Korzár logo Korzár Košice
Piatok, 28. január, 2022 | Meniny má Alfonz

Predstavujeme kandidátov na starostov: Ako chcú riešiť problémy Jazera

Jazerčania si najviac ťažkajú na dopravnú situáciu. Uvítali by aj zatraktívnenie rekreačnej lokality.

(Zdroj: rosa)

Jazerčania si najviac ťažkajú na zložitú dopravnú situáciu. Počas špičky sa na Slaneckej vytvárajú kolóny a doprava z a do mesta trvá podstatne dlhšie. Obyvatelia sídliska by uvítali aj zatraktívnenie rekreačnej lokality a najmä odstránenie siníc, ktoré kúpanie počas sezóny prekazia. Rovnako ako ostatné mestské časti i tu si ľudia ťažkajú na nedostatok parkovacích miest a zlý stav chodníkov či ciest.

Miroslav Betuš, (32 r.), hasič záchranár, kandiduje za stranu TIP

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Parkovanie na sídlisku začína byť väčším problémom ako parkovanie v centre mesta, počet parkovacích miest nezodpovedá počtu bytových jednotiek. Dnes je bežné, že v niektorých rodinách sú aj dve autá. Sídlisku chýba parkovacia politika, ktorá by mala byť súčasťou jeho dopranej stratégie, mala by byť dlhodobá a záväzná pre každé ďalšie vedenie a mala by sa postupne napĺňať. Najschodnejšou cestou a riešením problému je budovanie parkovacích domov.

Skryť Vypnúť reklamu

Ďalším problémom mestskej časti je problém vandalizmu. Tento problém sa nedá úplne odstrániť, ale postupnými krokmi sa dá eliminovať. Vybudovanie nového bezpečnostného kamerového systému na území mestskej časti by malo výrazne pomôcť pri prevencii, zvyšovaní kontroly, dodržiavania poriadku na verejných priestranstvách a tiež pri odhaľovaní trestných činov.

Neposledným ale výrazným problémom mestskej časti je zdravotne na kúpanie nevyhovujúci stav vodnej plochy jazero. Je na škodu, že prírodná vodná plocha nie je využiteľná v letnom období na kúpanie. Je potrebné definitívne vyriešiť zdravotne bezrizikovú možnosť kúpania sa a tým spôsobom vytvoriť priestor pre vybudovanie športovo–rekreačného areálu s prírodným kúpaliskom, krásnou veľkou vodnou plochou a plážou s mnohými službami.

Skryť Vypnúť reklamu

Peter Buchlák, (42 r.), nezamestnaný, kandiduje ako nezávislý

Hospodárenie: V hospodárení miestneho úradu vidím určité medzery. Miestny úrad by mal efektívne využívať verejné prostriedky, nerobiť zbytočnosti, napriek tomu, že niektoré rekonštrukcie spravilo mesto, Miestny úrad by mal pretlačiť svoj názor a nedovoliť zbytočné rekonštrukcie. Napríklad Slanecká cesta, do ktorej sa investovalo približne 260 tisíc eur, napriek tomu to nepomôže vyriešiť situáciu. Tak isto na Ladožskej ulici chodník z obidvoch strán bol úplne zbytočný, aj tak sa nepoužíva a kvôli tomu je aj cesta neplnohodnotná. Chcel by som sa vyhnúť takémuto plytvaniu peňazí.

Šport : Ohľadnom nášho športového chodníka by som chcel poukázať na to, že za 25 rokov ho nikto nedokázal aspoň prepojiť okolo Hornádu. Chcel by som prepojiť Opátske, Krásnu nad Hornádom a Barcu, a aj okolo Slaneckej cesty. Chcel by som, aby sa na tom začalo pracovať.

Skryť Vypnúť reklamu

Spolupráca: V miestnom úrade sa ako občania necítime vítaní. Chcel by som vytvoriť také prostredie pre komunikáciu medzi miestnym úradom a občanmi, aby sa nikto neobával prísť na miestny úrad a požiadať o pomoc, aby miestny úrad vypočul dobré rady od občanov, zaoberal sa nimi, aby si úrad riadne plnil svoje povinnosti. Chcem byť starostom pre občanov, nie pre seba.

Marián Gál, (38 r.), pedagóg VŠ, kandiduje za koalíciu Sieť, Most-Híd

Problém 1: Poriadok s neprispôsobivými obyvateľmi a čistota na sídlisku.
Riešenie: Presadím viac hliadok mestskej polície v teréne. Pravidelne budeme kontrolovať správanie sa asociálov a čistotu na sídlisku, zabezpečíme častejší zber odpadu. Vybudujeme uzamykateľné kontajneroviská a podporíme separovaný zber odpadu. Venčoviská pre psy posunieme bližšie k ľuďom.
Problém 2: Parkoviská pre veľkých – ihriská pre menších. Podpora seniorov.

Riešenie: Rovnomerné vybudovanie parkovacích miest na sídlisku. Vybudovanie detských ihrísk, work-out ihriská, skatepark. Presadím šport na Jazere zadarmo. Zabezpečím vývarovňu pre seniorov, posilním dotácie pre kluby seniorov a budem rešpektovať ich samosprávu.

Problém 3: Jazero na kúpanie a pre všetkých ZADARMO. Materské školy pre všetky deti. Riešenie: Zabezpečím vstup na Jazero pre Jazerčanov zdarma. Vybudujeme modernú pláž so športoviskami a sociálnymi zariadeniami. Aktívne sa zasadím za vyčistenie vodnej plochy. Podporím dobudovanie siete materských škôl na sídlisku tak, aby každé dieťa na Jazere mohlo byť umiestnené do materskej škôlky.

Rastislav Jenčík, (42 r.), strojár, kandiduje ako nezávislý

Zamorené jazero toxickými sinicami. Riešenie: iniciovať stretnutie s kompetentnými inštitúciami za účelom obnovy prívodu vody z rieky Hornád do jazera a späť do Hornádu. Tento stály prietok zabezpečí okysličovanie vody a hlavne zamedzí tvorbe siníc. Ako príklad uvádzam spodnú časť jazera za hrádzou, kde sa sinice netvoria. Dosiahneme to vybudovaním potrubného systému s automatickým uzatvorením klapky. Klapka sa uzatvorí na základe impulzu zo snímača na snímanie čistoty vody namontovaného vo vzdialenosti, ktorú určí odborník alebo z miesta klapky.

Zlé hospodárenie s financiami a majetkom MČ Nad jazerom. Riešenie: 1. Zvýšiť príjmy MČ, a to najmä efektívnejším využívaním majetku MČ a zabezpečením zvýšenia príjmov z podielových daní od štátu, podporou podnikateľských aktivít. 2. Zhodnocovať, zveľaďovať a spravovať majetok MČ v súlade s platnou právnou úpravou, zásadami hospodárenia MČ prijatými zastupiteľstvom MČ. 3. Elektronickým obstarávaním tovarov a služieb maximalizovať úsporu finančných prostriedkov MČ, minimalizovať náklady na obstarávanie tovarov, služieb a prác.

Nedoriešená rekreačno–relaxačná zóna /R. R. zóna/. Riešenie: túto zónu treba brať ako celok, nie ako doteraz, len priestor pláže. R. R zóna sa rozprestiera okolo celého jazera ako aj plochy pri rieke Hornád. V tejto zóne treba dobudovať vonkajšie fitnescentrum pre všetky vekové kategórie, nainštalovať prístrešky, lavičky, smetné koše, koše na psie exkrementy, WC, kamerový systém, ktorý bude pokrývať väčšinu R. R. zóny z dôvodu bezpečnosti občanov a ochrany majetku. Čistotu v tejto lokalite treba zabezpečiť aj osvetou občanov MČ .

Anna Jenčová, (49 r.), starostka, kandiduje za Smer-SD

Na sídlisku je stále čo riešiť. Trápia nás sinice v jazere, ktoré túto sezónu úplne znemožnili kúpanie. Nájsť spôsob ich definitívnej likvidácie je ťažká úloha aj pre odborníkov. Našli sme riešenie ako ich množstvo obmedziť, stojí to však dosť peňazí. Predložili sme preto projekt a žiadosť o čerpanie financií z eurofondov. Neušli sa nám. Nevzdávame sa však a opätovne sme podali žiadosť.

Svojím spôsobom „vyššia moc“ úraduje aj pri vyriešení problému niekdajšej materskej školy na Galaktickej ulici. Chátrajúci objekt patrí súkromníkovi, s ktorým sme sa niekoľkokrát pokúšali dohodnúť na riešení, no akosi nemá ochotu. Ignoruje i rozhodnutie stavebného úradu o nariadení udržiavacích prác. Neustále podávame podnety na kompetentné orgány. Súkromné vlastníctvo je však v zmysle našich zákonov nadradené verejnému záujmu, a tak sa konečné riešenie odďaľuje.

Tretím boľavým miestom sú skrine, váľandy či sanita položené pri klasických kontajneroch. I keď Kosit pravidelne rozmiestňuje po sídlisku kontajnery na nadrozmerný odpad, niektorí občania to, čo doma nepotrebujú, vyhodia vtedy, keď im to vyhovuje. Darmo na to upozorňujeme, kritizujeme, prosíme o zmenu. Svet záujmu u nich začína a končí za dverami ich bytu. Ale čisté sídlisko chceme mať všetci...

Lenka Kovačevičová, (38 r.), projektová manažérka, kandiduje ako nezávislá

Dlhodobo neefektívne a netransparenté vedenie mestskej časti, zamestnávanie rodinných príslušníkov na úrade, či plytvanie verejných zdrojov na niekoľkotisícové odmeny sa nedá nazvať inak len ako dehonestácia verejnej inšitúcie. Ak uspejem, zavedeniem moderné efektívne riadenie založené na transparentnosti a uplatňovaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, na tom budem zakladať.

Slabý záujem o občana a dianie v mestskej časti je ďalším nedostatkom zo strany vedenia Mč Nad jazerom. Ako starostka chcem vrátiť dôveru občanov v miestny úrad. Budem sa aktívne zaujímať o občanov čo potrebujú, čím žijú a ako žijú. Aby miestny úrad bol pre nich miestom, kde sa môžu obrátiť so svojimi podnetmi, návrhmi či problémami a spoločne budeme hľadať spôsoby ako veci vyriešiť.

Nevyužitý potenciál rekreačnej oblasti Jazero a dlhodobo zlá kvality vody v jazere je problém, ktorý sa roky nabaľuje. Urobím všetko preto, aby sa Jazero stalo pýchou našej mestskej čati, atraktívnym miestom s kvalitnými službami pre všetkých Košičanov. Je nutná revitalizácia vodnej plochy v úzkej spolupráci s odborníkmi a financovaním z fondov EU (OP KŽP).

Stanislav Lábaj, (52 r.), nezamestnaný, kandiduje za JĽSS

1. V oblasti sociálnych služieb, v rámci územných možností, realizovať denný stacionár pre seniorov s odbornou starostlivosťou a finančne primeraným stravovaním z rozpočtu mestskej časti a podnikateľskej sféry.

2. V spolupráci s VÚC vyriešiť pohotovostnú lekársku službu na Poliklinike Nad Jazerom, aby bola občanom zabezpečená primeraná zdravotná starostlivosť v mieste bydliska.

3. Zrekonštruovať detské ihriská a športoviská pre rodiny s deťmi a vyčistiť jazero s cieľom zabezpečiť oddychovú zónu pre zmysluplné trávenie voľného času počas celého roka so zameraním na bezpečné a čisté sídlisko s pomocou podnikateľských subjektov a Mestskej polície.

Roman Lengyel, (40 r.), právnik, kandiduje ako nezávislý

Problémov je v našej mestskej časti viacero. Vychádzajúc z osobných stretnutí so spoluobčanmi by som predsa identifikoval tri oblasti, ktorých korektné riešenie očakáva väčšina z nich:

Nedostatočná a nepravidelná komunikácia s občanmi počas celého funkčného obdobia – na názor občanov sú reprezentanti samosprávy zvedaví spravidla len v čase pred voľbami, keď sa z občanov stávajú voliči. Jednou z mojich priorít je aktívna komunikácia so všetkými skupinami občanov, aj s podnikateľmi. Zaujímam sa o potreby všetkých obyvateľov, nechcem sa sústrediť na potreby niektorých z nich.

Transparentnosť – tento obľúbený termín mám záujem naplniť obsahom. Predovšetkým v rovine pri výbere investícií, ktoré bude mestská časť podporovať a realizovať s účasťou vlastných zdrojov. Zároveň aj v rovine výberu partnerov a dodávateľov, ktorí budú investície za prostriedky mestskej časti realizovať. V neposlednom rade aj v rovine personálneho obsadzovania pozícií, ktoré spadajú do kompetencie samosprávy mestskej časti.
Nevyužitý potenciál ponúkaný prírodným jazerom – riešenie vidím v realizácii rekreačno-oddychového komplexu s rozšírenou ponukou poskytovaných služieb vrátane vybudovania už v minulosti avizovaných bazénov s príslušenstvom.

Peter Maliňák, (46 r.), dôchodca, kandiduje ako nezávislý

Občania si myslia, že je slabé využívanie eurofondov pre MČ Jazero. Treba hľadať riešenie na odstránenie dlhodobej problematiky vodnej plochy jazera. Vyriešenie tejto problematiky by veľmi pomohlo Jazerčanom v letných mesiacoch na rekreovanie.

Hlavne pre mládež by sa tu uplatnila minimálne jedna multifunkčná hala, aby deti z Jazera nemuseli cestovať za športom mimo mesta Košice. Takúto halu s viacero športovými odvetviami by dokázali využívať aj rodičia, ktorí sa venujú športu len rekreačne. Otvorené multifunkčné ihriská sa v MČ veľmi osvedčili a využívajú ich aj rekreační športovci z iných MČ, ale ich využitie je len sezónne, aj to podľa počasia.

Nesmieme zabúdať na seniorov a vo väčšej miere im vypĺňať voľné chvíle či pri spoločenských podujatiach, alebo výletoch po krásach nášho pekného Slovenska. Problematikou MČ podľa občanov je aj veľmi malý počet parkovacích miest, čím sa tiež treba začať zaoberať a hľadať nejaké alternatívne riešenia, ktoré by uspokojili našich obyvateľov. Pred voľbami sa poukazuje hlavne na problematiku občanov a na jednoduché riešenie problémov. No po voľbách sú požiadavky voličov presúvané a stávajú sa neriešiteľné.

Juraj Mikita, (58 r.), referent, kadiduje za SNS

Na otázky neodpovedal.

Jiří Shejbal, (57 r.), referent sociálnej starostlivosti, kandiduje za SMS

Ako kandidát na starostu MČ Nad Jazerom sa chcem poďakovať za priestor vyjadriť svoj názor. Nerád by som pomenoval len tri najväčšie problémy našej MČ a ich riešenia, pretože zastávam názor, že problémy sa majú riešiť ihneď ako vzniknú a nie o nich rozprávať v rozhovoroch pred voľbami. Každý starosta by mal – je to jeho povinnosťou – ako zástupca obyvateľov svojimi schopnosťami a možnosťami riešiť všetky problémy MČ ako aj problémy obyčajných Jazerčanov.

Jarmila Tkáčová, (54 r.), fytolekárka, právnička, kandiduje za koalíciu KDH, SDKÚ-DS, NOVA, SAS, SMK, OĽaNO, DS, KDS, OKS

Pri rozhovoroch s Jazerčanmi zisťujem, že tak ako ja milujú svoje sídlisko a trápia ich rôzne veci denného života. Rozbité chodníky, málo miest v škôlkach, ale aj na parkovanie, nevyhovujúce venčoviská, nepozbierané psie exkrementy, ktoré nosíme na topánkach domov, či jazero, v ktorom sa nedá okúpať. Mohlo by sa častejšie kosiť a trápi nás neporiadok okolo kontajnerov.

Mládež sa sťažuje, že sa nemá kde stretávať, keď posedávajú na schodoch pred školou. Priestory miestneho úradu sú nevyužité a úrad je uzavretý do seba. Toto a mnoho ďalších vecí čaká na zlepšenie. Som pripravená využiť svoje skúsenosti z podnikania a verejného života vo váš prospech, milí Jazerčania. Ja to zvládnem. Už som to dokázala v našej pekárni u Jarky. Koľkí mi hovoríte, že taký dobrý čierny chlebík sa nedá nikde kúpiť!

Dala som vám pri našich rozhovoroch zatiaľ tri verejné prísľuby: 1. Spolu s odborníkmi „opravíme“ jazero, aby bolo vychytenou lokalitou. 2. Vyčistíme miesta s kontajnermi a spustili sme s mojím tímom kandidátov na poslancov petíciu za ich uzamykanie. 3. Pre mládež zriadime BMX park a klubovne. Za najväčší problém však považujem, že o samospráve svojho sídliska rozhoduje málo obyvateľov. Prosím vás, príďte 15. novembra a zvoľte si dobrú starostku, ktorá sa s vami bude rozprávať aj po voľbách.

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť
 2. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti?
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 4. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 5. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 6. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 7. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny
 8. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami?
 10. Mecom ide na zelenú
 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie
 4. Vianočné dovolenky sa vrátili na čísla pred pandémiou
 5. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 6. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať
 7. Predplaťte si SME.sk vo vašej firme
 8. Čučoriedky - dokážu ochrániť váš zrak?
 9. Vedeli ste, že šport a podnikanie majú veľa spoločného?
 10. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní
 1. Zánik platobných kariet. Ako budú vyzerať platby budúcnosti? 9 787
 2. Rezerváciou first moment dovolenky viete ušetriť aj 40 % z ceny 4 775
 3. Slovensko uvažuje! Video so ŠOKOM má už vyše 900-tisíc videní 3 608
 4. Európsky unikát. Kvalitné CBD funguje aj napriek neprajníkom 3 474
 5. Investovať do akcií a ETF v malom sa teraz dá výhodnejšie 3 244
 6. 20-minútové mestá: Mestá, v ktorých chcete žiť 2 948
 7. TOP zamestnávateľ, pre ktorého sa oplatí pracovať 2 665
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 2 391
 9. Anketa: Slováci, ako sme na tom so závislosťami? 2 214
 10. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty 2 018

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Myslite si, že vlády na Slovensku to s modernizáciou železníc myslia vážne? Pozrite si, čo hovoria fakty...Nevadí Vám to?
 2. Lórant Kulík: URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok
 3. Miroslav Lukáč: "Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.
 4. Robert Štepaník: diel 60 - moje TOP10 za rok 2021, časť 2 (miesto 5 až 1)
 5. Zuzana Cascino: Tragédia svedomia.
 6. Věra Tepličková: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte...
 7. Helena Michlíková: Malý princ v rôznych jazykoch
 8. Peter Svoreň: Fenomén omikron a jeho dopad na svetovú ekonomiku
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 294
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 9 277
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 135
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 677
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 229
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 4 242
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 046
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 018
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Bytovka na Drotárskej ceste v Bratislave, v ktorej si kúpil byt aj Michal Fico, syn Roberta Fica.

Šéf Smeru býva v prenájme u Muňka.


a 1 ďalší 4 h

Blogy SME

 1. Martin Greguš: Myslite si, že vlády na Slovensku to s modernizáciou železníc myslia vážne? Pozrite si, čo hovoria fakty...Nevadí Vám to?
 2. Lórant Kulík: URBEX-Časť 2: V tajných izbách chátrajúceho domu na kpt.Nálepku v Košiciach bezdomovci (ne)ukrývajú starožitný nábytok
 3. Miroslav Lukáč: "Geniálni" Fico, Pellegrini, Kotleba, nie sú problémom SR.
 4. Robert Štepaník: diel 60 - moje TOP10 za rok 2021, časť 2 (miesto 5 až 1)
 5. Zuzana Cascino: Tragédia svedomia.
 6. Věra Tepličková: Když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte...
 7. Helena Michlíková: Malý princ v rôznych jazykoch
 8. Peter Svoreň: Fenomén omikron a jeho dopad na svetovú ekonomiku
 1. Simona Kyselicová: Ako sa testuje na Covid v Nórsku. P.S.: Som pozitívna 12 294
 2. Pavel Macko: Vodka a cigary? 9 277
 3. Lórant Kulík: URBEX: Keď prejdete v Košiciach na ulici kpt.Nálepku cez (ne)utajenú pasáž, zapne sa časostroj 6 135
 4. Martin Ondráš: Keď sa podvod a klamstvo tvári ako etalón morálky 5 677
 5. Monika Nagyova: Vzťahové okienko. Páry, ktoré sa medzi sebou nerozprávajú. 5 229
 6. Tereza Krajčová: Anglický denník: Epilóg – Zbohom, Anglicko 4 242
 7. Martin Sústrik: Lesk a bieda vedy 4 046
 8. Tomáš Harustiak: Je na Slovensku 56% katolíkov ? Ale kdeže ! 4 018
 1. Jiří Ščobák: Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby? (v rostlinných akváriích se substrátem)
 2. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
 3. Milota Sidorová: Toto mesto v Taliansku založilo Kanceláriu pre čas. Čaká to aj Bratislavu?
 4. Jiří Ščobák: Připravované důchodové reformy na Slovensku: V 3. pilíři se neudělá mnoho, 2. vypadá optimističtěji
 5. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 6. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 7. Jiří Ščobák: Jsou poplatky v slovenských bankách vysoké? Dá se jim vyhnout? Které jsou skryté?
 8. Jiří Ščobák: Novak Djoković pravděpodobně pozitivní test neměl. Oslava poštovní známky a akce s dětmi to dokazují

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu