Korzár logo Korzár Košice
Nedeľa, 26. marec, 2023 | Meniny má Emanuel

Niekedy prídu obe strany spolu a dohodou predídu súdnemu sporu

Stalo sa vám niekedy, že ste potrebovali pomoc právnika, lebo sa vám v niečom stala nejaká nespravodlivosť? Zároveň ste teraz ako nezamestnaný bez peňazí alebo si zo svojho príjmu pod hranicou 1,4-násobku životného minima nemôžete dovoliť zaplatiť drahého

Centrum právnej pomoci má oddnes celoslovenské Call centrum v Leviciach.Centrum právnej pomoci má oddnes celoslovenské Call centrum v Leviciach. (Zdroj: Ilustr. Veronika Janušková)

advokáta? Tak práve pre vás začalo v Košiciach 1. januára 2006 svoju činnosť Centrum právnej pomoci (CPP). Sídli na 1. poschodí budovy Štátnych lesov na Moyzesovej 18 a úradné hodiny sú každý pondelok a stredu od 8.00 - 15.00 hod. Vo štvrtok do 16.00 hod. funguje podateľna.

Centrum právnej pomoci je rozpočtová organizácia patriaca pod ministerstvo spravodlivosti, ktorá má niekoľko kancelárií v rámci Slovenska a pár konzultačných pracovísk, napr. aj v Moldave nad Bodvou. Ešte predtým, než toto centrum navštívite, by ste si mali uvedomiť, že by ste tam zbytočne merali cestu s akýmikoľvek podnetmi v rámci sociálneho zabezpečenia, čo napr. zahŕňa aj rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach, príspevkoch a dôchodkoch, pri podávaní trestných oznámení, zastupovanie v trestnom konaní alebo pri vybavovaní náležitostí týkajúcimi sa občianstva, pasov alebo trvalého pobytu. V košickej kancelárii sú klientom k dispozícii štyri právničky a dve pracovníčky prvého kontaktu. Keďže mnohé prípady sú viac než komplikované a pracovníčky zhruba každý druhý deň chodia aj na súdne pojednávania po celom východe, bežne sa stáva, že si spisy potrebné na naštudovanie nosia aj domov.

„Od januára tohto roka prijala naša kancelária 170 žiadostí, 33 z nich bolo takých, aby sme zastupovali klientov na základe ustanovenia súdom," dozvedeli sme sa od poverenej vedúcej kancelárie Právnej pomoci v Košiciach Mgr. Jany Jesenskej. "Doteraz sme priznali právnu pomoc 143, vo zvyšných prípadoch sme ju buď odmietli alebo zastavili. Najčastejšie sú to rôzne rodinné spory o výživné, určovanie otcovstva alebo zverenie detí. Z občianskeho práva sú to najmä rôzne majetkovo-právne spory o vlastníctvo nehnuteľností, spory susedov napr. aj o to, kde dal ten druhý plot. Každému klientovi sa snažíme pomôcť pri jeho probléme, ak sa to nedá, vypočujeme ho v rámci našich časových možností a potom ho nasmeruje tam, kde by mu mohli pomôcť. Podľa našej štatistiky je vyše polovica prípadov z občianskeho práva, asi tretina patrí medzi rodinné záležitosti a zvyšok sú pracovno-právne spory. Od vzniku kancelárie sme mali 1 753 žiadostí o poskytnutie právnej pomoci, všetky sú zaznamenané v našej databáze. Veková štruktúra je rôznorodá, tak isto je to aj v prípade vzdelania žiadateľov."

Ak sa chcete stať klientmi CPP, musíte spĺňať tri základné podmienky. Podvádzať neodporúčame, lebo ak po posúdení tejto žiadosti vyjde najavo, že nespĺňate podmienky na priznanie nároku na poskytovanie právnej pomoci, môže vám centrum dodatočne vyúčtovať trovy konania vo výške určenej vyhláškou o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Prvou podmienkou je nachádzať sa v stave materiálnej núdze a v nej ja každý, koho príjem nedosahuje 1,4-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (259,53 €) a zároveň si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom. Za príjem sa považuje čistý príjem po odpočítaní zákonného poistného (zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti). Tento stav musíte v CPP riadne preukázať dokladmi napr. od zamestnávateľa, zo Sociálnej poisťovne alebo z pošty.

Pri hodnotení príjmovej situácie sa spoločne posudzuje aj príjem manžela/ky a nezaopatreného dieťaťa. Stav materiálnej núdze pritom musíte spĺňať počas celého konania a v prípade zlepšenia finančných možností musíte CPP písomne oznámiť do 8 dní. Ďalšou podmienkou je podľa Mgr. Jesenskej to, aby nešlo o zrejmú bezúspešnosť sporu. Túto skutočnosť posudzujú právnici Centra pričom vychádzajú z hodnotenia dôkazov, ktoré predložíte. A poslednou podmienkou je to, aby hodnota sporu presiahla výšku minimálnej mzdy, čo je momentálne 317 €. Toto sa však nevyžaduje v prípadoch, kedy sa hodnota sporu nedá určiť - napr. v konaní o úpravu styku s maloletým dieťaťom, v konaní o určenie výživného, v konaní o ochranu osobnosti, rozvod manželstva, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a iné.

V prípade, že potrebujete právnu pomoc, je potrebné najprv vyplniť žiadosť, ktorá je dostupná v podateľni CPP, na internetovej stránke centra www.legalaid.sk alebo na webe ministerstva spravodlivosti www.justice.gov.sk. Pokiaľ žiadosť nie je úplná, CPP vás vyzve na jej doplnenie a doloženie chýbajúcich dokladov. Následne na to CPP maximálne do 30 dní rozhodne o (ne)priznaní nároku na poskytovanie právnej pomoci. Každé rozhodnutie však musí byť náležite odôvodnené a musí obsahovať poučenie, pričom v prípade odmietnutia môže každý žiadať o právnu pomoc rovnakej veci až o ďalších 6 mesiacov. Centrum predbežne poskytne právnu pomoc aj v prípadoch, kedy hrozí nebezpečenstvo zmeškania lehoty. Počas predbežnej konzultácie má každý nárok na pomoc pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, základnú právnu radu (napr. ako môžem skončiť pracovný pomer, či máte nárok na bytovú náhradu a upozornenie na nebezpečenstvo zmeškania lehoty v mojom konkrétnom prípade. Za poskytnutie predbežnej konzultácie sa podľa zákona platí poplatok vo výške 4,5 € a jej dĺžka je maximálne jednu hodinu.

„Myslím, že najlepšie je nás navštíviť osobne, lebo vtedy vieme pomôcť asi najlepšie," pokračuje Mgr. Jesenská. "Ak dostaneme informácie o nejakom spore napr. poštou, tie nemusia byť vždy úplné, a potom ani naše rady nemusia odzrkadľovať skutočnosť. My sme aj čiastočne sprostredkovateľský orgán zabezpečujúci právnu pomoc pre ľudí aj tým spôsobom, že vieme určovať aj advokátov. Zatiaľ síce máme pomerne úzko zameraný okruh činnosti a nie všetci ľudia sa môžu so svojimi problémami dostať k právnej pomoci. Pripravuje sa už novelizácia zákona, podľa ktorého by sa naša pôsobnosť mala rozšíriť aj na ďalšie oblasti práva, čo by mohlo byť realitou už od budúceho roka. Niekedy si aj povzdychneme, že je škoda, že sem napr. neprídu obe strany sporu spoločne a pri ich vzájomnej dohode by sme predišli súdnemu sporu. Párkrát sa však stalo, že keď sme vysvetlili obom stranám sporu, aká je vec, dohodli sa medzi sebou mimosúdne a my sme už neboli potrební. Ľudia často prichádzajú s mylnými informáciami, aké majú zabezpečené práva a nároky a do reality sa dostanú až po našom usmernení. Možno ich trochu mýli to, čo vidia v televízii a myslia si, že to tak môže byť aj u nich."

Poverená šéfka CPP si spomenula na prípad neplatnosti záložnej zmluvy pri predaji rodinného domu v okrese Košice-okolie. „Tam už reálne hrozilo, že ľudia prídu o strechu nad hlavou. Uzavreli veľmi nevýhodnú zmluvu s nebankovkou, kvôli pár tisícom eur by prišli o dom v niekoľkonásobnej hodnote. Urobili sme viaceré právne kroky, napokon sa nám podarilo, že dom bol opäť podľa práva prepísaný na nich. Žiaľ, ľudia si často berú pôžičky, ručia nehnuteľnosťami v značne vyššej hodnote, a keď majú problém so splátkami, prídu o dom. Ak sem už prídu mladí ľudia, musia mať naozaj veľký problém. Je to väčšinou v prípadoch, ak im jeden alebo žiaden z rodičov dostatočne neprispieva na výživné, resp. sa o nich vôbec nestarajú. Tie prípady sú niekedy naozaj veľmi smutné. Naše súdy síce vedia určiť výšku výživného, horšie je to už s tým vymáhaním."

Zatiaľ vraj nemali žiadneho klienta, ktorý sa im išiel sťažovať, že aj napriek ich právnej pomoci neuspel na súde. Vždy sa ich vopred snažia upozorniť, že ich spor asi nedopadne dobre. Nikdy to nie je tak, že oni klientov presvedčia, že vďaka nim vyhrá. „Ľudia sa skôr zlostia na začiatku sporu, keď im povieme, že ich predstavy sa nezhodujú s tým, čo je v zákone," vraví Mgr. Jesenská. "Ale zatiaľ to bolo v medziach normy. Nijaké vyhrážky sme aj napriek ich hnevu a sklamania nezaznamenali. Nie vždy sa síce darí vyriešiť problém len úsmevom, niekedy zažívame aj slzy poškodených, no väčšinou klienti pochopia, že im chceme pomôcť. Občas sa k nám prídu aj spýtať, či im aj my nepožičiame peniaze. Lenže toto my z pochopiteľných príčin nerobíme."

Hoci pracovníčky CPP väčšinou neriešia práve veselé prípady, vždy im dobre padne, ak si na nich spomenú klienti a tí im potom prídu poďakovať za ich rady a zastupovanie na súdoch. Občas sa dokonca stane, že im osladia život aj nejakou čokoládou a bonboniérou. „Tí ľudia sú veľmi vďační, že im pomôžeme. Na to sme tu. Je to naša práca, aby sme pomáhali ľuďom zo sociálne slabších pomerov, ktorí by sa bez našej pomoci zrejme nedomohli svojich práv. Berieme to síce profesionálne, no vždy nás poteší každý úspech, lebo nám práca dáva takto svoj zmysel. Naposledy to bolo v prípade mladej ženy, ktorej sa aj vďaka nám podarilo uspieť na súde o neplatnosť výpovede. Bola veľmi rada a zo srdca nám ďakovala," dodala Mgr. Jesenská.

V čom CPP poskytne právnu pomoc?

V občianskoprávnych veciach:
* Ochrana osobnosti - napr. život, zdravie, česť, dôstojnosť, súkromie, prejavy osobnej povahy
* Právne úkony, zastupovanie
* Vecné práva - vlastnícke právo, držba, záložné, zádržné právo, vecné bremená
* Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
* Dedenie - zo závetu, zo zákona, dedičské vyrovnanie
* Záväzkové právo - rôzne zmluvné typy použiteľné pre širokú oblasť práva (kúpa nehnuteľnosti, nájomná, poistná zmluva, pôžička, vypožičanie, zmluva o dielo a i.)
* Ochrana spotrebiteľa

V rodinnoprávnych veciach:
* Manželstvo - rozvod, určenie neplatnosti manželstva
* Vyživovacia povinnosť - medzi manželmi, rodičmi a deťmi, ostatnými príbuznými
* Náhradná starostlivosť, určenie otcovstva

V pracovnoprávnych veciach:
* Pracovnoprávny vzťah - medzi zamestnancom a zamestnávateľom
* Zodpovednosť za škodu vzniknutú v pracovnoprávnych vzťahoch
* Neplatnosť skončenia pracovnoprávneho pomeru

V cezhraničných sporoch aj v obchodnoprávnych veciach:
* Ide predovšetkým o majetkové postavenie podnikateľov a ich obchodné vzťahy. Pokiaľ ide o vnútroštátne spory týkajúce sa obchodnoprávnych vecí, tak tie do pôsobnosti Centra nepatria.

Vo veciach týkajúcich sa poskytnutia azylu

jsv


Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve
 2. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá
 3. Prvá banka spustila pravidelné investovanie do ETF fondov
 4. Dostupný elektromobil podľa Volkswagenu? Privítajte ID.2all!
 5. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz
 6. Developer ITB pomáha naplniť túžbu po vlastnom bývaní
 7. Ako môžu elektromobily znížiť náklady vašej firmy?
 8. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife
 1. Domáca verzia známych keksov vám zachutí na prvé zahryznutie
 2. Sodastream sa mení
 3. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve
 4. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá
 5. Marec, poberaj sa, starec - do dôchodku na úrovni
 6. Už 110 rokov súčasťou každej domácnosti. ALPA oslavuje jubileum
 7. Lekárka z Ameriky: Kvalita medicíny v Šaci na mňa zapôsobila
 8. Výšku finančných darov zvolili zákazníci Tesca vo Zvolene
 1. Stáli pred krachom. Firmy prezrádzajú recept na prežitie kríz 8 614
 2. Vyvýšené záhony ako novodobý trend v záhradkárstve 6 226
 3. Jazdiť v lete na saniach? Na Madeire vám ukážu, že sa to dá 5 654
 4. Okuliarové šošovky ZEISS SmartLife 4 595
 5. Amazon v Seredi dáva veciam druhý život 2 690
 6. Náš mobil môžu ovládať na diaľku, ale dá sa tomu zabrániť 2 589
 7. V malej obci na Kysuciach vyučujú s modernými technológiami 2 569
 8. Doba nízkych úrokov je späť. Garantovaná hypotéka 1,49% 1 556

Blogy SME

 1. Ivan Čáni: Chcem byť poslancom slovenského parlamentu.
 2. Ján Šeďo: Také typické, našské, alebo prečo onemela učiteľka a my tiež.
 3. Marian Letko: Geneticki sprostí a otupjevjení. Asi sme skutočne takí
 4. Radovan Čipka: Rozhodnutie, ktoré budem možno ľutovať, zverejňujem Prológ
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody
 6. Martin Šuraba: Mačka, ktorá zachránila knihy
 7. Zuzana Foltýnová: Sen v sne, AI alebo Všetko, všade, naraz
 8. Miro Jankes: Marcové obrázky (2023)
 1. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 11 995
 2. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 9 101
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 9 064
 4. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 760
 5. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 5 981
 6. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 4 353
 7. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 274
 8. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 3 194
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

O triumfe Slovenska rozhodli už v prvom polčase Mak a Haraslín.


Sportnet a 1 ďalší 1 h
Ilustračná snímka

Makléri hovoria aj o tom, na čom si dať pozor pri kúpe bytu.


24. mar
Nataša Holinová

Puškárovým kamarátom akoby prekážalo len to, že ich namočil.


5 h
Potápačky henjo z ostrova Čedžu, 1953

O morských ženách vyšla pútavá kniha.


22. mar

Blogy SME

 1. Ivan Čáni: Chcem byť poslancom slovenského parlamentu.
 2. Ján Šeďo: Také typické, našské, alebo prečo onemela učiteľka a my tiež.
 3. Marian Letko: Geneticki sprostí a otupjevjení. Asi sme skutočne takí
 4. Radovan Čipka: Rozhodnutie, ktoré budem možno ľutovať, zverejňujem Prológ
 5. Ľudmila Križanovská: Ťažký život bratislavského taxikára. Aj takíto ľudia chodia na ,,mierové" pochody
 6. Martin Šuraba: Mačka, ktorá zachránila knihy
 7. Zuzana Foltýnová: Sen v sne, AI alebo Všetko, všade, naraz
 8. Miro Jankes: Marcové obrázky (2023)
 1. Ján Valchár: Rusko sa opevňuje, 1.500 nových ruských tankov na ceste 11 995
 2. Radko Mačuha: V Moskve nie je všetko s kostolným poriadkom. 9 101
 3. Ivan Bošňák: Menej Agresivity a viac Analytiky pani Kovačič Hanzelová 9 064
 4. Martin Kugla: Nenechajte Valla zničiť Petržalku! 6 760
 5. Magdaléna Cifrová: Rozdielna emočná výbava chlapcov a smutná prognóza nedostatku učiteľov 5 981
 6. Michal Porubän: Desatoro Maroša Žilinku 4 353
 7. Radovan Čipka: Podceňujeme intelekt tých, čo píšu "pekný chlapi" 3 274
 8. Ján Valchár: Gáaga! Gáaga! (plus ruský útok na Avdijivku) 3 194
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 2. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
 3. Jiří Ščobák: Chcete od Hegera krev?
 4. Jiří Ščobák: Jak vykrmit akvárium?
 5. Jiří Ščobák: Ako zdaniť dividendy z akcií a ETF? Ako konkrétne vyplniť daňové priznanie?
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 57. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 1/2 (1989)
 7. Jiří Ščobák: Recenze služby: Tři roky se Slovnaftbajkem (aneb Bratislava bez auta a električenky)
 8. Monika Nagyova: Máte v okolí ľudí posadnutých upratovaním? Niet im pomoci.

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu