Korzár logo Korzár Košice
Utorok, 18. január, 2022 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Predstavujeme kandidátov: Ako chcú riešiť problémy KVP

Ľudí na sídlisku trápi parkovanie, bezdomovci, s tým súvisiace rušenie nočného pokoja a neporiadok.

Sídlisko KVP.Sídlisko KVP. (Zdroj: Judita Čermáková)

Občanmi zvolení zástupcovia ľudu na KVP si od voličov za posledné štyri roky vypočuli najviac sťažností na problémové parkovanie, bezdomovcov a s tým súvisiace rušenie nočného pokoja a neporiadok. S týmito výzvami sa chce na sídlisku KVP popasovať najviac kandidátov na starostov spomedzi ostatných veľkých mestských častí, až 14.

KOŠICE. Položili sme všetkým rovnakú otázku - aké sú podľa vás tri najväčšie problémy na sídlisku KVP a ako ich navrhujete riešiť? Dostali rovnaký priestor na odpovede, ktoré vám teraz ponúkame.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skryť Vypnúť reklamu

Anna Burdová, 53 rokov, právnička, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska

„Nedostatok a nevyhovujúci stav jestvujúcich športovísk. Chcem vybudovať minimálne dva športové areály pre mládež a rodiny s deťmi, ktoré by slúžili pestovaniu zdravého životného štýlu. Financované budú z prostriedkov mestskej časti, ale aj za prispenia podnikateľských subjektov. Najpálčivejším problémom je riešenie a rozšírenie parkovacích miest v rámci celého sídliska. Po preskúmaní možností územného plánu zainteresujem do riešenia aj podnikateľskú sféru. Nemenej dôležitou oblasťou je pomoc seniorom. Podporím lacné a kvalitné stravovanie zriadením finančne dostupnej vývarovne s donáškou na byt.“

Dušan Cais, 54 rokov, banský inžinier, Strana TIP

„Za horúcu tému považujem vyriešenie sídliskového parkovania, k čomu mám pripravený projekt s kapacitou 600 áut. Ak uspejem ako starosta a mestský poslanec, uprednostním riešenie na lacnejší zber a likvidáciu komunálneho odpadu, ako aj zavedenie ekologickej dane. Budem iniciovať úpravu VZN o zrušení billboardovej reklamy s cieľom eliminovať reklamný smog. Nový impulz a optimálne podmienky pre návrat drobných remeselníkov a služieb pre obyvateľov sídliska. Ďalšia horúca téma je aktívna subjektivita mestskej časti vo vzťahu s mestom, aby uznesenia zastupiteľstva mestskej časti boli pre mesto záväzné, pre rozhodujúcich úradníkov, napr. stavebného úradu a UHA. V rámci transparentnosti a ochrany majetku mesta a jeho občanov sa zasadím hlasovaním, aby kultúrny stánok Dom umenia aj s hudobným telesom ŠFK ostal v majetku mesta.“

Skryť Vypnúť reklamu

Tomáš Gáll, 31 rokov, zamestnanec marketingu a kultúry vo verejnej správe, nezávislý

„Vnímajúc možnosti, ktoré nám aktuálne vie poskytnúť Európska únia, zameriam sa aj na tieto spôsoby financovania projektov, vedúcich k zveľaďovaniu okolia a aktivít na KVP. Vraví sa, venujte sa deťom, vrátia vám to. Preto jednou z mojich priorít sú deti a mládež, ktorú vidím potulovať sa po sídlisku. Dnešné deti nie sú zlé, len doba je veľmi rýchla. Občas im stačí ukázať zmysluplné aktivity zábavnou formou a rýchlo si nájdu záľubu či v športe, alebo práci. Okrem problému parkovania, bezpečnosti a odpadu sa chcem venovať budovaniu lepších vzťahov medzi obyvateľmi sídliska, ako aj vo vzťahu miestny úrad a občan. Dokážem ľudí motivovať k väčšej aktivite a zapájaniu sa do vecí verejných.“

Skryť Vypnúť reklamu

Pavol Golenya, 52 rokov, manažér, nezávislý

„V mestskej časti KVP existuje viac vecí na riešenie, ale keďže otázka je, aké sú podľa mňa 3 najhlavnejšie, tak ich vymenujem v tomto poradí: 1. Nedostatok parkovacích miest - riešenie vidím v nadzemných oceľových parkoviskách na vybraných miestach a v prípadnom využití vytypovaných miest na rozšírenie parkovania. 2. Neexistujúci kultúrny stánok - budova pre kultúrne akcie, koncerty, divadelné hry, rôzne vystúpenia atď. - riešenie je vo výstavbe budovy na tento účel. 3. Chýbajúca plaváreň - vybrať vhodnú lokalitu a s pomocou eurofondov realizovať tento projekt.“

Alfonz Halenár, 58 rokov, IT pracovník, nezávislý

„Podstatne zlepšiť stav v životnom prostredí: radikálne zníženie hladiny hluku obmedzením a zrušením ich zdrojov, spolu s meraním hluku. Zlepšenie čistoty zavedením stálych okrskových pracovníkov. Postupné odovzdávanie zelene do starostlivosti vlastníkov a spoločenstiev s častejším kosením a finančnou podporou MČ. V spolupráci s charitou motivovať potulujúcich sa ľudí tráviť čas mimo KVP – ako ponukou teplého jedla a čistého šatstva, tak prácou s KO. Zvýšiť počet parkovacích miest motivovaním firemných áut neparkovať v obytnej zóne, aktívne hľadať investorov pre viacpodlažné parkovacie domy. Vytváranie komunity, ktorá sa navzájom podporuje: starostlivosťou o tých, čo sa nevedia alebo nevládzu o seba postarať sami, výstavbou a separáciou KO a s tým súvisiacou výškou poplatkov.“

Ivan Harajda, 55 rokov, riaditeľ obchodnej spoločnosti, nezávislý

„Pre mňa je najdôležitejšie, v politickej oblasti, vrátiť rozhodovanie o veciach verejných späť, čo najbližšie k občanom a vtiahnuť ich do tohto procesu otvorenou a úprimnou vzájomnou komunikáciou. V ekonomickej oblasti je mojou prioritou maximálna možná efektivita nakladania so zverenými finančnými zdrojmi a majetkom, v súčinnosti so zabezpečením ďalších zdrojov financovania potrieb MČ prostredníctvom účelových, resp. rozvojových fondov EÚ a ŠR. Takto získané prostriedky transparentne vynaložiť na požiadavky, definované samotnými občanmi a ich volenými zástupcami – poslancami MiZ. Okruh prioritných problémov je dostatočne široký: parkovanie, verejný poriadok, údržba zelene – kosenie, odpolitizovanie samosprávnych novín (KVaPka), 'fontána', trhovisko atď.“

Mária Ivanecká, 50 rokov, pedagóg, MOST – HÍD

„Tri najväčšie problémy sídliska sú parkovanie, asociáli a bezpečnosť a budúci rozvoj sídliska - participatívny rozpočet. Parkovanie by som riešila kombináciou opatrení, výstavbou odstavných plôch, resp. pod/nad zemných garážových domov, zmapovanie počtu motorových vozidiel s cezpoľným EČV a taktiež veľké firemné dodávky a nájsť spôsob, aby nezaberali miesta pre osobné motorové vozidlá. Treba aj nájsť riešenie pre asociálov, ich trvalého umiestnenia (potrebná súčinnosť so štátom). Dobudovanie kamerového systému na KVP, posilnenie miestnej stanice mestskej polície. Občania by mali mať možnosť rozhodovať o alokácii konkrétneho percenta rozpočtu mesta/mestskej časti. Je potrebné obyvateľom priblížiť výkon samosprávy čo najviac.“

Iveta Kijevská, ekonómka, SlDKÚ, SaS, SMK

„Mojou snahou je začať s realizáciou uzamýkateľných kontajnerovísk, zabezpečením dezinfekčného auta pre hygienicky čisté odpadové kontajnery, obstaraním mechanizmu na zber a drtenie lístia. V rámci bezpečnosti sídliska pokračovať už v začatej realizácii bezpečnostných kamier a zaoberať sa hlukovými snenzormi zabudovanými vo verejnom osvetlení. Príprava ďalších projektov a už pripravené projekty na realizáciu, ktoré máme na vybudovanie parkovacích státí v každom zo štyroch obvodov, by pomohli majiteľom áut. Naša promenáda a fontána si vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu. Detské ihriská by postupne prechádzali obnovou s modernými a variabilnými zostavami. Work out ihrisko, športové ihrisko s umelým trávnikom, dopravné detské ihrisko patria medzi moje priority. Projekt cvičiska pre psov máme taktiež pripravený.“

Peter Korim, 50 rokov, vysokoškolský učiteľ, nezávislý

„Osobne by som nerád hovoril o témach ako o problémoch, skôr ako o oblastiach, v ktorých potrebujeme dosiahnuť vyššiu kvalitu. Určite bude potrebné rozšíriť kapacitu predškolských zariadení, intenzívnejšie sa zaoberať komunálnou hygienou vo všetkých jej aspektoch a v neposlednom rade koncepčne riešiť možnosti parkovania na sídlisku. Tieto, ale aj ďalšie otázky týkajúce sa života na sídlisku, budem v prípade môjho zvolenia za starostu mestskej časti riešiť vždy v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva tak, aby bol zabezpečený rozvoj mestskej časti. Pritom ma budú zaujímať aj názory obyvateľov sídliska, lebo bez nich by celá moja práca strácala zmysel a mojím hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sídlisko ostalo bezpečné, pekné a atraktívne pre všetkých jej obyvateľov, od juniorov až po seniorov.“

Peter Mati, 53 rokov, finančný manažér, Strana občianskej ľavice

„Parkovanie – dlhoročné neriešenie tohto problému je nočnou morou každého vodiča, veď prísť po práci unavený domov a začať s prehliadkou sídliska nie je nič, čo poteší. Riešením je budovanie poschodových parkovacích domov, ktoré na relatívne malej ploche dokážu zabezpečiť parkovanie veľkému počtu motorových vozidiel. Bezpečnosť pri prechádzaní cez cestu – každé ráno sa to opakuje, deti idú do školy, dospelí sa ponáhľajú do práce a vodiči svojou jazdou ich ohrozujú. Súčasné riešenie, výpomoc policajtov nemôže byť dlhodobým riešením. Riešením je vybudovanie svetelných signálov a obmedzenie rýchlosti jazdy. Bazén – sídlisko s takýmto počtom obyvateľov si zaslúži mať aspoň jeden bazén s celoročnou prevádzkou. S jeho využitím by isto problém nebol, máme tu preplnené materské a základné školy.“

Ján Onda, 52 rokov, majster USS Košice, nezávislý

„1. Parkovacie miesta 2. Poriadok a bezpečnosť. 3. Absencia Kultúrneho, spoločenského a športového života. Riešiť by som to chcel takto: 1. Parkovacie miesta neriešiť žiadnymi garážami, ktoré zaberajú viac pozemkov, ani žiadnymi veľkými projektmi, ale jednoduchou nenáročnou a rýchlou výstavbou parkovacích miest popri sídliskových cestách. 2. Poriadok a bezpečnosť tým, že by sa sídlisko vyčistilo od zarastených priestorov, kde sú neprispôsobiví občania a dozrel by som na prácu Mestskej polície, ktorá si absolútne neplní svoje povinnosti, čo sa týka poriadku, ale iba pokutuje slušných občanov. 3. Kultúrny spoločenský a športový život by som riešil organizovaním kultúrnospoločenských a športových akcií, pretože v tom mám skúsenosti, nakoľko už 20 rokov robím trénera a funkcionára. Postavil by som aj multifunčné ihriská.“

Daniel Rusnák, 54 rokov, geológ, SIEŤ, KDH, NOVA, DS

„Pre rozvoj mestskej časti je nevyhnutný návrat stability vo vzťahoch, vzájomnej úcty a pokory všetkých predstaviteľov vo verejnej službe. Vzhľadom k tomu, že naše sídlisko už má viac ako tridsať rokov a detí a mládeže nám opäť pribúda, je potrebné skvalitniť pre nich možnosti hier a oddychu výstavbou a rekonštrukciou bezpečnejších a modernejších detských a viacúčelových športových ihrísk. Problémom z iného súdka je doprava. Riešením tej statickej, čiže parkovania našich áut, je výstavba garážových domov bez záberu zelene. Vzhľadom k stále intenzívnejšej výstavbe v Myslave je nevyhnutné nové riešenie dopravného napojenia bez ďalšieho zahustenia premávky v našej mestskej časti. No a je tu, samozrejme, zeleň, na ktorú sme právom hrdí a tu je ešte potrebná dosadba vzrastlých stromov a aj ich postupná druhová obmena.“

Miroslav Sekanina, 54 rokov, systémový inžinier, nezávislý

„V prvom rade chcem dbať na bezpečnosť spoluobčanov. Bezpečnostné riziká sú napr. pri presune chodcov cez frekventované 4– a 2–prúdové cesty. Dopravno-bezpečnostný projekt umožní zníženie rizík, čím deti, mamičky s kočíkmi a seniori sa budú cítiť bezpečnejšie. Nedostatočná kapacita materských škôl nenapĺňa požiadavky mladých rodín. Prehodnotenie využívania majetku v správe MČ alebo stavebné úpravy MŠ tento stav zlepšia. Športové vyžitie obyvateľov KVP naplní vybudovanie nových športových oáz alebo prebudovanie nevyužitých plôch. Pre starších občanov navrhujem zabezpečiť starostlivosť formou denných centier. Problém s parkovaním vyrieši rozšírenie parkovacích plôch, resp. vytvorenie nových zón a umožnenie prednostného parkovania. KVP sa aj týmto stane vynikajúcim miestom pre život.“

Ladislav Serenča, 62 rokov, operátor hutnej výroby, 7 STATOČNÝCH

„Mojou prioritou č. 1 bude zníženie starostovského platu na polovicu súčasnej výšky. Súčasná výška starostovskej mzdy je neprimerane vysoká v porovnaní s priemernou mzdou 'bežných smrteľníkov'. Druhú polovicu mzdy by som venoval organizáciám, ktoré sú na takúto finančnú pomoc skutočne odkázané. Presadil by som umiestnenie uzamykateľných klietok okolo kontajnerov alebo zintenzívnenie spolupráce s mestskou políciou, aby neprispôsobiví nevyberali odpad z kontajnerov. Ďalším cieľom je výstavba kúpaliska alebo plavárne. Pokúsil by som sa na to získať finančné zdroje z eurofondov. Mojím zámerom je aj vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže a získanie financií z eurofondov na zveľadenie námestia s fontánou a promenádneho chodníka.“

Najčítanejšie na Košice Korzár

Inzercia - Tlačové správy

 1. 5 neznámych vecí, ktoré umožňujú platobné karty
 2. Mecom ide na zelenú
 3. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 4. Marrákeš je červená perla Maroka
 5. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 6. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 7. Predplatné SME.sk len za 29 eur
 8. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení
 9. Ochutnajte všetky slovenské chute a farby. Tu ich majú najviac
 10. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny
 1. 53 predajní, kde získate zľavy aj peniaze na ďalší nákup
 2. Mecom ide na zelenú
 3. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 €
 4. Marrákeš je červená perla Maroka
 5. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života
 6. Viac ako 30 000 € z Vianočnej lotérie BILLA poputuje na pomoc
 7. Projekt nórskych grantov „Decent work – dôstojná práca“
 8. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať
 9. PODCAST: Nárok pacienta na invalidný dôchodok a ŤZP
 10. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu
 1. Marrákeš je červená perla Maroka 4 389
 2. Predplatné SME.sk len za 29 eur 3 760
 3. Chyby, ktoré robíte pri platbe kartou a ani ste o nich nevedeli 3 435
 4. Akcie, fondy, kryptomeny. Do čoho treba tento rok investovať 3 401
 5. Cukrovkári a covid-19 2 530
 6. Mám za sebou jeden z najťažších rokov svojho života 2 512
 7. Vieme, kde získate najlepšie semienka zeleniny 1 972
 8. F&F Slovensko je najdôveryhodnejšou odevnou značkou na trhu 1 498
 9. Očarujúca Srí Lanka: Malý ostrov plný prekvapení 1 208
 10. V roku 2021 kúpili Slováci kryptomeny za viac ako 25 000 000 € 1 124

Blogy SME

 1. Marián Lukáč: Blog č. 70- Manželia Karasovci
 2. Andrej Hossa: Roztrhli sa vrecia s výpredajmi. Stoja ale všetky za to?
 3. Martina Hilbertová: Detský zápalový syndróm po koronavíruse - kedy nastupuje a aké sú príznaky?
 4. ASEKOL SK: 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 5. Stanislav Jurčišin: Možnosť zarobiť si 5000 Eur stále živá!!!
 6. Ján Marton: Poľnohospodárstvo sa stalo banánovým sektorom. Bráni biznis plán agrobarónov a oligarchie pred verejným záujmom.
 7. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení?
 8. Yu cui: Hello Slovakia
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 13 782
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 11 643
 3. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 658
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 946
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 894
 6. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 3 201
 7. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 733
 8. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 579
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

Zlepšenie situácie je len dočasné, prorokujú nemocnice.


TASR a 1 ďalší Teraz
Valéria H. na súde.

Môže dostať pokutu do 1 659 eur.


15 h
Ilustračné foto.

Obete stále pribúdajú v desiatkach.


2 h
Pavol Jarčuška a Ján Virgala.

Vďaka nemu prežili tisíce detí.


a 1 ďalší 2 h
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Köszeghy a minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.

Ľudia, ktorí mali pochybiť, naďalej pracujú na vedúcich pozíciách.


a 1 ďalší 17 h
Obžalovaný, organizátor a vedúci detského tábora Chachaland Roman Paulíny.

Na sex nebol podľa Paulínyho čas.


2 h
Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan.

Pozrite si, koho vybrali Craig Ramsay a Miroslav Šatan na ZOH v Pekingu 2022.


Sportnet a 1 ďalší 1 h

Blogy SME

 1. Marián Lukáč: Blog č. 70- Manželia Karasovci
 2. Andrej Hossa: Roztrhli sa vrecia s výpredajmi. Stoja ale všetky za to?
 3. Martina Hilbertová: Detský zápalový syndróm po koronavíruse - kedy nastupuje a aké sú príznaky?
 4. ASEKOL SK: 7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám
 5. Stanislav Jurčišin: Možnosť zarobiť si 5000 Eur stále živá!!!
 6. Ján Marton: Poľnohospodárstvo sa stalo banánovým sektorom. Bráni biznis plán agrobarónov a oligarchie pred verejným záujmom.
 7. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností: V roku 2022 pôjdu do dôchodku tisícky ľudí. Ste pripravené a pripravení?
 8. Yu cui: Hello Slovakia
 1. INEKO: Nové školské rebríčky s viacerými posunmi – na prvých miestach bratislavské GJH, SPŠ elektrotechnická v Prešove a po novom aj ZŠ Staničná, Košice 13 782
 2. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta? 11 643
 3. Ondrej Prostredník: Pán biskup Haľko, ospravedlňte sa prosím. 5 658
 4. Martin Borguľa: Obranná zmluva s USA? Za mňa – NIE! 3 946
 5. Tereza Krajčová: Anglický denník: 20. Veci sa balia, náhrady hľadajú a srdce ticho puká 3 894
 6. Vanda Tuchyňová: Primátor chce ukázať rešpekt a silu, Žilinu však obracia smerom k Jánovi Slotovi ! 3 201
 7. Inštitút strategických politík: Rokovania s Ruskom môžu rozhodnúť nielen o osude Ukrajiny ale aj celej východnej Európy 2 733
 8. Martin Pilnik: Takto vyzerá budúcnosť v predpisovaní liekov 2 579
 1. Pavol Koprda: Milan Mazurek straší vedľajšími účinkami vakcín. Čo naozaj hovoria dáta?
 2. Lucia Šicková: S týmito 4 krokmi sme zaviedli kultúru feedbacku v našej firme
 3. Matúš Sarvaš: Prokurátor: Pri čítaní listov na rozlúčku je nemožné neprecítiť slová obete
 4. Valentína Sedileková: Podcast, ktorý vám odhalí svet ľudí s poruchami príjmu potravy
 5. Katarína Pázmányová: Je spoločná manželská posteľ pilierom dobrého manželstva?
 6. Milota Sidorová: Muži sa boja napadnutia, ženy znásilnenia. Bezpečnosť v meste sa týka všetkých
 7. Pavol Koprda: Erik Kaliňák používa rovnaké metódy ako Blaha. Verili by ste jemu alebo vedcom? (rozbor videa)
 8. Pavol Koprda: Šach-mat pre Pfizer? Hoaxer Blaha čítal iba nadpis, štúdiu financoval Pfizer

Už ste čítali?

SME.sk Najnovšie Najčítanejšie Video Desktop
Skryť Zatvoriť reklamu