypožičanie, zmluva o dielo a i.)
* Ochrana spotrebiteľa

V rodinnoprávnych veciach:
* Manželstvo - rozvod, určenie neplatnosti manželstva
* Vyživovacia povinnosť - medzi manželmi, rodičmi a deťmi, ostatnými príbuznými
* Náhradná starostlivosť, určenie otcovstva

V pracovnoprávnych veciach:
* Pracovnoprávny vzťah - medzi zamestnancom a zamestnávateľom
* Zodpovednosť za škodu vzniknutú v pracovnoprávnych vzťahoch
* Neplatnosť skončenia pracovnoprávneho pomeru

V cezhraničných sporoch aj v obchodnoprávnych veciach:
* Ide predovšetkým o majetkové postavenie podnikateľov a ich obchodné vzťahy. Pokiaľ ide o vnútroštátne spory týkajúce sa obchodnoprávnych vecí, tak tie do pôsobnosti Centra nepatria.

Vo veciach týkajúcich sa poskytnutia azylu

jsv


Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 2. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 3. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 4. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu
 5. Slovenský orloj – svetová atrakcia
 6. Predplaťte si SME.sk s garanciou vrátenia peňazí
 7. Kanceláriám ešte neodzvonilo
 8. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér
 9. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých?
 10. Tam, kde sa ľahko verí na zázraky
 1. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 2. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 3. Vystúpte z radu, postavte si moderný dom podľa seba
 4. Slováci ochutnali vegánske bagety. Chutili im?
 5. Poznáme slovenské cesty s najkrajším výhľadom!
 6. Schodolez pre imobilných - Viete ako sa testuje?
 7. Mototechna tento rok predala už vyše 8 tisíc zánovných áut
 8. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 9. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte
 10. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet
 1. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 8 482
 2. Mikroplasty sú v produktoch každodennej potreby. V ktorých? 8 041
 3. Slovenský orloj – svetová atrakcia 7 685
 4. Radosť zachytiť tieto krásne krivky 4 328
 5. Zodpovedné investovanie praje budúcnosti a je fér 3 373
 6. 5 tipov, ako si užiť jeseň v Bratislave a okolí 2 975
 7. Zateplenie šikmej strechy PUR penou či minerálnou vlnou? 2 703
 8. Volkswagen na IAA v Mníchove predstavil koncept elektromobilu 2 267
 9. Uznávané štúdio oživilo zanedbané štvrte. Prišlo do Bratislavy 1 825
 10. Takto dokážu aj vaše peniaze zlepšiť život na našej planéte 1 630
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Opatrenia sa sprísňujú. Kde a ako, prezradí covid automat.


1 h
Ukradnutý a nájdený renault.

Našli ho na Kostolianskej ulici.


6 h
Po ceste viedli aj cyklistické preteky Okolo Slovenska.

Kontrolór sa obrátil na mestskú políciu.


a 1 ďalší 18. sep
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Sofia vo svojom štúdiu, v ktorom vznikajú nové piesne.

Predtým bol punkerom Vrabcom, dnes je Sofiou. Až teraz som to ja, hovorí


17. sep
Minister Matovič.

Kollárova strana by prípadne mohla prísť len o SIS.


9 h
Juraj Sagan (vpravo) s bratom Petrom.

Budúcnosť Juraja Sagana nie je známa.


a 1 ďalší 5 h

August býva vrchol uhorkovej sezóny. Je to síce nuda, ale aspoň sa nič nemôže pokaziť. Tento uplynulý bol výnimkou.


Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu