Korzár logo Korzár Košice
Štvrtok, 3. december, 2020 | Meniny má OldrichKrížovkyKrížovky
PROBAČNEJ A MEDIAČNEJ ČINNOSTI SA JUDR. MIROSLAV CAPULIČ VENUJE UŽ VYŠE OSEM ROKOV

Niektorí sa pred ním bozkajú, iní odchádzajú ruka v ruke

Začiatkom roka 2004 začali na väčšine slovenských súdov pôsobiť tzv. probační a mediační úradníci. Snahou ministerstva spravodlivosti bolo ich pomocou posilniť práva ľudí poškodených trestnými činmi, pomáhať pri resocializácii páchateľov, ich návratu do s

JUDr. Capulič sa probácii a mediácii venuje od roku 2004JUDr. Capulič sa probácii a mediácii venuje od roku 2004 (Zdroj: Róbert Bejda)

poločnosti a zároveň pôsobiť výchovne voči celej spoločnosti. Niekoľko probačných a mediačných úradníkov pracuje aj v košickom justičnom paláci. V jeho kancelárii sme navštívili JUDr. Miroslava Capuliča, pôsobiaceho na Okresnom súde Košice II.

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené strany v trestných veciach pomocou probačného a mediačného úradníka riešia spor, ktorý vznikol z ich vzťahu. Je to neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov mimosúdnym konaním, ktorý všetkých zúčastnených vedie k tomu, aby vedeli kontrolovať svoje emócie, a tým aj priebeh celého konfliktu.

"Snahou mediácie je odbremeniť súdy a prokuratúru od časti prípadov," vysvetľuje JUDr. Capulič. "Samozrejme, nie od vrážd či inej násilnej, drogovej alebo ekonomickej kriminality. Väčšinou sa mediácia uplatňuje pri prečinoch, ktorých horná hranica trestnej sadzby nepresahuje 5 rokov. Obvykle sú to nedbanlivostné prečiny, ako sú dopravné nehody a z nich vyplývajúce ublíženia na zdraví. Pravda, okrem tých, kde asistoval alkohol alebo je následkom nehody smrť." Mediáciou sa môže riešiť aj nebezpečné vyhrážanie, drobné krádeže, podvody, sprenevery, porušenie domovej slobody a pod.

Probačný a mediačný (PaM) úradník slúži ako komunikačný most medzi sporiacimi sa stranami. Navrhuje riešenia o forme náhrady škody spôsobenej trestným činom. Zabezpečuje rovnaký priestor pre vyjadrenie dotknutých strán, usmerňuje komunikáciu medzi nimi a vytvára pre obe strany rovnocenné vyvážené prostredie. Vyvíja teda činnosť smerujúcu k urovnaniu konfliktného stavu. PaM je nestranný, neovplyvňuje svojimi názormi účastníkov mediačného konania, pretože sú to práve strany, ktoré, pokiaľ k tomu smeruje ich vôľa, sa majú sami medzi sebou dohovoriť a dohodnúť o spôsobe náhrady škody, o satisfakcii a o zmierení.

"Základným predpokladom mediácie je vôľa a ochota sporných strán, aktívne hľadať spôsob jeho riešenia a urovnania. Touto cestou sa môžu, za pomoci nestranného sprostredkovateľa vyhnúť konaniu pred súdom. Cieľom mediácie je dosiahnutie dohody, ktorá je pre obidve strany prijateľná a jej uzatvorením sa stáva pre zúčastnené strany záväzná. Dohoda o riešení sporu mediáciou má písomnú formu, no nie je vylúčené ani jej nahradenie a to vyhlásením zúčastnených osôb." JUDr. Capulič sa tejto činnosti venuje od roku 2004. Dovtedy pôsobil najmä v radoch polície, ktorej zasvätil 30 rokov profesionálneho života. Keď vnútorne cítil, že potrebuje zmenu a odišiel do civilu, bol práve vo funkcii riaditeľa hraničnej a cudzineckej polície.

Skryť Vypnúť reklamu

Počet mediácií stúpa

"Podnet k mediácii môže dať prokurátor, sudca, ale aj samotný obvinený. Súhlas k tomu, aby sa tento proces začal, však musí dať aj poškodený. Jednou z podmienok je aj to, aby obvinený vinu priznal, oľutoval a dobrovoľne uhradil škodu, ktorú spôsobil." Tiež musí zaplatiť stanovený poplatok na všeobecne prospešné účely, ktorý mu určí PaM. Napríklad na zdravotníctvo, nejakej neziskovej nadácii či miestnemu úradu. Ak obvinený všetky tieto podmienky splní a poškodený potvrdí, že mu bola škoda uhradená, obaja podpíšu tzv. dohodu o zmieri. Na základe toho dá PaM návrh na zastavenie trestného stíhania prokurátorovi alebo sudcovi a ten trestné stíhanie zastaví.

Keďže sa na obvineného potom hľadí, ako by nebol odsúdený, táto forma ukončenia stíhania má svoje výhody. No nie každý prípad sa automaticky rieši mediáciou. Je na prokurátorovi či sudcovi, koho k PaM pošle a koho nie. Pri dopravnej nehode je napríklad priťažujúcou a mediáciu sťažujúcou okolnosťou karta vodiča s hromadou záznamov o pokutách. U zlodeja zas fakt, že kradol opakovane. Pri riešení dopravnej nehody mediáciou je výhodou, že "hriešnik" o svoj vodičák nepríde.

"Počet mediácií z roka na rok stúpa a všeobecne závisí od toho, aká je spolupráca PaM s príslušnou prokuratúrou a súdom," vysvetľuje JUDr. Capulič, ktorý sa na nedostatok práce sťažovať nemôže. "Doteraz som mal asi 250 prípadov, ktoré by inak musel Okresný súd Košice II pojednávať. Mojou snahou je viesť mediáciu tak, aby obe strany sporu odchádzali spokojné. Neraz sa stane, že ak šlo o manželov, medzi ktorými vypukol nejaký konflikt, na môj návrh si na znak udobrenia ešte tu, v mojej kancelárii, dajú pusu." Alebo po jej opustení odchádzajú, držiac sa za ruky.

"Spomínam si na prípad, keď bol 17-ročný syn stíhaný za nebezpečné vyhrážanie," siahol JUDr. Capulič do pamäti. "Obeťou bola jeho mama, od ktorej chcel peniaze na drogy. Prokurátor ich poslal ku mne. Mladík vysvetlil, prečo to urobil a mame sa ospravedlnil. Na to som mu povedal, aby ju pobozkal, čo urobil. Na druhý deň prišla mama za mnou a so slzami v očiach mi ďakovala. Vraj to bolo po prvý raz za 17 rokov, čo ju syn pobozkal..."

Skryť Vypnúť reklamu

Šanca na nápravu

Aj probácia je pre laika nový pojem. Rozumie sa ňou vykonávanie kontroly, dohľadu nad obvineným, obžalovaným alebo odsúdeným, ako aj individuálna pomoc páchateľovi a pôsobenie na neho, aby viedol riadny život. Hlavným cieľom probácie je zvýšiť výchovný efekt tak, aby sa znížilo riziko recidívy, opakovaného páchania trestnej činnosti.

Recidíva trestných činov je závažným problémom spoločnosti. Kým prijatá zásada trikrát a dosť vytvára jeden z predpokladov znižovania recidívy svojou tvrdosťou, probácia poskytuje obvinenému, obžalovanému a odsúdenému možnosti nápravy. "Jej zmysel je aj v tom, aby sa človek stal aktívnym subjektom pri odstraňovaní následkov, ktoré spôsobil svojím nezákonným správaním nielen vo vzťahu k obetiam trestných činov a spoločnosti, ale aj vo vzťahu k sebe samému. Cieľom je, aby sa poučil zo svojich chýb a ľudsky vyzrel. Laicky povedané, aby sekal dobrotu," vraví JUDr. Capulič s úsmevom.

Probačný úradník zabezpečuje kontrolu nad obvineným či odsúdeným v súvislosti s jemu uloženými povinnosťami a obmedzeniami. Tento dohľad môže vykonávať osobnou účasťou v kancelárii, na súde, v teréne, pri realizácii trestu povinnej práce či domáceho väzenia, tiež v škole alebo zariadení, kde má obvinený či odsúdený vykonávať sociálny výcvik. "Ak probácia neplní svoj účel, teda že obvinený alebo odsúdený neplní stanovené podmienky, probačný úradník spracuje správu pre prokurátora alebo sudcu a podá návrh na premenu 'podmienky' na výkon trestu odňatia slobody. Stane sa tak napríklad vtedy, ak ku mne 'klient' nechodí, zmenil a mne nenahlásil novú adresu svojho pobytu, či sa vyhýba prácam v rámci verejnoprospešnej činnosti."

Probačný dohľad sa ukladá pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúcom tri roky. Pri určení probačného dohľadu ustanoví súd skúšobnú dobu na dobu jedného až päť rokov a zároveň uloží obmedzenia alebo povinnosti, ktoré sú súčasťou probačného dohľadu. Môže byť súčasťou podmienečného zastavenia trestného stíhania, podmienečného upustenia od potrestania či podmienečného odkladu výkonu trestu. Probačným dohľadom sa môže nahradiť peňažný trest, ale aj väzba. Často sa využíva pri podmienečnom prepustení z výkonu trestu, keď má odsúdený za sebou (v závislosti na paragrafe) jeho polovicu či tretinu). Ak spĺňa všetky podmienky, hlavne dobré hodnotenia z väzenia, zvyšok trestu strávi s probačným dohľadom na slobode. Stačí však malé "zakopnutie" a vracia sa späť...

Skryť Vypnúť reklamu

Pred prácou ušiel

Ako sme už naznačili, probačný dohľad sa nevykonáva iba od stola v kancelárii. JUDr. Capulič neraz vyráža do terénu, najmä ak má preveriť, či jeho klient dodržiava trest tzv. povinnej práce. Maximálne sa jej môže udeliť 300 hodín, ale obvykle sa dáva 100 až 200. "Odsúdení tento trest väčšinou vykonávajú v rámci verejnoprospešných prác. Buď pre miestne úrady v mieste bydliska, alebo pre neziskové organizácie. Túto prácu mu musím nájsť ja, preto s týmito úradmi a neziskovkami úzko spolupracujem. Nájdu sa aj takí hriešnici, ktorí sa povinnej práci vyhýbajú. Trest ich neminie. Za každé dve vymeškané hodiny práce je náhradou jeden deň straty slobody.

"Počet mojich probačných prípadov kolíše. V súčasnosti ich mám 'živých' asi 90," vraví JUDr. Capulič. "Niektoré sú čerstvé, iné sú u mňa dva, tri alebo až päť rokov, teda po celú dobu plynutia dohľadu. Na môj návrh, ak sa obvinený či odsúdený osvedčil, môžem dať návrh aj na jej skrátenie. Odhadujem, že doteraz som mal vyše tri stovky prípadov. A každý je svojím spôsobom iný."

Z tých, ktoré skončili inak ako pozitívnou správou sudcovi, že sa odsúdený v rámci probačného dohľadu osvedčil, si JUDr. Capulič pamätá na mladíka z Lunika IX, ktorý dostal trest povinnej práce v trvaní 200 hodín. Myslím, že to bolo za podvody. "Pracovať na Miestnom úrade na Sídlisku KVP vydržal iba 12 hodín. Potom odcestoval do Anglicka a viac sa neozval. Predsedovi senátu som preto poslal návrh na premenu podmienky na ostrú basu." Iný prípad porušenia dohľadu, na ktorý si JUDr. Capulič spomenul, sa týkal Košičana, ktorý sa v čase, keď mal sekať dobrotu, dopustil znásilnenia v Martine.


Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 2. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. METROPOLIS prináša mestské bývanie vo vysokom štandarde
 5. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 6. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 7. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 8. Aj matematika sa dá skrotiť
 9. Tip na náhradu za rúško: Kvalitný nákrčník ochráni aj pred zimou
 10. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 1. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 2. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 3. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 4. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 5. Detský čaj COOP Jednoty získal unikátne medzinárodné ocenenie
 6. FMMR svojím výskumom reaguje na aktuálne živé témy
 7. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 8. Vianočné vydanie magazínu SME Ženy
 9. Novinka medzi prefabrikátmi
 10. Virtuálne prechádzky ako pomoc turistom pri orientácií
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 16 849
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 403
 3. Aká je chémia vôní 12 525
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 10 910
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 380
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 903
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 637
 8. Bývanie v meste predlžuje život 8 278
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 7 784
 10. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 6 364
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Škola cez počítač: Žiaci sa zatajujú, učitelia nemajú kontrolu

Rodičov to stojí nemálo peňazí. Župa už ide dávať študentom notebooky.

Výročie výbuchu bytovky Mukačevská 7 v Prešove

Správca vybuchnutej bytovky v Prešove spomína na okamihy hrôzy

Chceme sa tam vrátiť, vraví.

Mojmír Květoň na Mukačevskej 7 v Prešove rok po výbuchu.
Vianočné trhy vytvárajú atmosféru vo väčšine slovenských miest.
Vpravo Volodymyr, vedľa neho jeho advokátka. Eskorta ho odvádza do väznice.
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Jaroslav Haščák.
Dobré ráno

Dobré ráno: Po Haščákovi môže prísť na rad Fico

Haščákovi hrozí 20 rokov za mrežami.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

S Haščákom v pyžame

Keby zaspieval, zničí nielen milovníka koly, ale aj povesť bývalých reformných strán.

Peter Schutz
Petra Vlhová (vľavo) a Veronika Velez-Zuzulová.

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop